Týdenní plán 9. – 13. 4. 2018

Čj – práce s textem, čtenářská dílna. Opakování probraných VS, slovní druhy – příslovce, spojky, částice a citoslovce. Určování slovních druhů v textu. Popis pracovního postupu. Přepis a diktát vět. Komunikace.

M – pamětné a písemné sčítání, odčítání a násobení, slovní a logické úlohy, zajímavé úlohy v různých matematických prostředích, stovková tabulka. Rýsování úseček pomocí kružítka, konstrukce trojúhelníku, práce s dřívky.

Čjs – lidské tělo – kostra – procvičování učiva. Svaly.

10. 4. v 17,00 hodin – třídní schůzka. Těším se na Vás, Šárka.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*