O Vladimíra Strculová - Procházková

Vladimíra Strculová- Procházková, vladimira.strculova@fzs-chlupa.cz TU 4.B, koordinátor školního parlamentu, vedoucí Chlupíkova divadelního léta Na prvním stupni učí od r.1989. U nás ve škole je od r.1999. Často využívá prvky dramatické výchovy. Vede kroužky: francouzština Je mezinárodní lektorkou RWCT (kritické myšlení) a spolupracuje i s Novou školou Brno (činnostní učení). Má na starosti organizaci tradičního festivalu Chlupíkovo divadelní léto.

5.B – akce – předposlední týden 5. třídy

Vážení rodiče,

děkuji všem dětem, které pomohly v dílně čtení i v projektu Evropa na Festivalu i rodičům, kteří se přišli podívat na slavnost. Věřím, že se to všem líbilo. Přípravy byly opravdu dost náročné.

V týdnu 18.6.- 22.6.2018 proběhne na škole Chlupíkovo divadelní léto – jsme přihlášeni na některá představení /vše probíhá během dopoledních hodin/.

V příštím týdnu nás čeká v úterý /19.6./ dopoledne v 9 hodin divadlo na Chlupíkovu divadelním létě, pro rodiče od 17 hodin v  divadelním sále. Výstavu portfolií Mistrovských děl, čtenářských deníků a prací z projektů Evropa ve třídě si můžete prohlédnout ve třídě buď před představením nebo po představení. Dobu představení ještě nedokážu odhadnout.  Po představení s dětmi přespíme ve škole.

V pátek 22.6. odjíždíme na výlet do Sobotky.Sraz před školou v 15 hodin, odjezd z Černého mostu v 16.20 – místenky na autobus už máme koupené. V tomto týdnu od dětí vyberu peníze na výlet /200,- na autobus už většina dětí přinesla, dále přinesou děti, které budou ve stanu 1000,-, děti, které budou v budově 1300,- vyúčtujeme s ministry financí. Vracíme se v pondělí ve večerních hodinách – zkusíme jet vlakem – dáme vědět kdy – děti mohou s sebou vzít mobily.

Fotky třídy jsou u mne – velká společná fotka třídy, učitelů – 40,-, foto skupin jsou po 35,- Kč.

Přeji hezký týden.

Vlaďka Strculová Procházková

 

5.B – týdenní plán 18. – 22. 6. 2018

ČJ – příprava představení pro rodiče a na Chlupíkovo divadelní léto, čtení, celkové opakování 5. třídy.

ČJS – příprava závěrečného výletu třídy do Sobotky. Příprava výstavy pro rodiče a pro školu – Mistrovská díla portfolia, čtenářské deníky, projekt Evropa.

Film Šakalí léta – doba vlády komunistické strany.

Poslední roky – klíčová slova: demokracie, odpovědnost, parlament, spolupráce, měna.

5.B – akce na závěr roku

Vážení rodiče, upřesňuji akce, které nás čekají:

dnes jsme byly s dívkami na zdravotním středisku, kde byly velmi citlivě seznámeny s vývojem lidského těla a případnými problémy, které by se jich mohly týkat. Věřím, že vám budou vypravovat samy víc. Povídání se studentem /kluci/ se bohužel    neuskutečnilo /student se opravdu na poslední chvíli omluvil – uvidím, jestli ještě najdeme do konce roku náhradní termín/.

1) 11.6. /pondělí/ 8 – 10 hod. přednáška o želvách /Člověk a jeho svět – příroda/ cena 50,- vyúčtováno s ministry financí,

2) 14.6. /čtvrtek/ od 16 hodin Festival – oslava 25. výročí založení Chlupovky. Děti z 5.B vystupují ve společném tanci a v anglickém divadle, dále zájemci pomohou ve čtenářské dílně v 5.B a  na výstavě Evropa v 5.C. Prosím, sledujte program. Akce bude končit cca v 18 – 18.30. Všichni jste upřímně zváni.

3) 18. – 22.6. proběhne 11.ročník Chlupíkova divadelního léta. 5.B hraje v úterý 19.6. dopoledne pro děti a odpoledne v 17 hodin pro rodiče. Zároveň jste všichni zváni na výstavu portfolií a projektu Evropa a dalších prací /19.6./ cca od 16 hodin do 5.B. Výstavu si samozřejmě můžete prohlédnout i po divadelním představení. S dětmi jsem se dohodla, že bychom 19.6. přespali ve škole.

V tomto týdnu bychom měli již odevzdat učebnice a hodně uklízet /odnášet postupně věci domů/.

4) 22.6. – 25.6.2018 závěrečný výlet do Sobotky.

