O Blanka Janovská

PaedDr. Blanka Janovská,blanka.janovska@fzs-chlupa.cz, ředitelka školy, vyučuje M 4.B Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Po dlouholeté praxi na 1. stupni ZŠ se roku 1993 stala ředitelkou FZŠ Chlupova (od roku 2009 FZŠ prof. O. Chlupa). Od samotného vzniku školy usiluje společně s celým sborem o novátorský přístup ke vzdělávání a výchově žáků. Je specialistkou na výuku matematiky a lektorkou činnostního učení. Vede pracovní semináře pro ředitele a učitele ZŠ, které mají za cíl předávat zkušenosti s tvorbou školního vzdělávacího programu. Je členkou editorského týmu projektu Učitelský NÁPADník pro 1. stupeň ZŠ. Píše recenze k učebnicím ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 28.3. 2014 převzala nejvyšší resortní vyznamenání Medaili MŠMT z rukou ministra školství M.Chládka. Při předání zdůraznil zejména to, že nejen vybudovala školu s celorepublikovým renomé, ale zasloužila se také o rozvoj aktivního učení v ČR.

5. B M TP od 23. 4. do 27. 4. 2018

M – Avizovaný test č. 7 jsem opravila, ale vzhledem k tomu, že většina žáků ho nestihla, nebudu ho počítat!

Tento týden dokončíme kap. Vennův diagram, budeme se zabývat tvorbou rodného čísla (U str. 63) a jak ho zkontrolovat, zda je správně vytvořeno! Dále bych ráda začala kap. Řady (U str. 64-66) – řekneme si, kterým číslům říkáme čtvercová, trojúhelníková, v případě času, co je triáda, váha, potomek.

Hodnocená práce: 0

DÚ č. XII (Čt): PS str. 13/ cv. 3 (c, d) + doplnění chybějících DÚ (týká se pouze u některých jedinců)

 

5. B M TP od 16. 4. do 20. 4. 2018

M – Tento týden bude ještě trochu „narušený“ přijímacími zkouškami, proto se budeme více věnovat procvičování – řešení slovních úloh (Vennův diagram, převody, desetinná čísla), rýsování konstrukcí.

V případě času bych ráda udělala úvod ke kap. ŘADY –  vyhledávání pravidelností, vztahů a souvislostí, kódování čísel, hledání čísel podle daného kódu.

Hodnocená práce (St): Test č. 7 –  přepis čísel zapsaných slovy, zaokrouhlování čísel na desítky, stovky, tisíce, obsah čtyřúhelníků

DÚ č. XI. : PS str. 15/ cv. 8., cv. 9

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že budou konzultační hodiny a mně se s pí učitelkou špatně dávají dohromady termíny, prosím, komu nebudou vyhovovat a bude chtít se mnou mluvit, napište mi e-mail a domluvíme se osobně. Ráda Vám vyjdu vstříc.                                                                                                                        Hezký víkend Vám přeje B. Janovská 

     

 

 

5. B M TP od 9. 4. do 13. 4. 2018

M – V útetý dostanou děti opravený test č. 6 (7 jedniček, 7 dvojek, 9 trojek, 2 čtyřky), který byl zaměřený na převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu, trojúhelníkovou nerovnost, obvod a obsah čtyřúhelníka, SÚ.

I tento týden se budeme věnovat práci s úhloměrem  (výběru stupnice při měření úhlů + používání jednotky stupeň úhlu, slovní úlohy – Vennův diagram, desetinná čísla, logický úsudek, obsah, obvod, objem (= SÚ, kde bychom měli uplatnit všechno, co jsme se doposud naučili).

Hodnocená práce: 0

: Oprava testu č. 6  + příležitost pro všechny žáky, kterým chybí nějaký DÚ a nebo oprava testu.

