O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

Poslední týdenní plán tohoto roku…

Milé děti, vážení rodiče,

blíží se konec školního roku a my jsme se rozhodli, že si jej prostě užijeme. Čili koncepce následujícího týdne bude vypadat následovně: vždy první vyučovací hodinu věnujeme věcem vzdělávacím (symbolické cvičení v PS nebo didaktická hra) či organizačním (vyklízení třídy, skříněk…).

Další průběh dne bude dle počasí

 • Zmrzlinový
 • Pokladů hledající
 • V okolí školy výletující
 • Koloběžkový, venku si hrající
 • Vysvědčení rozdávající

Člověk míní, život mění… Proto pořadí dní bude v závislosti na počasí. Kdyby nám sv. Petr nepřál, budeme hrát hry a dělat jiné kratochvilné leč duchu přínosné aktivity :-).

V tomto týdnu se nám krátí i výuka:

 • Pondělí a úterý: konec ve 12.35 (5 vyuč. hodin)
 • Středa a čtvrtek: konec v 11.40 (4 vyuč. hodiny)
 • Pátek: pouze první vyučovací hodina, ukončení v 8:45

Některé děti ještě neodevzdaly některou z učebnic. V případě ztráty bude potřeba její náhrada. Tento týden také budu vybírat klíčky od skříněk, které budeme společně uvádět do původního stavu. Děti budou postupně odnášet veškeré osobní věci ze školy.

Hned zkraje školního roku budu vybírat 1000 Kč na pracovní sešity, sešity, výtvarné, didaktické a kancelářské pomůcky, nové jednotné šanony a celkové doplnění třídního fondu. Prosím proto, abyste s tímto výdajem počítali v rámci vašeho rodinného rozpočtu. Díky.

Děkuji Vám za skvělou spolupráci v tomto školním roce a Vaši důvěru.

Přeji Vám jedinečné prázdniny, mnoho krásných zážitků a celkovou pohodu.

 

Vaše

Pavla P.

týdenní plán 18. – 22. 6.

Vážení rodiče, milé děti,

 

již nás od prázdnin dělí jen 2 týdny… Já budu minimálně do středy na OČR, vše má ve svých rukou Vláďa, který je podrobně instruován.

Doufám, že jste si užili festival a že se líbil. Děkuji za hojnou účast a veškeré pochvalné zprávy, potěšily! :-)

V tomto týdnu navštívíme Chlupíkovo divadelní léto 2x jako diváci a jednou jako herci (v pátek po velké přestávce).

Nezapomeňte na pomůcky na VV, které Simonka požadovala (krabice, barevný papír, fresh folie, lepidlo, nit, mušličky, kamínky, korálky…).

Ve středu bude poslední plavání  – závody.

Také bude probíhat sběr papíru. Kontejner bude přistaven na parkovišti školy: 18. – 22.6.2018 (na víkend bude odvezen) a 25. – 29.6.2018.

Kdo bude odjíždět na prázdniny již dříve, prosím o odevzdání klíčků (a vytření skříňky – uvedení skříňky do původního stavu), odevzdání učebnic (M, ČJS, Čítanka, ČJ) a čtenářského deníku (modrý sešit A4), odnesení  celých šanonů, knih, tabulek, kufříků na VV, výkresů (o které máte zájem), polštářků, ručníků a vyklizení lavice.

ČJ

 • VS slova po V
 • Opakování VS
 • Pozvolné pokračování v HČJ, v PS až do str. 32 (slovesa máme v plánu na 4. ročník)
 • Po prázdninách budeme PS potřebovat, prosím o jeho zanechání ve škole… Nebo přinesení po prázdninách…
 • Chlupíkovo divadelní léto

M

 • Dokončování PS a opakování známých prostředí

Mějte krásné letní dny

 

Pavla P.

 

11. – 15. 6. 2018

Vážení rodiče, milé děti,

tento týden bude v duchu slavnostním! A s tím jsou spojené i různé organizační změny.

12. 6. focení tříd (úterý)

14. 6. festival k oslavě 25 let školy (čtvrtek)

Naše třída je na festivalu velice angažovaná :-). Celý program vypukne v 16:00 a my jsme součástí slavnostního zahájení. Proto prosím o sraz dětí v 15:45 ve třídě. Zahájení potrvá cca hodinu a 3.D v něm vystoupí hned 2x. Po zahajovacím ceremoniálu budete mít čas navštívit veškeré dílny, divadla, výstavy, workshopy… dle programu, který obdržíte u vstupu (v malé papírové aktovce :-)).

