O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

Týdenní plán 19. – 25.11.

Vážení rodiče, milé děti,

v úterý se společně již naladíme na vánoční notu a pojedeme na předadventní výlet do Přerova nad Labem. S sebou prosím mít to stejné, co na výletě na Zbirohu (někteří zapomněli desku s klipsem, papíry a propisku). Ačkoliv jsem chtěla vyhovět prosbám od Vás rodičů, abychom se sešli přímo u autobusu, abyste nemuseli zajíždět až ke škole, rozhodla jsem pro sraz v 7:50 ve vestibulu školy (minule nám někdo nedorazil na místo srazu i přes četná připomínání :-)). Děkuji za pochopení!!!

I v tomto týdnu nám probíhají konzultace pro zájemce (arch na zapsání leží na recepci školy).

Ráda bych touto cestou srdečně poděkovala za sponzorský dar (dekorativní předměty na vyrábění), jistě je s dětmi (a možná i s některými z rodičů :-)) zpracujeme!

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • vyjmenovaná slova
 • slibovaný testík na předpony a předložky (viz. minulý TP, pravděpodobně v pondělí)
 • PS 30 – 34

M

 • Geometrie – kruh, osa úsečky, konstrukce trojúhelníků, obvod…
 • Zlomky (v různých prostředích – čas, geometrický útvar, noty…)
 • Slovní úlohy (úlohy se signálem)
 • Poč. 45 – 48

ČJS

 • Projekt Cestovní kancelář
 • Výlet do Přerova (návrat do minulosti, jak žili naši předkové, tradice o Vánocích, lidová architektura, jak vypadala škola v minulosti…)

Co jsme stihli v tomto týdnu?

M:Poč. 44/1 – 3, PS do 23/10, ČJ do 30/8 + 31/11 + 32/24, ČJS práce na posterech o kraji ČR napříč ročníkem.

 

Krásný slunečný víkend vám přeje

Pavla P.

Týdenní plán 12. 11. – 18.11.

Vážení rodiče, milé děti,

příští týden nám začnou konzultační hodiny. V pondělí odpoledne dám na recepci tabulku na zapsání termínů konzultačních hodin. Konzultační hodiny jsou naprosto dobrovolné (není nutné se omlouvat)!

V úterý pojedeme na zámek Zbiroh. Sraz v 7:50 u MŠ Strom. Příjezd je plánován tak, abychom byli ve škole zpět, tak jako během běžného školního dne (do 13:00). Šablony se neruší… Více informací naleznete na průvodním dopise, který jste již obdrželi.

Vážení rodiče, děkuji za promptní uhrazení dalšího výletu a celkovou spolupráci.

Co nás čeká v dalším týdnu v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • vyjmenovaná slova – opakování
 • test: předpona x předložka (píši zvlášť či dohromady), psaní ě x je, zdvojené souhlásky, testování VS
 • PS 29 – 32

M

 • zlomky
 • geometrie: rovnoběžka a rovnoběžník, konstrukce kružnice a trojúhelníku
 • POMŮCKY NA G: ořezaná tužka tvrdosti 3, trojúhelník s ryskou (2x nebo jeden a pravítko), kružítko, guma, ořezané pastelky.
 • prostředí: indické násobení, hadi, děda Lesoň (rovnice)
 • test: viz desetiminutovky + slovní úloha + základní prostředí HM
 • M vybraná cvičení 32 – 35, PS 23, Poč. 46 –  48

V tomto týdnu jsme stihli: M PS do 23/9, Poč.: zápis zlomku – dokončili str. 38, ČJ dokončili str. 28, ČJS pracujeme na projektu Cestovní kancelář – kraje ČR (fáze práce ve dvojicích).

 

Krásný podzimní týden přeje

Pavla Platkevičová

Týdenní plán 5. – 11.11.

