5.A Týdenní plán 19.3. – 23.3.

ČJ
Diktát – souhrn probraných pravopisných jevů
Skloňování číslovek dva (dvě),tři, čtyři a jejich pravopis, číslovky složené – upevňování učiva
Nově: Předložky spojené s 2. a 7. pádem, spojky – druhy, psaní čárky před spojkami
Čtení na pokračování: V. Steklač – Mirek a spol., Zdeněk Svěrák
Sloh: Vyplňování podacího lístku
PS (žlutý) str. 12 – 14
Uč. str. 98 – 102

M
Vénnův diagram a vývojový diagram – upevňování učiva
Nově: sčítání a odčítání zlomků s rozdílnými jmenovateli
G: Rýsování plošných útvarů podle písemného zadání – ověření přesnosti a lehkosti rýsování
PS str. 10 – 12
Uč.str. 62 – 63

ČJS
Zeměpisná část: podnebné pásy a jejich charakteristika
PS str. 46 – 47
Dějepisná část: 2. světová válka
Uč. str. 43 – 44

19.3. Změna rozvrhu z důvodu zařazení několika akcí
1. hodina : ČJS
2 hodina: Butovický zvoneček – školní kolo pěvecké soutěže
3. a 4. hodina – Mezinárodní matematická olympiáda Klokan
5. a 6. hodina – Protidrogová prevence

23.3. – Velikonoční příběh – návštěva kostela sv. Jakuba Staršího (Stodůlky) 10:00 – 10:45 hodin
V tento den bude zachována pouze 1. vyučovací hodina.

Děkuji paní Vackové za tekuté mýdlo a také dětem i rodičům, kteří se zapojili do sběru starého papíru.

Přeji všem hezký víkend.
Eva Bezoušková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*