O Marcela Pávková

marcela.pavkova@fzs-chlupa.cz TU 2.C 1.patro, oranžová chodba Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, zaměření na speciální pedagogiku. Prošla mnoha kurzy – Výchova a vzdělávání talentovaných dětí, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Činnostní učení (Tvořivá škola), Metody vyučování čtení, Kritické myšlení, Zdravotní tělesná výchova, Komunikační techniky, IGT znalosti, Čeština pro cizince Působila jako: - učitelka 1. stupně na: ZŠ Klausova, ZŠ Mládí, FZŠ Chlupova Náplň práce: kooperativní výuka, individuální přístup, asertivní a kreativní řešení situací, práce s dětmi se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, s dětmi nadprůměrně nadanými i cizinci - lektorka češtiny pro cizince: Prague Education Center Náplň práce: skupinová i individuální výuka cizinců různých věkových kategorií i národností, společná výuka matky a dítěte, individuální přístup, příprava lekcí dle potřeb, zaměření i přání studentů Vlastnosti a zájmy: flexibilita, komunikativnost, asertivní a kreativní přístup, odolnost vůči stresu, práce s dětmi, výuka cizinců, práce na PC, sport - vodáctví, lyžování, jízda na koni, četba

Týdenní plán 16. – 20. 4. 2018

ČJ – opakování a procvičování probrané látky, VS po V, slovní druhy – dokončení, práce s textem, slovníkem a encyklopedií, vlastní tvorba – dokončení příběhů + prezetace, diktát, opis, zápis

M – opakování a procvičování probrané látky, slovní a logické úlohy, matematická prostředí, G – rýsování – kružnice, trojúhelník; opakování – tělesa

ČJS – Lidské tělo, Kočičí zahrada – prevence

Děti potřebují ořezané tužky, pravítko, trojúhelník a funkční kružítko.

V úterý 17.4. je od 17:00 hod. třídní schůzka.

Pokud bude hezky, budeme od 16.4. chodit ven, děti potřebují batůžek, sportovní obuv a vhodný oděv na převlečení – vše si můžou nechávat ve skříňce.

Týdenní plán 9. – 13. 4 . 2018

ČJ – Procvičování psaní i / y po B, L, M, P, S a Z, slovní druhy – určování v textu, práce s textem, slovníkem a encyklopedií, vyhledávání informací, předvídání a dotváření příběhu, vyhledávání zajímavých vět, diktát,

M – Počítání v oboru do 1000, matematická prostředí, slovní a logické úlohy, G – rýsování – trojúhelník za pomoci kružítka

ČJS – Lidské tělo, Kočičí zahrada – prevence

9. 4. Uzavřené známky za 3. čtvrtletí

12. a 13. 4. Zápis – bude zkrácené vyučování do 11:50 hod.

17. 4. Třídní schůzka – 17:00 hod.

Týdenní plán 2. – 6. 4. 2018

ČJ – Opakování a procvičování probrané látky – vyjmenovaná slova, slovní druhy, vyprávění – Velikonoce, postupné dotváření příběhu, práce s textem, vyhledávání informací, psaní – opis, diktát, zápis

M – Matematická prostředí, procvičování – numerické počítání v oboru do 1000, slovní a logické úlohy; G – rýsování dle zadání, práce s kružítkem

ČJS – Opakování – Velikonoce, preventivní program – Kočičí zahrada, lidské tělo

Pátek 6.4. divadlo

Týdenní plán 26. – 30. 3. 2018

ČJ – Procvičování probrané látky; Sebehodnocení – Chování během praxe studentek, v průběhu her a soutěží, ke spolužákům, význam chyby a práce s ní; Přání k Velikonocům

M – Matematická prostředí, slovní a logické úlohy, práce s kružítkem

ČJS – Vzájemné vztahy ve třídě, chování ke spolužákům, projekt Kočičí zahrada – prevence, Velikonoce

Velikonoční prázdniny    – 29. 3. – 2. 4.

Týdenní plán 19. – 23. 3. 2018

ČJ – opakování a procvičování VS po B, L, M, P, Z, budeme začínat VS po S, slovní druhy – podstatná a přídavná jména, slovesa – vyhledávat v textu, postupné seznamování s dalšími slovními druhy, práce s textem, slovníkem a encyklopedií, vyhledávání informací, zápis, čtení vlastní knihy, podvojný deník

M – matematická prostředí, procvičování všech početních výkonů v oboru do 1000, slovní a logické úlohy, rýsování za pomoci kružítka, matematická soutěž – Klokan

ČJS – Lidské tělo

Pokračuje souvislá praxe studentek.

Týdenní plán 12. – 16. 3. 2018

ČJ – Opakování a procvičování psaní i / y po B, L, M, P, Z a F, základní slovní druhy, práce s textem, slovníkem a encyklopedií, vyhledávání informací, vyprávění, otázky k textu, psaní – zápis, opis, diktát, četba + informace o nové knize

M – Počítání v oboru do 1000, procvičování všech početních výkonů, matematická prostředí, slovní a logické úlohy, rýsování podle zadání

ČJS – Lidské tělo, Dopravní výchova

V úterý 13.3. bude třídní kolo pěvecké soutěže.

Ve čtvrtek 15.3. jedeme do divadla do Muzea Policie ČR na Kolo tety Běty – dopravní výchova. S sebou: batůžek, svačinu, pití, lítačku, penál, klíček od skřínky.

Ve čtvrtek 15.3. bude 4. hodinu školní kolo Butovického zvonečku (pěvecká soutěž).

Celý týden bude na parkovišti školy přistaven kontejner – sběr papíru.

Celý týden pokračuje souvislá praxe studentek.