O Pavla Platkevičová

Vystudovala obor učitelství pro 1.stupeň na PedF UK. Většinu studentské praxe absolvovala u nás ve škole a už zde zůstala. Prošla kurzy RWCT, klubem RWCT, Tvořivá škola - činnostní učení (AJ, M, ČJ). Má lyžařský instruktorský kurz.

23. dubna – 27. dubna

Milé děti, vážení rodiče,

jaké jsou plány na další týden?

Dokončení projektu čas za pomoci studentek, preventivní dentální prohlídka pro pacienty školní zubařky dne 25.4., v pátek čarodějnický den (kdo bude chtít, může přijít v kostýmech).

Dále:

ČJ:

 • Podstatná jména – rod, číslo (opakování), pád (nové učivo – vyvození, upevnění, procvičování), testík na vyhledání podstat. jmen, určení rodu a čísla, diktát
 • Slovní druhy
 • Čtenářská dílna: Kočičí zahrada
 • PS 16 – 17

M:

 • Písemné násobení, sčítání a odčítání v oboru do 1000
 • Číselné výrazy a schody
 • Čas
 • Jehlan
 • PS 29 – 31, Poč. 31 – 32, 52

ČJS:

 • Václav III.
 • Opakování a uzavření celého tématu Přemyslovci

Mějte čarokrásné dny

Pavla P.

Týdenní plán 16. 4. – 20. 4. 2018

Vážení rodiče, milé děti,

co máme v plánu v následujícím týdnu?

ČJ

 • Určování všech slovních druhů
 • Vyvození slovního druhu částice a citoslovce
 • Podstatná jména – opakování známých kategorií rod, číslo
 • PS 12 – 15
 • Čtenářská dílna – Malý princ – několikadenní projekt

M

 • Stovková tabulka
 • Sčítání, odčítání a násobení v oboru do 1000 pamětně i písemně
 • Geometrie: jehlan
 • Hodiny a čas
 • PS vybraná cvičení 29 – 31, Poč. 30, 52

ČJS

 • Václav II. a Václav III. – vymření Přemyslovců
 • Hodiny a čas – projekt

Akce

 • 17. 4. od 17:00 třídní schůzky – kdo nedorazí, obdrží veškeré stěžejní informace následující den písemně. Nemusíte se omlouvat :-), ale velice děkuji, že tak činíte!!!
 • 19. 4. nocování ve škole (nepovinné :-), téma Malý princ – s sebou baterku, pyžamko, hygiena, karimatka, spacák, jednu větší věc k jídlu na raut – švédské stoly (bábovka, nakrájené ovoce, zelenina, jednohubky…). Sraz v 16.45 ve třídě, od 17:00 program. Více informací na TS
 • 25.4. preventivní prohlídka u zubaře (pro děti, které jej navštěvují)

Krásné jarní dny přeje

Pavla P.

Týdenní plán 9. – 13. 4. 2018

Vážení rodiče, milé děti,

 

co máme v plánu v následujícím týdnu?

ČJ

 • Určování slovních druhů (1. – 8.)
 • Vyvození předložek a spojek
 • Opakování VS
 • PS 10 – 11
 • Sloh – telefonní rozhovor
 • Čtenářská dílna – Jak zvířata spí

M

 • propedeutika zlomků
 • Sčítání, odčítání a násobení v oboru do 1000 pamětně i písemně
 • PS vybraná cvičení 25 – 27, Poč. 27 – 29

ČJS

 • Přemysl Otakar II.
 • Opakování králů z rodu Přemyslovců
 • V pátek testík Přemysl Otakar I., Václa I., Anežka,  Přemysl Otakar II.
 • Tento týden jsme hodně času věnovali informacím o tom, jak se bezpečně  chovat v případě setkání se s člověkem, který se může zdát být nebezpečný. Děti byly informovány o telefonním čísle, z nějž byla kontaktována děvčata z vyššího ročníku. Více řeknou děti :-)…

 

 • 9. 4. – uzavření hodnocení za 3. čtvrtletí
 • 12. a 13. 4. zápisy do prvních tříd, výuka bude zkrácena na 11.50
 • 17. 4. od 17:00 třídní schůzky
 • 19. 4. nocování ve škole (nepovinné :-), téma Malý princ, prosím o přinesení knihy (nejlépe z edice Albert), pokud ji vlastníte…
 • 25.4. preventivní prohlídka u zubaře (pro děti, které jej navštěvují)

Odpadl nám preventivní program Jules a Jim plánovaný na předešlý týden, bude nahrazen v jiném termínu.

 

Krásné jarní dny přeje

Pavla P.

Týdenní plán 3. 4. – 6. 4. 2018

Vážení rodiče, milé děti,

přeji Vám krásné prázdniny! Po dnech odpočinku nás společně bude čekat toto:

ČJ

 • Opakování ohebných slovních druhů
 • Příslovce
 • PS str.9-10
 • Pátek: fotosoutěž (na žádost dětí posunuta)

M

 • Násobení mimo obor malé násobilky
 • Geometrie: koule
 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000 (i s více členy)
 • PS 23 – 25, HČJ 26 – 27

ČJS

 • Velikonoce v jiných státech, lidové i křesťanské
 • Bude i testík na téma Velikonoce
 • Anežka Česká
 • Ve čtvrtek 5. 4. preventivní program Jules a Jim (zaměřeno na zdravý životní styl, ve třídě, učení s sebou)
 • Možnost získání až dvou jedniček za práci pro rychlíky (druhá strana testu)

25. 4. preventivní prohlídka u školního zubaře pro ty, kdo jej navštěvují

Stále se nám ve třídě vyskytují vši, stále, celoročně, neustále a pořád prosím o prohlížení vlásků a trpělivé odstraňování. Díky!!!

