O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, TU 1.A, učebna: přízemí oranžová chodba

3. A Týdenní plán 16. – 20. 4. 2018

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov po V, opakovaní všech dosud probraných vyjmenovaných slov, testík. Procvičování slovních druhů. Podstatná jména – číslo. Sloh – osnova, vyprávění. Opis a přepis textu. Čtení s porozuměním, vyhledávání informací.

M – opakování učiva (násobilka, písemné násobení, násobení s rozkladem čísel na desítky a jednotky, písemné sčítání a odčítání, slovní ulohy) – testík. Řešení úloh v různých matematických prostředích. G – válec.

ČJS – Kočičí zahrada (pokračování v preventivním programu). Lidské tělo – části těla, smysly. Čas.

Pá – plavání.

Od pondělí 16. 4. probíhají konzultační hodiny pro zájemce.

25. 4. Preventivní zubní prohlídka dětí u školní lékařky (týká se žáků registrovaných u zubní lékařky ve škole).

3. A Týdenní plán 9. – 13. 4. 2018

ČJ – pokračování v poznávání vyjmenovaných slov po V, rozlišování předpon vy-, vý- ve slovech, psaní i/y po souhlásce V. Slovní druhy – předložky, spojky, částice, citoslovce. Sloh – sestavení osnovy k pohádce, vyprávění pohádky podle osnovy. Opis a přepis textu, čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – procvičování násobení a dělení, sčítání a odčítání do 1000, stovková tabulka, porovnávání čísel. Násobení dvouciferného čísla jednociferným pomocí rozkladu čísel na desítky a jednotky. G – konstrukce trojúhelníku (procvičování).

ČJS – Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu. Lidské tělo, části těla, smysly.

Čt a Pá – zkrácené vyučování – viz. Žákovská knížka.

Od příštího týdne – od 16. 4. probíhají konzultace (přístup k přihlášení na konzultaci jste dostali v mailu).

3. A Týdenní plán 3. – 6. 4. 2018

ČJ – pokračování v procvičování vyjmenovaných slov po V a slov s nimi příbuzných, psaní i/y po souhlásce V. Opakování všech probraných vyjmenovaných slov, psaní i/y. Určování slovních druhů ve větě. Opis a přepis textu. Čtení s porozuměním.

M – opakování a procvičování učiva (pamětné a písemné sčítání, odčítání a násobení, pamětné dělení). Násobení čísel mimo obor násobilky s rozkladem čísla na desítky a jednotky. Slovní úlohy. Řešení úloh v různých matematických prostředích. G – konstrukce trojúhelníku – procvičování rýsování.

ČJS – Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu. Přemysl Otakar II. – shrnutí (krátký testík ve ST 4. 4.)

PÁ – plavání. Prosím dohlédněte na přípravu věcí na plavání. Často se stává, že děti nemají plavky, koupací čepici nebo hřeben.

Upozornění: Konzultace budou od pondělí 16. 4. v odpoledních hodinách, tabulku pošlu mailem v průběhu tohoto týdne.

25. 4. v 10.30 – 12.00 hod. – preventivní zubní prohlídka všech dětí, které navštěvují školní zubní lékařku.

3. A Týdenní plán 26. – 30. 3. 2018

ČJ – vyjmenovaná slova po V (význam slov, použití ve větách, psaní i/y po souhlásce V). Slovní druhy – procvičování již probraných druhů. Čtení s porozuměním, opis, přepis textu.

M – procvičování písemného násobení, sčítání a odčítání ( v úterý bude malý testík), úlohy v různém matematickém prostředí. Konstrukce trojúhelníku – procvičování rýsování.

ĆJS – Kočičí zahrada – preventivní program. Velikonoce.

Čt a Pá – velikonoční prázdniny.

3. A Týdenní plán 19. – 23. 3. 2018

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov po S a slov s nimi příbuzných. Slovní druhy – procvičování podstatných jmen, přídavných jmen a sloves, nově – seznámení s některými zájmeny. Vyprávění pohádky podle osnovy. Čtení s porozuměním, práce s textem. Opis a přepis textu.

M – procvičování pamětného sčítání, odčítání, násobení a dělení. Procvičování písemného násobení jednociferným činitelem, písemného sčítání a odčítání. Slovní úlohy. Řešení úloh v různých matematických prostředích. Tělesa, geometrické tvary, konstrukce trojúhelníku. Matematická soutěž Klokan.

ČJS – Přemysl Otakar II., Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.

PÁ – plavání.

3. A Týdenní plán 12. – 16. 3. 2018

ČJ – vyjmenovaná slova po S, psaní i/y po souhlásce S. Slovní druhy – podstatná jména, přídavná jména, slovesa. Tvoření otázky. Přísloví. Opis a přepis textu. Čtení s porozuměním (každý žák by už měl mít ve škole svou knihu na individuální četbu).

M – procvičování písemného násobení jednociferným činitelem, písemného sčítání a odčítání. Řešení slovních úloh, řešení úloh v různých matematických prostředích. Kvádr, krychle, krychlové stavby.

ČJS – Přemysl Otakar I., Anežka Přemyslovna – opakování (ve středu bude malý testík). Přemysl Otakar II.
Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.

Po 12. 3. – bruslení. Sraz v 7.30 hod. před školou, s sebou 10 Kč – kdo ještě neplatil, brusle, helma, rukavice, sportovní oblečení, všechny věci na AJ včetně ŽK, penál, klíč od šatní skříňky, kartu (na vstup a na oběd).

Čt – Butovický zvoneček – 4. vyučovací hodinu, vybraní žáci.

Pá – plavání.

Sběr papíru – celý týden.