4.C Týdenní plán 3.4. – 6.4. 2018

ČESKÝ JAZYK

– koncovky PJ rodu stř. a ženského, věta jednoduchá a souvětí, slovní druhy, VS a slova příbuzná

– čtvrtletní testík: podst.jména rodu stř. a ženského (rod, číslo, pád a vzor-koncovka), slovní druhy, VS a slova příbuzná, učivo ze 3.ročníku

Výběr cvičení: PS: str. 42-49, PS PJ: str.12-20, U: výběr cvičení ze str. 46-61

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka; volné psaní (Moje velikonoční svátky)

– prezentace přečtených knih (dle rozpisu 9)

MATEMATIKA

– geometrie – rovnoběžnost okolo nás

– práce s daty (úvod); násobení dvojciferným číslem s 0

– čtvrtletní testík: písemné  +/-/./, dělení „s ocáskem“ včetně zkoušky, zlomky, římské číslice, rovnice o dvou neznámých, krokování (i s otočkou), číselná řada 0-10 000, slovní úlohy, převod jednotek délky, druhy trojúhelníků.

Výběr cvičení: PS II: str.5-6; Poč. 4.r.: str.14-18, 37-40; U: str. 32-35, 48- 53

ČJS/Historie: Středověká města, Lucemburkové na českém trůně – úvod

ČJS/ČR: kraje ČR: Hlavní město Praha – společné vypracování prezentace, souhrn info k projektu

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJS/projekt KRAJE ČR do 16.4.: vypracovat ve dvojicích/jednotlivci projekt o jednom zadaném kraji ČR. Na papír min. formát z flipchartu (68x95cm). Děti ho dostanou ve škole. Zdroje informací: učebnice ČR, kopie info o krajích, Atlas ČR „Kocour“, encyklopedie, internet, aj. Kritéria: informace vztahující se ke konkrétnímu kraji: název kraje a krajské město, obrázek s umístěním kraje v rámci ČR, pohoří a nížiny, vodstvo (řeky, rybníky a přehrady), 3 další významná města a ke každému 1 informaci, významné památky, významné osobnosti, průmysl a nerostné suroviny, zemědělství (plodiny, chov zvířat), co je typické/jedinečné pro tento kraj, krajská NEJ, další zajímavosti a informace. Doplnit obrázky ať už vlastními nebo vytištěnými z internetu. Dobrovolně: otázka/y pro ostatní. Nacvičit si ústní prezentaci.

 ČJ/literatura do 23.4.2018: vypracovat 7. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

do 9.4.           Uzavření známek za 3. čtvrtletí

12.4 -13.4.    Zápis do 1. tříd

od 18.4.        Konzultace ve 4.C (bude upřesněno mailem rodičům)

30.4. a 7.5.    Ředitelské volno

14.6. – 15.6.  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*