O Jana Mrňová

Jana Mrňová, jana.mrnova@fzs-chlupa.cz vedoucí vychovatelka škol. družiny, správce majetku.