O Marcela Kloudová

Mgr. Marcela Kloudová, marcela.kloudova@fzs-chlupa.cz Aj, 2.patro, bílá chodba Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor Informační studia a knihovnictví. V roce 2009 ukončila studium učitelství na katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Další vzdělávání: Státní jazyková zkouška z anglického jazyka (C1- Evropský rámec) Special Methodology Course in English, England - Bournemouth 2011 Certifikát z kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 2013 Special Methodology Course in English, England - Oxford 2013 Special Methodology Course in English, Scotland - Edinburgh 2014 Special CLIL Course for Primary and Secondary teachers - Exeter 2015 Vzdělávací semináře a workshopy zaměřené na nové metodické postupy pro výuku anglického jazyka / Certifikát z Kurzu zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky V předchozích letech učila anglický jazyk na 1. a 2. stupni na základní škole v Praze 5. V říjnu 2015 a v září 2016 pracovala 5 týdnů jako asistentka pedagoga ve Washingtonu v základní škole Sommerset Elementary School.

Angličtina 4.A, 4.B a 4.C – Kloudová

Celý týden procvičujeme určování času (ptáme se What´s the time?)
1.celé hodiny – It´s 1 o´clock.
2.půl hodiny – It´s half past 3. Je půl 4.
3.čtvrt hodiny – It´s a quarter past 6. Je čtvrt na 7. Děti mají vše zapsáno ve školním sešitě. Hodiny budeme stále opakovat, dokud se určování dětem aspoň trochu nezafixuje :-)) Pak teprve přidáme třičtvrtě…
Dále budeme procvičovat otázky Have you got any…? Máš nějaké ….? a odpovědi I have got some… (Mám nějaké …) / I haven´t got any … (Nemám žádné …) Do you like …? Does your mum/dad like…? I like …/I don´t like… My mum/dad/he/she likes… My mum/dad/he/she doesn´t like ….
V pondělí děti dostaly týdenní úkol na 17.12. Přes vánoční prázdniny nebude žádný úkol:-))
Krásný adventní týden MKloudová

Angličtina 1.D – Kloudová

Zazpívali jsme si opět Noisy toys, Colour song a procvičili slovní zásobu Hračky na interaktivní tabuli. Podívali jsme se na příběh Four Cakes (posílám proklik)
Four Cakes
a několikrát jsme si ho přehráli.
DÚ na 18.12. Pracovní sešit str.20 (dokresli a říkej si např. two trains-dva vláčky) a str.23 (vybarvi podle sebe a říkej si např. a red pen, a pink doll…).
Příjemný advent Kloudová

Angličtina 4.B – Kloudová

Celý týden budeme dále procvičovat slovní zásobu Unit 3 – Food (Jídlo). Slovíčka mají děti zapsaná ve školním sešitě – jsou dvě části – druhá část byla za DÚ opsat z učebnice na str. 15 – Shopping list – testík v pondělí 10.12.
Dále mají děti ve školním sešitě zapsané učivo této lekce – používání some (nějaký-v kladných větách) a any (nějaký-v otázce a žádný- v záporných větách).
Have you got any bananas? Máš nějaké banány? I have got some bananas. Já mám nějaké banány.
I haven´t got any bananas. Já nemám žádné banány.
Učíme se i otázky a odpovědi ve 3. os. j.č.:
Has your mum got any apples? She has got some apples. She hasn´t got any apples.
Budeme si opakovat otázku Do you like apples? I like apples. I don´t like appples.
A pro 3. os.j.č. Does your dad like oranges? He likes oranges. He doesn´t like oranges. Říkáme si, že 3. osoba syčí (sloveso):-))
V pátek jsme se začali učit určovat čas – zatím pouze celé hodiny (It´s 1 o´clock) a půl hodiny (It´s half past 7 – Je půl 8).
Zítra děti dostanou týdenní DÚ.
Klidný týden. MKloudová

Angličtina 4.A, 4.C – Kloudová

Celý týden budeme dále procvičovat slovní zásobu Unit 3 – Food (Jídlo). Slovíčka mají děti zapsaná ve školním sešitě – jsou dvě části – druhá část byla za DÚ opsat z učebnice na str. 15 – Shopping list – testík v pondělí 10.12.
Dále mají děti ve školním sešitě zapsané učivo této lekce – používání some (nějaký-v kladných větách) a any (nějaký-v otázce a žádný- v záporných větách).
Have you got any bananas? Máš nějaké banány? I have got some bananas. Já mám nějaké banány.
I haven´t got any bananas. Já nemám žádné banány.
Učíme se i otázky a odpovědi ve 3. os. j.č.:
Has your mum got any apples? She has got some apples. She hasn´t got any apples.
Budeme si opakovat otázku Do you like apples? I like apples. I don´t like appples.
A pro 3. os.j.č. Does your dad like oranges? He likes oranges. He doesn´t like oranges. Říkáme si, že 3. osoba syčí (sloveso):-))
Během tohoto týdne se začneme učit určovat čas – zatím pouze celé hodiny (It´s 1 o´clock) a půl hodiny (It´s half past 7 – Je půl 8).
Zítra děti dostanou týdenní DÚ.
Klidný týden. MKloudová

Angličtina 1.D – Kloudová

V úterý jsme se začali učit novou slovní zásobu Unit 3 – Hračky-Toys – a doll/panenka, a train/vlak, a drum/bubínek, a guitar/kytara, a car/auto, a plane/letadlo. Procvičovali jsme barvy a spojovali jsme název barvy a hračky – např. a blue train, a yellow car, a white drum.
Zazpívali jsme si dvě nové písničky- Noisy Toys a Colour song:
Noisy Toys
Colour Song
Procvičovali jsme také slovní zásobu na interaktivní tabuli:-))
Domácí úkol- Pracovní sešit str.18-19 –
str. 18-Dokreslit hračky, vybarvit podle sebe a zkusit si říci např. a blue plane, a pink doll …
str. 19-Spojit puzzle, napsat číslo (počet hraček) a zkoušet si říci si two dolls, one train, four books …
Krásnou adventní neděli. MKloudová

Angličtina 1.D – Kloudová

Dnes jsme opakovali čísla a učili jsme se barvy (červená-red, modrá-blue, zelená-green, žlutá-yellow, oranžová-orange, růžová-pink, bílá-white, hnědá-brown, černá-black, fialová-purple) – hráli jsme hru v angličtině Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…(A stork lost his cap…) – děti běhaly po třídě a snažily se co nejdříve najít příslušnou barvu:-)). Podle poslechu pak děti vybarvovaly kelímky v Pracovním sešitě na str.21.
Posílám dva prokliky na zábavné procvičení barev:
Colours 1
Colours 2
Za domácí úkol děti vybarví hračky podle čísel kelímků.
Novou slovní zásobu lekce 3 – Hračky – se budeme učit příští hodinu. Naučíme se spojovat barvu a věc – např. a red train (červený vláček), a pink doll (růžová panenka) apod.
Hezký týden! MKloudová