O Marcela Pávková

marcela.pavkova@fzs-chlupa.cz TU 2.C 1.patro, oranžová chodba Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, zaměření na speciální pedagogiku. Prošla mnoha kurzy – Výchova a vzdělávání talentovaných dětí, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Činnostní učení (Tvořivá škola), Metody vyučování čtení, Kritické myšlení, Zdravotní tělesná výchova, Komunikační techniky, IGT znalosti, Čeština pro cizince Působila jako: - učitelka 1. stupně na: ZŠ Klausova, ZŠ Mládí, FZŠ Chlupova Náplň práce: kooperativní výuka, individuální přístup, asertivní a kreativní řešení situací, práce s dětmi se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, s dětmi nadprůměrně nadanými i cizinci - lektorka češtiny pro cizince: Prague Education Center Náplň práce: skupinová i individuální výuka cizinců různých věkových kategorií i národností, společná výuka matky a dítěte, individuální přístup, příprava lekcí dle potřeb, zaměření i přání studentů Vlastnosti a zájmy: flexibilita, komunikativnost, asertivní a kreativní přístup, odolnost vůči stresu, práce s dětmi, výuka cizinců, práce na PC, sport - vodáctví, lyžování, jízda na koni, četba

Týdenní plán 11. – 15. 6. 2018

ČJ – Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách, časování sloves, skloňování podstatných jmen, informace o knize, práce s textem, čtenářské deníky

M – Matematická prostředí, slovní a logické úlohy, počítání v oboru do 1000

ČJS – Voda – moře a oceány, Kočičí zahrada

V pondělí 11.6. – Beseda – Želvy – moře a oceány; zkouška vystoupení – tričko vybrané barvy

V úterý 12.6. – focení – lístek s počtem povolených fotek

Ve čtvrtek 14.6. – Oslavy 25. výročí založení školy – 16:00 – 19:00 hod. – zveme všechny rodiče a těšíme se na Vás. Děti vystupují v úvodní části – sejdeme se v 15:45 hod. ve třídě.

V pátek 15.6. – program pro děti ve škole. Odevzdat platnou Zdravotní způsobilost.

V pondělí 18.6. v 8:00 hod. sraz u MŠ U Stromu – odjezd na ŠvP.

Týdenní plán 4. – 8. 6. 2018

ČJ – Opakování a procvičvání všech VS, slovní druhy, pádové otázky, práce s textem, informace o nových knihách, krátký testík

M – Počítání v oboru do 1000, složené příklady, zaokrouhlování, matematická prostředí, složené příklady, převody jednotek délky a času, měření úseček

ČJS – neživá příroda – voda, Kočičí zahrada – preventivní program

V pondělí 4.6. – Značkování – informace ve třídě, praktická část venku – dejte prosím dětem starší oblečení na převlečení – riziko ušpinění barvou

Ve středu 6.6. – Ovce – sportovní oblečení i obuv, batůžek, svačinu. pití, psací potřeby, malý blok, klíče, kartu, suché pečivo pro ovečky

V pondělí 11.6. Želvy – program je ve škole

V úterý 12.6. Focení

Ve čtvrtek 14.6. Festival

Týdenní plán 28. 5. – 1. 6. 2018

ČJ – Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách, slovní druhy, čtenářská dílna, práce s textem, vyhledávání informací, diktát, přepis, význam slov

M – Početní výkony v oboru do 1000, dělení a násobení mimo obor malé násobilky – rozkladem, matematická prostředí, slovní a logické úlohy, měření úseček, převody délkových jednotek

ČJS – Lidské tělo – test, vzájemné vztahy ve třídě, modelové situace, vhodná řešení / reakce – dramatizace

Ve středu 30. 5. – brusle, helma, chrániče

V pátek 1. 6. – Den dětí – sportovní oděv i obuv

V pondělí 4. 6. Značkování – starší oděv – riziko ušpinění barvou

Ve středu 6. 6. Ovce – sportovní oděv i obuv, suché tvrdé pečivo

 

Týdenní plán 21. – 25. 5. 2018

ČJ – Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách, slovní druhy, práce s textem, slovníkem a encyklopedií, porozumění textu, čtenářská dílna, pokračujeme v představování nových knih

M – Početní výkony v oboru do 1000, slovní a logické úlohy, matematická prostředí, opakování – převody dékových jednotek, čas; G – rýsování dle zadání – důraz na přesnost

ČJS – Lidské tělo – dokončení a opakování; preventivní program – Kočičí zahrada

Na matematiku děti potřebují ořezané tužky a funkční kružítko.

Celý týden probíhá ve vestibulu sběr knížek, oblečení a hraček na  „Dobročinný bazar“, výtěžek bude použitý na výcvik asistenčních psů.

Ve středu jdeme na brusle – s sebou batoh, brusle, chrániče, helmu.

Týdenní plán 9. – 11. 5. 2018

ČJ – Procvičování psaní i/y po obojetných souhláskách, slovní druhy, dokončení prezentací vlastní tvorby + příprava na autorské čtení (14.5.)

M – Dělení se zbytkem, násobení s rozkladem, slovní a logické úlohy, matematická prostředí, krátký testík – malá násobilka

ČJS – Květnové svátky

Ve středu jdeme na brusle (pokud bude hezky) – s sebou – batůžek, brusle, chrániče, helmu

14.5. – autorské čtení

Týdenní plán 2. 5. – 4. 5. 2018

ČJ – Dokončení, prezentace + oprava vlastní tvorby, procvičování – slovní druhy, vyjmenovaná slova, podstatná jména – určování – rod, číslo, pád; prezentace – Naše zájmy – dlouhodobý projekt

M – Dělení větších čísel za pomoci rozkladů, procvičování – početní výkony v oboru do 1000, slovní a logické úlohy, dělení se zbytkem

ČJS – Kočičí zahrada – pokračování v preventivním programu, Lidské tělo – pokračování v projektu se 3.D – pátek; státní svátky

Ve středu jdeme na in-line dráhu za Galerii Butovice na brusle. S sebou: batůžek, brusle, chrániče, helmu, pití, svačinu + pomůcky na ČJ a M. Pokud by pršelo, budeme se učit podle rozvrhu.

V pátek – dokončení projektu se 3.D – Lidské tělo

Prohlížejte prosím dětem pravidelně vlasy, opět se ve třídě objevily vši.

7.5. a 8.5. je volno