O Blanka Janovská

PaedDr. Blanka Janovská,blanka.janovska@fzs-chlupa.cz, ředitelka školy, vyučuje M 4.B Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Po dlouholeté praxi na 1. stupni ZŠ se roku 1993 stala ředitelkou FZŠ Chlupova (od roku 2009 FZŠ prof. O. Chlupa). Od samotného vzniku školy usiluje společně s celým sborem o novátorský přístup ke vzdělávání a výchově žáků. Je specialistkou na výuku matematiky a lektorkou činnostního učení. Vede pracovní semináře pro ředitele a učitele ZŠ, které mají za cíl předávat zkušenosti s tvorbou školního vzdělávacího programu. Je členkou editorského týmu projektu Učitelský NÁPADník pro 1. stupeň ZŠ. Píše recenze k učebnicím ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 28.3. 2014 převzala nejvyšší resortní vyznamenání Medaili MŠMT z rukou ministra školství M.Chládka. Při předání zdůraznil zejména to, že nejen vybudovala školu s celorepublikovým renomé, ale zasloužila se také o rozvoj aktivního učení v ČR.

Cykloturistický kurz 2016/17

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
ZPRÁVA č. 7  (poslední)                                                                                                                     Poslední pobytový den (uteklo to jako voda) dopoledne nás čekala „časovka“jednotlivců,  jednotlivá pořadí jednotlivců se sčítala a započítávala se do celkové bodovací soutěže.                                                                                             Vzhledem k tomu, že nám počasí po obědě přálo, vydaly se mladší děti k Jinolickým rybníkům, v kterých si i zaplavaly. Při zpáteční cestě nás chytla pěkná „průtrž“ i s kroupami! Měli jsme štěstí, přečkali jsme ji pod mostem a za sluníčka jsme dojeli zpět. Dnes jsme ujeli 26 km.                                                                     Po večeři následovalo vyhodnocení jednotlivých soutěží a ukončení pobytu zde. Celý článek

4. B M TP od 19. 6. do 23. 6. 2017

M – Omlouvám se, že neuvádím (jak zvykem) výsledky testu č. 20, který byl zaměřen na převod jednotek času a pořadí výpočtů. Ve škole jsem ho nestihla opravit a bohužel na víkend jsem si ho omylem (záměna desek) zapomněla vzít. Jakmile test opravím, výsledky hned doplním do TP. 

Poslední hodiny M budou věnovány kap. Geometrické konstrukce (U str. 89-92), dále budeme opakovat/procvičovat řešení příkladů na „pořadí výpočtů“, některé děti byly dost překvapeny, co se po nich chce.

Hodnocená práce: 0

DÚ (Čt): Oprava testu č. 20 + dodání předchozích úkolů (pouze pro vybrané žáky)!

Pohodové prázdniny Vám i Vašim dětem přeje B. Janovská

 

4. B M TP od 12. 6. do 16. 6. 2017

M – Tento týden bych ráda dokončila kap. Dělitelnost – upevňování algoritmu dělení se zbytkem + zkouška, přesné rýsování a osvojování si znakového zápisu konstrukce.                                                                                             NEZAPOMEŇTE na rýsovací potřeby! Stále dost dětí je NEMÁ!!!

Výuku nám tento týden (St) naruší Chlupíkovo divadelní léto, proto nepočítám s žádnou závěrečnou prací (známek máme dost), tu si napíšeme na začátku 5. třídy. 

Hodnocená práce (Čt): TEST č. 20 –  převody jednotek času  (10 příkladů – zde máme ještě velké rezervy!!!)

DÚ č. XXX.: PS  str. 34/cv. 3

4. B M TP od 5. 6. do 9. 6. 2017

M  –  V úterý ponesou děti opravený test č. 19, který byl zaměřený na slovní úlohy (zvláště na pozorné čtení zadání) + převod jednotek času. Psalo celkem 21 dětí (5 jedniček, 9 dvojek, 6 trojek, 1 čtyřka).

Tento týden budeme pokračovat v kap. Dělitelnost – upevňování algoritmu dělení se zbytkem + zkouška, přesné rýsování a osvojování si znakového zápisu konstrukce.                                                                                             NEZAPOMEŇTE na rýsovací potřeby!  

Hodnocená práce: 0 (popř. dle času – test na převody jednotek času – 10 příkladů)

DÚ č. XXIX (Čt): PS str. 20/ cv. 7, str. 21/ cv. 8+oprava testu č. 19

 

4. B M TP od 29. 5. do 2. 6. 2017

M – Hned v úterý ponesou děti domů opravený test č. 18, který byl zaměřený na převod jednotek délky a objemu + SÚ! Dopadl velmi dobře, škoda těch několika špatných známek (11 jedniček, 7 dvojek, 4 trojky a 2 čtyřky).

Tento týden budeme pokračovat v  kap. Dělitelnost  (U str. 73-75) – upevňování algoritmu dělení se zbytkem, převody jednotek času, rýsování (konstrukce – kružnice, kolmice, přímka).

Hodnocená práce (Čt): test č. 19 – převod jednotek času + SÚ

DÚ č. XXV (Čt): PS str. 19/ cv. 3, str. 20/ cv. 5

4. B M TP od 22. 5. do 26. 05. 2017

M –   Tento týden dokončíme kap. Geometrie vlastníma rukama – Sonobova krychle, dřívková krychle, pravidelný čtyřstěn, nová látka (částečně): kap. Dělitelnost  (U str. 73-75) – upevňování algoritmu dělení se zbytkem, převody jednotek délky a objemu, rýsování (konstrukce – kružnice, kolmice, přímka).

Hodnocená práce (Čt): Test č. 18 – převod jednotek délky a objemu

DÚ č. XXVIII. (Čt): PS str. 35/ cv. 4 – poslední 2 řádky (10 příkladů)