Týdenní plán 4.D na 3. – 6.4.

ČJ – vyvození vzorů pod.jm. rodu mužského; procvičování pravopisu pod.jm. rodu stř. a žen. a v kořeni slova; slovní druhy, mluvnické kategorie; DDÚ – 4.ČTL – do 3.4.

M – Pís. sč., odč., nás. děl. v oboru do miliónu, slovní úlohy, sestavování rovnic a jejich řešení, řešení logických úloh pomocí rovnic; osa úsečky, osová souměrnost geom. tvarů a předmětů, grafický součet úseček, převody jednotek

ČJS – út – náhradní 3.test ČR

st – psovité šelmy – prezentace Kačky; Ludvík Jagellonský

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*