5.B týdenní plán 19. – 23. 2. 2018

ČJ – gramatika: přídavná jména, rozlišování, určování mluvnických kategorií /pozor na psaní í/ý u čísla jednotného a množného: mladý muž – mladí muži/, věta jednoduchá, souvětí, vzorce. Diktát a malý test v úterý 20.2.2018.

Dílna čtení a psaní – pondělí dílna čtení /kontrola čtenářských listů/, recitace básní /zadáno ve čtvrtek – úkol pro všechny, vybereme 2 dobrovolníky, kteří se zúčastní školního kola recitace ve čtvrtek 22.2., návrat k příběhům s klobouky /popis, emoce, pozitivní a negativní postoj/ – pondělí a čtvrtek.

ČJS – dějepis: návrat k testu o 1. svět.válce a 1. republice /hodnocen procenty/ – doplnění informací do portfolia /pondělí/, na opakování této látky test ve středu 21.2.

zeměpis: Olympijské hry, začínáme s Evropou – povrch – hory. Práce s mapou.

ČSP – práce s portfoliem, domluva na letní škole v přírodě.

VV – olympijské hry, postava sportovce /zimní sporty/ – nutné: lepidlo, nůžky, voskovky, fixy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*