O Blanka Janovská

PaedDr. Blanka Janovská,blanka.janovska@fzs-chlupa.cz, ředitelka školy, vyučuje M 4.B Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Po dlouholeté praxi na 1. stupni ZŠ se roku 1993 stala ředitelkou FZŠ Chlupova (od roku 2009 FZŠ prof. O. Chlupa). Od samotného vzniku školy usiluje společně s celým sborem o novátorský přístup ke vzdělávání a výchově žáků. Je specialistkou na výuku matematiky a lektorkou činnostního učení. Vede pracovní semináře pro ředitele a učitele ZŠ, které mají za cíl předávat zkušenosti s tvorbou školního vzdělávacího programu. Je členkou editorského týmu projektu Učitelský NÁPADník pro 1. stupeň ZŠ. Píše recenze k učebnicím ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. 28.3. 2014 převzala nejvyšší resortní vyznamenání Medaili MŠMT z rukou ministra školství M.Chládka. Při předání zdůraznil zejména to, že nejen vybudovala školu s celorepublikovým renomé, ale zasloužila se také o rozvoj aktivního učení v ČR.

5. B M TP od 18. 6. do 22. 6. 2018

M – Tento týden se ponese v duchu Chlupíkova divadelního léta a přípravy divadelního vystoupení pro Vás – rodiče, je mi proto jasné, že z M už toho mnoho neuděláme!!!

V rámci možností budeme „lehce“ opakovat, také jsem dětem slíbila „zajímavé“ rýsování!!! Musím konstatovat, že se děti o proti 4. třídě v rýsování moc zlepšily, dokonce mám pocit, že to některé i baví!!! 

Vážení rodiče,                                                                                                                      přeju Vám i Vašim dětem pohodové prázdniny,  užijte si je!                                                Zdraví                                                                                                                                               B. Janovská

       

 

 

5. B M TP od 11. 6. do 15. 6. 2018

M – V úterý ponesou domů děti opravenou písemnou práci, která byla zaměřena na opakování (viz předchozí TP). Na základě její úspěšnosti se rozhodnu, zda budeme v tomto týdnu psát  ještě „testík“, doufám, že NE!

I nadále budeme opakovat, tento týden se ještě zaměříme na „velká čísla“ – jejich čtení a zapisování, násobení a dělení, porovnávání, v G – rýsování.

Vzhledem k tomu, že ve čtvrtek 14. 6. bude slavit naše škola 25 let od svého založení žádný DÚ NEBUDE!!!

 

5. B M TP od 4. 6. do 8. 6. 2018

M – Vzhledem k tomu, že tento týden nemohu z pracovních důvodů (výjezdní zasedání        ředitelů ZŠ a MŠ P 13) odučit všechny hodiny M (výměna s pí uč. třídní) zaměříme        se na opakování!

Hodnocená práce (St) – Opakování-převody, kostra, povrch a objem krychle, kvádru,                                           SÚ – destin. čísla, konstrukce trojúhelníku.

DÚ č. XVI. (Čt, poslední úkol): PS str. 35/cv. 9 a), b) – někdo již má, prosím o kontrolu, než mi ho odevzdáte

 

5. B M TP od 9. 5. do 11. 5. 2018

M  –  Omlouvám se, ale v minulém TP jsem zapomněla vyhodnotit test č. 7, který byl zaměřený na desetinná čísla (9 jedniček, 6 dvojek, 7 trojek, 1 čtyřka, 2 pětky), chyby byly převážně numerické, popř. místo odčítání bylo prováděno sčítání apod.                    Ve středu dostanou děti opravený test č. 8, jehož hlavním cílem bylo zapsat a vypočítat správně rovnici! Z tohoto testu až na pár výjimek mám dobrý pocit, děti mile překvapily (14 jedniček, 10x  100%, 5 dvojek, 3 trojky, 1 pětka)!

Tomto zkráceném týdnu budeme pokračovat ještě v „triádách“, které děti docela i baví a jdou jim.  V případě, že nám vyjde čas, tak bychom začali kap. Rovnice II.- soustava dvou rovnic o dvou neznámých (U str. 76, 77), což už jsme také řešili v prostředí dědy Lesoně!

Hodnocená práce: 0

DÚ č. XIV (ČT): PS str. 33/ cv. 2, 3

 

 

 

5. B M TP od 2. 5. do 4. 5. 2018

M – V tomto zkráceném týdnu bych se ráda dostala v kap. Řady (U str. 64-66) – k pojmům triáda, váha, potomek, budeme vyhledávat různé pravidelnosti v číslech a vztazích mezi nimi.

Na základě zjištění (minulý týden děti vyplňovaly PL na opakování), který jsem opravila, ale slouží pouze pro mou informaci – 8 dětí je schopných vypočítat a správně zapsat rovnici (zápis rovnice je pro zbývající děti stále problém), 10 dětí bezpečně převádí jakékoliv jednotky- (největší problém u některých ze zbývajících dětí je to, že neznají základní převody, např. 1 kg = 1 000 g, bez toho převody nikdy nezvládnou)!                  Ve zbývajícím čase se proto zaměříme na správný zápis rovnice (bude i v IQ sešitech i Einsteinech)!

Hodnocená práce: 0

DÚ č. XIII.: 2 rovnice, zadání zapíšu na tabuli ve škole, pište do sešitu M – Š!

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že Vám nemusí vyhovovat daný čas na konzultace, a chtěli byste se mnou mluvit, je možné v tomto případě provést konzultaci i telefonicky, popř. se domluvit na jiném čase setkání. Zdraví B. Janovská