O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

Týdenní plán 14. – 19. 1.

Vážení rodiče, milé děti,

v příštím týdnu se bude uzavírat klasifikace pro 1. pololetí, tak všem držím palce, ať ještě stihnete své průměry vylepšit…

Ve středu nás čeká třídní kolo recitační soutěže. Buďte proto prosím připraveni s básničkou ušitou přímo Vám na míru. Už se na Vaše výkony velice těším. Dva zástupci poputují do školního kola Poetického setkání.

Připomínám platbu 1 100,-Kč jako zálohu na ŠvP (kdo ještě peníze nepřinesl) do pondělí 15.1….

Do konce měsíce můžete nosit dobrovolný projekt „Cestování s plyšákem“…

 

A co nás čeká v dalším týdnu?

ČJ

 • Určování vzorů středního rodu podstatných jmen, i ověřování znalosti testem (rod, číslo, pád, vzor)

M

 • Římské číslice a počítání s nimi
 • Rovnice

ČJS

 • Opakování historie (pravěk – vymření Přemyslovců)

Co jsme stihli tento týden (pro chybějící): M do 28/7, ČJ do 45/5, Drak do 6/2, ČJS historie pravěk – Slované…

 

Mějte krásný zasněžený víkend

Pavla P.

 

Týdenní plán 7. 1. – 13. 1.

Vážení rodiče, milé děti,

 

ještě jednou Vám přeji šťastné vstoupení do nového roku a v něm jen samé krásné  zážitky, pevné zdraví a radost ze vzdělávání se, poznávání a nového objevování. A ráda bych poděkovala Ježíškovi… :-)

Na dlouhé vánoční prázdniny jsem nedávala žádné úkoly, abyste si stihli odpočinout a mohli trávit volný čas jako rodina. Kdo by si ale chtěl udělat pomyslného „strýčka“ a mít snadnější vstup do toho nového roku, může si opakovat… V ČJ určování slovních druhů a u podstatných jmen určování rodu, životnosti, čísla a pádu. V M celá čísla, počítání se záporným číslem. Zavzpomínat můžete i na dělení s ocáskem. V ČJS si můžete pomyslně cestovat prstem po mapě a hledat nejdůležitější místa ČR. A vyhledejte si portfolia historie z minulého roku, abychom mohli pokračovat, nad čím opakovat a společně vzpomínat. Kdo by jej náhodou nemohl najít (nebo jej neměl v pořádku vedené) požádá některého ze svých pořádných spolužáků a žákovské portfolium okopíruje…

Děti si měly na prázdniny odnést na vyprání tělocvik a ručník – toto je tedy úkol pro Vás rodiče. Prosím o spolupráci a o dohlédnutí, aby je hned po prázdninách žáčci do školy přinesli…

Blíží se uzavření klasifikace pro 1. pololetí, proto doporučuji v prvních týdnech „neusnout na vavřínech“ a naopak „šlápnout na plyn“.

 

A co nás čeká v prvním školním týdnu?

ČJ

 • Opakování podstatných jmen – rod, životnost, číslo, pád
 • Skloňování podstatných jmen – rod střední (vzor město, moře, kuře, stavení)
 • V první polovině ledna bude třídní a potažmo školní kolo Poetického setkání. Děti o tom byly informovány již dlouho před prázdninami. Každý by měl umět jednu básničku vlastního výběru (přiměřeně dlouhé pro žáka 4. ročníku – 3 a více slok, nutná je i znalost autora). Báseň zároveň poprosím odevzdat v písemné podobě.

M

 • Celá čísla – záporná a kladná čísla a počítání s nimi, hledání na číselné ose
 • Římské číslice x arabské číslice

ČJS

 • Kdo ještě nebyl „zkoušen“ z orientace na mapě, ve středu jej to čeká a nemine :-) (pravděpodobně 9. 1.)
 • Započneme s rychlým opakováním historie zemí koruny české, abychom mohli navázat novým učivem

Děkuji všem za skvělou spolupráci. Na její skvělé pokračování se těším i v letošním roce…

 

Krásné dny volna a úspěšný první školní týden toho roku přeje

Pavla P.

 

Týdenní plán 17. – 21. 12.

Vážení rodiče, milé děti,

tento týdenní plán je posledním v letošním kalendářním roce. Následující týden bude ve znamení předvánočních příprav, vyrábění a užívání si… Ale nejprve musíme dokončit několik věcí (test ČJS – úterý, slovní druhy – diktát, opravný test z dělení s ocáskem – pondělí po škole pro několik nešťastníků, kterým se nezdařil). Prosím o zaplacení 250,-Kč za fotografie, kdo tak již neučinil.

Co nás čeká?

