Přijímací řízení do 1. tříd 2018/2019

Seznam přijatých uchazečů: Žáci-přijatí-2018_19

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 proběhl v souladu s kritérii zveřejněnými 1.9. 2017 na webu školy.
Celkový počet přijatých žádostí byl 179. Volná kapacita 1. ročníku byla s ohledem na psychohygienické podmínky stanovena na 96 míst. K základnímu vzdělávání v naší škole bylo skutečně přijato celkem 96 uchazečů.

Přednost při přijetí byla dána v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona uchazečům s prokázaným místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (kritérium č. 1). Na základě tohoto kritéria bylo přijato celkem 82 uchazečů s prokázaným místem trvalého pobytu ve školském obvodu.
Dále bylo přijato 14 uchazečů, kteří splnili kritérium č. 2 (tj. kritérium: uchazeč s místem trvalého pobytu na území Prahy 13 v době zápisu, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává v době zápisu v 1. – 8. ročníku).
Další uchazeče nebylo možné přijmout z kapacitních důvodů.

V seznamu přijatých uchazečů jsou uchazeči pod evidenčním číslem, které bylo každému z nich přiděleno při zápisu a které zákonní zástupci dostali na lístečku s dalšími informacemi o zápisu.

Ostatní uchazeči nebyli přijati nebo jim byl, pokud jejich zákonní zástupci požádali, udělen odklad.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonným zástupcům na uvedenou TRVALOU adresu.

Rozhodnutí o přijetí nebo o odkladu si zákonní zástupci mohou vyzvednout ve škole nebo jim bude zasláno spolu s pozvánkou na tradiční setkání budoucích prvňáčků, které se koná v úterý 5.6.2018.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*