5.C Týdenní plán 26. 2. – 2. 3. 2018

ČJ

Přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací – procvičování pravopisu koncovek (opakování)
Přísudek slovesný a jmenný se sponou, podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný, holý, rozvitý (procvičování)
Shoda přísudku s několikanásobným podmětem, podstatná jména pomnožná, spisovnost (nová látka)
Sloh: oznámení
Diktát – souhrn probraných pravopisných jevů
Práce s učebnicí str. 69 – 87

M

Převody jednotek objemu, délky, hmotnosti a času (opakování)
Rovnice, práce s daty (nová látka)
Geometrie: mnohoúhelník, objem a povrch (opakování)
Práce s učebnicí str. 40 – 51

ČJS

Dějepisná část (úterý):
TEST: národní obrození, revoluční rok 1848, 2. polovina 19.století (opakování)
Češi a Němci, 1. světová válka (nová látka)
Práce s učebnicí str. 25 – 34, str. 35

Zeměpisná část (čtvrtek):
Evropa – poloha na zemi, příroda Evropy,práce s mapou (nová látka)
Pracovní sešit: Hravá vlastivěda 5 (Česká republika a Evropa)

Domácí úkoly

Zadávání domácích úkolů v průběhu týdne. Pro chybějící žáky – souhrn domácích úkolů k doplnění vždy v následujícím týdenním plánu. Doplnění úkolů do příštího pátku (možnost dle domluvy).

ČJ

 • sešit str. 40 (cv.1,2)
 • sešit str. 40 cv. 3,4; str.41 (na Po 26.2.)

M

 • sešit str. 20-22 (na Stř 28.2.)

Informace pro rodiče, akce

 • 9.3. Divadelní představení ve škole – Pošťácká pohádka (podle K. Čapka), vstupné 80kč (hrazeno z třídního fondu)
 • 23.3. Předvelikonoční program: Velikonoční příběh v kostele sv. Jakuba Staršího
 • 29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
 • 30.4. Ředitelské volno
 • 7.5. Ředitelské volno
 • 14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
 • Konec školního roku: pátek 29. června 2018
 • Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*