Týdenní plán 10.-14. 12. 2018, AJ1- 3.B+3.C

Začínáme Unit 3: At Happy House,píseň Playing with a car ,slovní zásoba- hračky, pokyny ke cvičení robotů, komiks „Je to auto?“, říkanka „I´m a red robot“, poslechová cvičení s rozhovory: Je to ….? Ano, je./Ne, není. To není … . Domácí ůkoly do PS – vybraná cvičení ze str. 13-22.

Týdenní plán: 3.B + 3.C AJ1, Hladíková

Dokončení Unit 2 „Ve škole“ – aktivní užívání slovní zásoby: školní potřeby a jejich vypůjčování, barvy: Jakou barvu má …?, Ukaž mi  … barvu., Tady je  …barva., ve třídě: kamarád,učitel/ka/,třída,učebna,šk. taška – ústně i písemně,příprava na 2.test. Komiks „Colin in Computerland“ – poslech, čtení, porozumění a dramatizace. V PS str.10-11 a 16-17 „Rhyme time“ a „Quizzyś question“.

Týdenní plán 3.B +3.C AJ 1, Hladíková /5.-9.11.2018/

Pokračujeme v Unit 2, v učebnici i pracovním sešitě: školní pomůcky a jejich vypůjčování, barvy /ústně i písemně/, rozhovory „Jakou barvu má…?“
Slovní zásobu rozdělíme do tří skupin: pomůcky, barvy, třída a postupně zapíšeme do sešitů a procvičíme k osvojení.