Kroužky

Každý rok nabízí škola množství kroužků. Ty, které najdete v přehledu dle dní, vedou učitelé z naší školy. Kromě nich nabízíme ještě aktivity organizované různými subjekty, které pouze využívají naše prostory. S dotazy k těmto kroužkům se proto prosím obracejte přímo na vedoucí/ organizátory.

Na kroužky organizované školou  se přihlašuje pomocí Závazná-přihláška-na-kroužek.

NEPLAŤTE KROUŽKY DŘÍV, NEŽ VÁM UČITEL POTVRDÍ, ŽE JE VAŠE DÍTĚ PŘIJATO (bude Vás kontaktovat mailem). Kroužek poté zaplaťte, ale nejpozději do 2. hodiny, jinak bude dítě vyškrtnuto.

Kroužky budou otevřeny v případě přihlášení dostatečného počtu zájemců. Informaci o přijetí/ nepřijetí dle pořadí přihlášek Vám sdělí vedoucí kroužku mailem na adresu, kterou uvedete na přihlášce. Přihlášky na kroužky odevzdávejte co nejdříve vedoucím kroužků, třídním učitelům nebo v kanceláři školy.

PLATBA za kroužky s dotací 1 hod/ týdně: 650,- Kč za pololetí
(pokud jde tedy o kroužek s dvouhodinovou dotací, platí se 2×650 tj. 1300,- Kč za pololetí). Flétny, Tanečky, Sportovní klub, Miniházená a Florbal 800,- Kč, jazykové kroužky 1000,- Kč (počet dětí je nižší).
Platit je možno přímo lektorovi na 1. hodině nebo převodem na účet č. 0130 481 359/0800 +variabilní symbol žáka (je v žákovské knížce), do poznámek je nutno uvést název kroužku a jméno dítěte a doklad o převodu předložit lektorovi na 1. hodině. Dotazy ohledně plateb: jana.mrnova@fzs-chlupa.cz.

SEZNAM-KROUŽKŮ-2016_17 (děti v 1.třídě dostanou 1. školní den domů, žáci 2.-9. roč jej mají k dispozici na třídní nástěnce  a přehled najdete i na centrální nástěnce ve vestibulu školy).

Přehled kroužků podle oblastí zájmu:
A. Kroužky organizované školou (na tyto kroužky použijte přihlášku na školní kroužky)

UMĚLECKÉ KROUŽKY
Dovedné ruce Dana Baziková 1.-5. třída
Sudá středa 13:30 – 15:00 hod, 3.D
Kroužek je určen pro děti z 1.-5. tříd a případně pro šikovné prvňáky do počtu max. 20 žáků. Vyrábíme leccos z různých materiálů : látek, vlny, lepenky, barevných papírů, dřívek, bužírek, provázků, sádry apod. Žáci se naučí jednoduché stehy, lepit stříhat, vyměřovat i některé atraktivní techniky. Po každém kroužku si žáci hotový výrobek odnesou hned domů.
Na 1. hodině se vybírá 50,- Kč na materiál (neplaťte prosím na konto školy)

Výtvarné čarování Šárka Brožová 1.- 3. třída
Lichá středa 13:30 – 15:00 hod, 5.D
Cena za kroužek + materiál
Kroužek bude zaměřen na rozvoj dětské tvořivosti a fantazie. Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami a způsoby práce.

Základy ručních prací pí uč. Hromádková 1. – 5. třída
Stř 13:30-14:15 hod, 2.A
Kroužek zejména pro děvčata. Seznámí se se základy háčkování (řetízek, krátké sloupky, dlouhé sloupky), pletení (hladce, obrace), vyšívání (přední steh, zadní steh, kroužkový steh, křížkový steh, vyšívání podle jednoduchého vzoru) a základy šití na šicím stroji.

Textilní tvorba (ruční šití a šití na stroji) pí uč Mariašová 4.-9. roč
Čtvrtek 13:30-14:30, 6.A
Různé textilní techniky, jak z oblasti ručního šití, tak i šití na stroji. Zájemci by se naučili základy patchworku a quiltování a pokud by byl zájem, ušili bychom si i nějaký malý módní doplněk nebo jednoduchý, ale zajímavý kousek oblečení.

