4.C TÝDENNÍ PLÁN 9.4. – 13.4. 2018

ČESKÝ JAZYK

– vzory a koncovky podst. jmen rodu mužského – úvod; PJ hromadná (dříví, ptactvo, aj.)

– opakování: vzory PJ rodu ž. a stř., věta jedn.a souvětí, sl. druhy, VS a slova příbuzná

– 10´- PJ rodu stř. a ženského

Výběr cvičení: PS: str. 42-55, PS PJ: str.12-22, U: výběr cvičení ze str. 46-61, 76-83

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka; prezentace a čtení z vlastních knih; prezentace přečtených knih (dle rozpisu 9,10)

MATEMATIKA

– práce s daty a tabulkami, zlomky, zaokrouhlování čísel v oboru do 10 000,

násobení 2-ciferným číslem s 0

– geometrie – rýsování, převody jednotek délky, rovnoběžnost kolem nás

– geotestík: rýsování přímky, úsečky, kružnice; druhy trojúhelníků, převod jednotek

Výběr cvičení: PS II: str.6-8; Poč. 4.r.: str.16-18, 37-40; U: str. 32-35, 48- 54

ČJS/Historie: Život ve středověku-dokončení, Lucemburkové na českém trůně – úvod

ČJS/ČR: kraje ČR: Hlavní město Praha – společné vypracování prezentace, souhrn info k projektu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA /ČSP 

Autoportréty 4.C a následné zpracování autoportrétů do koláže (festival 25 let Chlupovky)

 TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY

 ČJS/projekt KRAJE ČR do 16.4.: vypracovat ve dvojicích/jednotlivci projekt o jednom zadaném kraji ČR. Na papír min. formát z flipchartu (68x95cm). Děti ho dostanou ve škole. Zdroje informací: učebnice ČR, kopie info o krajích, Atlas ČR „Kocour“, encyklopedie, internet, aj. Kritéria: informace vztahující se ke konkrétnímu kraji: název kraje a krajské město, obrázek s umístěním kraje v rámci ČR, pohoří a nížiny, vodstvo (řeky, rybníky a přehrady), 3 další významná města a ke každému 1 informaci, významné památky, významné osobnosti, průmysl a nerostné suroviny, zemědělství (plodiny, chov zvířat), co je typické/jedinečné pro tento kraj, krajská NEJ, další zajímavosti a informace. Doplnit obrázky ať už vlastními nebo vytištěnými z internetu. Dobrovolně: otázka/y pro ostatní. Nacvičit si ústní prezentaci.

 ČJ/literatura do 23.4.2018: vypracovat 7. čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

9.4.                 Uzavření známek a chování za 3. čtvrtletí

12.4 -13.4.    Zápis do 1. tříd (čt: 13h-18h, pá: 13h-17h) – čtvrťáci jsou letos organizátory zápisu prvňáků, rozpis služeb u zápisu bude poslán rodičům mailem)

18.4. -27.4.   Konzultační hodiny 4.C (rozpis k dispozici od 11.4. v recepci FZŠ)

30.4. a 7.5.    Ředitelské volno

14.6. – 15.6.  Oslavy 25. výročí školy

18.6. – 22.6.   Letní ŠVP Jizerské hory

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*