O Veronika Santana

Veronika Santana, veronika.santana@fzs-chlupa.cz Vyučuje angličtinu na 1. stupni. Dlouhodobě pobývala a studovala v USA.

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 11.12.-15.12.2017

Opakování učiva 2.lekce –  příprava na shrnující test

Opakování :

States, Cities

Sloveso Být – kladné i záporné tvary

Rodina

Zájmena přivlastňovací

Tvoření otázek a krátkých odpovědí

Dny v týdnu

WH-Questions – ústní i písemnou formou

Shrnující test 2.lekce

Kontrola práce ve školním s. i v AB

Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 11.12.-15.12.2017

Z důvodu nepřítomnosti paní uč. Moniky Krškové budou celý týden  skupiny ve všech třídách  spojeny. (1.A,1.B,1.D)

Budeme formou her a různých aktivit opakovat slovní zásobu 1. a 2.lekce – barvy, počítání 1-10

Rozšíření slovní zásoby – songs:

„This is my snowman“ a „I´m a little snowman“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.

Domácí úkol na příští týden děti nemají.

Příští hodinu budeme mít vánoční. Děti dostanou připravené kopie s vánoční tematikou. Není to domácí úkol a nebudu kopie vybírat. Připravila jsem je dětem pro pobavení. Kopii si mohou vypracovat mezi sledováním vánočních pohádek dárečků .o)

 

Angličtina 2.D – Santana

8.12.2017

Tento týden jsme dělali následující:

My minibook „Colours“ – dokončení prezentace.

Práce s Activity book – poslechová cvičení

Procvičování slovní zásoby 2.lekce – barvy, školní pomůcky

Mezipředmětové vztahy – rozšíření slovní zásoby – poslechové cvičení v Activity book str.16.

Příprava na shrnující test 2.lekce (budeme psát příští hodinu)

Angličtina 1.A,1.B,1.C – Santana

Týdenní plán 4.12.-8.12.2017

1.A – Školní výlet, hodina odpadá

1.B,1.D:

Procvičování slovní zásoby 2.lekce – Barvy, počítání 1-10, školní pomůcky

Práce v activity book.Hry a soutěže na procvičení 2.lekce

Písnička „Ten little fingers“

Poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti.

Počítání – „Counting one more“ – práce s učebnicí.

Domácí úkol na příští hodinu – HHAB str.16 – do každého obdélníku namalovat jednu školní potřebu (dle vlastního výběru) a vybarvit.

Angličtina 3.C,3.D – Santana

Týdenní plán 4.12.-8.12.2017

Opakování – Food – viz. slovíčka ve šk.s. a HSCB str.15, HSAB str.23

Slovní zásoba 2.lekce – Určení času …o´clock/half past…

Tvoření vět – ústní i písemnou formou

Poslechová cvičení

Práce s Activity book.

Poslech písničky – I have breakfast at…

Aktivity na procvičení určení času

Prezentace projektů „Food“.

Procvičování „I like…“, „I don´t like…“, „He/She likes…“, „He/She doesn´t like…“

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 4.12.-8.12.2017

Opakování učiva 2.lekce –  příprava na shrnující test (budeme psát následující týden)

Opakování :

States, Cities

Sloveso Být – kladné i záporné tvary

Rodina

Zájmena přivlastňovací

Tvoření otázek a krátkých odpovědí

Dny v týdnu

WH-Questions – ústní i písemnou formou

Culture – „What´s your adress?“, Geography- „The world“

Práce s Actitivity book – procvičování slovní zásoby 2.lekce – ústní i písemnou formou.

Poslechová cvičení – tvoření otázek a krátkých odpovědí. Procvičování – WH-Questions.

Domácí úkol na následující týden:

 procvičování WH-questions a použití Don´t, Doesn´t – viz. kopie.