O Kroftová Andrea

Mgr. Andrea Kroftová, andrea.kroftova@fzs-chlupa.cz výchovný poradce pro 2.stupeň Vyučuje HV, OV, VZ, PČ na 2. st Učebna: 1.patro žlutá chodba Je vedoucí Metodického sdružení Společenských věd. Na FZŠ Fingerova/ prof.O.Chlupa pracuje od roku 2000. Vzdělání: PedF UP Olomouc – magisterké studium - Specializace v pedagogice - pedagogika, hudební výchova, ukončeno 2000 PedF UP Olomouc – výchovné poradenství – postgraduální vzdělávání, uikončeno 2001 PedF UK Praha - bakalářské studium - Školský management, ukončeno 2006 PedF UK Praha – speciální pedagogika – rozšiřující studiu, ukončeno 2009

OBOROVÉ DNY 22. – 26. 10. 2018

Seznamte se s jednotlivými obory letošních oborových dnů na nástěnce 2. stupně a na školním webu.
9. října bude otevřené přihlašování v elektronické žákovské knížce v sekci Ankety. Budete se přihlašovat prostřednictvím žákovských hesel.
Ti, kteří se žádný obor nepřihlásí, budou zařazeni na volná místa.

Co nás letos čeká? Anotace_web

Jak si vybrat obor?
Celý článek

Organizace vyučování v 1. – 9. ročníku v prvním školním týdnu

Doporučené

Organizace vyučování 3. – 7. 9. 2018

Žáci prvních tříd se dostaví 3. září 2018 v 7,50 před školu, kde si je vyzvednout paní učitelky a společně odejdou do svých tříd. V 8,45 h si prvňáčky odvedou pí vychovatelky školní družiny, které se o ně postarají v době, kdy do lavic usednete Vy a budete mít první schůzku s třídními učiteli. Na této schůzce se dozvíte veškeré potřebné konkrétní informace. Třídní schůzky budou končit pravděpodobně v 10,00 hodin.
Konec výuky v následujících dnech:
út 4. 9. 2018 – 9,40 hod
st  5. 9. 2018 – 10,45 hod
čt 6. 9. 2018 – 10,45 hod
pá 7. 9. 2018 – 11,40 hod
V tomto týdnu v pondělí mohou s prvňáčky až do tříd nejvýše 2 zákonní zástupci, v úterý a středu 1 zákonný zástupce, ve čtvrtek a pátek už budou moci zák. zástupci pouze do šaten, od pondělí 10.9. prosíme o to, aby zákonní zástupci již vůbec nevstupovali do školy.

Žáci 2. – 5. a 7.- 9. tříd Celý článek