O Dana Holečková

Mgr. Dana Holečková, dana.holeckova@fzs-chlupa.cz 1.st, TU 5.D Učebna: 2.patro, oranžová chodba Vystudovala Ped.fakultu v Praze - obor učitelství 1. stupně. Tři roky učila na Praze 6, šest let na málotřídní škole na Praze západ. U nás učí od r. 1995. Školení : RWCT, dramatická výchova, činnostní učení.

3.D Týdenní plán od 12.11. do 16.11.

Český jazyk: Připravujeme se na vyjmenovaná slova – proto se budeme hodně zabývat slovy příbuznými a jejich odlišení od jiných tvarů slova. Učebnice s.25. PS s.18,19.

Matematika: Pokračujeme v procvičování násobilky 2-8. Zopakujeme si zvířátka dědy Lesoně a autobus. Ukážeme si písemné odčítání. Učebnice s.25-27. PS s.21,22.

Člověk a jeho svět: Počátky českého státu: sv.Václav a Boleslav I.

3.D Týdenní plán od 5.11. do 9.11.

Pondělí 5.11. KD Mlejn: Karneval zvířat
V tomto týdnu si napíšeme čtvrtletní prověrky z ČJ a M a uzavřeme čtvrtletní známky. V úterý budeme zkoušet písničky!

Český jazyk: Opakování z 2.roč.: Nauka o slově. Hlásková stavba slova, druhy hlásek. Slova příbuzná. Učebnice s.22-26. PS s.17-19.

Matematika: Procvičování násobilky 2-8. Slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď).Opakování geometrie z 2.roč.(geometrické tvary a tělesa, body a úsečky, střed úsečky). Učebnice s.21-24.

Člověk a jeho svět: Počátky českého státu, Bořivoj a Ludmila.

3.D Týdenní plán od 31.10. do 2.11.

Český jazyk: Nauka o slově. Učebnice s.23,24. PS s.16,17.

Matematika: Násobilka 2-7, nově násobilka 8. Procvičování: Písemné sčítání a násobení, součtové pyramidy, stavby z krychlí. Učebnice s.22-24. PS s.20.

Člověk a jeho svět: Test na Velkou Moravu. Dokončení prezentace a hodnocení skupinových prací z tematického týdne.

3.D Týdenní plán od 22.10. do 26.10.

V pondělí 22.10. v 8 h bude v atriu školy slavnostní zahájení tematického týdne (Proletí století). Celý týden budeme pracovat na našem tématu Jak se za 100 let změnil život dětí, ale nezapomeneme ani na matematiku a češtinu, abychom moc nezameškali. Angličtina bude.
Pondělí, úterý: skupinová práce na plakátech
Středa: dílny
Čtvrtek: prezentace skupinových prací
Pátek: výstava Můj stát v Hrzánském paláci

Český jazyk: Stavba souvětí a věty jednoduché. Význam slova (synonyma,antonyma,homonyma,slova příbuzná). Učebnice s.19-21, PS s.15-16.

Matematika: Procvičování násobilky, hl. 6 a 7. Pokračování písemného sčítání a násobení. Slovní úlohy. Učebnice s.22-23, PS s.18-19.

3.D Týdenní plán od 15.10. do 19.10.

Český jazyk: Věta jednoduchá a souvětí. Základní skladební dvojice. Učebnice s.18-21. PS s.13,14.

Matematika: Pozor-zkouším na známky násobky a násobilku 2-5. Nové učivo:násobilka 7. Pokračujeme v seznamování s čísly do 1 000, procvičujeme písemné sčítání a násobení. Učebnice s.20-21. PS s.16-17.

Člověk a jeho svět: Dokončíme učivo o Velké Moravě. Zahrajeme si na středověké písaře a zkusíme psát hlaholicí a cyrilicí.

3.D Týdenní plány od 8.10. do 12.10.

Český jazyk: Opakování z 2.ročníku (spodoba znělosti, stavba věty jednoduché).Učebnice s. 12-17. Pracovní sešit s.10-12.

Matematika: Seznámení s numerací do 1 000 a indickým násobením. Pokračujeme v procvičování násobilky a nácviku písemného sčítání. Učebnice s.17-18. PS s.14-15.

Člověk a jeho svět: Náhradní test ze starých Slovanů pro nepřítomné nebo neúspěšné řešitele. Velkomoravská říše. PS s.10.

Pokud bude teď v říjnu pěkné počasí, budeme chodit cvičit na hřiště. Dejte prosím dětem tepláky a teplákové bundy. Některé děti jsou oblečené spíše na pláž nebo na módní přehlídku. Děkuji.