Týdenní plán 19. – 23. 3. 2018

Čj – čtenářská dílna, referáty, čtení s porozuměním, opakování VS, slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, slovesa, vyvození zájmen a číslovek. Přepis a doplňování textu. Přání k Velikonocím.

M – procvičování pamětného a písemného sčítání, odčítání a násobení, pamětné dělení, slovní a logické úlohy, úlohy v různých matematických prostředích, tělesa x geometrické tvary, rýsování úseček pomocí kružítka. Matematická soutěž – Klokan.

Čjs – Přemyslovci – individuální opravný test, Lidské tělo, tradice a zvyky Velikonoc.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*