O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 21.5.-25.5.2018

Příprava vystoupení na oslavu výročí školy

Unit 5 – opakování probrané slovní zásoby part A,part B

Úvod do Unit 5 – Part C – „Her town“

Rozšíření slovní zásoby „Places in the City“

Poslechová cvičení

Tvoření vět s použitím „There is.., There are…“

Prepositons of place

Příprava na projekt „My house“ – více info viz.školní sešit

Práce v Activity book.

Angličtina 4.C,4.D – Santana

21.5.-25.5.2018

4.D ŠVP

4.C

Úvod do Unit 6 – „Just for fun!“

Příběh „Dad at the Sports Centre“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti,dramatizace příběhu

Nová slovní zásoba – Sports.

Tvoření otázek a krátkých odpovědí s použitím nové slovní zásoby – sporty, volnočasové aktivity

„Do you like…?“ „Yes, I do./No, I don´t.“

Práce s activity book – poslechová cvičení.

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 21.5.-25.5.2018

1.A

Aktivity na opakování probraného učiva:

Práce s activity book – poslechová cvičení

1.B

Příprava na domácí úkol – HHAB str.85 – vybarvit a vystříhnout – příští hodinu budeme hrát hru. (1.A,– dostane tento D.Ú příští týden)

Numbers 1-20

Counting …and …more

Parts of the body – procvičování písničky „Head, shoulders…“.

Příprava na vstup do Unit 6 – Bathtime – video „Take a bath lesson“

1.B, 1.D – Úvod do Unit 6 – Bathtime

Nová slovní zásoba

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby – práce s Activity book (str.46,47)

Nácvik  písničky „If Your´re Happy“  – příprava na oslavu výročí školy

Angličtina 2.D – Santana

17.5.2018

Procvičování probrané slovní zásoby 5.lekce

Společná kontrola D.Ú

Rozšíření slovní zásoby – animals

Práce s Activity book – procvičování nové slovní zásoby ústní i písemnou formou

Příběh „Come and look!“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Příprava na domácí úkol, minibook – Četba textu z HHCB str.34

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.77 „The doll´s house“

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 14.5.-18.5.2018

Příprava představení na oslavu výročí školy

Práce v Activity book – poslechová cvičení

Úvod do Unit 5 – part B – Our House

Nová slovní zásoba – Parts of the house, furniture

Tvoření vět s použitím „There is/There are“ a předložek místa

Příprava na projekt „My dream house“