Úterý – test z ČJS (děti si odnesly domů portfolia a mají se učit na základě sebehodnocení, které by měly mít vložené)

Středa – od 16:00 do 17:30 předvánoční dílna – vyrábění svícnů pro rodiče i děti (i děti bez rodičů :-)). Vím, že před Vánoci každá hospodyňka neví, kam skočit dříve. Proto to skutečně berte jen jako nabídku, nikoliv povinnost!!! Děti Vám měly přinést domů pozvánku v průběhu minulého týdne.

Čtvrtek – Florbalový turnaj (děti přijdou před 8:00 do tělocvičny v barvě svého teamu). Zbytek třídy – druhou vyučovací hodinu půjdeme našim sportovcům fandit. Dále budeme vyrábět v rámci adventních dílniček, které pořádám společně se 4.B jako mezitřídní projekt.

Pátek – zkrácení výuky na 11:40 (prosím o podpis v ŽK, v pondělí budeme zapisovat)

 • první hodina – rozklíčování Andělíčků (pro svého svěřence by každý Andělíček měl přinést milý dáreček).
 • druhá hodina – vánoční angličtina
 • třetí a čtvrtá hodina – adventní zpívání, vánoční besídka, rozbalování dárečků… Prosíme maminky o několik kousků vánočního pečiva. V loňském roce jsme všichni ochutnávali a bylo to moc prima.

A co v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • podstatná jména – rod, číslo, pád
 • PS – 42 – 43

M

 • celá čísla
 • PS 27 – 28

ČJS

 • test

Co jsme stihli – PRO CHYBĚJÍCÍ, ABY VĚDĚLI, CO SI MOHOU DOPLNIT: M PS do 26/8, Poč. str. 19 a 20, ČJ PS do 41, ČJS sebehodnocení, dokončení.

Krásné předvánoční dny přeje

Pavla P.

 

 

Týdenní plán 10. – 16. 12.

Vážení rodiče, milé děti,

Mikuláš nás navštívil, anděl obdaroval a čert (k velkému překvapení všech) nikoho neodnesl…

Tento krásný adventní týden bude plný dokončování a uzavírání. Mám v plánu dokončit opakování slovních druhů, téma ČR a v matematice dělení „s ocáskem“. Ale člověk míní, život mění… Do konce kalendářního roku nás čekají už jen dva školní týdny, ráda bych do Nového roku vstupovala s „čistým stolem“.

Možná nás v dalším týdnu čeká nějaké to překvapení, ale nerada bych dětem prozrazovala to, co budou postupně objevovat v adventním kalendáři…

ČJ

 • Dokončení slovních druhů, procvičování, opakování, koncem týdne by se mohl objevit i testík (poznávání slovních druhů a označení číslicí – základní slova). Slovní druhy budeme stále procvičovat i v dalších měsících (až do deváté třídy :-))…
 • PS 40, 41

M

 • Písemné dělení (s ocáskem)
 • PS 25 – 26, 18 – 21

ČJS

 • Opakování a upevňování reálií (hlavní info o ČR)
 • Orientace na mapě (do úterý mají děti DÚ – hledání na mapě informací z pracovního listu, který zpracovávaly skládankovým učením)
 • Děti budou hodnoceny i z hledání základních pojmů na mapě
 • Advent

10.- 14. 12. bude sběr papíru

20. 12. bude tradiční Vánoční florbalový turnaj. Kdo si bude chtít přijít zahrát na třídní kolo, budu jej pořádat v pondělí 10. 12. od 13:00 do cca 14:00 u naší třídy. Děti si vyzvednu po obědě na recepci.

Dále vkládám zprávu z ředitelství školy…

Vážení rodiče,

před školou byla MČ Praha 13 otevřena dvě nová hřiště. Nejsou sice v areálu školy, ale upozorňujeme, že jsou na nich prvky, které jsou určeny i pro starší děti (trampolína, otáčecí pákový kolotoč), které při nesprávném používání mohou být zdrojem úrazu. Třídní učitelé poučí děti ve škole o tom, že je třeba dodržovat  kapacitu prvků, dodržovat bezpečnou vzdálenost od prvků v pohybu a nepřeceňovat své síly, Prosíme o totéž i Vás. Za úrazy vzniklé mimo areál školy škola nenese zodpovědnost.

                                                          PaedDr. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

 

Kam jsme tento týden došli Aneb informace pro chybějící děti, které si chtějí dodělat zameškanou práci: Matematika PS do 25/5, Poč. 15/1 a 18/1 – 4, ČJ PS do 39/2 dole, ČJS dokončení prezentací krajů, orientace na mapě, propojování informací z projektů s mapou, sv. Mikuláš…

Krásné adventní dny přeje

Pavla P.

