O Milena Mariašová

Mgr. Milena Mariašová, milena.mariasova@fzs-chlupa.cz, Aj,Čj,Vv Na PedF UK vystudovala učitelství ZŠ a SŠ - aprobace český jazyk, výtvarná výchova, kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na ZŠ, SŠ a VOŠ získala na MÚVS při ČVÚT, která odpovídá úrovni C1 podle SERRJ, angličtinu studovala mimo jiné i v Ústavu jazykové a odborné přípravy UK (INTEX) a při svém studijním a pracovním pobytu v Londýně. Absolvovala metodické kurzy pro učitele Erasmus + v Londýně (New Ideas in the English Classroom) a ve Scarborough (CLIL). V roce 2000 složila ve Státní jazykové škole státní zkoušku z anglického jazyka. Absolvovala kurz a letní školu RWCT a řadu různých školení převážně zaměřených na výuku a.j. Vyučovala anglický a český jazyk na 1. a 2. stupni na základních školách v Praze 6 a 5. Maturitu složila na Střední umělecké škole, kde se věnovala textilnímu výtvarnictví, ke kterému se v současné době vrací. Ráda cestuje, plave, lyžuje, nevyhýbá se cyklistice. Věří, že pozitivní myšlení má vliv na úspěšný život.

5.B – týden od 20.11. – 24.11. – angličtina M. Mariašová

Proběhne kontrola domácího úkolu ze str. 26 v učebnici,

Děti si zapíší novou slovní zásobu (ve skutečnosti je tam mnoho slov, která děti již znají) a v pátek napíšeme test ze slovíček 2C, D a Days of the week ze str. 81 v pracovním sešitě, do testu zařadím i jednoduché úkoly typu:

Odpověz:

How old is your brother/sister?

Where do they live?

Whose watch is this?

Is this your bag? No, …………… It is …………(její) taška.

Nebo:

Převeď do záporu:

Their names are………….

They are ten and eleven.

Her house is in Prague.

Nebo doplň tvary slovesa to be v přítomném čase – pracovní sešit str. 16 a 17.

V týdnu od 27.11. ve čtvrtek napíšeme test za lekci 2 a zahájíme lekci 3.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

 

2.A,B,C,E – týden od 20.11. – 24.11. – angličtina M. Mariašová

Pokračujeme v lekci School time!

Procvičujeme barvy, číslovky, abecedu, jednoduché pokyny a fráze.

Na str. 15 v učebnici najdete jednoduchou písničku, kterou lze říkat i jako básničku, některé děti ji zvládly již v hodině, ostatní si ji mohou zopakovat doma, v hodině se k ní ještě vrátíme.

Na stránkách Oxford University Press najdete pod označením Happy House 2 online volně přístupné materiály, kde lze najít i některé poslechy včetně této písničky.

Na You Tube najdete výukové anglické písničky a říkanky na Super Simple Songs.

Domácí úkol na týden od 27.11. – pracovní sešit str. 18 – 19 bez poslechu.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

5.B – týden od 13.11. – angličtina M. Mariašová

V úterý nacvičíme příběh z časopisu RandR podle adaptace knihy Matilda by Roahl Dahl, děti jsou rozdělené do skupin a mají určené role, kdo má chuť a čas, může se na své repliky podívat i doma.

Ve čtvrtek se budeme věnovat práci podle učebnice a v pracovním sešitě, pracovní sešity dostanou děti v úterý.

V pátek hodina odpadá z důvodu státního svátku.

Termínovaný písemný domácí úkol na 21.11. (úterý) – učebnice str. 26 – všechna cvičení vypracuj do sešitu, tvá práce bude hodnocena známkou. Ve třídě si úkoly vysvětlíme.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

2.A,B,C,E – týden od 13.11. – angličtina M. Mariašová

2.B nebude mít v pátek angličtinu z důvodu státního svátku, domácí úkol platí pro všechny třídy, děkuji.

Domácí úkol v pracovním sešitě – str. 17 – celá.

Dobrovolný úkol pro zájemce:

Do sešitu s linkami nebo na papír formátu A4 napiš věty typu:

It is (It´s) a blue pen.

It is a red pencil.

It is a green table.

It is not (It isn´t) an orange book. It´s a yellow book.

Napiš libovolný počet vět, nejméně 3, věty doplň obrázky (kreslené nebo nalepené) a nauč se je říkat.

Některé děti často na angličtinu zapomínají a nenosí desky s potřebnými materiály, prosím, dohlédněte na to, aby děti měly: pracovní sešit s domácím úkolem, učebnici a sešit.

Děkuji za spolupráci,

přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

5.B – týden od 6.11. – 10.11. – angličtina M. Mariašová

V úterý bude hodina spojená s druhou skupinou z důvodu mojí nepřítomnosti – třídní akce 7.A, děti dostanou samostatnou práci (pracovní sešit str. 15/4,6, 16,17/1 – 5).

Práce pro rychlíky – učebnice str. 23/4b – napiš do sešitu otázky a odpovědi.

Slovíčka, která mají být zapsaná a děti se je učí – test ve čtvrtek – 81/2 Friends and family A,B, Possessive adjectives

Pěkný týden všem,

Milena Mariašová

 

 

2.A,B,C,E – angličtina v týdnu od 6.11. – 10.11. M. Mariašová

Ve středu se hodina angličtiny z důvodu školní akce (projektový den 2.tříd) nebude konat.

Domácí úkoly v AB (pracovní sešit) str. 12,14,15.

Dobrovolný úkol pro rychlíky (zájemce) – napiš na papír nebo do školního sešitu (někteří ho mají u mne).

About me

My name is……………

I am ………….years old.

I have got (I´ve got) a sister/brother. Her/his name is………

OR I am an only child.

I have a pet. It is ………… (It´s ………..)

OR I have not got (haven´t) got a pet.

I like………./ I do not (don´t ) like…………

I live in …………..

Věty doplň obrázky, nauč se je říkat zpaměti.

Můžeš napsat a naučit se jen některé z těch vět.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová