4.C TÝDENNÍ PLÁN 5.3.-9.3.2018

ČESKÝ JAZYK

– vzory podstatných jmen rodu středního (dokončení)

– základní skladební dvojice (podmět+přísudek)

– opakování: skloňování podst. jmen, slovní druhy, VS a slova příbuzná

Výběr cvičení:PS 4.tř.: str. 43-46, PS PJ: str.10-11,U: výběr cvičení ze str.46-53

ČTENÍ A SLOH

– volné psaní na dané téma

– čtení z deníků čtvrťáka a čtení vlastních knih; prezentace knih (6,7)

– návštěva knihovničky v 5.B

MATEMATIKA

– zlomky (nové učivo): manipulace s předměty, geobordy

– geometrie:rýsování přímky, kružnice, 4-úhelníku, rovnoběžnost, převod jednotek délky

– opakování: říms.číslice, rovnice o 2 neznámých, krokování s otočkou a Spejblův dvojkrok, dělení včetně zkoušky, číselná řada 0-10 000, slovní úlohy, zaokrouhlování

Výběr cvičení:PS str. 21-23, 30-36; Poč. 4.r.:str.10-15,37-38 U: str. 32-35;45-51

ČJS/Historie: Přemyslovští králové

ČJS/Výchova ke zdraví: Dentální hygiena – 8.3. návštěva dentální kliniky

HUDEBNÍ VÝCHOVA

– P.I. Čajkovskij: Louskáček (hra s talíři), Píseň o pádech

– Butovický zvoneček (třídní kolo) – zpěv vybrané písně (lidová či jiná), možnost doprovodu na vlastní hudební nástroj

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

ČJ/literatura do 19.3.2018: vypracovat 6. čten. list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

8.3. – dentální hygiena (návštěva ordinace, používané zubní kartáčky s sebou)

12.3. – návštěva festivalu Jeden svět (školní projekce), cena: 60 Kč/dítě; více info: https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet/seznam-filmu/jeden-svet-detem

do 9.3. – tř.kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček (zpěv písně dle vlastního výběru,

možnost doprovodit se na vlastní hudební nástroj)

14.3.- školní kolo soutěže  Butovický zvoneček

konec března 2018 – beseda na téma: Letem světem neslyšících, 70 Kč/dítě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*