Tomu, kdo čtete TP před prázdninami, přeji Vám krásné počasí, bohatou pomlázku, hezké zážitky.  Moc se na všechny zase těším!!!!

Pavla P.

 

Pro chybiče a rekreanty:-)

Početníček do 26/3, M PS do 22/3, ČJ PS do 22/4 vše včetně těchto cvičení…

Týdenní plán 26. 3. – 28. 3. 2018

 1. Vážení rodiče, milé děti,

příští týden bude zkrácený, budeme mít pouze 3 školní dny. Od čtvrtka do pondělí nás čekají prázdniny.

V úterý půjdeme do kostela na program o Velikonocích.

Opět máme nahlášeny ve třídě vši. Prosím o důkladnou a pravidelnou kontrolu vlásků dětì. Děkuji všem zodpovědným rodičům…

A co bychom měli stihnout v jednotlivých předmětech?

ČJ

 • Práce s ohebnými slovními druhy, vyvození číslovek
 • PS str.8 – 9
 • Pís. str. 24

M

 • geometrie: kruh, kružnice a válec
 • násobení mimo obor malé násobilky pamětné i písemné
 • sčítání a odčítání v oboru do 1000  jednoho i více členů
 • známá prostředí (čtverce, autobus, krokování…)
 • DDÚ do středy 21/5 – algebrogramy
 • PS vybraná cvičení na str.20 – 22
 • Poč. vybraná cvičení na str. 26 – 27

ČJS

 • Velikonoce
 • Přemyslovští králové
 • Gotika

Pro chybějící:

V minulém týdnu jsme se seznámili se školní knihovnou, vysvětlili si pravidla pro půjčování knih přímo ve škole, učili jsme se v ní hledat různé tituly dle abecedy. Dokončili jsme zájmena (HČJ str. 26, PS2 str. 7), Písanka 22 a 23, v matematice do Poč. 26/3, M 20/2. V ČJS jsme opakovali Přemysla Otakara I., projektově se učili o Václavu I. a probírali znaky gotického slohu – hudba, architektura, oblečení…

Všem, kteří již dodotovali třídní fond velice děkuji!!!

Všem přeji překrásné dny volna, načerpání jarní síly, vyrovnání se se změnou času, chlapcům a pánům bohatou pomlázku a dívkám a ženám důkladné pomlazení :-).

Pavla P.

týdenní plán 19.3. – 23.3.

Vážení rodiče, milé děti,

ráda bych Vás požádala o příspěvek do třídního fondu na druhé pololetí v hodnotě 300,-Kč. Děkuji! Dokumentace k třídnímu fondu s doložením veškerých platebních transakcí je kdykoliv k nahlédnutí u mě.

Na úterý prosím o donesení dvou výfuků od vajíček (nejlépe bílých).

Co nás čeká v jednotlivých předmětech? Co bychom měli umět?

ČJ

 • Slovní druhy – vyjmenování řady SD, jejich charakteristika
 • Podstatná jména (rozpoznání, hledání v textu, rod, číslo, vlastní jména osobní a místní a jejich psaní)
 • Přídavná jména  a zájmena (určení, rozpoznání v textu, vhodné doplnění)
 • Seznámení s číslovkami – první nový slovní druh, s ostatními jsme se nenásilně setkávali od počátku školního roku
 • Opakování abecedy
 • Opakování VS
 • PS str. 6 – 8
 • HČJ dokončení VS po M – str. 26
 • Písanka str. 22

M

 • Biland, stovková tabulka, šipkové zápisy a krokování – vyvození i záporných čísel
 • Pamětné sčítání o odčítání čísel v oboru do 1000
 • Geometrie – kružnice, termíny poloměr a průměr (Prosím o kontrolu rýsovacích pomůcek – ořezaná tvrdá tužka, kružítko s ořezaným hrotem, pravítko, guma. Některé děti nemají tyto pomůcky v pořádku a velice jim to komplikuje chod výuky. Ve škole máme nový automat, kde lze i tyto pomůcky pořídit, abyste nemuseli trávit volný čas návštěvou papírnictví.)
 • PS 17 – 20, Poč 26- 27

ČJS

 • Václav I.
 • Gotika
 • Velké opak ování ve čtvrtek, v pátek test na knížata z rodu Přemyslovců a Kosmas (učebnice str. 10 – 18).

Co nejpohodovější týden všem přeje

Pavla P.

Zpráva pro marody a lázeňské hosty:

Kam jsme došli v jednotlivých PS?

Poč.: dokončena str. 25, MPS dokončena str. 16, str. 17 (chybí nám jen cvič. 6), dokončena celá str. 18, 19/3, ČJ – vše do 6/2 a 7/1 a 2, HČJ do 25/1c, Pís: str. 21. Už se na všechny moc těšíme a Sofince děkujeme za dlouhý dopis :-).