O Andrea Běhalová

Dr.Andrea Běhalová, andrea.behalova@fzs-chlupa.cz Vyučující Aj na 1. st Učebna AJ - 1.patro, oranžová chodba

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 23.11.2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče –Portfolia: Děti  mají portfolia nyní u sebe. V portfoliu si děti mají opakovat všechny studijní materiály. Portfolia mají děti donést zpět do školy ve čtvrtek 23.11.

Poznámka pro rodiče -A4 sešity: Dětem jsem rozdala A4 sešity, takže je mají nyní u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 23.11. pracujeme na následujícím:

 1. Ústní zkoušení na slovíčka zvířat (viz Unit 1, učebnice 7) a školní pomůcky (viz Unit 2, učebnice str.13).
 2. Procvičujeme si psaní zvířat do sešitu a na tabuli.
 3. Věnujeme se příběhu o myškách (učebnice str.14) a opakujeme si “This is my/ your…”
 4. Procvičujeme si barvy písničkou a v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 23.11.): 

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) děti mají vypracovat stránku 14.
 2. Připravit se na ústní zkoušení –zvířata a školní pomůcky.
 3. Donést portfolium do školy.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 20.-24.11.,2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Pracovní sešity (Activity Books) Od dětí ze 3.C. a 3.D. jsem si vysbírala ke kontrole pracovní sešity (Activity Books) a mám je nyní u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 20.-24.11. pracujeme na následujícím:

 1. Začneme Unit 3 „At Happy House“.
 2. Učíme se slovní zásobu „hračky“ písničkou.
 3. Poslechneme si, čteme a hrajeme příběh o vyrábění hračky.
 4. Procvičujeme si pokyny/ jednoduché instrukce.
 5. Domácí úkol jsem dětem nezadala.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) –týden 20.-24.11.,2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Portfolia Děti ze 4.A. a 4.B. mají portfolia nyní u sebe. V portfoliu si děti mají opakovat všechny studijní materiály. Portfolia mají děti donést zpět do školy v úterý 21.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 20.-24.11. pracujeme na následujícím:

 1. Dokončíme Unit 2.
 2. Opakujeme si ústně a písemně (i ústním zkoušením a mini-testem) skloňování slovesa “have got” v kladné, záporné větě, v otázce a ve stažené formě. Opakujeme si písemně ( i mini-testem) čísla 0-100. Opakujeme si ústně a písemně (i ústním zkoušením) přivlatňovací pád  -např. Polly’s brother).
 3. Procvičujeme si popisu osob/ členů rodiny ústně a písemně.
 4. Prezentujeme povinné projekty „Family tree“ –v pátek 24.11.
 5. Prezentujeme dobrovolné projekty „My crazy family“ –v úterý 5.12.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 20.-24.11., 2017

Dobrý den,

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 20.-24.11. pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2.
 2. Opakujeme si písemně ( i mini-testem) skloňování slovesa “to be” v kladné, záporné větě, v otázce a ve stažené formě. Opakujeme si písemně ( i mini-testem) dny v týdnu.
 3. Procvičujeme si přivlastňovací zájmena a tvorbu “to be” a wh- otázek zábavným způsobem.
 4. Pracujeme s časopisem a povíme si o “Thanksgiving”.

Homework (due Wednesday, November 22 –středa 22.11.2017):

 1. Opakovat si ústně a písemně sloveso “to be”, tvorbu wh-otázky a dny v tydnu.
 2. Vypracovat a donést dobrovolný úkol.

Přeji všem hezký podzimní den.

Andrea Běhalová

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 16.11.2017

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče -A4 sešity: Od dětí ze 2.D. jsem si znovu vysbírala A4 sešity ke kontrole. Sešity si rozdáme ve čtvrtek 16.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 16.11. pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2 –Procvičujeme si slovíčka (školní potřeby a nábytek) ústně, písemně, hrou a kartičkama.
 2. Poslechneme, přečteme a zahrajeme si příběh o myškách –učíme se slovní vazby “This is my…This is your….” (česky: Toto je moje….. Toto je tvoje….)
 3. Věnujeme se barvám ústně.

Přeji všem příjemný podzimní den.

Andrea Běhalová

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 16.11.): V pracovním sešitě (Activity Book) děti mají vypracovat stránku 12.

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 13.-17.11.,2017 (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku)

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče: Portfolia Děti ze 3.C. a 3.D. mají portfolia nyní u sebe. V portfoliu si děti mají projít a zopakovat si vše k Unitu 2. Portfolia mají děti donést zpět do školy ve čtvrtek 16.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 13.-17.11. (v pátek 17.11. –škola je zavřená z důvodu státního svátku) pracujeme na následujícím:

 1. V úterý 14.11. – Kontrola DÚ, společně si procvičujeme a opakujeme Unit 2
 2. Ve čtvrtek 16.11. –Shrnující Test z Unitu 2 a vysbíráme si portfolia.
 3. Zapíšeme si do žákovské knížky průběžné čtvrtletní hodnocení.

Přeji všem příjemný podzimní den.

Andrea Běhalová