O Jana Hromádková

Mgr. Jana Hromádková, jana.hromadkova@fzs-chlupa.cz 1.st, TU 1.A, učebna: přízemí oranžová chodba

3. A Týdenní plán 11. – 15. 6. 2018

ČJ – slovesa – určování času. Procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen – pád, číslo, rod. Procvičování vyjmenovaných slov. Nácvik divadelního představení.

M – procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení se zbytkem, slovní úlohy. Krokování s pokynem „čelem vzad“ (s otočkou). Tělesa.

ČJS – Kočičí zahrada. Prevence nemocí a úrazů.

Akce: ČT 14. 6. Festival 2018 v 16.00 – 19.00 hod. – všichni rodiče jsou srdečně zváni.
Naše divadelní představení – ČT 21. 6. dopoledne pro děti ve škole (10.55 – 11.40),
ČT 28. 6 v 17.00 hod. pro rodiče – všichni jsou srdečně zváni.
Plavání končí v pátek 22. 6.

3. A – Týdenní plán 21. – 25. 5. 2018

ČJ – opakování vyjmenovaných slov, skloňování podstatných jmen – pádové otázky, číslo a rod podstatných jmen. Sloh – tvoření vět. Čtení s porozuměním, opis a přepis textu.

M – dělení se zbytkem, početní operace do 1000, řešení úloh v různých matematických prostředích, slovní úlohy. G – tělesa.

ČJS – Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.
Lidské tělo – opakování (části těla, kostra, kůže, smysly, vnitřní orgány).

Upozornění: Plavání bude tento týden i ve středu a pak i v pátek. Ve středu půjdeme místo žáků 3. D, kteří jsou tento týden na škole v přírodě a nahradíme si tak hodinu z minulého týdne, kdy jsme byli na škole v přírodě my. Čas je stejný.

3. A Týdenní plán 2. – 4. 5. 2018

ČJ – opakování a procvičování všech vyjmenovaných slov, psaní i/y po obojetných souhláskách. Slovní druhy, podstatná jména – rod, číslo (procvičování). Sloh – tvoření vět s danými slovy. Čtení s porozuměním.

M – části kruhu, krychlové stavby, bilandské peníze. Procvičování všech početních úkonů do 1000, slovní úlohy. G – koule.

ČJS – Lidské tělo – vnitřní orgány. Kočičí zahrada.

Pá – plavání.

3. A Týdenní plán 23. – 27. 4. 2018

ČJ – vyjmenovaná slova po Z, podstatná jména – rod, číslo. Sloh – tvoření vět. Čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – Procvičování pamětného i písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy. Dělení čísel s rozkladem čísla na násobky. G – válec, rýsování trojúhelníků. Řešení úloh v různých matematických prostředích.

ČJS – lidské tělo – kostra, vnitřní orgány. Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu.

Pátek – plavání.

3. A Týdenní plán 16. – 20. 4. 2018

ČJ – procvičování vyjmenovaných slov po V, opakovaní všech dosud probraných vyjmenovaných slov, testík. Procvičování slovních druhů. Podstatná jména – číslo. Sloh – osnova, vyprávění. Opis a přepis textu. Čtení s porozuměním, vyhledávání informací.

M – opakování učiva (násobilka, písemné násobení, násobení s rozkladem čísel na desítky a jednotky, písemné sčítání a odčítání, slovní ulohy) – testík. Řešení úloh v různých matematických prostředích. G – válec.

ČJS – Kočičí zahrada (pokračování v preventivním programu). Lidské tělo – části těla, smysly. Čas.

Pá – plavání.

Od pondělí 16. 4. probíhají konzultační hodiny pro zájemce.

25. 4. Preventivní zubní prohlídka dětí u školní lékařky (týká se žáků registrovaných u zubní lékařky ve škole).

3. A Týdenní plán 9. – 13. 4. 2018

ČJ – pokračování v poznávání vyjmenovaných slov po V, rozlišování předpon vy-, vý- ve slovech, psaní i/y po souhlásce V. Slovní druhy – předložky, spojky, částice, citoslovce. Sloh – sestavení osnovy k pohádce, vyprávění pohádky podle osnovy. Opis a přepis textu, čtení s porozuměním, orientace v textu.

M – procvičování násobení a dělení, sčítání a odčítání do 1000, stovková tabulka, porovnávání čísel. Násobení dvouciferného čísla jednociferným pomocí rozkladu čísel na desítky a jednotky. G – konstrukce trojúhelníku (procvičování).

ČJS – Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu. Lidské tělo, části těla, smysly.

Čt a Pá – zkrácené vyučování – viz. Žákovská knížka.

Od příštího týdne – od 16. 4. probíhají konzultace (přístup k přihlášení na konzultaci jste dostali v mailu).