O Monika Kršková

Mgr. Monika Kršková, monika.krskova@fzs-chlupa.cz, vyučuje Aj na 1. a 2.st Učebna: 2.patro, modrá chodba Vystudovala obor učitelství anglického a českého jazyka na VŠP v Hradci Králové. Dva roky pracovala na osmiletém gymnáziu v Hradci Králové a poté přešla do soukromé jazykové školy. Vedla kurzy angličtiny všech pokročilostí, od začátečníků (beginners) až po velmi pokročilé (advanced) i přípravné kurzy na jazykové zkoušky PET, FCE a CAE. Na FZŠ prof. Chlupa učí od šk. roku 2010/ 2011. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na výuku AJ a v roce 1999 složila zkoušku CAE (Certificate in Advanced English).

AJ 3.AB (Krš. i Klo)

Plán na týden od 16. 10.

Vzhledem k probíhajícím oborovým dnům na 2. stupni budou hodiny AJ celý tento týden spojeny.

 1. Procvičujeme a rozšiřujeme slovní zásobu na téma: škola a školní potřeby.
 2. Procvičujeme otázky Who is this?, What is this? a další již probrané.
 3. Posloucháme a nacvičujeme příběh z učebnice lekce 2, nová struktura: Can I borrow……?
 4. Dle času: opakujeme a učíme se psát barvy.

AJ 1.BD (Krš)

týden od 9. 10.

 1. Opakování What’s your name? I am – velká pochvala, všem to tenktokrát šlo mnohem lépe.
 2. Nové učivo: Who is this? Kdo to je? It is….  To je …..
 • poslouchali a dramatizovali jsme říkanku Who’s this? – doporučuji, aby si ji děti znovu poslechly
 • práce v prac. sešitě s. 4 – někteří sešit neměli, měli by si dodělat doma.

3. Domácí úkol: pracovní sešit s. 8 – děti vše pouze říkají, pokud zvládnou pojmenovat všechny obrázky, vybarví si domeček.

AJ 1.AC (Krš.)

týden od 9. 10.

 1. Opakovali jsme říkanku Who is this? a vše ostatní z 1. lekce.
 2. Nově jsme se učili písničku Happy House Song – možno si poslechnout na prokliku.Slovíčka: window, door, roof, floor, house – děti by jim měly rozumět a umět ke každému slovíčku udělat určité gesto (např. klepání při slovíčku door).
 3. Udělali jsme hodnocení za 1. lekci, děti dostanou okomentované hodnocení příště.
 4. V 1.A jsme cvičili pokyny: look, listen, open, close, stand up, sit down, jump.
 5. V 1.C jsme „četli“ knihu a poslouchali písničku Wheels on the bus.

Domácí úkol není.

 

AJ 1.BD (Krš)

týden od 2. 10.

Stále cvičíme jména postav z učebnice, rozhovory: Hello I am….  What´s your name?, Googbye.

Zvláště děti z 1.B potřebují víc procvičit otázku What’s your name – může jim pomoc následující písnička: what’s your name?

Domácí úkol: Zopakovat si fráze: What´s your name? I am….. – podle prac. sešitu s. 4.