Odjezd 22.6. v 16.20 –  sraz před školou v 15 hodin – odjezd na autobusové nádraží Černý most. Program s dětmi připravíme – hrad, zámek, lezecké centrum, koupání, výlety/. Jede s námi paní Stejskalová a její přítel, možná pan Anelt a já. Většina dětí chce spát ve stanech, budovu využije cca 6 dětí + někteří dospělí. Zajištěna polopenze. Cena -počítejte 1500,- /cesta, ubytování, polopenze, vstupy, kapesné/, samozřejmě s ministry financí vyúčtujeme – některé děti mají ještě něco na osobním účtu, ale některé jsou již na 0. Mobily tentokrát dovoleny, pravidla používání upřesníme. Návrat v pondělí ve večerních hodinách, též upřesníme.

V pondělí budeme vybírat 200,- na cestu /nutno koupit předem/.

5) 29.6. vysvědčení – pouze jedna hodina. V posledním týdnu též děti odevzdávají klíčky od skříněk.

Prosím rodiče dětí, které odjíždějí na prázdniny dříve, dohlédněte, aby bylo vše v pořádku odevzdané, věci odnesené. Vysvědčení můžete vyzvednout o prázdninách u paní hospodářky. Jelikož děti končí 1. stupeň a stěhují se do jiné třídy a já končím a uklízím třídu taky. Pokud byste něco zapomněli, samozřejmě je ve třídě v průběhu prázdnin naleznete – jen zavolejte – kdy.

Přeji všem dostatek sil do závěru školního roku.

Vlaďka Strculová Procházková

 

5.B – týdenní plán 11. – 15. 6. 2018

ČJ – gramatika:  návrat k závěrečnému testu z ČJ, práce s textem a informacemi. Dílna čtení a psaní: závěrečné práce se záznamy ze čtení.

Příprava divadelního představení.

Příprava výstavy projektu Evropa /na Festival i pro rodiče/.

Poslední prezentace Mistrovských děl – portfolií – příprava na výstavu pro rodiče.

Dějepis – sledování filmu Pelíšky /novodobá historie/. Současný systém, dětský pohled na výhody a nevýhody eura – námět na podobu případné české podoby eura.

Člověk a jeho svět – sledování nových poznatků z vesmíru.

Úklid třídy – sběr papíru /18. – 22.6./.

Příprava na závěrečný třídní výlet do Sobotky.

5.B – akce v červnu

Vážení rodiče,

v pořádku jsme se vrátili ze Švýcarska. Unaveni a spokojeni. Děti, které se zúčastnily, budou své zážitky předávat ostatním /v rámci projektu Evropa/. V úterý /hned po celonočním přejezdu/ jsme s paní ředitelkou odučily vše podle rozvrhu.

Čekají nás tyto akce:

  • 4. června nás navštíví pan Halousek z vesmírného centra s povídáním o vesmíru a především Marsu /třída 5.B/ 30,-
  • 5. června je akce pro budoucí prvňáčky /děti se mohou zúčastnit s pomocí, ale pořádají především děti z 5.A a D,
  • 8. června jdeme s děvčaty na zdravotní středisko /Praha 6/ na povídání o /před/sexuální výchově – je doporučeno paní učitelkou z gymnázia a již jednou vyzkoušeno s bývalými páťačkami /jen děvčata se sestřičkou a paní doktorkou/ a kluci budou mít v této době besedu se studentem přírodověd. fakulty na stejné téma /doporučen od paní uč. Kohoutové/. Téma: otázky, které děti v tomto věku a této oblasti zajímají a mohou je řešit s odborníky.
  • 11. června absolvujeme přednášku o želvách /prostory školy/ 50,-
  • 14. června Akademie – 25. výročí školy – akce pro rodiče – pozvánku dostanete, 15. června se totéž zopakuje pro školní děti.
  • 18. – 22. června Chlupíkovo divadelní léto, 19. června bychom měli zahrát divadlo dopoledne pro ostatní děti a v 17 hodin pro rodiče /spolu s výstavou portfolií a prací dětí v 5. B -. celá akce by měla proběhnout mezi cca 16 – 19 hod./
  • 22. – 25. června uskutečníme výlet do Sobotky – rozloučení s prvním stupněm, zatím víme, že pojedeme do kempu v Sobotce – autobusem odpoledne- upřesníme čas, pojedou s námi rodiče Stejskalovi, vracíme se do Prahy v pondělí večer, či v případě krásného počasí v úterý během dne – samozřejmě informace zpřesníme. Přítomnost dalších rodičů vítána.
  • 29. června – vysvědčení – rozloučení a hajdy na prázdniny.

Prosím, pokud počítáte v červnu s nějakým uvolněním, případně odjezdem před vysvědčením, dejte mi zprávu s předstihem. Díky moc.

Přeji krásný a pokud možno klidný červen.

Vlaďka Strculová Procházková