Knihovna a klub

Školní knihovna
Nová knihovna

Dohromady má knihovna kolem pěti tisíc knih v češtině a angličtině. Zařízení umožňuje využít knihovnu v duchu aktivních vyučovacích metod, kde se počítá s tím, že žáci samostatně pracují se zdroji, kriticky je posuzují, dále je tvořivě zpracovávají a výsledky své práce prezentují ostatním.

V knihovně je  multimediální pracovna s interaktivní tabulí, tablety určenými pro práci v hodinách a 14 počítačů.

Mimo vyučování  knihovna slouží žákům pro individuální studium a mohou zde trávit polední přestávky nebo čekat na kroužek.

Otevírací doba 2017/18

KNIHOVNA – výpůjčky
Pondělí, úterý a čtvrtek: 13:00 – 15:00

ŠKOLNÍ KLUB
Pondělí, středa a čtvrtek: 12:00 – 12:35 a 13:00 – 15:00
Úterý: 13:00 – 15:00

Pokud bude žák/žákyně chtít využívat školní klub či školní knihovnu pro trávení polední přestávky nebo v odpoledních hodinách při čekání na kroužky, je povinen/a dodržovat řády učeben a řídit se pokyny přítomného dospělého. Pokud nebude žák respektovat stanovená pravidla, může být z obou prostor vykázán. Žáci, kteří v něm tráví polední přestávku, se budou muset přesunout do prostoru vedení školy, žáci čekající na kroužky budou vykázáni před školu. V obou případech budou kontaktováni jejich rodiče. V případě hrubého nebo opakovaného porušování pravidel může být žáku přístup zakázán trvale.

Pokud chtějí žáci 2. stupně trávit polední přestávku mimo školu, musí mít v ŽK podepsán souhlas rodičů (str. 3 – Školní řád).

Při prvním návštěvě Knihovny je třeba odevzdat Souhlas s užíváním knihovny podepsaný zákonnými zástupci. Do školního klubu je třeba vyplnit samostatnou přihlášku. Souhlas i přihláška se odevzdává dospělému v knihovně či klubu.. Přihlášku do ŠK a souhlas s užíváním Knihovny  najdete na www.fzs-chlupa.cz/dokumenty.

Školní klub je nyní umístěn v multimediální učebně propojené s knihovnou.

PROVOZ ZAČNE 11.9. 2017

 

4 thoughts on “Knihovna a klub

  1. dobry den.mam dotaz syn chodi do 3.tridy a ma do pul jedne vyucovani chtěla bych se optat jestli potřebuje nejakou prihlasku do knihovny aby tam pockal nez pujde na krouzek,

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*