O Vladimíra Strculová - Procházková

Vladimíra Strculová- Procházková, vladimira.strculova@fzs-chlupa.cz TU 4.B, koordinátor školního parlamentu, vedoucí Chlupíkova divadelního léta Na prvním stupni učí od r.1989. U nás ve škole je od r.1999. Často využívá prvky dramatické výchovy. Vede kroužky: francouzština Je mezinárodní lektorkou RWCT (kritické myšlení) a spolupracuje i s Novou školou Brno (činnostní učení). Má na starosti organizaci tradičního festivalu Chlupíkovo divadelní léto.

5.B – důležitá informace

Vážení rodiče,

někteří žáci v naší škole začali používat aplikaci Sarahah . Jde o aplikaci určenou lidem od 17 let, kterou je, vzhledem k možnosti zůstat anonymní, velmi snadné zneužít pro kyberšikanu. Znovu doporučujeme mít přehled o tom, které aplikace dítě používá a některé případně blokovat či vymazat.

Vlaďka Strculová Procházková

5.B – přihlášky na víceletá gymnázia

Vážení rodiče, dovolím si připomenout, že je nutné nahlásit adresu a název školy, o  kterou máte zájem /víceleté gymnázium/, do tohoto úterý 21.2. Na tento den /17 hodin/ je také plánováno setkání vedení školy s rodiči dětí, které mají zájem o studium na víceletém gymnáziu.

Vlaďka Strculová Procházková

Postup:
1. Žák odevzdá výchovným poradkyním (1.st pí Charvátová, 2. st pí Kroftová) název a adresu škol, kde se chce ucházet o přijetí, dostatečně před termínem podání přihlášek (lze poslat lístek po dítěti nebo mail : charvatova@fzs-chupa.cz  nebo andrea.kroftova@fzs-chlupa.cz )
2. Škola vytiskne přihlášku, potvrdí ji a předá žáku/zákonnému zástupci. Vzhledem k tomu, že osobní údaje na přihlášce tiskne škola ze školního evidenčního programu, je třeba zkontrolovat údaje, které jsou v něm zapsány – na začátku šk. roku dostali rodiče k podpisu správnost údajů na třídních schůzkách, před podáváním přihlášek všichni žáci 9. ročníku dostanou cvičné přihlášky v rámci předmětu PČ (volba povolání) ještě jednou. Rodiče žáků z 5. a 7. tříd, kteří se budou ucházet o přijetí na víceletá gymnázia, si mohou kontrolu vyžádat u výchovných poradkyň – prosíme věnujte údajům dostatečnou pozornost!
4. Zákonní zástupci si ve škole vyzvednou zápisový lístek, který je třeba odevzdat na škole, kam bude dítě případně přijato, a to na schůzce 20.2. 2018 v 17:00, v případě, že v tomto termínu nemůžete, dojednejte si prosím jiný s výchovnými poradkyněmi.
3. Žák/Zák. zástupce žáka odevzdá přihlášku na zvolených školách ve stanoveném termínu.

5.B týdenní plán 19. – 23. 2. 2018

ČJ – gramatika: přídavná jména, rozlišování, určování mluvnických kategorií /pozor na psaní í/ý u čísla jednotného a množného: mladý muž – mladí muži/, věta jednoduchá, souvětí, vzorce. Diktát a malý test v úterý 20.2.2018.

Dílna čtení a psaní – pondělí dílna čtení /kontrola čtenářských listů/, recitace básní /zadáno ve čtvrtek – úkol pro všechny, vybereme 2 dobrovolníky, kteří se zúčastní školního kola recitace ve čtvrtek 22.2., návrat k příběhům s klobouky /popis, emoce, pozitivní a negativní postoj/ – pondělí a čtvrtek.

ČJS – dějepis: návrat k testu o 1. svět.válce a 1. republice /hodnocen procenty/ – doplnění informací do portfolia /pondělí/, na opakování této látky test ve středu 21.2.

zeměpis: Olympijské hry, začínáme s Evropou – povrch – hory. Práce s mapou.

ČSP – práce s portfoliem, domluva na letní škole v přírodě.

VV – olympijské hry, postava sportovce /zimní sporty/ – nutné: lepidlo, nůžky, voskovky, fixy.

5.B – týdenní plán 12.2. – 16.2.2018

ČJ – gramatika: procvičování přídavných jmen /určování mluvnických kategorií/, opakování druhů vět, souvětí, vzorec souvětí – čárky v souvětí.

