O Marcela Kloudová

Mgr. Marcela Kloudová, marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz Aj, 2.patro, žlutá chodba Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Informační studia a knihovnictví. V roce 2009 ukončila studium učitelství na katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Další vzdělávání: Státní jazyková zkouška z anglického jazyka (C1- Evropský rámec) Special Methodology Course in English, England - Bournemouth 2011 Certifikát z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2013 Special Methodology Course in English, England - Oxford 2013 Special Methodology Course in English, Scotland - Edinburgh 2014 Special CLIL Course for Primary and Secondary teachers - Exeter 2015 Vzdělávací semináře a workshopy zaměřené na nové metodické postupy pro výuku anglického jazyka / Certifikát z Kurzu zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky V předchozích letech učila anglický jazyk na 1. a 2. stupni na základní škole v Praze 5. V říjnu 2015 a v září 2016 pracovala 5 týdnů jako asistentka pedagoga ve Washingtonu v základní škole Sommerset Elementary School.

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C a 3.D – Kloudová

Ve čtvrtek a v pátek budeme procvičovat popis osob pomocí sloves to be a to have got:
He/She is tall… He/She has got long blond hair and blue eyes.
Uděláme si také přípravu na test Unit 7 do školního sešitu – 3.A ve čtvrtek, 3.B,C,D v pátek.
Souhrnný test z lekce 7 budeme psát v týdnu od 21.5. – datum ještě upřesním.
Ve čtvrtek 10.5. je termín odevzdání domácího úkolu – pracovní list !
Příjemný týden! MKloudová

Angličtina 3.D – Kloudová

Minulý týden jsme dokončili Unit 6 – stále procvičujeme předložky on (na) / in (v) / under (pod) / next to (vedle) ve větách např. There is a blue doll on the bed. There is a yellow cupbard next to the brown wardrobe.
Začneme novou lekci – Unit 7 – slovní zásoba v rámečku na začátku lekce – a woman-žena, a man-muž, a boy-kluk, a girl-dívka, a baby-miminko, a dog-pes, tall-vysoký, short-malý, fat-tlustý, thin/slim-hubený. Děti se je naučí říkat i psát.

Nová gramatika Unit 7 – Where is ….? Kde je…?

Where is my book? Kde je moje kniha?
Dále

sloveso mít ve 3. os. jednotného čísla

– he, she, it has got – on, ona, ono má – např. She has got long brown hair. Ona má dlouhé hnědé vlasy. He has got a yellow T-shirt. On má žluté tričko. Děti budou popisovat postavy – naučí se rozlišovat sloveso být a mít ve větách – např. He is tall and thin. On je vysoký a hubený. He has got short brown hair. On má krátké hnědé vlasy.

Domácí úkol

na pracovním listě dostanou děti až ve čtvrtek 26.4.-

termín odevzdání bude až za dva týdny – ve čtvrtek 10.5.

– dvě pondělí po sobě budou teď ředitelská volna.
V rámci hodin budeme také nacvičovat divadlo – prosím Vás, rodiče, abyste dětem občas připomněli domácí procvičení své role!!!
Krásný jarní týden! MKloudová

Angličtina 3.A, 3.B, 3.C – Kloudová

Minulý týden jsme dokončili Unit 6 – stále procvičujeme předložky on (na) / in (v) / under (pod) / next to (vedle) ve větách např. There is a blue doll on the bed. There is a yellow cupbard next to the brown wardrobe.
Začneme novou lekci – Unit 7 – slovní zásoba v rámečku na začátku lekce – a woman-žena, a man-muž, a boy-kluk, a girl-dívka, a baby-miminko, a dog-pes, tall-vysoký, short-malý, fat-tlustý, thin/slim-hubený. Děti se je naučí říkat i psát.

Nová gramatika Unit 7 – Where is ….? Kde je…?

Where is my book? Kde je moje kniha?
Dále

sloveso mít ve 3. os. jednotného čísla

– he, she, it has got – on, ona, ono má – např. She has got long brown hair. Ona má dlouhé hnědé vlasy. He has got a yellow T-shirt. On má žluté tričko. Děti budou popisovat postavy – naučí se rozlišovat sloveso být a mít ve větách – např. He is tall and thin. On je vysoký a hubený. He has got short brown hair. On má krátké hnědé vlasy.

