O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 15.10.-19.10.2018

Procvičování slovní zásoby 1.lekce – Pozdravy (Hello,…), Loučení (Goodbye,…)

Tvoření vět oznamovacích s použitím jmen z Happy House Family (a Mom, a Dad, Polly, Jack, Daisy, Otto, Spike, Ruby) „It´s…“.

Příběh „Oh Daisy!“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Práce s Activity book – procvičování – pozdrav „Good morning…“(AB str.7) Who is missing?(AB str.9)

Příprava na domácí úkol (AB str.8)

Rozšíření slovní zásoby – Animals – pohádkový příběh „Dear Zoo“

Angličtina 5.A,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 15.10.-19.10.2018

Úvod do Unit 2 – Friends and Family – Part A – Where are you from?

Nová slovní zásoba – státy, města – procvičování ústní i písemnou formou

Gramatika – sloveso Být – tvoření vět kladných i záporných

Poslechová cvičení – AB

Rozšíření slovní zásoby – práce s časopisem RR – poslechová cvičení – zkoušky Cambridge YLE Starters

Poslechová cvičení  „What´s your job?“ – Halloween – „Monsters everywhere.“

Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 15.10.-9.10.2018

Zápis do ŽK – shrnující test 1.lekce

Kontrola práce ve šk.s. i prac. s. – děti mají opravené sešity i AB zpátky u sebe. (Kdo byl nemocen, vezme si po svém návratu do školy)

Prezentace – My book „Animals“  (děti, které svoji mini knihu nečetly tuto hodinu, budou číst hodinu následujcící.

Rozšíření slovní zásoby – příběh „My Zoo“

2.D 2.A

 

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 8.10.-12.10.2018

Říkanka „Who´s this?“ – Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace

Práce s D.Ú (AB str.5) – tvoření otázek a odpovědí s použitím „Who´s this?“ „It´s…“

Procvičování probrané slovní zásoby – What´s your name?

Hraní scének – představování se – práce ve dvojicích

Příprava na domácí úkol (AB str.6)

1.B,1.C – Rozšíření slovní zásoby – Animals

1.B,1.C – Procvičení otázky „What´s your name?“