Týdenní plán 26. 3. – 28. 3. 2018

 1. Vážení rodiče, milé děti,

příští týden bude zkrácený, budeme mít pouze 3 školní dny. Od čtvrtka do pondělí nás čekají prázdniny.

V úterý půjdeme do kostela na program o Velikonocích.

Opět máme nahlášeny ve třídě vši. Prosím o důkladnou a pravidelnou kontrolu vlásků dětì. Děkuji všem zodpovědným rodičům…

A co bychom měli stihnout v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Práce s ohebnými slovními druhy, vyvození číslovek
 • PS str.8 – 9
 • Pís. str. 24

M

 • geometrie: kruh, kružnice a válec
 • násobení mimo obor malé násobilky pamětné i písemné
 • sčítání a odčítání v oboru do 1000  jednoho i více členů
 • známá prostředí (čtverce, autobus, krokování…)
 • DDÚ do středy 21/5 – algebrogramy
 • PS vybraná cvičení na str.20 – 22
 • Poč. vybraná cvičení na str. 26 – 27

ČJS

 • Velikonoce
 • Přemyslovští králové
 • Gotika

Pro chybějící:

V minulém týdnu jsme se seznámili se školní knihovnou, vysvětlili si pravidla pro půjčování knih přímo ve škole, učili jsme se v ní hledat různé tituly dle abecedy. Dokončili jsme zájmena (HČJ str. 26, PS2 str. 7), Písanka 22 a 23, v matematice do Poč. 26/3, M 20/2. V ČJS jsme opakovali Přemysla Otakara I., projektově se učili o Václavu I. a probírali znaky gotického slohu – hudba, architektura, oblečení…

Všem, kteří již dodotovali třídní fond velice děkuji!!!

Všem přeji překrásné dny volna, načerpání jarní síly, vyrovnání se se změnou času, chlapcům a pánům bohatou pomlázku a dívkám a ženám důkladné pomlazení :-).

Pavla P.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*