Čtenářský literárně dramatický kroužek pí uč Kráčmarová 5.-9. roč
Středa 14:30-16:00 hod 9.A
je určen všem, kdo rádi čtou a chtějí se podělit o své čtenářské zážitky s ostatními a rozšířit své čtenářské obzory. Předmětem setkání bude i dramatický přednes a interpretace čtených textů všemi možnými způsoby od hraného po hravý. Objevování netradičních žánrů a novinek na poli dětské literatury.Účastníci setkání by se mohli navzájem inspirovat k tvorbě vlastních textů a jejich přednesu. Dále také k dovednosti nadchnout ke čtení i poslechu další.To vše za účasti pravého anglického čaje a neanglických sušenek :o)

Dramatický kroužek pí uč Nedvědová, divadelní sál
pro 3.A Středa 13:30-15 hod
pro 6.A Pondělí 14:00-15:30
Náplní kroužku bude práce s hlasem, pohybová výchova, herecká improvizace, ale i sociální rozvoj, kdy se děti díky scénkám dostanou do životních situací, které se budou učit řešit. Výstupem bude tradiční divadelní představení.

Filmové studio pan uč Žák 3.-6. třída
St 13:30 – 14:15, knihovna – studovna
Psaní scénářů, práce s kamerou a stříhání filmu. Během roku si každý z účastníků kroužku může vyzkoušet roli scénáristy, režiséra, kameramana, moderátora, herce, střihače a grafika. Pokusíme se vytvořit tým, který bude tvořivým způsobem zaznamenávat zajímavé akce školy a vytvářet pravidelné zprávy na web školy, nahrávat vlastní krátké vtipné i vážné filmy, rozhovory a dokumenty, pomáhat ostatním s natáčením výukových videí a prezentovat naši školu veřejnosti skrze tato videa. Naše práce bude vyžadovat čas nad rámec kroužku, a proto je doporučen především těm, kteří mají volnější odpoledne a zvládají bez problémů své ostatní povinnosti.

BUBNOVÁNÍ, hry s rytmem pí uč Matzenauerová, 1.-5. třída
St 13:30 – 14:15, 4.D
V kroužku budeme hrát rytmické hry, využijeme různé hudební nástroje včetně bubnů. Vyjádřit se rytmicky – dupáním, tleskáním, hraním na buben nebo tancem je pro většinu dětí radost. Rytmus je jakýmsi univerzálním jazykem, kterému jsme schopni všichni naslouchat. Při hře na bubny či rytmické hře rozvíjíme motoriku a ovládání celého těla, propojujeme pravou a levou hemisféru mozku, uvolňujeme hněv a napětí, vyjadřujeme své emoce. V rámci skupiny pomůže hra často překonat osamělost, nesmělost. Bubnování má své kouzlo, když hraje skupina lidí, kde zafunguje určitá harmonie, zvláštní forma komunikace, vzájemný respekt a spolupráce ve skupině.

Dětský pěvecký sbor Sovičky pí uč Trejbalová a Matzenaueová, 1.-3. třída
Čt 13,30 – 14,15 hod, hudebna
Přípravné oddělení DPS – V přípravce pracují již děti předškolního věku a děti 1.- 3. tříd. Zde se naučí základním pěveckým dovednostem. Seznámí se s hlasem a hlasovou výchovou. Zdokonaluje se rytmické cítění pomocí rytmických her a Orffových hudebních nástrojů, na které děti vytvářejí doprovody ke svým písničkám. Děti zde hrají hudebně pohybové hry a snaží se pohybem doprovázet i písně. Pracuje se převážně s jednohlasými písněmi, případně lehkými kánony.

Dětský pěvecký sbor Kulíšci pí uč Trejbalová, 2.-5.tř
Čt 14,15 – 15,30 hudebna
Toto oddělení navštěvují děti 2. – 5. tříd.
Zde již zpěváčci využívají znalosti buď z hudební výchovy, nebo z přípravného oddělení. Pracují s Orffovým instrumentářem a vytvářejí doprovody k písním. Děti se již doprovázejí i na vlastní hudební nástroje, na které hrají buď v hudebních školách nebo v našich flétnových odděleních.
Pracují s jednohlasými písněmi nebo jednoduchými dvojhlasy současné tvorby pro děti, úpravami lidových písní, a pokoušíme se i o „starou muziku“. Děti se již učí poslouchat složitější harmonii za pomoci dalších hudebních nástrojů.

Dětský pěvecký sbor Noctuella – pí uč Trejbalová
Po 15,00 – 16,15 hudebna
Zde pracují děti 4. – 9. tříd a využívají poznatků ze svého působení v DPS Kulíšci. Děti zpívají různý repertoár –  písně různých národů, spirituály anglické i africké, latinské teze, klasický sborový repertoár i současnou tvorbu pro dětské sbory ve vícehlasé úpravě. I nadále využívají svých vlastních doprovodů na různé hudební nástroje (saxofon, klarinet, kontrabas, flétny a jiné).

