Týdenní plán 12. – 16. 3. 2018

Čj – čtení s porozuměním, referáty, rozbor textu, opakování probraných VS, slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, slovesa, přepis a doplňování textu, psaní do písanky, převyprávění textu, dokončení příběhu.

M – procvičování pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení, písemné násobení jednociferným číslem, slovní a zajímavé úlohy, Neposedové v různých matematických prostředích, krychle – nárys, bokorys a půdorys, kvádr.

Čjs – Přemyslovci – test, lidské tělo – části těla, zdravý životní styl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*