5. B M TP od 3. 4. do 6. 4. 2018

M – V úterý děti ponesou domů opravený test č. 5, který byl zaměřený na násobení a dělení 10, 100, … + příklady typu 420 . 60 =, 54 000 : 90 = a měření a rýsování úhlů.      Psalo ho 23 dětí, nedopadl tak špatně, ale mohlo to být ještě lepší (8 jedniček, 10 dvojek, 5 trojek).                                                                                                                  Dále dostanou ŽK, kde mají zapsané výsledky z mezinárodní matematické olympiády KLOKAN, celkem ho v naší třídě psalo 23 dětí, 1. číslo je počet bodů, které dosáhlo Vaše dítě, 2. číslo je max. počet bodů, 3. číslo udává pořadí ve třídě.

Tento týden budeme pokračovat v kap. ÚHEL – zaměříme se na správný výběr stupnice na úhloměru při měření úhlů (pár jedinců) + používání jednotky stupeň úhlu, slovní úlohy (Vennův diagram), třídění prvků daného souboru podle různých kritérií a vizualizace tohoto třídění Vennovým diagramem.                                                              Přijímací zkoušky se dost neúprosně blíží, proto tento týden budeme rovněž procvičovat převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu!!!         

Hodnocená práce (Čt): Test č. 6 – převody jednotek délky, hmotnosti, času, obsahu a objemu, SÚ, konstrukce (upřesním v hodině M)

DÚ č. X (Čt): PS str. 11/cv. 5 + oprava test č. 5 (+ další neodevzdané)   

5. B M TP od 26. 3. do 28. 3. 2018

M – Minulý týden jsme si napsali mezinárodní matematickou olympiádu KLOKAN, maximální možný počet bodů byl 120! Naše třída se pohybovala v rozpětí bodů od 39-109! Do ŽK zapíšu i pořadí ve třídě, jakmile budu znát výsledky z ostatních 5. tříd, dám Vám přes TP vědět.

V úterý dostanou děti opravený test č. 4, který byl převzatý z učebnice – SÚ na zlomky, uspořádání desetinných čísel, sčítání jednotek délky, příklady na pořadí výpočtů, povrch a objem těles (krychle o hraně 1 cm)! Dopadl „katastrofálně“, měla jsem pocit, že to psaly jiné děti (2 jedničky, 2 dvojky, 7 trojek, 8 čtyřek, 1 pětka)!            Např. cvičení 4 – pouze příklady, stále stejné chyby, nedodržení postupů, tady něco sečtu, tam něco odečtu a pak už nevědí, co kde počítají!!! Zbytečné chyby!!!

Znovu si všechno rozebereme a vysvětlíme, některé příklady si napíšeme jako „vzorové“ do sešitů IQ a Einsteinů!!!

I tento týden budeme pokračovat v kap. ÚHEL – ÚHEL (U str. 72-75) budeme úhly rýsovat, měřit a pracovat s informací: Součet úhlů v trojúhelníku je vždy 180 stupňů!

Hodnocená práce (St): Test č. 5 – měření a rýsování úhlů, příklady na násobení a dělení 10, 100, … + příklady 8 800 :  80 = , 45 000 : 50 =

DÚ č. IX (St): PS str. 21/cv. 6 + oprava testu

 

 

 

5. B M TP od 19. 3. do 23. 3. 2018

M – Nejdříve ještě jedna zpráva ze ŠvP, fotky najdete na odkazu:             http://www.fzs-chlupa.cz/blog/2018/03/14/svp-5-b-cerna-hora-2018.  

Tento týden se budeme zabývat kap. ÚHEL (U str. 72-75) seznámíme se s pojmy úhel, vrchol, rameno úhlu, stupeň úhlu, budeme úhly rýsovat, měřit, počítat velikost úhlu znázorněného pomocí hodinových ručiček.

NUTNÉ přinést ÚHLOMĚR!!!

Hodnocená práce (Čt): Test č. 4 – slovní úlohy na zlomky, jednotky délky, objem a povrch tělesa (doplním ústně při vyučování)

DÚ č VIII.: PS str. 20/ cv. 8