O Monika Otrubová

vyučuje Aj na 1.stupni 2.patro - žlutá chodba

AJ 1.C (Otr)

Hodinu jsme zahájili procvičením slovní zásoby a písničkou It´s my birthday! Vypracovali jsme cvičení v PS. Poslouchali jsme příběh The present                  a ve trojicích ho přehrávali. Používali jsme vazbu Is it a(bike)?

DÚ na středu 25.4.:                                                                                              PS s.37 – zakroužkovat správný obrázek a říkat Is it a (plane)? Yes./No.

Odkaz na procvičování    slovíčka     hra     písnička

AJ 2.B (Otr)

Minulý týden jsme si povídali o jarní přírodě a seznámili se s názvy několika malých živočichů – a butterfly, a bee, a ladybird, a snail, an ant, a spider (motýl, včela, beruška, hlemýžď, mravenec, pavouk). Pracovali jsme v PS. Některé děti četly svoji novou mini knihu. Na závěr jsme poslouchali a zkoušeli zpívat písničku Ladybird.

DÚ ze 13.4.: PS s.47 vyplnit křížovku + kdo neměl – vyrobit a číst mini knihu Paint

Vzhledem k výletu všech 2.tříd nám hodina v pátek 20.4. odpadne. Rozhodla jsem se dětem dát práci, kterou by měly v průběhu týdne udělat – týká se slovní zásoby v lekci My house. Děti dostaly kopii se slovíčky – připraví si kartičky (vystřihnou a napíší každé slovíčko aspoň třikrát). Podle těchto karet vypracují i cvičení v PS s.38. V pátek 27.4. si slovní zásobu procvičíme ústně.

Odkaz na procvičování nových slovíček:   slovíčka     hra1     hra2

AJ 2.A (Otr)

Společně jsme si zopakovali slovíčka z minulé hodiny. Poslechli si a poté          i zpívali písničku Ladybird. Zahájili jsme 5. lekci – My house. Seznámili se s novou slovní zásobou, pracovali s učebnicí a poslouchali příběh. Některé děti ještě četly svoje mini knihy, ostatní si připravovaly karty se slovíčky.

DÚ na čtvrtek 26.4.: dokončit karty se slovíčky (vystřihnout a napsat každé slovíčko aspoň třikrát) + PS s.38 + mini kniha Paint (kdo ještě nevyrobil)

Odkaz na procvičování:   slovíčka     hra1     hra2

AJ 2.C (Otr)

Společně jsme si zopakovali slovíčka z minulé hodiny                                         i písničku Ladybird. Zahájili jsme 5. lekci – My house. Seznámili se s novou slovní zásobou, pracovali s učebnicí a poslouchali příběh. Po skupinách jsme se střídali ve čtení mini knih a průběžně si připravovali karty se slovíčky.

DÚ na středu 25.4.:  dokončit karty se slovíčky (vystřihnout a napsat každé slovíčko aspoň třikrát) + PS s.38 + mini kniha Paint (kdo ještě nevyrobil)

Odkaz na procvičování:   slovíčka     hra1     hra2

AJ 2.E (Otr)

Společně jsme si zopakovali slovíčka z minulé hodiny. Poslechli si a poté          i zpívali písničku Ladybird. Zahájili jsme 5. lekci – My house. Seznámili se s novou slovní zásobou, pracovali s učebnicí a poslouchali příběh.                  Po skupinách jsme se střídali ve čtení mini knih a průběžně si připravovali karty se slovíčky.

DÚ na úterý 24.4.:  dokončit karty se slovíčky (vystřihnout a napsat každé slovíčko aspoň třikrát) + PS s.38 + mini kniha Paint (kdo ještě nevyrobil)

Odkaz na procvičování:   slovíčka     hra1     hra2

AJ 2.E (Otr)

V úterý byly obě skupiny spojené. Povídali jsme si o jarní přírodě a některé děti dokázaly pojmenovat mnoho malých živočichů. Společně jsme pak procvičili názvy několika z nich – a butterfly, a bee, a ladybird, a snail, an ant, a spider (motýl, včela, beruška, hlemýžď, mravenec, pavouk). Pracovali jsme v PS.    Na písničku Ladybird už nezbyl čas, budeme zpívat příště (připojuji odkaz).

DÚ na úterý 17.4.: nový není + kdo neměl – vypracovat úkol z minulé hodiny    + kdo má resty ve školním sešitě – doplnit

Odkaz na procvičování   písnička