Flétnová oddělení – pí uč Trejbalová, hudebna
Po 12,30 – 13,15 začátečníci, kteří ještě nikdy nehráli
Po 13,30 – 14,15 mírně pokročilí
Po 14,15 – 15,00 pokročilí
Čt 12,30 – 13,15 mírně pokročilí prvňáčci, kteří hráli v MŠ

V těchto odděleních se děti učí a zdokonalují ve hře na zobcové flétny podle svých schopností. Každé oddělení tvoří flétnový soubor, který vystupuje na různých koncertech. Vyspělejší oddělení využívají různé druhy fléten – sopraninové, sopránové, altové, tenorové a basové. Děti budou po přehrávce rozděleny do skupin podle úrovně schopností.

„TANEČKY“ Alice Laksarová – ali.la@seznam.cz, tel. 602 238 258

laksarová

PÁTEK

 • ve 14:45 hod 1. a 2. třída – začátečníci
 • v 15:30 hod 3..třída a dál – pokročilí
 • První vyučovací hodina začíná v pátek 30.9.201

lektorka  ALICE LAKSAROVÁ

 • Členka asociace tanečních mistrů ČR (ATM ČR atmcr.cz)
 • Tanečnice
 • Choreografka
 • Taneční mistrová z taneční školy Astra – Praha (astra-praha.cz)
 • Lektor tanců pro děti (fzs-chlupa.cz)
 • Herečka divadla pro děti
 • divadloglans.cz
 • Program servis – F
 • Členka uměleckého souboru jako nápovědka a členka mimického sboru divadla na Vinohradech (divadlonavinohradech.com)
 • Dabing

Moje motto:
Když člověk strašně moc chce něčeho docílit, pak pílí, vůlí a s trochou štěstí toho dosáhne, i když ne tak lehce, jak by si přál.

Zájmový kroužek „TANEČKY“ – kroužek má dlouholetou tradici. Vznikl v říjnu 2005 pod agenturou „GLANS“, pokračoval dál i pod novým vedením školy v r. 2009 a je na škole do dnes.
Učím zde děti držení těla, vnímání rytmu, poslechu hudby a hlavně základům moderního tance a klasického baletu.
Probíráme tance, jako jsou: Ptáček, Letkis, Macarena, Autostop, Polka, atd.
Další části hodiny jsou choreografie, které pro děti vymýšlím na pomalé i rychlé, známé či neznámé skladby.
Kroužek je odrazovým můstkem pro další výběr specializovaného stylu tance. Délka kroužku je 15 vyuč. hodin za půl roku, zápisné činí 1000 Kč.
Závěrečná hodina, na které děti předvedou, co se naučili, je veřejná.

CIZÍ JAZYKY

Hrajeme si francouzsky pí uč Doležalová 2.- 4. třída
Po 13.30 – 14.15 hod, učebna 4.B
Kroužek francouzského jazyka pro menší děti nabízí seznámení s tímto krásným světovým jazykem formou her, písniček, říkadel. Bude se snažit podpořit dětskou chuť poznat další řeč a možná do budoucna ji začít „vážně“ studovat.

Francouzština nultý ročník pí uč Doležalová 5.- 6. třída
Základy francouzštiny.
PO 14.30 – 15.15 hod

SPORTOVNÍ KROUŽKY
Pohybové hry pí uč Bezoušková, 1.-3. třída
Po 13:30-14:15 hod, tělocvična
Cílem pohybových her je, aby se děti co nejvíce pohybovaly. V tělocvičně jsou podle přání dětí utvořena stanoviště (např. cvičení na nářadí, florbal, švihadla, míče atd.). Děti si mohou samy zvolit pohybovou aktivitu, která jim je příjemná. Je tedy na nich, zda celou dobu zůstanou na zvoleném stanovišti, nebo zda je budou střídat. V případě příznivého počasí se pohybové hry odehrávají venku.
Dvakrát ročně se děti mohou zúčastnit v rámci kroužku miniolympiády – vánoční, k MDD.

Sportovní klub pan uč Petr, Václavek
1.Florbal I. a II. p uč Petr 1.-6. roč Pondělí 14:15 – 16:15 hod a čtvrtek 14:00-16:00 (vždy 2 hodinovky za sebou). Je možnost chodit buď na  dvouhodinovku za cenu 1500,-  nebo některou ze dvou hodin za 800,- Kč za pololetí.
2.Miniházená p uč Václavek 2.-5. roč čtvrtek 14:00 – 15:00 hod, cena 800, – Kč
Obsah kroužku: pohybové a soutěživé hry, hry s míčem, základní pravidla miniházené, nácvik správné a neškodlivé techniky odhodu míče, základy chytání a přihrávání míče, nácvik vedení míče, nácvik hodu na cíl a přesnost.
Miniházená je modifikací házené o 6 hráčích. Zaměřuje se na co nejvyšší zapojení všech hráčů do děje na hřišti. Tím pádem se jedná o rychlou hru, kde se často střídá držení míče mezi jednotlivými hráči i oběma družstvy a většinu hracího času se pracuje s míčem. Děti tak mají možnost naučit se větší počet nových činností a také je zvládnout kvalitněji. Pravidla umožňují rychlé střídaní všech hráčů včetně brankáře, který může být střídán i během hry. Branky jsou svými rozměry více přizpůsobeny dětem, ale i tak se v utkáních dosahuje vysokého počtu branek. Využívá se speciálního míče velikosti nula v měkkém provedení, aby se minimalizovala možnost zranění spoluhráče nebo protihráče. Tento míč jsou schopni pevně držet a manipulovat s ním i „prvňáčci“. To jsou jedny z důvodů, proč je miniházená mezi žáky i učiteli tak oblíbená.

