O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 19.2.-23.2.2018

Z důvodu nepřítomnosti p.uč.Otrubové budou skupiny ve třídách spojeny.

Úvod do Unit 4 – „A day at the Zoo“

Příběh – „Funny animals“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu

Nová slovní zásoba – procvičování –  ústní i písemnou formou – Animals

Práce s Activity book – poslechová cvičení – procvičování probrané slovní zásoby.

Adjectives – Funny, Dangerous, Big, Small, ……

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 19.2.-23.2.2018

Tvoření vět oznamovacích „This is…“ s použitím slovní zásoby 3.lekce – Barvy, hračky (např. This is a blue car. This is a pink doll. This is a green train., ….)

Úvod do Unit 4 – Dressing up – nová slovní zásoba – oblečení

Poslech příběhu

Hry a aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Domácí úkol na příští hodinu: HSAB str.24 – do každého „okna“ namalovat hračku – vybravit a umět vytvořit větu. (Viz. tvoření vět oznamovacích – práce v hodině) a str. 24 – „Look and say“ vybarvit obrázky – různé barvy – příští hodinu budeme procvičovat – např. one blue book, two yellow books, one blue car, two orange cars, ….. apod.

Angličtina 2.D – Santana

15.2.2017

Prezentace „My minibook – cheese“

Úvod do Unit 4 – Happy faces“

Nová slovní zásoba – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti (viz.HHCB str.24-25)

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.30 – namalovat obličej a správně přiřadit k obrázku slovíčka

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 12.2.-16.2.2018

Aktivity a hry na procvičení probrané slovní zásoby – barvy, tvary, hračky

Práce s Activity book- opakování:  tvary a barvy (str.22), barvy (str.24), hračky (str.25)

Příběh „Be quiet Daisy!“ – poslech, překlad, dramatizace příběhu.

Domácí úkol na příští hodinu není. Pouze děti, které byly nemocné dodělají zameškanou práci v AB. (v AB máme Unit 3 hotové strany 18 – 25)