Zveřejňování fotografií dětí na školním webu

Vážení rodiče,
naše škola má obsáhlou webovou stránku, vydává školní časopis a informuje o své činnosti v místních i celostátních médiích. Nedílnou součástí takové prezentace jsou fotografie, video popř. zvukové nahrávky, které přibližují činnost školy jak rodičům a přátelům školy, tak odborné a široké veřejnosti.

Škola si plně uvědomuje potřebu ochrany dětí a při publikování snímků popř. nahrávek vždy dodržuje pravidla bezpečnosti:

1. Zpravidla neuveřejňujeme fotografie jednotlivých dětí, nikdy pak s uvedením plného jména.
2. V případech, kdy chceme uveřejnit informace, které vedou k identifikaci dítěte (fotografie a plné jméno) např. u vítězů soutěží, v rozhovorech pro školní časopis apod., vyžádáme si souhlas rodičů pro konkrétní případ.
3. Při publikaci fotografií pečlivě posuzujeme vhodnost jejich zveřejnění z hlediska potencionálního choulostivého obsahu.
4. Vedeme k dodržování základních pravidel bezpečného internetu i děti.

Jestliže si i přesto nepřejete, aby byla fotografie/ nahrávka Vašeho dítěte zveřejněna, zapište, prosím, jméno dítěte s Vaším podpisem na příslušný seznam, který bude k dispozici na třídních schůzkách.
U dětí starších než 2. ročník pak v takovém případě očekáváme, že budou o vašem přání vědět a samy učitele, kteří budou akci fotit, upozorní, že nemají na fotografii být.

V opačném případě předpokládáme, že udělujete souhlas se zveřejněním v souladu s výše uvedenými pravidly.

Družina – plánované akce

Plánované akce

24.11. Dřevodílnička – Vánoce (35 míst)

26.11. Divadlo Glanc – Tři kouzelné pohádky (100 míst, 50,- Kč)

15.12. Dřevodílnička – Vánoce (35 míst)

Vycházka: Království železnic

Výlet: Muzeum betlémů na karlštejně

PRAVIDELNÉ AKCE:

Středa +čtvrtek – knihovna a PC (po otevření knihovny)

Pátek – tělocvična  (při špatném počasí)

Staň se spolupracovníkem TV Dzóna

Letos máš již druhým rokem se stát spolupracovníkem dětské TV Praha 13 Dzóna. Z každé školy mohou být vybráni až tři zástupci. Pracovat můžeš jako redaktor, moderátor nebo kameraman. Podmínkou je doporučení školy, bezproblémový prospěch a chování.

Máš-li zájem, přihlas se u pí uč Majstrové (1.patro kabinet a učebna Aj).
Uzávěrka přihlášek je v pátek 25. září.

Casting (výběr) bude v úterý 29. září od 17:00 hod.ve FZŠ Brdičkova.
DZóna Přihláška

další informace na webu TV Prahy 13 a D zóny

1.setkání žákovského parlamentu

dne 15.září 2009.

Ve 14,00 bylo jednání zahájeno. Zúčastnili se zástupci z 1. i 2. stupně. Za 2.stupeň se ujala funkce koordinátora paní učitelka Kateřina Bártová, třídní 6.C.

Děti se rozdělily do skupinek, ve kterých zpracovávaly téma:
Co očekávám od práce parlamentu v tomto školním roce, na čem bych chtěl/a/, aby se pracovalo.

Návrhy:
– dovolit chodit o přestávkách a mezi dopolední a odpolední výukou do atria,
– na parkoviště pořídit držák na kola,
– najít místo na ukládání kolečkových bruslí,
– více automatů na pití,
– aby zůstalo zvonění,
– aby se dál podporovala indická holčička,
– dořešit nové skříňky,
– sběr papíru – třídění odpadu,
– mít o hodině žvýkačky,
– nové zvonění,
– adoptovat další lidi, kteří to potřebují,
– vyrábět ekologické desatero (je hotové, děti byly vyzvány, aby se přes internet k němu vyjadřovaly)
– informace pro 1. a 2.stupeň
– řešit šikanu
– mít jinou barvu školy
– nemít ve škole koberce
– udržovat ve škole pořádek
– dát ke škole kamery
– mít školní parlament rozdělený na 1. a 2.stupeň
– prosazení názoru žáků
– možnost zasahovat do běhu školy
– rozvíjet kreativitu žáků
– poznávat názory ostatních
– seznamovat se s možnostmi školy
– možnost kolektivní spolupráce
– informovanost
– zodpovězení otázek, dotazů
– komunikace, jednání na rovinu a na úrovni
– řešit krádeže

Bylo domluveno, že se bude setkávat zvlášť 1.stupeň a to každé úterý ve 13.15 a 2.stupeň každé pondělí ve 14 hodin. Pravděpodobné místo setkání bude knihovna nebo /do budoucnosti/ zasedací místnost.

Děti byla vyzvány, aby se k práci parlamentu vyjádřily na web. stránkách školy.