O Andrea Běhalová

Dr.Andrea Běhalová, andrea.behalova@fzs-chlupa.cz Vyučující Aj na 1. st Učebna AJ - 1.patro, oranžová chodba

AJ 2.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a čtvrtek 21.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 2.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 2.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 21.9. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Věnujeme se Unitu 1 “Playroom safari”.
 2. Procvičujeme si novou slovní zásobu (zvířátka) poslechem, hrou, kartičkama, spojováním slova s obrázkem, včetně v pracovním sešitě.
 3. Poslechneme si k tomu písničku “On safari!”.
 4. Pracujeme s portfoliem na angličtinu –vytvoříme si úvodní stránku k portfoliu.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 21.9.):  

 1. Děti si mají přinést rodiči podepsaný dokument o angličtině ve 2.třídách (pouze děti, které ještě nedonesly). Tento dokument děti mají mít nalepený ve svém novém A4 nelinkovaném sešitě. A4 sešit si děti kupují a obalí do obalu samy.
 2. Děti si mají dát do pořádku všechny učebnice a pomůcky a nosit je na hodiny angličtiny.
 3. Ten kdo ještě nedonesl portfolium s vloženými prázdnými Euro obaly, tak jej donese. Následně si děti nechají portfolia ve škole.
 4. Pracovní sešit (activity book) str.2 a 3. Na str.2 děti mají přiřadit postavu k obrázku kde ta postava chybí. Na str.3 děti mají přečít slovo a přiřadit jej k obrázku.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 3.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 3.třídách naleznete u dětí,  nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Přesné zadání domácích úkolů pro třeťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si probrané učivo z Unitu 1 (čtením, psaním, poslechem, ústně, hrou, písničkou, interaktivními aktivitami) a slovíčka –konverzační otázky a odpovědi, představování a loučení, stažené a nestažené tvary (např.         I’m = I am), čísla 0-12, Who’s this?
 2. Znovu se podíváme na slovíčka k Unitu 1 –viz pracovní sešit str. 101.
 3. Procvičujeme si rozšířenou slovní zásobu (čísla do 20, více druhů pozdravů, dny v týdnu).
 4. Řekneme si o projektu „Who is this?“
 5. Věnujeme se rozhovoru se spolužákem/žačkou –představení se a kladení otázek spolužákovi při seznamování.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 4.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 4.třídách naleznete u dětí,  nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Přesné zadání domácích úkolů pro čtvrťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 „Welcome back!“.
 2. Procvičujeme si rozhovor se spolužákem –představení se a vyhláskování svého jména a příjmení.
 3. Připomeneme si anglickou abecedu –výslovnost jednotlivých písmen a hláskování slov formou hry, ústně a písemně dle diktátu.
 4. Opakujeme si novou slovní zásobu k Unitu 1 (viz pracovní sešit str.95), jednotné/ množné číslo u podstatných jmen a rozlišujeme slovní vazby „What’s this? This is …, What are these? These are…“
 5. Učíme se další nové pokyny v angličtině používané učitelem ve třídě.
 6. 4.A.: Ještě navíc si poslechneme, přečteme a zahrajeme příběh „Where’s Flossy?“ a vypracujeme si některá s učivem souvisejicí cvičení v pracovním sešitě.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

AJ 5.A.,5.C.,5.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ v 5.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ a domácích úkolech. Podrobnější informace o výuce AJ v 5.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Také děkuji všem rodičům, kteří podpořili děti v odebírání časopisu v angličtině a zároveň prosíme o chvilku trpělivosti s vyřízením objednávky.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 “Introduction”.
 2. Věnujeme se číslicím 0-100 –výslovnost, psaní u telefonních čísel a čísel v matematice, dotazy na čísla. Formou her a výpočtem jednoduchých úloh si rozšiřujeme slovní zásobu v matematice.
 3. Připomeneme si abecedu, hláskování v angličtině a slovní vazby “There is”, “There are”..
 4. Opakujeme si a učíme se nové “Imperatives” (povely, pokyny) a pravidelnou/ nepravidelnou tvorbu množného čísla u podstatných jmen.
 5. Procvičujeme si rozhovory ve dvojicích na známky–kladení otázek, odpovídání na otá

Homework –Domácí úkoly (due Wednesday, September 20 –na středu 20.9.2017):

 1. Dát si do pořádku slovníček. Ve slovníčku děti by měly mít napsané slovíčka k Unitu 1 –Hello, Greetings/Introductions, In the classroom, Instructions (viz pracovní sešit str.80). Výslovnost by měla být napsaná pouze u jednotlivých slov, né u vět či frází. Slovníček si od dětí vysbírám ke kontrole.
 2. Nalepit si do A4 sešitu na přední stránku rodiči podepsaný dokument s informacemi o angličtině v 5.třídě.
 3. Připravit si rozhovor se spolužákem/žačkou na téma představování a k tomu kladení otázek. Rozhovor by měl obsahovat: pozdravení, loučení, novou frázi „Nice to meet you.“ a každý žák ve dvojici by se měl zeptat a také odpovědět na 3-5 otázek. Např. Where are you from? I am from…
 4. Donést portfolium s 20 prázdnými Euroobaly (pouze ten kdo ještě nedonesl).

A ještě připomínám! Ve škole jsme probrali v učebnici str.4-7 a psali jsme do A4 sešitu. V portfoliu již máme také založeny 2 dokumenty. V pracovním sešitě děti mají mít vypracované povinně: str.2/cv.1,    str.3/cv.3,4,5,      str.4/ cv.1,2,       str.5/cv.6.  Pokud někdo chyběl ve škole a nemá vše vypracováno či doděláno, tak prosím, aby si vše dodělal.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

AJ 5.A. (Běh) –Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze a písničky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a hodně četly texty napsané v angličtině.)
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.C.,4.D. (Běh) –Krásné léto!

Dobrý den,

o prázdninách doporučuji dětem, aby:

 • Opakovaly si slovíčka, procvičovaly fráze, písničky a říkanky, které jsme se naučili (viz Cdéčko, pracovní sešit, portfolium, sešit na psaní, kreslení a nalepování a webové stránky https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/?cc=cz&selLanguage=cs
 • Pečlivě si uschovaly portfolium s materiály na angličtinu. Děti budou portfolium znovu potřebovat od září 2017.
 • Dodělaly si všechna nevypracovaná cvičení v pracovním sešitě.
 • Pokusily se mluvit anglicky pokud k tomu budou mít příležitost.

Přeji vám všem krásné a radostné prázdniny. :)

Andrea Běhalová