Domácí úkol

na pracovním listě dostanou děti až ve čtvrtek 26.4.-

termín odevzdání bude až za dva týdny – ve čtvrtek 10.5.

– dvě pondělí po sobě budou teď ředitelská volna.
Krásný jarní týden! MKloudová

Angličtina 3.D – Kloudová

Dnes jsme se učili názvy místností v bytě – děti by měly zvládnout napsat a říci: kuchyň-a kitchen/ložnice-a bedroom/koupelna-a bathroom/obývací pokoj-a living room nebo a sitting room. (pracovní list v portfoliu)
Zítra si do školního sešitu napíšeme přípravu na test z Unit 6 – test budeme psát ve čtvrtek 12.4.
V testu bude: 1. slovní zásoba-učebnice str.36 – ještě si raději překontrolujte číslo stránky – děti mají starší vydání učebnic – je to úvodní strana lekce 6 / 2. číslovky do 20 / 3. použití předložek on, in, under, next to ve větách / 4. barvy / 5. doplňování slovních řad – názvy jídel, školních potřeb, věcí do parku, barev (průřez slovní zásobou předchozích lekcí) / 6. odpovědi na otázky – např. What´s your name? How are you? How old are you? Where is your school bag? What is your favourite animal? Where are you from? apod…
Příští týden v pondělí a v úterý budeme učivo do testu dál společně procvičovat.
Dnes děti dostaly úkol – doplnit pracovní list – příprava na test – termín odevzdání je úterý 10.4.
Děti měly velký zájem o nastudování divadelního představení v angličtině – společně jsme se domluvili na pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků – zatím si scénář jenom čteme, přes víkend ho ještě upravím a příští týden už začneme pohádku zkoušet ve třídě.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 3.B, 3.C -Kloudová

Dnes jsme se učili názvy místností v bytě – děti by měly zvládnout napsat a říci: kuchyň-a kitchen/ložnice-a bedroom/koupelna-a bathroom/obývací pokoj-a living room nebo a sitting room. (pracovní list v portfoliu)
Zítra si do školního sešitu napíšeme přípravu na test z Unit 6 – test budeme psát ve čtvrtek 12.4.
V testu bude: 1. slovní zásoba-učebnice str.36 – ještě si raději překontrolujte číslo stránky – děti mají starší vydání učebnic – je to úvodní strana lekce 6 / 2. číslovky do 20 / 3. použití předložek on, in, under, next to ve větách / 4. barvy / 5. doplňování slovních řad – názvy jídel, školních potřeb, věcí do parku, barev (průřez slovní zásobou předchozích lekcí) / 6. odpovědi na otázky – např. What´s your name? How are you? Where is your school bag? What is your favourite drink? Where are you from? apod…
Příští týden v pondělí a v úterý budeme učivo do testu dál společně procvičovat.
Dnes děti dostaly za úkol doplnit pracovní list – příprava na test – termín odevzdání je úterý 10.4.
Srdečně zdravím! MKloudová

Angličtina 3.A – Kloudová

Dnes jsme se učili názvy místností v bytě – děti by měly zvládnout napsat a říci: kuchyň-a kitchen/ložnice-a bedroom/koupelna-a bathroom/obývací pokoj-a living room nebo a sitting room. (pracovní list v portfoliu)
Ve školním sešitě mají děti napsáno, na co se připravit v testu z Unit 6 – budeme ho psát ve čtvrtek 12.4.
V testu bude: 1. slovní zásoba-učebnice str.36 – ještě si raději překontrolujte číslo stránky – děti mají starší vydání učebnic – je to úvodní strana lekce 6 / 2. číslovky do 20 / 3. použití předložek on, in, under, next to ve větách / 4. barvy / 5. doplňování slovních řad – názvy jídel, školních potřeb, věcí do parku, barev (průřez slovní zásobou předchozích lekcí) / 6. odpovědi na otázky – např. What´s your name? How are you? Where is your school bag? What is your favourite drink? Where are you from? apod…
Příští týden v pondělí a v úterý budeme učivo do testu dál společně procvičovat.
Dnes děti dostaly dva domácí úkoly: v pracovním sešitě doplnit str. 53 a na str. 54 přečíst a vybarvit cv. 2.
Dále mají za úkol doplnit pracovní list – příprava na test – termín odevzdání je úterý 10.4.
Srdečně zdravím! MKloudová