O Vladimíra Strculová - Procházková

Vladimíra Strculová- Procházková, vladimira.strculova@fzs-chlupa.cz TU 4.B, koordinátor školního parlamentu, vedoucí Chlupíkova divadelního léta Na prvním stupni učí od r.1989. U nás ve škole je od r.1999. Často využívá prvky dramatické výchovy. Vede kroužky: francouzština Je mezinárodní lektorkou RWCT (kritické myšlení) a spolupracuje i s Novou školou Brno (činnostní učení). Má na starosti organizaci tradičního festivalu Chlupíkovo divadelní léto.

5.B – týdenní plán 21. – 25. 5. 2018

Český jazyk: gramatika: procvičování psaní velkých písmen, kontrola DÚ /PS 2/, kontrola opravy pracovního listu /ze čtvrtka – koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem/, přímá řeč /PS 2, vlastní knihy/.

Dílna čtení a psaní – přesune se z pondělí na úterý /kontrola zápisů v kulturních denících/, ocenění za portfolia /i to, co měly děti přes neděli/. Práce s básní /či písní/ – týdenní úkol. Příprava divadelního představení na Chlupíkovo divadelní léto.

ČJS – v pondělí procházka po Praze /Kampa, Staroměstské náměstí – radnice, Žižkovská věž. Děti provádí po památkách./děkuji paní Stejskalové, která s námi půjde/.

Od školy odcházíme v 8 hodin, návrat do 11.45.

Projekt Evropa – práce ve dvojicích.

Historie – zápis vývoje po roce 1948. Klíčová slova: demokracie, totalita, železná opona, zodpovědnost.

ČSP – pokračujeme v prezentacích portfolií – Mistrovských děl.

5.B – týdenní plán 14. – 18. 5. 2018

ČJ – gramatika – DÚ – děti mají do pondělí dokončit všechny opravy v ČJ-di /+ zdůvodnění/, pokračujeme v procvičování psaní velkých písmen /PS 2, PS ČJ 3-5/, opět napíšeme diktát na opakování koncovek podstatných, přídavných jmen a zájmen.

Dílna čtení a psaní – Autorské čtení /pondělí 8 – 10/, návrat ke zprávám o hokeji /za pomocí klobouků žlutý, červený a černý/,  volné čtení a zápis do kulturních deníků /20  zápisů/

ČJS – historie, květnové dny, ČR po roce 1948. Klíčová slova: demokracie, totalita, nové rozdělení Evropy, zdi a mosty..

přírodověda – dokončíme projekt Já příroda /ich forma/ – konečně dojde řada na všechny

zeměpis – pracujeme na projektu Evropa /skupiny/, společně probereme povrch, EU. Snad se dostaneme i na finanční gramotnost – peníze Kč a euro.

5.B – další informace

Oceňuji odvahu všech dětí, které se zúčastnily přijímacích zkoušek na gymnázia a blahopřeji těm, které navíc byly úspěšné.

Jsem ráda, že se konzultací /tripartity/ zúčastnila většina dětí s rodiči /někteří mají ještě jiný termín/. Pokud jste se nenahlásili, či neměli čas a máte zájem, prosím, napište mi na mail či SMS. Určitě nějaký společný čas najdeme.

Připomínám, že v pondělí a úterý /7. – 8. 5. 2018/ je volno. Děti mají DÚ z ČJ a dokončit práce, které neudělaly nebo zapomněly odevzdat.

Autorské čtení proběhne 14. 5. 2018 od 8 – 10 hodin v několika třídách /i v naší/. Je to celoškolní akce.

Děti mají po zkouškách a pomalu začíná finále. Čekají nás výlety, příprava divadla na Akademii, besedy /zatím jisté Želvy, objednaný Vesmír, nedokončené vycházky po Praze, plánovaný výlet na závěr – poslední víkend a začátek posledního týdne před prázdninami/.

