O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 9.10-13.10.2017

Minitest – číslovky 1-100

Poslechová cvičení – hláskování, číslovky 1-100, rozhovory

Procvičování – podst.jm. v j.č. a mn.č. – pravidla psaní

Prezentace projektů „About me“

Příprava na závěrečný test 1.lekce – ústní i písemnou formou

Test si děti napíší příští týden ( středa 18.10. – 5.A,5.C,5.D,) 5.B – si test napíše týden následující – v úterý 24.10.2017.

V týdnu, kdy budou děti psát tes bude také probíhat kontrola práce v Activity Book a ve školním s.

Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 9.10-13.10.2017

Nová slovní zásoba – Rodina

Přivlastňování – věty typu: „It´s Tom´s book“, „It´s Anna´s pencil“, … (ústní i písemnou formou)

Tvoření vět s použitím HIS, HER – It´s her brother. It´s his sister, …

Práce s Activity Book – poslechová cvičení

Číslovky 1-100 – nácvik správné výslovnosti, aktivity na procvičení

Příprava na projekt „My Family“ – (možno namalovat, nebo vyfotit a nalepit) – podobné viz.HSCB str.9 – Napsat jméno osoby, a v jakém je vztahu. Např. Tom – my dad. apod.

Děti budou projekt prezentovat příští týden 4.C – středa 18.10., 4.D – čtvrtek 19.10

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 9.10.-13.10.2017

1.A,1.B

Říkanka „Who´s this?“ – Poslech, překlad, dramatizace

Nová slovní zásoba: „Who´s this?“ „Let´s see.“ „It´s…“, „It´s me.“

Kontrola D.Ú, opakování slovní zásoby z předešlé hodiny: „What´s your name?“ „I´m…“

Domácí úkol na týden následující: HHAB str.6

1.D
Opakování probrané slovní zásoby 1.lekce – rodina

Příběh – seznamování – Hraní scénky – Tvoření otázek a odpovědí : What´s your name? My name is…, I´m ….

Práce v Happy House – Activity book (pracovní sešit)

strana 5 – Who´s this? It´s….

procvičování: barvy, jména (Spike, Ruby, Rodney, Otto, Polly, Jack, Daisy, a Mum, a Dad)

při práci v AB poslech písniček – Happy House Family, Hello

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.4 – děti mají za úkol spojit myšku (Rodney) s ostatními kamarády (Spike, Ruby, Otto) při spojování děti tvoří otázku a odpověď:

What´s your name? I´m Spike.
What´s your name? I´m Ruby.
What´s your name? I´m Otto.

Angličtina 2.D – Santana

Týdenní plán 2.10.-6.10.2017

Prezentace Mini knihy – Animals

Tvoření odpovědí na „Basic questions“ – např.: What´s your name?, How old are you?, What´s your favourite colour,…apod.)

Příběh „I can see…“ – viz.HSCB str.8 – Poslech, překlad, dramatizace příběhu

Hry a aktivity na procvičení : „I can see…“, „I can´t see…“

Domácí úkol a následující hodinu je ústní a sice – procvičovat si slovíčka 1.lekce (viz.HSCB str.7)

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 2.10.-6.10.2017

Poslechová cvičení – spelling, numbers

Activity book – Dokončení Unit 1A-1D + Progress check. Proběhly společné kontroly vypracovaných cvičení, jak D.Ú, tak poslechových cvičení a práce v hodinách.

Práci v Activity book budu pravidelně kontrolovat na konci každé lekce. Kontrola bude probíhat vždy v týdnu, kdy se bude psát shrnující test probrané lekce.

Soutěže a aktivity na procvičení slovní zásoby Unit 1

Příprava na projekt „About Me“

Projekt „About Me“:

na papír vel.A4 (pokud budou dětí chtít, může být i větší) napsat minimálně 17 vět o sobě – volnočasové aktivity, rodina,škola,jídlo,sporty – které hraji, nebo rád/a sleduji, oblíbené známé osobnosti, oblíbené zvíře apod.)
Doplnit obrázky – namalovat, nebo vystřihnout a nalepit.

Prezentace projektů: 5.C,5.B,5.A – čtvrtek 12.10, 5.D – pátek 13.10

Upozornění pro rodiče – prosím dohlédněte na to, aby si děti slovíčka zapisovaly průběžně, pokud to nechají na poslední den před kontrolou, mají toho zbytečně mnoho a je větší pravděpodobnost chyb v opisu.
Děkuji Vám za spolupráci

Angličtina 1.A,1.B, 1.D – Santana

Týdenní plán 2.10.-6.10.2017

1.A,1.B,

Opakování probrané slovní zásoby 1.lekce – rodina

Příběh – seznamování – Hraní scénky – Tvoření otázek a odpovědí : What´s your name? My name is…, I´m ….

Práce v Happy House – Activity book (pracovní sešit)

strana 5 – Who´s this? It´s….

procvičování: barvy, jména (Spike, Ruby, Rodney, Otto, Polly, Jack, Daisy, a Mum, a Dad)

při práci v AB poslech písniček – Happy House Family, Hello

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.4 – děti mají za úkol spojit myšku (Rodney) s ostatními kamarády (Spike, Ruby, Otto) při spojování děti tvoří otázku a odpověď:

What´s your name? I´m Spike.
What´s your name? I´m Ruby.
What´s your name? I´m Otto.

Protože se dětem v hodinách daří, tak jim za jejich práci dávám odměnu v podobě razítek jak v Activity Book, tak v portfoliu. Obojí si děti berou domů, takže máte možnost sledovat jejich úspěchy i Vy.

1.D

Příběh „Goodbye,Otto“ – poslech, překlad, dramatizace příběhu

Hry a aktivity na procvičení probrané slovní zásoby

Tvoření otázky „What´s your name?“ a odpovědi „My name is…, I´m…“

Scénky na procvičení Vítání – Hello i loučení – Good bye

Práce v Happy House Activity Book (HHAB) – str.3