Vážení rodiče, milé děti,

dnes (v pátek 2.11.) děti přinesly domů přihlášku na předvánoční výlet do Přerova nad Labem konaný dne (20.11., cena 290.- Kč, prosím o zaplacení do pátku 9.11. Kdyby jste s platbou potřebovali počkat, dejte vědět, domluvíme se). Sama cítím, že se nám výlety sešly blízko u sebe, ale na svou omluvu bych Vás ráda seznámila s faktem, že výlet na Zbiroh (13.11.) byl poptáván již v září (s plánem na říjen). V tomto školním roce pojedeme celkem na 3 výlety (Přerov, Zbiroh, Botanicus) a na letní ŠvP. Jiné výlety neplánuji. Každý bude jinak zaměřen, s jiným vzdělávacím či prožitkovým cílem.

Co nás čeká v příštím týdnu?

ČJ

 • předpony – kořen slova
 • problémové skupiny bě x bje, pě – pje, vě x vje
 • vyjmenovaná slova
 • PS 26 – 29

M

 • zlomky
 • M 32 – 35, PS 21 – 23, Poč. 37 – 38
 • od pondělí budu pravidelně zařazovat hodnocené mat. desetiminutovky: násobení, dělení, sčítání, odčítání, písemné sčítání, písemné odčítání, písemné násobení, dělení se zbytkem, zaokrouhlování, počítání s předností.

ČJS

 • Ekologický program Půda není špína
 • Průmysl
 • Opakování informací o ČR
 • Projekt Kraj – cestovní kancelář

V minulém týdnu jsme stihli: ČJ do 26/2, Poč. 37/ 1 a 2, M PS 21/1,2, ČJS vodstvo 25 – 27, půda a zemědělství (30 – 31).

 

Přeji Vám krásný víkend

Pavla P.

Týdenní plán 31. 10. – 2. 11.

Vážení rodiče, milé děti,

máme za sebou týdenní projekt a zde se můžete podívat, jak se nám dařilo… http://www.fzs-chlupa.cz/blog/2018/10/26/slavnostni-ukonceni-tematickeho-tydne-2018/ Myslím, že jsme si to užili a děti se toho opravdu hodně dozvěděly. Děkuji Vám za spolupráci s propůjčením starých věcí, které nám pomohly se toho našeho století přímo dotknout…

Milí rodiče, ráda bych Vás požádala, abyste zodpovědně a s ohledem na zdraví ostatních vyhodnocovali zdravotní stav svých dětí a jejich přítomnost ve třídě v době, kdy jsou evidentně nemocné. V tuto chvíli mi připadá, že si zbytečně mezi sebou předávají bacily a některé děti opravdu nejsou ve své kůži.

Některé děti začínají „lajdat“ a zapomínat pomůcky i úkoly. Stále nám platí, že po – čt děti dostávají malé DÚ. Rodiče, prosím Vás o podporu svého čtvrťáka, jestli ji potřebuje. Nerada bych dětem restriktivně udělovala napomenutí z důvodu 10 záznamů. Děkuji za spolupráci!

ČJ

 • Rozdíl mezi předponou a předložkou
 • Skupiny bě – bje, pě – pje, vě – vje
 • PS 25 – 26

M

 • Geometrie – obvod, obsah, úhlopříčky…
 • Zlomky
 • M: 28 – 32, PS: 21, Poč.:37

ČJS

 • Dušičky a Halloween
 • Vodstvo
 • Nerostné bohatství ČR
 • Rozdělení se na projekt Cestovní kancelář…
 • Uč 29 – 33

Nejbližší akce:

29. a 30.11. jsou podzimní prázdniny

2.11. Preventivní program – kyberšikana

6. 11. kavárna pro rodiče na téma čtenářství  http://www.fzs-chlupa.cz/blog/2018/10/14/kavarna-pro-rodice-ctenarstvi-6-11-2018/

8. 11. workshop Půda

13. 11. výlet na Zbiroh

 

Mějte krásné podzimní prázdniny!

 

Pavla P.

