O Sabina Pejsarová

sabina.pejsarova@fzs-chlupa.cz TU 7.C, 2.patro, žlutá AJ

Aj – Pej 9. ročník

Vzhledem ke spojování skupin žádám žáky A1, aby si do pondělí 11.12. pořídili tenké portfolio na zakládaní materiálů (PTF + 10 „kapes“). V úterý 12.12. 9B, a středu 13.12. 9AC bude za ne/pořízení PTF každý žák hodnocen známkou. V PTF budou založené tyto materiály (žáci dostali na hodinách Aj)

9ABC Future Tenses

9ABC Future tenses WS 2 student A (na hodinách jsme používali jen otázky, formát A5, pokud máš, stačí založit list používaný v hodině)

9ABC Personality quizzes

 

8ABC, 9ABC Aj -Pej Obsah PTF k 13.10.

V pátek 13.10. odevzdají žáci PTF ke kontrole.

 • žáci dostávají kopii prac. listu vždy na hodině, popř. po příchodu po nemoci.
 • všechna cvičení mají mít vypracována (děláme na hodinách Aj, včetně kontroly a zpětné vazby, práce s chybou atd., kdo nestihne dodělává si za dú, popř. si žák dodělává volitelně za dú v rámci přípravy na hodinu)
 • PTF je hodnoceno váhou 9 cca 4x ročně (může být častěji)
 • pracovní listy jsou k nalezení vždy k termínu kontroly zde, na webu školy, záložka třídy
 • v případě nemoci, ztráty apod. je možné si o pracovní listy napsat e-mailem
 • žák je povinen mít všechny listy zařazeny v daném pořadí!!

Obsah PTF k 13.10. 2017

 1. úvodní list (jméno, třída, šk. rok, popř. obrázek atp.)
 2. Obsah (Table of Contents) – samostatný list, kam si postupně zapisuješ vkládané materiály (můžeš si i vytisknout tento seznam)
 3. souhrn učiva k začátku 8.ročníku 8ABC 9ABC souhrn učiva na začátku roku
 4. zápis z hodiny: Kriteria prezentací (Presentation Preparation)
 5. pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový („Surikaty“) WS I- vyplněno, ohodnoceno známkou  9ABC Surikaty        8ABC Surikaty
 6. pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový WS II – poslechová a konverzační cvičení, práce v hodině – vyplněno, nehodnoceno známkou Present Simple X Cont WS No.2
 7. Pracovní list Přítomný čas prostý X průběhový („Věty“, cca 43 vět na procvičení) vyplněna alespoň 1.strana  Present Simple X Cont WS 40 sentences
 8. 2x pracovní list Interesting Personalites (podklady pro Short speaking)       7C 8ABC Short speaking – Jančura, Kovář                                         Famous People (short speaking 8,9 roč) – není třeba mít vyplněno
 9. Zápis z prezentací – vyplněno, ohodnoceno známkou
 10. Slovní zásoba lekce 1 8ABC Unit 1 Vocabulary Project 4                     9ABC Unit 1 Vocabulary Project 5
 11. Pracovní list Past simple X cont (zápis, cvičení)  ABC 9ABC Gramatika past simple X continuous + cvičení – vyplněno ohodnoceno známkou
 12. volitelně je možné mít založené další drobnější práce z hodin
 13. vzadu založené testy

7C Aj – Pej

Dobrovolný dú na 29.5.2017  ppt prezentace Touristic destinations – Capitals of the World

(vyber si jedno světové hlavní město a připrav si o něm turisticky zajímavé informace, klasický formát: úvod, osnova, slovíčka, hlavní část, úkol pro třídu)

Povinný dú, termín 5.6.2017

7 x A4  150 slov, 15 různých sloves, 1 věta v záporu, pod textem 5 otázek ohledně textu

témata:

 1. It´s me (přítomný čas prostý)
 2. A Famous living person (přítomný čas prostý, 3. osoba čísla jednotného – vědci, státníci…např Queen Elizabeth II, Prince Philip, Charles, Kate…, Bohdan Pomahač – ne celebrity, modelky,herci, zpěváci, youtubeři, sportovci apod.)
 3. Famous Historical Person (minulý čas prostý)
 4. My Future (will future)
 5. Food in Britain
 6. A picture (přítomný čas průběhový – nakresli obrázek, popiš jej větami The sun is shining. It is nor raining, Birds are singing…)