Ostatní školní kroužky

Hry a hlavolamy pí uč Bezoušková 1.-5. roč
Čtvrtek 13:30-14:15, učebna 4.A
Cena 650,-/ pololetí + 50,- na amortizaci v hotovosti

Děti mají možnost se seznámit s velkým množstvím deskových a karetních společenských her, ˇpotrápit“ se s klasickými zápalkovými hlavolamy, ale řešit i různé moderní – Hanojská věž, Safari, magický trojúhelník, tangram apod. Nemalou výhodou je početnější kolektiv dětí, takže není problém najít partnera pro společnou hru. Dvakrát ročně se děti v rámci kroužku zúčastní miniturnaje (vánoční, na závěr roku) a společně s rodiči mohou vyzkoušet jarní deskohraní. K základní ceně kurzu budeme vybírat 50,- Kč na pololetí na amortizaci her, tentokrát je ale prosím přineste na první hodiny v hotovosti.

Jazykové hry aneb čeština zábavná B. Hronová, 3.–6. třída, 650,- Kč
pondělí 14.15–15.15
Určeno pro děti, které mají z češtiny obavy, které se s ní chtějí víc sžít a víc se v ní otrkat. Kroužek má podobu zábavných her na rozvoj a aktivizaci slovní zásoby a formulačních dovedností (ústních i písemných). Část času věnujeme také dílně čtení, tj. tomu, aby se děti, které málo čtou, „rozečetly“ a byly motivované ke čtení beletrie. Kroužek začne od října.
Přihlášky a dotazy posílejte na barbora.hronova@gmail.com nebo volejte na 777 627 867. Hlaste se prosím přímo mně.

Tvůrčí čtení a psaní  B. Hronová, 4.–9. třída, 650,- Kč
Pondělí 15.20–16.20
Určeno pro děti, které jsou v češtině jako ryba ve vodě, baví je číst, psát, hrát si se slovy a chtěly by v tom směru něco podnikat i mimo školní výuku. Kroužek plný hravých tvůrčích aktivit se bude letos skládat ze čtyř menších, zhruba čtvrtletních projektů: Vytvoříme společně sbírku básniček a literárních drobniček, zkusíme si načíst audioknihu, napsat detektivní příběhy a podíváme se i na to, jak se píší recenze. Ráda zašlu mailem podrobnější plán aktivit na rok 2016/2017.
Kroužek začne od října.
Přihlášky a dotazy posílejte na barbora.hronova@gmail.com nebo volejte na 777 627 867. Hlaste se prosím přímo mně.
Podrobný obsah a program kroužků_hronová

B. Kroužky dalších organizací
Angličtina s rodilou mluvčí Bethany´s English Club
Jak se přihlásit – Zašlete e-mailem následující informace na adresu bethany.dockalova@gmail.com
Informace o kurzech, cenách a učitelích najdete zde: BEC 16-17 brochure and reg email CZ

Jaz. školy: angličtina English Link, Caledonian School a Lingua Nova, kurz Bohemian Bilinguals – sledujte nástěnky, jakmile budeme mít informace, zveřejníme je.

Lingua Nova Kurzy angličtiny pro děti 1. a 2. tříd
Pondělí a středa 12:35 – 14:05 hod
Přihlášky: www.linguanova.cz nebo tel. 241 76 34 26
Informace: tel. 241 76 34 26 nebo 608 90 30 09
Seznam přijatých dětí bude viset na nástěnce 16.9. 2016.
Zahajujeme mezi 20. a 30.9. 2016

Kurz Bohemian Bilinguals je určen pro školní děti, které mluví plynně anglicky a mají chuť se zdokonalit ve čtení, psaní i mluvení. Děti, které kurz navštěvují často pochází z dvojjazyčných rodin. Zábavnou formou se děti učí správně hláskovat, prostřednictvím her se zdokonalují v gramatice. Kurzy otevírají možnost navázání kontaktu s dalšími anglicky mluvícími dětmi. Kurz vede lektorka paní Dolores Koutnik.
Pokud byste si nebyli jisti, zda-li je kurz právě pro Vaše dítě, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese: classacts@email.cz

