O Zuzana Majstrová

PaedDr. Zuzana Majstrová, ,zuzana.majstrova@fzs-chlupa.cz zástupce ředitele, Aj. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK Praha, obor učitelsví pro 1.stupeň. Masarykův ústav ČVUT- Rozšíření kvalifikace pro učitelství Aj na 2.-3. stupeň dle Školského zákona. Před příchodem na FZŠ Chlupova v roce 1998 učila na ZŠ Svatoslavova a FZŠ Brdičkova. Od roku 1989 učí angličtinu. Má na starosti webovou stránku, Zpravodaje pro rodiče a podílí se na propagaci školy. Je vedoucí Metodického sdružení výuky Aj na škole. Jazyková zkouška: CAE (Certificate in Advanced English - C1 Evropský rámec) Další vzdělávání : Learning Centers (Bank University New York) Conflict Resolution (Bank University New York) Výuka angličtiny na 1.stupni (dvouleté vzdělávání Pedagogického ústavu Praha ve spoluprácii s americkými lektory) Certificate in Teaching English as a Foreign Language with Business English Podcasting (The Consultants-E) Práce s dětmi s vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie) Média tvořivě (mediální výchova) a mnoho dalších krátkodobějších kurzů a školení Pracovala jako dobrovolník na základních školách v New Yorku a Londýně.

Tp 6.-9. roč 17.12. 2018

TP-6A-2018-12-17
TP-6B-2018-12-17
TP-6C-2018-12-17

TP-7A-2018-12-17
TP-7B-2018-12-17
TP-7C-2018-12-17

TP-8A-2018-12-17
TP-8B-2018-12-17
TP-8C-2018-12-17

8.ABC – Prac. list Reading – Bonus Reading an English book – ter. nejpozději do 16.1. (přečíst knihu a vypracovat buď PL nebo jakoukoli aktivitu uvedenou v dumy.trida.cz)

TP-9A-2018-12-17
TP-9B-2018-12-17
TP-9C-2018-12-17

 

 

sv. Lucie 13.12. 2018

Doporučené

Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
Ve čtrvrtek 13.12. 2018 opět Lucie a Luciášové, tentokrát ze 7.A, obcházeli školu se světly a vymetali tmu. Tradiční soutěž v odhadu vyhrála třída 3.A, která získala skvělý dort ve tvaru špulky. Děkujeme paní učitelce Kráčmarové a všem dětem ze 7.A za krásnou akci.

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 – 9. ROČNÍK

Doporučené

i letos se žáci 9. ročníku podrobili národnímu testování SCIO. Výsledky testů obecných studijních předpokladů, v českém jazyce a matematice jsou porovnány z hlediska potenciálu žáků a také s výsledky všech deváťáků testovaných v republice.
Škola i žáci tak dostávají dobrý nástroj k posouzení své práce.

Výsledky – SCIO_souhrn
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol Celý článek