3.D dále hraje své dvoujazyčné divadélko v divadelním sále v 18:15. Proto poprosím o sraz v 17:55 ve třídě, abychom se mohli v klidu připravit a v 18:15 se vám se svým vystoupením představit.

Doufám, že si celý festival moc pěkně užijete!!!

ČJ

 • Vyjmenovaná slova po S dokončení, procvičování
 • Vyjmenovaná slova po V vyvození, osvojování slovní zásoby…

M

 • Opakování známých prostředí

ČJS

 • Orgány lidského těla (opakování)
 • Opakování tématu Lidské tělo

Známky jsou uzavřeny. Celý týden se kromě festivalu budeme věnovat hodnocení a sebehodnocení.

V pondělí na VV děti budou potřebovat krabičku s přidělaným víčkem (např. od čaje či bot) na výrobu pokladničky.

Poslední 3 týdny, vydržte :-)…

 

Krásné poslední dny tohoto školního roku přeje a na festivalu se na Vás těší

Pavla P.

Týdenní plán 4. – 8. 6. 2018

Vážení rodiče, milé děti,

již nám zbývají pouhé 4 týdny do konce školního roku… Stále jsme v tempu nepolevili a po ŠvP musím děti moc pochválit, neboť během tohoto týdne stihly ohromné množství učiva (VS po S, dělení se zbytkem, síť krychle…). Dětem patří veliká pochvala!!!

Co nás čeká?

ČJ

 • dokončení VS po S
 • opakování VS po B, F, L, M, P, S, Z
 • trénovaní divadelního představení Sněhurka

M

 • dělení se zbytkem
 • vývojový diagram
 • písemné sčítání několika členů
 • rodokmen

ČJS

 • opakování kůže (v úterý testík)
 • opakování, upevňování a rozšíření učiva: kostra a funkce vnitřních orgánů
 • Domluvili jsme se s dětmi, že nebudu dávat veliký test po probrání celého tématu lidské tělo, ale vždy po uzavření tématu bude malý průběžný na 10 základních informací. V úterý testík: kůže, čtvrtek testík: kostra. Vždy pouze informace z pracovního listu.

12. 6. focení třídních kolektivů

14. 6. odpoledne festival ku příležitosti 25 let výročí školy

15. 6. odpolední festival jen pro žáčky

Rozloučení s žáky 9. tříd: 27.6. 2018

Konec školního roku: pátek 29. června 2018

Vyučování začne v ponělí 3. září 2018

 

Mějte krásné dny

Pavla P.

 

Týdenní plán 14. 5. – 18. 5. 2018

Vážení rodiče, milé děti,

příští týden bude ve znamení příprav na ŠvP. Dovolte mi připomenout několik věcí…

V průběhu týdne (nejpozději však do čtvrtka) je nutné do školy přinést:

Obálku se jménem a třídou a v ní:

 • ofocenou kartičku pojišťovny
 • zdravotní způsobilost
 • nadepsané léky v původní krabičce včetně originálního návodu
 • 5 pohledů či dopisů adresovaných Vašim dětem, aby měly jistotu, že denně obdrží vzpomínku od Vás
 • pytlík jednotlivě balených bonbonů
 • 200,- Kč
 • cena do závěrečné tomboly v hodnotě 50 – 100,- Kč

Nezapomeňte na bezinfekčnost a dotazník u autobusu… A ještě v neděli důkladně zkontrolujte vlasy dětí, ať nemusí opouštět ŠvP z důvodu nalezení vešek.

Každý rodič nejlépe ví, co svému dítku zabalit – seznam je skutečně jen ORIENTAČNÍ. Velice se mi osvědčilo sbalené věci vyskládat na podlahu a vyfotografovat je. Barevnou fotografii potom vložit do zavazadla. Dětem se lépe udávají nalezené věci a v případě neshody čí věc je, se situace lépe hodnotí…

 

14. 5. bude 1. a 2. vyuč. hodinu celoškolní akce Autorské čtení, 3. – 5. vyuč. hodinu následuje preventivní program Jim a Jules (zdravý životní styl).

15. 5. letos poslední návštěva studentek v naší třídě

ČJ

 • vyjmenovaná slova po P
 • PS str. 20, HČJ str. 30 – 32
 • čtenářská dílna: Kočičí zahrada

M

 • poškozený účet
 • známá prostředí
 • PS str. 32 – 34

ČJS

 • dokončili jsme prezentace posterů (děti byly úžasné!!!!)
 • příští týden budeme pokračovat v bádání o lidském těle

Krásný víkend a přípravný týden :-). Kdybyste měli nějaké nejasnosti stran ŠvP, pište.

Pavla P.