KERAMIKA – pí Borovská
Nabízíme tyto termíny:
Pon 13:30-14:45 nebo 15:00 – 16:15
Stř  13:30-14:45 nebo 15:00 – 16:15
Čtv 13:30-14:45 nebo 15:00 – 16:15
Začínáme v pondělí 3. října
Cena: 2200,- (3.10. 2016 – 31.1. 2017)
Přihlášky telefonicky nebo mailem
Borba@seznam.cz  (1.týden v září),tel.721860813
Platit je možno hotově na 1.hodině nebo převodem na účet 2501051059/2010 (do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte)

Baltík – kroužek programování
Zajišťuje občanské sdružení TIB http://tib.cz
Středa: 13,15 – 14,15 začátečníci (knihovna)
14,15  – 15,15 pokročilí (knihovna)

 • Kroužek Baltík probíhá ve skupince 8-12 dětí (otevřít kroužek je možné již při 6 dětech)
 • Celkem 15 lekcí za pololetí, 1 lekce týdně – 60 min, kroužky probíhají od října do května (června)
 • Vhodné pro děti od 1. třídy
 • Cena kroužku je 890,- Kč / pololetí
 • Děti vyzvedneme u vchodu nebo v družině, po skončení předáme zpět.
 • V prosinci a na konci školního roku připravíme přehlídku programů, které na kroužku děti vytvořily.

Přihlašte se na http://man.tib.cz/prihlaska , akce Megabajty – 15.9. 2015 od 14 do 18:00 hod ve FZŠ Trávníčkova – přijďte si vyzkoušet Baltíka.

Šachový kroužek
Středa 13:15 – 14:00 3.-5. roč, středa 14:15-15:00 1.+2. roč,
První hodina šachového kroužku proběhne ve středu  5.10. 2016
Prosíme všechny zájemce o nahlášení účasti emailem, jedná se pouze o nezávaznou přihlášku, závazné přihlášky obdrží děti na kroužku.
Děti docházející na kroužek z domova budou mít sraz u družin, kde budou vyzvednuty spolu s družinovými dětmi.
Děti docházející na kroužek z družiny by měly mít lísteček od rodičů s informací pro pí.vychovatelky, že si dítě může jít vyzkoušet úvodní hodinu šachového kroužku.
Číslo účtu pro platbu šachového kroužku je 2100522526/2010, do textové zprávy pro příjemce uveďte „příjmení dítěte – název školy“.
Přihlášky: jméno, příjmení , třída a škola na email info@sachovykrouzek.cz (nejméně 7 dní předem
Další info: www.sachovykrouzek.cz

Věda nás baví
Středa 1.skupina 13:30-14:30, 2. skupina 14:30-15:30 od 5.10. 2016
Žáci v kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás.
Srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas apod.
To vše s důrazem na využití nabytých znalostí v praktickém životě.
Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité.

Přihlášky a další info na www.vedanasbavi.cz , info@vedanasbavi.cz

 Bricks for Kidz – kroužek s kostkami LEGO pro děti od 6 do 12 let.
Pon 14:15-15:05. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na tématické okruhy (vesmír. vynálezy…). Učíme se, stavíme a hrajeme si s LEGEM.
1600,- /16 lekcí za pololetí (cena zahrnuje veškerý materiál)

Přihlášky: www.bricks4kidz.cz/prague , mleschova@bricksforkidz.com, 502 382 114

Všeobecná sportovní příprava dětí Téčko tréninky vedeny ve 2 kategoriích :
Malé Téčko (děti 5 – 7 let) trénink ve čtvrtek 15:00 – 16:00 hod
Velké Téčko (děti 8 – 11 let) trénink ve čtvrtek 16:00 – 17:30 hod

PŘIHLAŠOVÁNÍ zájemců do nové sezóny 2016/ 2017
V termínu : 22. – 31.8.2016 se mohou přihlásit děti, které již v Téčku trénovaly (2015/2016)
Od 1.září 2016 je pak zbytek volných míst otevřen pro nové členy
K tomuto datu bude PŘIPRAVENA ke stažení a vyplnění PŘIHLÁŠKA PRO NOVÉ ČLENY.
na webu Te7 ke stažení i přihlášky do nové sezóny. Dřívější přihlašování není třeba.
www.te7.cz
Kontakt : Tomáš Egyházi, tomas.egyhazi@te7.cz, tel. : 608 30 60 38

