O Vladimíra Strculová - Procházková

Vladimíra Strculová- Procházková, vladimira.strculova@fzs-chlupa.cz TU 4.B, koordinátor školního parlamentu, vedoucí Chlupíkova divadelního léta Na prvním stupni učí od r.1989. U nás ve škole je od r.1999. Často využívá prvky dramatické výchovy. Vede kroužky: francouzština Je mezinárodní lektorkou RWCT (kritické myšlení) a spolupracuje i s Novou školou Brno (činnostní učení). Má na starosti organizaci tradičního festivalu Chlupíkovo divadelní léto.

5.B – další akce

Vážení rodiče,

vánoční oslava 5.B se uskuteční, po domluvě s dětmi, v  pondělí 18.12. dopoledne. Rozdáme si dárky, budeme hrát hry, zazpíváme si. Děti samy přichystají program. Ve třídě máme hodně muzikantů. O tělocvik nepřijdou.

V posledním týdnu by se nemělo zkoušet – přání na poslední adventní týden.

21.12. – florbalový turnaj – celoškolní, kdo nehraje – fandí. Ostatní čas budeme hodně číst a hrát hry.

Až na malé výjimky budeme pracovat podle rozvrhu.

Vlaďka Strculová Procházková

5.B – týdenní plán 11. – 15. 12. 2017

ČJ – procvičování zdvojených souhlásek: přípona+kořen slova, kořen slova+příponová část, psaní mě – mně, tvorba přídavných jmen /ský, ští/, předpona s, z – celý týden. Kontrola DÚ  – psaní předpon /od, nej, roz, bez/ – PS.

Čtení a psaní – film /dárek/ Sirotčinec paní Perigrínové – dokončení /pondělí/, dílna čtení – úterý. Zápis do kulturních deníků, kontrola čtenářských listů /v portfoliu/.

ČJS – advent. Dějiny: malé opakování doby obrození, století páry – technická revoluce – souvislosti s dobou.

VV – advent – práce s tuší a voskovkami /nestačili jsme minulý týden/.

Druhým adventním  dárkem je pondělní bruslení /psala jsem již minulý týden a s dětmi jsem o tom mluvila/  na zimním stadionu v ZŠ Bronzová. Máme objednáno bruslení od 9-10 hodin. Nutné jsou pevné rukavice a velmi doporučuji helmu. Může být i cyklistická. Určitě nebudeme na kluzišti sami. Pokud by s námi šel někdo z vás, budu moc ráda.

Kdybyste opravdu neměli žádnou helmu, některé děti nabízely další k vypůjčení.

Pokud byste z nějakého důvodu byli zásadně proti helmě, dejte dětem dobrou čepici a napište mi do ŽK, že za případný úraz berete zodpovědnost.

V případě, že vaše dítě nepůjde bruslit, je možné domluvit výuku v jiné páté třídě.

Vlaďka Strculová Procházková

5.B – upozornění

Vážení rodiče,

tak se zdá, že nám Mikuláš přinesl ještě něco navíc /kromě čokolády atd./. Prosím, prohlédněte svým dětem hlavy. Přihlásily se opět vešky.

Včera jsem zapomněla dětem dát formulář na lítačky, tak to učiním dnes. Prosím o rychlé vyplnění a zaslání zpět. Děkuji.

Na závěr prosím všechny rodiče, aby kontrolovali dětem zprávy a žákovskou knížku a důležité zprávy podepisovali. Vím, že v páté třídě by vám děti měly ukazovat zprávy samy, ale…

V pondělí 11.12. vyrazíme na brusle na Luka /9-10 hodin/. Sejdeme se ve škole a vyrazíme společně. Děti by měly mít lítačky, helmu a pevné rukavice. Druhý adventní dárek. /první je dnešní film dle výběru dětí/.

Díky moc.

Vlaďka Strculová Procházková

5.B – akce v prosinci

Věncování – bylo  velmi příjemné, myslím, že se líbilo dětem i rodičům.  Děkuji všem za účast.

Tento týden možná navštíví školu Mikuláš s anděly a čerty.

V pátek proběhlo první adventní zpívání. Paní učitelky z angličtiny se ujaly doprovodu.

V týdnu od 4.12. bude více hodin matematiky /za minulý týden, kdy probíhalo více češtiny/.

21.12. proběhne již tradičně vánoční florbalový turnaj. Do družstev jsou rozděleny děti z celého prvního stupně – žáci druhého stupně /s učiteli/ jsou ve funkci organizátorů . Výběr účastníků do tohoto turnaje si děti z naší třídy odhlasovaly tajnou volbou. Ti, kteří nechtěli nebo nebyli vybráni, budou fandit.

Děti připravují závěrečnou vánoční dílnu, vylosovaly si, komu budou dělat dárky.

Všem přeji krásný adventní čas.

Vlaďka Strculová Procházková

 

5.B – týdenní plán 4.12. – 8.12.2017

ČJ – zdvojené souhlásky na hranici předpony a kořene nebo kořene a přípony, psaní zdvojených souhlásek v některých tvarech slov a na hranici kořene a příponové části. Dílna čtení: práce s vlastní knihou, kulturní deník. Adventní čas – příprava dílny na závěr roku.

Tento týden bude více matematiky /po 1. a 2.hodina, úterý 1.hodina/ – výměna za minulý týden.

ČJS – doba obrození – nová slova, divadlo, spisovatelé, rukopisy /diskuze o nich – T.G.Masaryk/

VV+ ČSP – advent – práce s tuší a voskovkami, dokončování práce na 3D /projekt památky Prahy/, příprava dílny na závěr roku.

Možná přijde i Mikuláš….