4.C TÝDENNÍ PLÁN 12.3.-16.3.2018

ČESKÝ JAZYK

– vzory podstatných jmen rodu ženského (nové učivo)

– základní skladební dvojice (podmět+přísudek), věta jednoduchá a souvětí

– opakování: skloňování podst. jmen, slovní druhy, VS a slova příbuzná

– diktát (VS, sl.druhy, podst.jména rodu středního)

Výběr cvičení:PS 4.tř.: str. 45-49, PS PJ:str.10-13, U:výběr cvičení ze str.46-61

ČTENÍ A SLOH

– volné psaní na dané téma (nová metoda)

– čtení z deníků čtvrťáka; čtení vlastních knih a jejich představení ve dvojicích

– prezentace přečtených knih (dle rozpisu 6,7)

MATEMATIKA

– zlomky (pokračování) – manipulace s předměty, geobordy

– geometrie: rýsování přímky, kružnice,4-úhelníku, rovnoběžnost, převod jednotek délky

– opakování: římské číslice, rovnice o 2 neznámých, dělení včetně zkoušky, číselná řada 0-10 000, slovní úlohy, zaokrouhlování;10´- písemné odčítání

Výběr cvičení:PS str. 22-23, 33-38; Poč.: str.10-15, 37-38 U: str. 32-35, 45-51

ČJS/Historie: Přemyslovští králové (Václav I., Anežka Česká, Přemysl O. II.)

ČJS: návštěva festivalu dok. filmů Jeden svět (3 filmy s následnou diskusí)

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY: ČJ/literatura do 19.3.2018 – vypracovat 6. čten. list; žánr dle vlastního výběru

PLÁNOVANÉ AKCE

12.3. – návštěva festivalu Jeden svět (školní projekce), cena: 60 Kč/dítě; více info: https://www.jsns.cz/projekty/jeden-svet/seznam-filmu/jeden-svet-detem

do 13.3. – třídní kolo pěv. soutěže Butovický zvoneček (zpěv písně dle vlastního výběru, možnost doprovodit se na vlastní hudební nástroj

14.3. – školní kolo pěvecké soutěže Butovický zvoneček

23.3. – beseda na téma: Letem světem neslyšících, 70 Kč/dítě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*