HH Basket Praha www.hbbasket.cz – pro děvčata 1. – 4.tříd a přípravku doplňujeme o chlapce 1.+ 2.tříd, ZKUŠEBNÍ MĚSÍC ZDARMA
Základní informace :

 • Úterý 14:30 – 15:45
 • Zahajujeme 13.9. 2016
 • On-line přihlášku najdete www.hbbasket.cz/ nábory

Leták_HH Basket

Taneční škola paní Langerové ukázková hodina a nábor v tělocvičně (sledujte nástěnku a web)
Latinsko – americké a standardní tance

 • Pondělí  16:00 – 17:00 hod. začátečníci + mírně pokročilí
 • Cena: 2.000,- pololetí / 3.600,- celý školní rok

Kontakt: http://www.ivalangerova.cz/praha-5/fzs-otokara-chlupa,
725 725 073, organizace@ivalangerova.cz
Latinsko-americké a standardní tance tančené v solo formě tak, abychom každý vnímali svou vlastní rovnováhu. Tance, které se učíme: brazilská samba, kubánská cha cha, americký jive, kubánská rumba (pokročilí), španělské paso doble, anglický waltz, argentinské tango, vídeňský valčík, anglický quickstep, americký slowfox (pokročilí) i český národní tanec polka.

TAEKWONDO WTF Praha pro všechny ročníky
Tréninky jsou v tělocvičně v úterý + čtvrtek 16:30 -18:30 hod
Nábor probíhá stále, první ukázková hodina zdarma. Začínáme 6.9. 2015
Cena: od 1 300 Kč za pololetí!
Další informace www.taekwondo-praha.cz
bren@taekwondo-praha.cz

Kurz on-line bruslení pro děti 1.stupně
jsmeinline.cz 
Podzimní kurz: Úterý 15:00-16:00 hod (lektor si děti z družiny vyzvedne o 15 min dříve). První lekce: 20.9. 2016
Cena: 780 Kč za 6 lekcí
info@jsmeinline.cz, +420731239237

Sledujte nástěnku ve vstupní hale a zpravodaj pro rodiče na webu, kde najdete další informace, umístění kroužků externích organizací….a naplnění kapacity kroužků (pokud se kroužek naplní, přihlašování se zastaví) – NEPLAŤTE Školní KROUŽKY DŘÍV, NEŽ VÁM UČITEL POTVRDÍ, ŽE JE VAŠE DÍTĚ PŘIJATO.

57 thoughts on “Kroužky

 1. Dobrý den,
  první den školy jsem syna přihlásila na Čt 12,30 – 13,15 mírně pokročilí prvňáčci, kteří hráli v MŠ, paní učitelky Trejbalové. Bohužel, když chtěl syn odejít na hodinu flétny, paní vychovatelka říkala, že není přihlášný.
  Chtěla jsem se zeptat, jestli mohu přihlášku ještě jednou vyplnit a dodat?
  Děkuji.

 2. Dobrý den, ráda bych se omluvila a zrušila přihlášku syna na kroužku výtvarné čarování. Děkuji.

  • Prosím, pokud máte individuální dotazy či přání, obraťte se přímo na učitele, tuto rubriku vedoucí kroužků nesledují. Vaši zprávu pí učitelce přepošlu.
   díky moc za pochopení.

 3. Dobrý den, bude pro školní rok 2016/17 otevřen kroužek vaření? Loni byl a dcerka (2.třída) letos projevila zájem kroužek vaření navštěvovat.
  Děkuji, Havlíková

  • Ne, letos kroužek vaření bohužel z personálních důvodů není, všechny kroužky, které otevíráme, najdete v přehledu.

 4. Dobry den,

  Chtela bych se zeptat, zda je seznam kroužků kompletní nebo zda jeste bude doplnovan? Letos jsem tam nezahledla judo. Pocita se s nim? Dekuji za odpoved.
  Renata

 5. Dobrý den, dcera by se ráda připojila na kroužek keramiky (středeční kurz), na koho se obrátit s dotazem? Výše jsem jméno učitele nenašla. děkuji a srdečně zdravím Lenka Nagy

 6. Dobrý den.
  Teprve teď, v lednu jsme se přípojíly ke studiu ve škole Ing. Otokara Chlupa. Chodíme do 3 třídy. Ráda bych se zeptala, do jakých kroužků se máme šanci dostat takto v pololetí.
  Předem děkuji za odpověď.
  Tuzová

 7. Dobrý den,
  chtěl jsem upřesnění, kdy bude mít p. uč Pejsarová aničtinu pro druhý ročník. Liší se totiž informace v tabulkovém seznamu, kdy v tabulce se jedná o úterý 5. vyučovací hodinu a na webu je uveden čtvrtek . Děkuji za upřesnění.
  Záchvoá

 8. Dobrý den,
  lze prosím dodatečně přihlásit dceru do kroužku Základy ručních prací pí uč. Hromádkové? nebyla přijata do Pohybových her pro plnost kroužku.
  Nikde jsem nenašla informace zda je kroužek ručních prací již naplňen.

