4.C TÝDENNÍ PLÁN 19.3.-23.3.2018

ČESKÝ JAZYK

– vzory a koncovky podst. jmen rodu ženského (pokračování)

– základní skladební dvojice (podmět+přísudek), věta jednoduchá a souvětí

– opakování: koncovky PJ rodu stř., slovní druhy, VS a slova příbuzná

– diktát (VS, sl.druhy, podst.jména rodu stř.)

Výběr cvičení: PS: str. 29-33,47-49, PS PJ: str.12-17,U: výběr cvičení str.46-61

ČTENÍ A SLOH

– podvojný deník (zopakování metody, založení sešitu)

– čtení z deníků čtvrťáka; čtení vlastních knih a jejich představení ve dvojicích

– prezentace přečtených knih (dle rozpisu 6, 8)

MATEMATIKA

– zlomky (pokračování) – manipulace s předměty, geobordy

– stavby z kostek (plán, pohled, popis konstrukce)

– celostátní soutěž: Matematický klokan

– geometrie:rýsování přímky, kružnice, 4-úhelníku, rovnoběžnost, převod jednotek délky

– opakování: římské číslice, rovnice o 2 neznámých, dělení včetně zkoušky, číselná řada 0-10 000, slovní úlohy, zaokrouhlování

Výběr cvičení:PS str. 22-23,33-37; Poč.4.r.: str.14-15, 37-41 U:str. 32-35,45-51

ČJS/Historie: Přemyslovští králové (opakování, rodokmen, souhrnný testík)

ČJS/ČR: zopakování informací a úvod do krajů ČR

ČJS: beseda na téma: Letem světem neslyšících (23.3.)

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY:  ČJ/literatura do 19.3.2018: vypracovat 6. čten. list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

 do 22 .3.      Zaplacení zálohy na letní ŠVP (1 580 Kč/dítě)

23.3.             Beseda na téma: Letem světem neslyšících, 70 Kč/dítě

29.3. – 2.4.  Velikonoční prázdniny

do 9.4.         Uzavření známek za 3. čtvrtletí

12.4 -13.4.   Zápis do 1. tříd (čtvrťáci připraví soutěže a budou přítomni u zápisu)

30.4. a 7.5.    Ředitelské volno

14.6. – 15.6.  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*