5.C týdenní plán 24.9. – 27.9.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (koncovky a pády PJ, slovesné ktg, shoda přísudku s podmětem, stavba souvětí, aj.), diktát/10´ z učiva 4. třídy

– nové: řeč přímá a nepřímá

PS 4.tř.: str.65-73, PS BD modrý: str. 4-8; U: str. 6-13

ČTENÍ A SLOH

– podvojný deník ke školní knize;pravidelné ranní čtení z knihy HUSITÉ (V. Válková), prezentace zápisků z výletu do Kutné Hory; čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (písemné +/-/./, násobení 2-cif.číslem, dělení s ocáskem, slovní úlohy, různá matem. prostředí, aj.); 10´z učiva 4.třídy

ČJS

– přírodověda: rostlina a její části v návaznosti na prázdninový herbář

– historie: opakování učiva ze 4. třídy (PL, portfolio, hry)

– ČR: prezentace Moravskoslezského kraje (6,19) a zpracování zázn.listu, opakování info o ČR

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP

Kdo jsem já (tužka, voskovky, anilinové barvy)

ICT: WORD, internet – dokončení článku o Kutné Hoře podle zadaných kritérií

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

Do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čt. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

28.9.   Státní svátek (sv. Václav)

2.10.   Orientační běh pro páťáky (beseda ve škole)
5.10.   Ovečky na Vidouli (děti mohou přinést suché pečivo, cena: 50 Kč/os.)

9.10.   Dopolední orientační běh pro 5. ročník ve spolupráci s oddílem orientačního běhu; cena: 10 Kč/os.
22.-26.10. Tematický týden
29.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*