O Sabina Pejsarová

sabina.pejsarova@fzs-chlupa.cz TU 7.C, 2.patro, žlutá AJ

Aj – pej pracovní list na týden 17.-21.9.

Práce v hodinách Aj (děti dostanou rozdáno na hodině, je čas na vyplnění i kontrolu), kdo nestihne dodělá do pondělí/úterý za dú. 24.9./25.9. se list odevzdává ke kontrole a hodnocení.

Pokud si chceš vše ještě jednou procvičit, vytiskni si doma znovu a ověř si své výsledky (popř. udělej na PC)

Back to School Practice Sheet

Aj – Pej 6ABC, 7A, 8AC

Pomůcky na hodinu: učebnice, pracovní sešit, porfolio – 40 kapes, 10 čistých listů A4 (příští týden bude připravenost na výuku hodnocena známkou!!), vybavený penál

 

Schéma výuky

Každá lekce:

  1. týden: Slovíčka: děti dostanou seznam slovíček na A4, v hodinách s nimi pracujeme, procvičujeme… + relevantní cvičení z učebnice, prac. sešitu 6ABC vocabulary Intro Unit    7A Vocabulary Intro Unit   8AC Vocabulary Introduction Unit
  2. týden: Gramatika – vysvětlíme, procvičíme…+ relevantní cvičení z učebnice, prac. sešitu + testíky na slovíčka (váha 5)
  3. týden.-4. týden testíky na slovíčka + gramatiku (váha 5), práce s učebnicí, Short speakings (váha 7)….
  4. 5. týden příprava na opakovací test +  opakovací test (váha 9)
  5. 6. týden Prezentace, váha 9

Domácí úkoly

a) povinné – zadávány vždy z pondělí/úterý na pondělí/úterý buď formou předtištěné A4 nebo z pracovního sešitu

b) dobrovolné (zadávány průběžně) např. v prvním týdnu Slovíčkové kartičky, váha 3

 

Prezentace 6ABC, 7A, 8AC Jak na prezentaci v Aj

6ABC, termín 1.10.2018  tato prezentace je DOBROVOLNÁ, Téma „This is me“ (základní údaje, rodina, koníčky, trávení víkendů, prázdnin..)

7A termín 1.10.2018  Téma „This is me“ (základní údaje, rodina, koníčky, trávení víkendů, prázdnin..)

8AC termín 1.10.2018 Téma „This is me“ (základní údaje, rodina, koníčky, trávení víkendů, prázdnin..+ jeden koníček nebo oblíbené zvíře a jedna slavná osobnost (ne celebrita!!!  – vědci, státníci, malíři… rozpracovaný do detailu)

Aj – Pej 9. ročník

Vzhledem ke spojování skupin žádám žáky A1, aby si do pondělí 11.12. pořídili tenké portfolio na zakládaní materiálů (PTF + 10 „kapes“). V úterý 12.12. 9B, a středu 13.12. 9AC bude za ne/pořízení PTF každý žák hodnocen známkou. V PTF budou založené tyto materiály (žáci dostali na hodinách Aj)

9ABC Future Tenses

9ABC Future tenses WS 2 student A (na hodinách jsme používali jen otázky, formát A5, pokud máš, stačí založit list používaný v hodině)

9ABC Personality quizzes