Týdenní plán 16.-20.4.2018

Český jazyk
– opakování vzorů podstatných jmen se zaměřením na vzory mužského rodu
– i nadále budeme opakovat probrané vzory mužského, středního a ženského rodu, určování koncovek u POJ, určování mluvnických kategorií u POJ (pád, číslo, rod, vzor), určování slovních druhů, opakování psaní i/y uprostřed slov

Český jazyk draci – vybraná cvičení na str. 21 – 28

Matematika
– nové učivo – jednotky objemu (l, dl, ml…), desetinná čísla
– i nadále budeme věnovat pozornost jednotkám a jejich převodu, pamětnému sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1000, práce se zlomky

Matematika II – vybraná cvičení na str. 8 – 25

Člověk a jeho svět
– ČR – test z Královéhradeckého kraje (čtvrtek)
– Historie – Jiří z Poděbrad a jeho mírová mise, Jagellonci na českém trůně

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
16.4. Preventivní program (dopravní výchova a vztahy ve třídě)
17.4. Třídní schůzky od 17 h

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
23.4. Divadlo Glans
30.4. Ředitelské volno
4.5. Dopravní hřiště
7.5. Ředitelské volno
28.5. Dopravní hřiště
31.5. Výlet do Kutné Hory
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*