5.A Týdenní plán 5.3. – 9.3.

ČJ
Diktát – souhrn pravopisných jevů
Shoda přísudku s několikanásobným podmětem
Dvojí podoba slovesných tvarů oznamovacího způsobu (spisovné tvary a spisovné hovorové tvary), slova slangová
Nově: Slovní druhy podrobněji (číslovky – určité, neurčité, základní, řadové, druhové, násobné)
Čtení na pokračování: V.Steklač – Mirek a spol., autoři divadelních her -Jiří Voskovec, Jan Werich
Sloh: Vyprávění příběhu
PS (žlutý 2. díl) str. 9 – 10, PS (zelený) str. 54 – 55
Uč. str. 86 – 93

M
Biland a ciferník, desetinná čísla – porovnávání, sčítání a odčítání – upevňování učiva
Násobení v oboru velké násobilky – ověření dovednosti
G: Kružnice a tečna, převody jednotek (čtvereční a krychlové)
PS str. 7 – 9
Uč.str. 52 – 53, 56 -57

ČJS
Zeměpisná část: prezentace ve dvojicích (projekt Evropa)
Dějepisná část: Život za 1. republiky, Osvobozené divadlo (propojení s ČJ)
Uč. str. 40 – 41

6.3. Deskohraní pro žáky a rodiče od 16:00 do 17:00 hodin v 5.A

12.3. – 16.3. Sběr papíru

Děkuji paní Částkové za hygienické kapesníky přinesené nad rámec dohodnutého množství, paní Kločurkové za pomoc při bruslení a všem rodičům za včasnou úhradu zálohy na ŠVP.

Přeji hezký víkend a těším se na společné setkání.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*