  A seznam přijatých žáků do kroužku Výtvarné čarování pí. uč. Brožové bude zveřejněn, nebo jak se dozvíme zda dcera byla do kroužku přijata?
  Předem děkuji za odpověď. Markesová

 9. Dobrý den,
  je možné ještě dítě přihlásit na kroužek? Z důvodu neuskutečnění Her a hlavolamů II uvažuji pro svou dceru Sofii Kovaĺovou z 1. D o Tanečcích pí uč. Laksarové v pátek od 14.45 nebo o Přírodovědném kroužku pí uč. Richtrové. Je možné se ještě přihlásit? Děkuji, L. Svobodová

  • Prosím kontaktujte přímo učitele, který kroužek vede. Sledujte zároveň Zpravodaje pro rodiče, kde najdete aktuální stav obsazenosti kroužků.

 10. Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, proč je u Dovedných rukou a Přírodovědného kroužku u názvu napsáno 1.-5. třída a poté v popisku, že jsou určeny pro 2.-5. třídy? Co tedy platí? Mohou se přihlašovat i prvňáčci? Děkuji předem za odpověď. L. Svobodová

  • Oba kroužky jsou otevřeny pro 1.-5. třídu, jak je uvedeno v přehledu, který dostaly děti ve škole.

 11. Dobrý den,
  mohla bych se zeptat kdy v jaký den a v jakou hodinu, bude probíhat Golfový kurz. Případně prosím o kontakt na organizátory. V návaznosti na další kroužky, bychom rádi znali termínu z důvodu plánování.

  Předem děkuji za odpověď,
  Matochová

  • Jakmile budeme vědět, kdy golfový kurz bude, dáme vědět, předpokládáme, že bude ve čtvrtek, jakmile termín potvrdíme, dáme vědět na webu a nástěnkách.

 12. Dobrý den,

  pan učitel Šebrle mi v červnu potvrdil, že programování s Baltíkem pod jeho vedením již pokračovat nebude, v seznamu stále je. Jaká je tedy skutečnost?

  Děkuji

  M.Machová

 13. Dobrý den, na vedoucího šachového kroužku není uveden kontakt, odkazuje se na letáček, který ovšem není ani na webu ani nástěnce školy. Bylo by, prosím, možné jej doplnit? Děkuji. Majerová

 14. Dobrý den, v seznamu kroužků nevidím badminton s paní učitelkou Berkovou, bude letos? Drdáková

 15. Dobrý den, prosím o připojení seznamu kroužků se dnem a hodinou konání kroužků, chybí, děkuji Kateřina Velková

 16. Dobrý den, je možné a kdy zaktualizovat seznam plánovaných kroužků pro 1.stupeň pro rok 2012/2013? Děkuji. Andrea Mariani

 17. Dobrý den,
  termín plateb za kroužky za I. pololetí byl do 19.9.2011.
  Jaký termín je, prosím Vás, pro II. pololetí?
  Předem děkuji za odpoveď Slabá

  • ideálně do zahájení 2. pololetí. Pokud potřebujete platbu odložit, domluvte se prosím přímo s vedoucím kroužků.

 18. Dobrý den,
  syn zmiňoval, že na škole je šachový kroužek. V seznamu kroužků jsem ho nenašla, zřejmě ho provozuje nějaká mimoškolní organizace. Můžete mi na ně dát kontakt? Syn by se rád účastnil. Děkuji Mansfeldová

  • Kroužek je v úterý ve 14:00 ve třídě 2.C (1.patro, oranž chodba) – stavte se a domluvte přímo s lektory.

   • Dobrý den,stavil jsem se ve škole v úterý(22.5.);řekli mi,že kroužek bývá ve středu(14 h.). Může to někdo potvrdit prosím? Můžete prosím uvést jméno vedoucího kroužku a kontakt. Mám zájem o šach.kroužek pro synovce,který bude navštěvovat školu od příštího roku.Díky Jan Veselský

 19. Dobrý den,

  moje dcera Lilien Knappová chodí na divadelní kroužek každé úterý od 16.30 do 17.15,chtěla bych se tímto zeptat zda-li dnes 25.10.2011 před prázdninami divadelní kroužek bude?
  Předem děkuji za odpověď Kristýna Knappová

  • Omlouváme se, ale toto je přesně dotaz, který je lépe směřovat přímo na email – nejlépe vyučující (pokud jde o našeho kmenového učitele, naleznete kontakt v sekci O škole – Lidé) nebo vedení školy. Pokud aktuální dotaz napíšete do webového fóra, je velké nebezpečí,, že nedostanete odpověd včas.

