O Andrea Běhalová

Dr.Andrea Běhalová, andrea.behalova@fzs-chlupa.cz Vyučující Aj na 1. st Učebna AJ - 1.patro, oranžová chodba

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 25.1.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 25.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 „I’m hungry“ –věnujeme se poslechu, četbě a hraní příběhu “Soup”, procvičujeme si rozhovory ve dvojicích “Do you like (bread)? Yes, I do. No, I don’t”, dokončíme procvičování v pracovním sešitě.
 2. Věnujeme se četbě mini-knížeček “Cheese” a děti zpaměti odříkají říkanku “I don’t like coffee, ….”
 3. Nadále se věnujeme ústnímu zkoušení, při kterém hodnotíme znalosti a četbu základních slovíček k Unitu 3 (viz Class Book/ učebnice str.19).
 4. Opakujeme si vše k Unitu 3.

 Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 25.1.): 

 1. Děti si mají doma vyrobit a napsat mini-knížečku “Cheese”, kterou budou číst tento týden.
 2. Děti se mají zpaměti naučit řikanku (viz učebnice/Class Book, Unit 3.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 22.-26.1., 2018

Dobrý den,

minulý týden jsme byli spojeni s druhou polovičkou třídy ve 3.C. a 3.D. z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Marcely Kloudové. Pracovali jsme společně a věnovali jsme se Unitu 4. Tento týden budeme spojeni s druhou polovičkou třídy v úterý 23.1. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v tomto týdnu 22.-26.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Dokončíme Unit 4 –píšeme e-mail Gregovi, procvičujeme si otázku „Do you like (pizza)?“, rozlišujeme „How many?“ „How much?“ a k tomu si rozšíříme slovní vazby k nakupování.
 2. V úterý 23.1. si zkontrolujeme DÚ a dokončíme ústní zkoušení říkanky zpaměti „I like pizza, I like steak…“ (viz Class Book, Unit 4).
 3. Opakujeme si Unit 4 na shrnující Test 4. Termín Testu 4 ještě upřesníme.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 22.-26.1., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 22.-26.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. 4.A., 4.B. –Opakujeme si Unit 3 „Food“ a připravujeme se na shrnující Test 3, který si napíšeme v pátek 26.1. Portfolia si děti odnesou domů v úterý.
 2. Formou ústního zkoušení, mini-testů a různých aktivit si opakujeme sloveso „like“ („I like…“/ „I don’t like“/ „Do you like…?“/ „She/He likes…“/„She/He doesn’t like…“), určování času, slovní vazby k nakupování a objednání si v restauraci (Can I have…, please?), slovíčka potravin a nápojů, příslovce (always, sometimes, never), sloveso „have got“ („I have got“…, „I haven’t got…“, „She/He has got…“, „She/He hasn’t got…“).
 3. V úterý si zkontrolujeme DÚ –slovíčka a pracovní sešit. V pracovním sešitě (Activity Book) by děti měly již mít vypracováno vše k Unitu 3 až po str.28 (vynechat mají str.25,27).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 22.-26.1., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 15.-19.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 “My world” –nadále se věnujeme tématu “škola” a anglicky porovnáme školy, školní rozvrhy a vyučovací předměty v Británii, USA a ČR. Společně si vytvoříme školní rozvrh a povídáme o něm a oblíbených vyučovacích předmětech anglicky. Zároveň pracujeme na několika poslechových a konverzačních aktivitách ze školního prostředí.
 2. V průběhu týdne si znovu několikrát zahrajeme příběh “Mut’s present”, abychom si všichni zahráli nějakou roli v příběhu.
 3. Připomeneme si přídavná jména –protiklady (adjectives-opposites). Např. old vs. new, long vs. short.
 4. Rozšíříme si slovní zásobu –anglicky se učíme popsat části těla u některých zvířátek a u člověka.
 5. Ke konci týdne si krátce povíme o skupinovém projektu “My school”, na kterém děti budou pracovat ve dvojicích ve škole.

Homework (due Wednesday, January 24 –středa 24.1.2018):

 1. Vypracovat si v pracovním sešitě str.25/cv.5,7; str.27/cv.4; str.29/cv.4.
 2. Napsat si slovíčka k Unitu 3 do slovníčku, části 3C a 3D. U 3D napsat si pouze slovíčka v odstavcích “my school” a “school subjects” (viz Activity Book str.76).
 3. Opakovat si probranná slovíčka k Unitu 3 ústně a písemně (především běžné technické vybavení domáctnosti, domácí mazlíčci, popisná přídavná jména, vyučovací předměty).
 4. Opakovat si doposud probrané učivo k Unitu 3.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 18.1.2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 18.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 „I’m hungry“ –učíme se slovní vazby “I like” , “I don’t like”, “Do you like…?”, poslechneme si k tomu říkanku a procvičujeme si rozhovory ve dvojicích.
 2. Nadále se věnujeme četbě a dramatizaci příběhu -viz Class Book (učebnice) str.20.
 3. Ústně a četbou postupně hodnotíme u dětí znalosti základních slovíček k Unitu 3 (viz Class Book/ učebnice str.19).
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 18.1.): V pracovnim sešitě si děti mají vypracovat stránky 20 a 25.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 15.-19.1., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 15.-19.1.2018 pracujeme na následujícím:

 1. 3.C., 3.D. -Pokračujeme v Unitu 4 „At the shop“ –hrajeme scénky -nakupujeme v obchodě, povíme si říkanku –učíme se slovní vazby „I like“, „I don’t like“, ‚Do you like…?“
 2. Rozšíříme si slovní zásobu k potravinám zábavnou hrou.
 3. Opakujeme si písemně i mini-testem slovíčka k Unitu 4, včetně těch v Class Book (učebnici) na str.22.
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.
 5. 3.D. –V úterý si zkontrolujeme DÚ.

Přeji všem příjemný den,

Andrea Běhalová