O Monika Kršková

Mgr. Monika Kršková, monika.krskova@fzs-chlupa.cz, vyučuje Aj na 1. a 2.st Učebna: 2.patro, modrá chodba Vystudovala obor učitelství anglického a českého jazyka na VŠP v Hradci Králové. Dva roky pracovala na osmiletém gymnáziu v Hradci Králové a poté přešla do soukromé jazykové školy. Vedla kurzy angličtiny všech pokročilostí, od začátečníků (beginners) až po velmi pokročilé (advanced) i přípravné kurzy na jazykové zkoušky PET, FCE a CAE. Na FZŠ prof. Chlupa učí od šk. roku 2010/ 2011. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na výuku AJ a v roce 1999 složila zkoušku CAE (Certificate in Advanced English).

AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 11. 12.

3.A

 1. Colin in Computerland – dramatizace
 2. 4. lekce: slovní zásoba: jídlo
 3. základní použití neurčitého členu a/an
 4. příběh: V obchodě: poslech a dramatizace
 5. vánoční písničky

3.B

 1. Opakování učiva 3. lekce
 2. Prezentace projektů My favourite things – kritéria:format A4, vybrat si 5 oblíbených věcí a pospat je. Minimálně jedna z věcí by měla být hračka. Věty k popisu mají děti zapsané v sešitě.
 3. Souhrnný test lekce 3 napíšeme v pátek 14.12.

AJ 1.BCD (Kršková)

Týden od 4. 12.

Tento týden jsme dokončili 2. lekci – udělali test a sebehodnocení. Ve zbylém čase jsme četli knížku, opakovali pokyny a dodělávali cvičení z pracovního sešitu.

Pracovní sešit jsem vybrala ke kontrole, proto ho děti tentokrát nedonesou domů.

Domácí úkol není.

AJ 4.B (Kršková)

Plán na týden od 4.12.

 1. Cvičíme věty a otázky: He likes…, He doesn´t like…., Does he like…. a slovní zásobu jídlo
 2. What time is it? – určování času – zatím pouze čtvrt, půl, třičtvrtě a celá
 3. Tento týden budeme potřebovat mazací fix (na tabulku nebo bílou tabuli). Tabulky nepotřebujeme, psát budeme na materiály zatavené ve foliích.
 4. minitest

AJ 3.AB (Kršková)

Plán na týden od 4. 12.

3.A

 1. po – opakování učiva 3. lekce – příprava na souhrnný test
 2. prezentace projektů My favourite things. Děti mají pospat a nakreslit 5 různých oblíbených věcí, např. hračka, barva, zvíře, sport, jídlo… Ke každému bodu napíší alespoň dvě věty, např: My favourite colour is blue. My school bag is blue.
 3. čtvrtek – souhrnný test lekce 3.

3.B

 1. út – kontrola podpisů v ŽK u hodnocení na s. 24 a zakládání testů do PTF
 2. Opakujeme a cvičíme otázku Is it… a hračky
 3. Nově ústně i písemně fráze: What is your favourite (toy, colour, animal, sport….)
 4. Popis oblíbené  věci (hračky). úkol na čt: pokud je to možné, přinést do školy svou oblíbenou hračku.
 5. minitest otázka Is it (asi čt)

AJ 1.B (Kršková)

Týden od 27. 11.

Tento týden opakujeme formou her veškeré učivo 2. lekce (hlavně čísla do 10 a školní potřeby).

Děti výjimečně nesou domů i portfolium, aby se mohly pochlubit se svou prací. V portfoliu mají děti nově vložen list s přehledem učiva 2. lekce.

Prosím dohlédněte, aby děti portfolium příští středu opět přinesly do školy. Děkuji.

Domácí úkol:

prac. sešit s. 16 – odříkat slovíčka a vybarvit si domeček

Příští týden napíšeme jednoduchý poslechový testík.