Týdenní plán 3.-6.4.2018

Český jazyk
– opakování vzorů podstatných jmen se zaměřením na vzory mužského rodu
– i nadále budeme opakovat probrané vzory mužského, středního a ženského rodu, určování koncovek u POJ, určování mluvnických kategorií u POJ (pád, číslo, rod, vzor), určování slovních druhů

Český jazyk draci – vybraná cvičení na str. 21 – 28

Matematika
– nové učivo – desetinná čísla
– i nadále budeme věnovat pozornost jednotkám a jejich převodu, pamětnému sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1000, rovnice o jedné a více neznámých v prostředí dědy Lesoně, práce se zlomky

Matematika II – vybraná cvičení na str. 8 – 25

Člověk a jeho svět
– ČR – opravný test z nerostných surovin, zemědělství, průmyslu a práce s mapou (pro toho, kdo nepsal, kdo získal známku 4)
– Historie – období po husitských válkách, Jiří z Poděbrad

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
12. – 13.4. Zápis do prvních tříd (odpoledne)
23.4. Divadlo Glans
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*