 20. Dobrý den, přihlásili jsme syna Adama který chodí do 1.A na hry a hlavolamy 2.část, která začína ve 14.15 a končí v 15h. Zároveň ten den chodí do sportovního oddílu Te7 který se koná u vás v tělocvičnách. Původně byl přihlášen od 16. h. ale trenér nám nyní zdělil, že se tam věkově a fyzicky nehodí a bylo by dobré aby chodil o hodinu dříve se stejně starými dětmi. To ale začíná v 15h. Bylo by možné aby chodil do krožku hry a hlavolamy 1.část už od 13.15h.? Byla bych to asi řešila dříve ale syn byl nemocný, pak v rekonvalescenci a do Te7 šel až tento týden porvé a my se to dověděli až nyní. Nevím jak to jinak logisticky zvládnout. Předem děkuji Jolana Kotábová

 21. Dobrý den, ráda bych kontaktovala paní Evu Berkovou, která vede divadelní kroužek. Bohužel jsme však nenašla kontakt v sekci Lidé. Mohu Vás tedy požádat o kontakt (e-mail či telefon). Děkuji moc. Martínková

  • v sekci lidé najdete jen učitele. Kontakt na pí Berkovou dostanete v kanceláři školy, kam si můžete zavolat každý pracovní den od 8 do 16:00 hod.

 22. Prosím, kde je možné najít seznam dětí přijatých do kroužku angličtiny s rodilou mluvčí Kelly. Ráda bych zaplatila platbu.
  Děkuji Procházková

  • Seznamy visí na nástěnce v hale školy. Zároveň je najdete i na webu, ale z důvodu bezpečnosti bez uvedení tříd a křestních jmen (v případě nejasností zkontrolujte jméno a třídu na nástěnkách ve škole).

 23. Dobrý den,
  prosím, kdy bude první hodina kroužku Angličtina pro prvňáky? Ve vytištěném seznamu kroužků ani na webu to není uvedeno. Děkuji, Štaudová

 24. Dobrý den,
  prosím o informaci, v minulém školním roce syn navštěvoval kroužek OBJEVY A POKUSY, letos jsme jej na seznamu kroužků nenašli? Děkuji za odezvu.

  • Kroužek letos není, protože pí učitelka Jílková již v naší škole nepracuje.

 25. Prosím o informaci, kde najdu kroužky z angličtiny na rok 2011/2012??
  Děkuji za zprávu
  Procházková

  • Na seznamu kroužků, který děti dostaly hned první den a na webu v sekci kroužky, kde je stejný seznam v pdf.

 26. Dobrý den,
  Nenašla jsem zde kroužek florbalu který můj syn v loni navštěvoval,vedený panem učitelem Indrákem.
  Je i letos tento kroužek otevřen?
  Děkuji Ungerová

 27. Dobrý den paní učitelko Holečková, reaguji na Váš vzkaz. Kristýna Filipková ma kroužek zaplacený 27.9. 2010, byl placen společně s pohybovýmy hramy, na účet 130481359/0800 s variabilním symbolem 2425. Takto mi to přinesla v žákovské knížce. Děkuji za výřízení Filipková

  • Vzkaz paní učitelce předám. Takový dotaz prosím směřujte přímo pí učitelkám – email, telefon, notýsek.

 28. Dobrý den paní učitelko Trejbalová, Tereza Brabcová 1.D se přihlásila do kroužku flétna začátečníci. Dnes jsme dostali papírek s poznámkou „flétna yamaha“. Můžete prosím upřesnit o jaký typ se jedná (sopraninová, zobcová označení YRSxx, YRNxx atd.) ? Rádi bychom koupili vhodný typ. Moc děkuji. Brabec

 29. Dobrý den,
  dnes mají začít kroužky, nemohu najít seznam přijatých dětí (odvíjí se od toho vyzvedávání). Předem děkuji.
  Machová

  • Kroužky začínají tak, jak bylo v přehledu. Zatím jsou přijaty všechny děti tak, jak si dávaly přihlášky.

 30. Dobrý den paní učitelko Skotnická, Šárka Záchová z 2.D se přihlásila do kroužku Šikulové, tento týden proběhla platba, ale Šárka tento týden ani příští nechodí do školy. Prosím dejte mi vědět, jakým způsobem mohu kroužek zaplatit nebo zda stačí zaplatí-li ho až 1.10., kdy by měla být zpět ve škole.
  Děkuji Záchová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*