Dílna čtení a psaní: zpráva z prázdnin z různých úhlů pohledu /popis, citové zabarvení../, čtení z vlastních knih – kontrola zápisů v kulturních denících.

ČJS: dějepis: 1.republika – demokracie, prezident, kultura v této době.

Zeměpis: Evropa – kde jsme byli o prázdninách – povrch Evropy /hory/. Práce s mapou. Olympijské hry – kde se odehrávají, co je jejich cílem….

VV – olympijské hry – postava v pohybu /rychlobruslení…/

ČSP – práce s portfoliem.

5.B – akce

Vážení rodiče,

v pondělí začne pan Pešl fotit děti na ročenku 5. třídy. Všechny děti souhlasily s ročenkou, dostaly k vyplnění dotazník – ale zdaleka všechny děti je neodevzdaly. Je nutný váš souhlas – váš podpis. Děkuji. Cena bude cca 250,-. Kdo bude chybět – dofotí v dalším termínu.

Ve čtvrtek poslední hodinu rozdáme vysvědčení za 1.pololetí /výpis – zůstává vám/. V pátek jsou jednodenní pololetní prázdniny.

V týden 5. – 9. 2 jsou jarní prázdniny.

V neděli 11. 2. odjíždíme na zimní školu v přírodě. Všechny informace si děti měly již minulý týden přinést domu. Potvrzení od lékaře je platné 2 roky.

Ještě mě žádaly o připomenutí nejdůležitějších věcí, na které nemají zapomenout:

z osobních věcí bych chtěla připomenout: pyžamo, domácí obuv!, dostatek ponožek /teplé podle vašeho uvážení/, kvalitní rukavice na lyže, kuklu pod helmu, oteplováky – určitě dvoje /v případě, že by padal mokrý sníh nebo pršelo/, určitě 2 bundy, čepice, šála, převlečení na doma – pohodlné, kapesníky, léky /prosím jen nezbytné a s přesným popisem/, spodní prádlo dle vašeho uvážení, punčocháče – ponožky, podkolenky – podle vašeho uvážení.

Na lyžování je dobré oblékat děti formou „cibule“ více vrstev prádla, které saje pot, nebrání v pohybu, ale chrání je proti prochladnutí.

Prosím o vyzkoušení lyžáků – děti by měly zapínání zvládnout samy. Helma je nezbytná, to samé brýle /pro případ hustého sněžení, sluníčka/, krém na ochranu kůže na obličeji,

Lyže je nutné dát do vaku! Nic by neměly mít děti „volně, v igelitkách atd.“

Dále by měly mít děti baterku /čelovku/, PS z ČJ, M, knihu/y na čtení, hry.

Do baťůžku do autobusu nezapomeňte bačkory, svačinu, láhev! na pití /dobře uzavíratelnou/, kapesníky, čepici, rukavice, šálu. Na cestu můžete dát normální kalhoty /do autobusu/, od lanovky jdeme asi půl kilometru na chatu – pěšky /takže dobré zimní boty/, hru na cestu, knihu, hračku…/.

Nebereme mobily /možnost zavolat mají děti od dospělých/, vy máte naše čísla. Ani jinou techniku /kromě foťáků – za které si děti samy ručí/. Peníze – děti potřebují peníze jen na jednu cestu do Jánských lázní. Ostatní mají zaplaceno v záloze a dobírce, které jsme vybírali.

Na závěr se děti domluvily na diskotéce /flashky s hudbou vítány/.

Doufám, že jsem na nic zásadního nezapomněla.

Vlaďka Strculová Procházková

5.B – týdenní plán 29.1. – 2.2. 2018

ČJ – gramatika: přídavná jména – měkká, tvrdá a přivlastňovací /procvičování uč. 47 – 59/, test v úterý – opakování zdvojení souhlásek /kořen slova+přípona- ný,slova s příponami -ík, -ina, -ice/, přídavná jména odvozená od názvů zvířat /uč. str. 36/, předpony s, z str.39/.

Čtení a psaní – pondělí – tvořivá práce s textem, čtení z vlastních knih + zápis do kulturního deníku.

ČJS – 1. republika, demokracie, funkce prezidenta, parlamentu. Oborové dny 2.stupně – ve středu a čtvrtek krátce navštívíme některé prezentace.