24. – 29. 5. odjíždím s dětmi do Švýcarska /9.třída, kterou jsem učila 5 let to má jako rozloučení/ a přece jen několik dětí z naší třídy jede také. Nebojte se, že by se suplovalo, protože odjíždíme ve čtvrtek /až po vyučování/ a vracíme se v úterý. Takže pouze vyměníme pár hodin s paní ředitelkou a děti nepřijdou ani o jednu hodinu.

14. 6. 2018 proběhne na celé škole Akademie k 25. výročí školy.

18. – 22. 6. 2018 Chlupíkovo divadelní léto

Věřím , že najdeme nějaký společný termín, kdy vám děti předvedou, co všechno zvládnou /portfolia, divadlo, prezentace z Evropy../. Nenávratně se blíží čas, kdy se rozloučí s 1. stupněm a rozejdou se do nových tříd. Snad to bude pro všechny šťastné vykročení.

Vlaďka Strculová Procházková

 

 

5.B – týdenní plán 7. – 11.5. 2018

7.-8.5. volné dny /ředitelské volno a státní svátek/

ČJ – kontrola oprav v ČJ-di /doplnění chybějících/, velká písmena do sešitu Pravidel, pracovní list /malý opakovací test s diktátem – středa 1.hodina,

Čtení – příprava autorského čtení, děti by měly do středy nahlásit zájem o své autorské čtení /mohou využít báječné práce z projektu Já – zvíře, rostlina´/ich forma/, svoje básně, příběhy z prázdnin, starší práce – dopis Karlovi/. Mají jich spoustu – jen to chce odvahu k přečtení před cizí skupinou. Autorské čtení proběhne v pondělí 14.5.2018 od 8 – 10 hodin. Bude se číst i v naší třídě /místo dílny čtení/. S dětmi jsme o této akci mluvili již delší dobu, tak snad nezapomněly.

ČJS – probíhají prezentace Mistrovských děl – srovnávacích portfolií /můj vývoj/, dále tento týden dokončíme prezentace projektu ze živé přírody /v ich formě/ a rozdáme si role v projektu Evropa – upřesníme pravidla a kritéria hodnocení. Bude se jednat o práci ve dvojicích, které se určí losem. Určitě se vrátíme ke květnovým oslavám konce války.

VV – překvapení.

5.B – týdenní plán 2. – 4.5.2018

ČJ – gramatika: průběžné opakování koncovek podstatných a přídavných jmen, zájmen /pracovní list, diktát/ – čtvrtek, velká písmena /středa/,

Dílna čtení a psaní – příběh z čarodějnic /kdo již má vypracované, bude mít malou dílnu čtení se zápisem do čten. deníku, kdo nemá – vypracuje ve středu, zápis do ČD – DÚ/.

VV – práce vodovkami a temperami – pole s řepkou /zelená, modrá, žlutá/, rozkvetlé sakury či třešně – modrá, zelená, růžová/. Práce na plnou plochu.

ČJS – další prezentace živé přírody v ich formě /dokončování/

  • Evropa – země – práce ve dvojicích – projekt do konce května /kritéria a pravidla práce/, práce bude spojena s osudy jednotlivých zemí na konci 2.světové války a dnes /+ zeměpis/
  • květnové dny 1945 v Evropě
  • práce s mapou

Pokračují konzultace s učitelkou třídní i s paní ředitelkou.

5.B – akce

Tento týden začínají poslední konzultační hodiny /tripartita/. Budu moc ráda, když se sejdeme, společně s dětmi zhodnotíme, co děti již dokázaly a jaké mají plány do budoucna. Pokud se vám nehodí nabízené termíny, prosím napište mi a určitě náhradní termín najdeme.

Pokud jste nedostali mailem tabulku na konzultace, prosím, napište mi.

Blíží se termín autorského čtení – je dobrovolný, ale doufám, že se zapojí hodně „spisovatelů“, kteří vyzkouší své schopnosti z autorské tvorby.

Toto pondělí budou mít děti o 2 hodiny matematiky víc – výměna za úterý, kdy budou mít 2 hodiny češtiny navíc. V pondělí mám seminář na fakultě.

Vlaďka Strculová Procházková