O Andrea Běhalová

Dr.Andrea Běhalová, andrea.behalova@fzs-chlupa.cz Vyučující Aj na 1. st Učebna AJ - 1.patro, oranžová chodba

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 19.4.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 19.4. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 5 “My house” –zahrajeme si příběh a procvičujeme si slovní vazby Is it…? It’s a…
 2. Říkankou a hrou se učíme slovní vazby “Where is my/ your…? Is it in the ….?”. Znovu si zároveň zopakujeme místnosti v domě.
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 19.4.): Děti si mají samostatně vypracovat v pracovním sešitě stránku 40.

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 16.-20.4., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -3.C. –Od dětí ze 3.C. jsem si znovu vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je mám u sebe od dětí, které odevzdaly.

Minulý týden jedna hodina angličtiny ve 3.C. a 3.D. odpadla z důvodu zápisu do 1.tříd, takže jsme trochu upravili týdenní plán. Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 16.-20.4.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Dokončíme Unit 6 –nadále si procvičujeme ústně a písemně místní předložky on, in, under, next to. Minulý týden jsme si rozšířili slovní zásobu o další místní předložky between, above, in front of, které si také zopakujeme.
 2. Procvičujeme si popis obrázku s použitím slovních vazeb „There is…, There are…“, abychom to lépe uměli.
 3. Ústní a písemné zkoušení na místní předložky a místnosti v domě.
 4. Pracujeme na cvičeních v Activity Book (pracovním sešitě) a s pracovními listy k Unitu 6.
 5. Písemný domácí úkol jsem dětem nezadala. Avšak děti si mají zopakovat slovíčka k Unitu 6, včetně místních předložek. Minulý týden jsme si zpívali písničku „Where is it?“, tak si ji děti mohou zazpívat pro radost také doma. :)

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 16.-20.4., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 16.-20.4.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Procvičujeme si zadání instrukcí jak se dopravit z bodu A do bodu B (zahni doleva, jdi rovně, …).
 2. Dokončíme ústní zkoušení na nakupování jízdenky/lístku (konverzace ve dvojicích) a popis obrázku s použitím slovních vazeb „There is…, There isn’t…, There are…, There aren’t any…, There are lots of….“ ve větách.
 3. V úterý 17.4. si vysbíráme DÚ (pracovní list).
 4. Pracujeme na cvičeních v Activity Book (pracovním sešitě) a s pracovními listy k Unitu 5.
 5. Opakujeme si Unit 5.

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 16.-20.4., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -5.A., 5.C., 5.D. – Od dětí z 5.A.,5.C. a 5.D. jsem si vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je mám u sebe od dětí, které odevzdaly.

Portfolia -5.A., 5.C., 5.D. –Děti mají portfolia nyní u sebe a mají je donést v den shrnujícího Testu 4.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 16.-20.4.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Shrnující Test z Unitu 4 si napíšeme:

5.A.,5.C. –posunuli jsme na čtvrtek 19.4.

5.D. –posunuli jsme na příští pondělí 23.4.

 1. Opakujeme si Unit 4.
 2. Pracujeme na projektu “Free time” ve škole

Homework (due Wednesday, April 18 –středa 18.4.2018)Opakovat si Unit 4.

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 12.4.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 12.4. 2018 pracujeme na následujícím:

 1. Opakujeme si Easter (Velikonoce).
 2. Pokračujeme v Unitu 5 “My house” –procvičujeme si místnosti v domě ústně, písemně a písničkou; Poslechneme, čteme a hrajeme příběh –příběhem se učíme klást otázky a hádat různé věci v domě. Např. Is it a radio? It’s a television.
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 12.4.):

 1. Děti si mají samostatně vypracovat v pracovním sešitě stránku 38.
 2. Děti si mají ústně zopakovat místnosti v domě (viz Class Book/ učebnice str.41).

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 9.-13.4., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -3.C.Od dětí ze 3.C. jsem si vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je mám u sebe od dětí, které odevzdaly.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 9.-13.4.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 6 –procvičujeme si místní předložky on, in, under, next to ve větách, ústně a písemně. Procvičujeme si kladení otázky „Where is (a ball)?“ (Kde je (míč)?).
 2. Ústní zkoušení: Celý týden proběhne ústní zkoušení na popis obrázku s použitím slovních vazeb „There is…, There are…“. Ke konci týdne proběhne ústní zkoušení na místní předložky on, in, under, next to.
 3. Opakujeme si slovní zásobu k místnostem v domě (např. kitchen, bathroom, bedroom, …) – poslechem, ústně, písemně a ve větách
 4. 3.D. –zopakujeme si ještě slovní zásobu (nábytek v domě) mini-testem.
 5. Procvičujeme si také v Activity Book (pracovním sešitě) k Unitu 6.

Přeji všem příjemný jarní den,

Andrea Běhalová