 

Týdenní plán 3. 12. – 7. 12.

Vážení rodiče, milé děti,

příští týden již bude ve znamení adventního rozjímání a užívání si. Ve třídě v pátek děti ozdobily stromeček a již jsme měli první Adventní zpívání, které nás bude doprovázet až do Vánoc. Visí nám tu adventní kalendář s příslibem radovánek na každý den. Páteční ráno nám provonil František. Děti si vylosovaly Andělíčky – budete-li chtít, rády Vám o tom, co naše tradice obnáší, budou vyprávět… Zkrátka Vánoce ve 4.D klepají (spíše buší) na dveře.

V pondělí 3. 12. bude konečně slibovaná prezentace krajů ČR v jídelně školy v době od 10:00 do 11:00. Všichni čtvrťáci se na projektu učí spolupracovat a prezentovat svou práci. Měli by si proto s sebou přinést ochutnávky a předměty, které se k jejich kraji váží. Budete-li chtít, přijďte si „procestovat“ ČR…

Ve středu 5. 12. 4.D představí ostatním pozvaným třídám krátké pásmo k projektu Proletí století. Budete-li chtít tuto kulturní událost zažít :-), přijďte prosím v 8:10 do vestibulu školy. Jste srdečně zváni! Omlouváme se za změnu původně plánovaného termínu z důvodu konání focení ve stejném termínu i prostoru.

Ve středu 5.12. nás navštíví i Mikuláš…

Ačkoliv se zdá, že není kdy, přesto mám v plánu se i nadále učit :-)…

ČJ

 • Opakování určování slovních druhů, označování v textu číslicí
 • PS 37 – 40

M

 • Dělení jednociferným dělitelem
 • M 36 – 39, PS 24 – 25, Poč. 18 – 19

ČJS

 • Prezentace – projekt Cestovní kanceláře
 • Opakování ČR

Co jsme stihli v tomto týdnu? ČJ do 37/3,  M PS dokončeny zlomky, PS dokončena 23, ČJS odprezentovány projekty ve třídě.

 

Co nejklidnější adventní víkend a krásný předvánoční čas přeje

Pavla P.

Týdenní plán 26. – 30. 12.

Vážení rodiče, milé děti,

příští týden bude opět velice nabitý…

Pátek 30. 11. od 8:10 můžete přijít do vestibulu školy podpořit naše čtvrťáky při krátkém programu Přání Republice. Pásmo se bude odehrávat u školní lípy, kterou děti vytvořily v rámci projektu Proletí století. Také můžete této příležitosti využít k prohlédnutí si výstavy o ČR, kterou dělal první stupeň. Původně jsme chtěli hrát ve čtvrtek, námi pozvané třídy jsou ale na výletě…

Během dne bude probíhat fotografování jednotlivců (ten, kdo odevzdal vyplněný lísteček). Máte-li ještě zájem o fotografování a nemáte objednávkový formulář, stačí o něj požádat…

V pátek 5. vyuč. hodinu bude poslední schůzka Cestovních kanceláří a plánování projektu.

Budete-li chtít navštívit děti v době jejich prezentace, jste srdečně zváni (prosím jen o shovívavost, jedná se čistě o dětské práce…) v pondělí 3. 12. mezi 10:00 a 11:00 v jídelně školy.

Dále bych Vás ráda upozornila na změny v platbách obědů http://www.fzs-chlupa.cz/blog/2018/11/06/zmena-platby-obedu/ .

A co nás čeká v jednotlivých předmětech? Mnohé se nám opakuje z minulého týdne, neboť se nám nepodařilo stihnout vše, co jsem si předsevzala…

ČJ

 • Podstatná jména
 • Přídavná jména
 • Zájmena
 • Vše je opakování, u podst. jmen budeme určovat rod a číslo, ostatní slovní druhy jen poznávat
 • PS 35 – 37

M

 • Zlomky v různých prostředích
 • Dělení jednociferným číslem
 • PS 24, M 34 – 36

ČJS

 • Projekt Cestovní kancelář
 • Děti by měly být ve středu připravené prezentovat svůj kraj ve třídě (s využitím vytvořeného posteru napříč ročníkem), měly by umět o svém kraji základní informace

Co jsme stihli v tomto týdnu?

 • ČJ do 33/18 + 34, M do 23/11, Poč. do 47/2 (kolmice, grafický součet, konstrukce kružnice, body náležející a nenáležející geometr. tvaru, poloměr a průměr, střed úsečky, osa úsečky, kolmice, trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný a obecný, obvod trojúhelníku). ČJS – práce na projektu ve skupině.

10. – 14. 12. bude přistaven kontejner na sběr papíru

Přeji krásný víkend

Pavla