O Monika Otrubová

vyučuje Aj na 1.stupni 2.patro - žlutá chodba

AJ 2.A + 2.C (Otr)

V hodině angličtiny jsme tentokrát opakovali slovní zásobu, kterou jsme se společně učili. Střídavě jsme si slovíčka hravou formou osvěžili a poté je psali. Některým dětem se dařilo velice pěkně, jiné ještě musí trénovat.

Pracovní i školní sešity mám vybrané ke kontrole, postupně dětem vracím.

DÚ na středu 17.1. / čtvrtek 18.1.: čerstvý úkol děti nedostaly

rozstřihat a popsat karty s novou slovní zásobou (kdo ještě nemá) + doplnit cvičení v PS a ŠS (kdo má restíky)

Odkaz k procvičování online:     slovíčka – jídlo     hra 1     hra 2

AJ 1.C (Otr)

Ve středu jsme si procvičili slovíčka – hračky a začali používat slovíčka – barvy (blue, green, orange, pink, red, yellow). Střídavě jsme pracovali v PS a opakovali s jednotlivci, co jsme se společně naučili. V PS máme připravená cvičení na procvičování – počet předmětů a jejich barva – to nás čeká příští týden.

DÚ na středu 17.1.: děti nedostaly (jen někdo má dokončit – opravit svoji práci v PS)

Odkaz k procvičování online:     písnička     slovíčka – hračky     hra – barvy

AJ 4.A + 4.C (Otr)

Plán na týden od 15.1.:

Zhodnocení souhrnných testů – oprava.

Slovní zásoba Food.

Vazby I like x He/She likes… – I don´t like x He/She doesn´t like…

Vazby I have got x He/She has got… – I haven´t got x He/She hasn´t got… 

Užívání some x any.

DÚ na úterý 16.1.: pracovní list

AJ 4.D (Otr)

Plán na týden od 15.1.:

Dokončení prezentací projektu My crazy family.

Zhodnocení souhrnných testů – oprava.

Procvičování slovní zásoby Food.

Vazby I like x He/She likes… – I don´t like x He/She doesn´t like…

Vazby I have got x He/She has got… – I haven´t got x He/She hasn´t got… 

Užívání some x any.

DÚ na úterý 16.1.: vypsat si slovíčka dozadu do ŠS (kdo ještě nemá) + slovíčka se naučit (některá už známe)

+ ukázat souhrnný test, nechat podepsat, případně si připravit otázky

AJ 4.A + 4.C + 4.D (Otr)

Plán na týden od 11.12.:

Kontrola pracovních listů – práce s chybou.

My crazy family – příprava na prezentaci. Prezentace projektů.

Opakování učiva Unit 2 – příprava na souhrnný test. Termín testu si upřesníme.

DÚ na úterý 12.12.: projekt My crazy family (dokončení školní práce)

DÚ na pátek 15.12.: pracovní list (cv.3+4 – oprava – obrázek je na s.9)

4.D vypracuje cv.5 později