 

Týdenní plán 22. 10. – 28. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

následující týden bude Tematický. Nosným mottem tohoto týdne bude PROLETÍ STOLETÍ. A co přesně se bude dít, zatím nechám trošku zahalené tajemstvím… Nechte si proto vše od dětí podrobně vyprávět…

I přes TT budeme pokračovat ve výuce v jednotlivých předmětech – pomaleji, ale přece…

ČJ

 • Předložky a předpony
 • Stále opakujeme vyjmenovaná slova a slovní druhy
 • Tento týden bude zaměřen zejména na čtenářství a psaní
 • PS: 23 – 24

M

 • Pamětné a písemné sčítání do 10 000
 • Násobení a dělení a rovinné útvary (budeme se pohybovat v uč. 25 – 29)
 • Poč: 10 – 11, PS: 20

ČJS

 • Proletí století
 • ČR – orientace na mapě, zemědělství, hospodářství…

Ráda bych Vás upozornila, že 29. 10. a 30. 10. budou prázdniny a škola bude zavřená.

Objednala jsem dva zážitkové workshopy pro Vaše děti

Hlína stojí za prozkoumání dne 9.11. (90,- Kč). Více najdete na ekovychova.ekodomov.cz/1-stupen-zs/.  Akce bude hrazena z třídního fondu.

13. 11. jedeme na výlet mimo školu na zámek Zbiroh. Na ten stále vybírám částku 200,- Kč.

Tento týden jsme stihli: ČJ do 23/1, Poč. do 9/3, M PS do 20/7.

Mějte krásný víkend

Pavla P.

Týdenní plán 15. – 21. 10.

Vážení rodiče, milé děti,

v následujícím týdnu nás čeká několik akcí a změn:

 • V pondělí je revize tělocvičny, tudíž půjdeme cvičit ven (ne hned ráno, ale později, až se vzduch trošku prohřeje). Prosím o vhodné oblečení a švihadla (děti si je mají nosit již od minulého týdne).
 • V úterý 16. 10. děti očekávají testík z ČJS (o jeho obsahu byly podrobně informovány).
 • 17.10. bude zubní preventivní prohlídka dětí, které navštěvují místní ordinaci.
 • Od pozorného rodiče (ještě jednou tímto děkujeme) jsme do třídy dostali několik dýní. Proto bych ráda (pravděpodobně ve středu v době VV a ČSP, bude-li to z provozních důvodů možné) navštívila kuchyňku a s dětmi z dýní vařila několik receptů. Prosím o vhodné oblečení tento den. Potřebné ingredience nakoupím, abyste nemuseli nic složitě shánět a balit… Můžete poslat dobře uzavíratelnou krabičku na případné vzorky na ochutnávku…
 • Dne 13.11. pojedeme s dětmi na výlet na zámek Zbiroh (Kutnou Horu se nepodařilo zajistit tak, jak jsme si představovali). Jedeme bez CK v 8:00 od MŠ Strom (sraz v 7:50), návrat do 13:00. Od pondělí vybírám 200,- Kč. S sebou je možné mít drobné kapesné na turistické známky a jiné „nezbytnosti“.

A co v příští týdnu?

ČJ

 • stavba slova – kořen slova a jeho určení, předpona, příponová část (i rozdělení na příponu a koncovku – informativně)
 • vyjmenovaná slova
 • předložky x předpony
 • PS (20 – 23)

M

 • Rovinné útvary – geometrické pojmy: obsah, objem, obvod, trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný, úhlopříčka (uč. 28 – 31)
 • Rýsování (prosím o pomůcky – tužka č.3, trojúhelník s ryskou, kružítko, guma…)
 • Násobení velkých čísel
 • Rozšíření číselného oboru do 10 000
 • PS 18 a 20,  Poč. 8 – 9

ČJS

 • Práce s mapou a orientace na mapě
 • Vodstvo
 • Půda a zemědělství

(Co jsme stihli tento týden: ČJ do 19/3, M PS do 19/5 (ale budeme ještě dělat 17/11, 18/4), Poč. do 8/2, v ČJS jsme dělali doplnění slepé mapy, počasí a podnebí – děti byly skvělé při prezentaci, ČR jako demokratický stát – práce s textem.)

 

Mějte krásný baboletní víkend

Pavla P.