3. A Týdenní plán 19. – 23. 3. 2018

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov po S a slov s nimi příbuzných. Slovní druhy – procvičování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, nově – seznámení s některými zájmeny. Vyprávění pohádky podle osnovy. Čtení s porozuměním, práce s textem. Opis a přepis textu.

M – procvičování pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení. Procvičování písemného násobení jednociferným činitelem, písemného sčítání a odčítání. Slovní úlohy. Řešení úloh v různých matematických prostředích. Tělesa, geometrické tvary, konstrukce trojúhelníku. Matematická soutěž Klokan.

ČJS – Přemysl Otakar II., Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.

PÁ – plavání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*