Kroužky angličtiny s rodilým mluvčím

Pokud byste měli zájem o kroužek s rodilou mluvčí, ale nevyhovuje vám den – hodina podle věku, obraťte se na pí uč. Majstrovou. Pokud bude dostatek zájemců na změnu, můžeme termíny i věkové vymezení upravit.

Zatím není dostatek zájemců na pokročilejší kroužky pro starší žáky, takže můžeme uvažovat o otevření jednoho z termínů- nejspíše středa 13,00, které byly původně pro starší, pro mladší/ začátečníky.

Pokud byste měli zájem o kroužky angličtiny pro 1.-2. a 3.-4. třídu s českým učitelem (Majstrová), dejte také vědět. Můžete použít e-mail nebo formulář pro komentáře pod tímto příspěvkem.

Plán práce školního parlamentu 2009/10

Čím jsme se zabývali v roce 2008-2009

1) vytvořili jsme ekologické desatero
2) zaplatili jsme podporu indické holčičky na další rok
3) zaslali jsme dva dopisy /s obrázky/ indické holčičce
4) řešili jsme úklid kolem školy /stížnost obyvatele okolního sídliště/
5) kontrolovali jsme dodržování některých pravidel /vyhazování krabiček od mléka, pořádek ve škole…/

V dalším školním roce 2009-2010

počítáme s pokračováním činnosti dětského školního parlamentu, tentokrát již v nové škole FZŠ prof. Otokara Chlupa

První schůzka parlamentu je plánována asi na polovinu září.

Předpokládáná podoba:
1) termín 1. schůzky vyhlásíme rozhlasem
2) vyzveme třídy, aby si zvolily své zástupce /1-2/
3) 1.schůzka bude seznamovací – parlament se rozdělí na dvě komory
dolní – 1.stupeň a horní – 2.stupeň
5) domluvíme způsob, jakým budou obě komory spolupracovat
6) domluvíme termíny schůzek

5. ročník cyklu RODINNÁ ODPOLEDNE

5. ročník cyklu „RODINNÁ ODPOLEDNE“ – 2009/2010

10.10. 2009
Karneval ( tělocvična FZŠ)

soutěže o ceny, dětská diskotéka

12.12. 2009
Tři pohádky na dobrý den (divadlo)
Vánoční výtvarná dílna

9.1. 2010 O zlatých sušenkách (divadlo)
Novoroční výtvarná dílna

13.2. 2010 Tři kouzelné pohádky (divadlo)
Jarní výtvarná dílna

13.3. 2010 Pohádky z proutěného koše (divadlo)
Velikonoční výtvarná dílna

10.4. 2010 O chytré princezně (divadlo)
Výtvarná dílna ke Dni matek

Začátek vždy v 15 hodin – dílna pak v 16 hodin.

Další informace na www.fzs-chlupa.cz

Ekologické desatero

Ve druhém pololetí šk. roku 2008/9 spolupracoval školní parlament úzce s kroužkem Ekologické praktikum a vzniklo tak deset bodů, které považují žáci naší školy za důležité ve vztahu k životnímu prostředí.

Jednotlivé body byly v průběhu tvorby předávány ústně do jednotlivých tříd, podle možností prodiskutovány a zpětně se vracely schváleny k potvrzení při hlasování v samotném parlamentu.

Máte možnost se s nimi seznámit a přidat svůj názor, připomínku či doplnění.
Celý článek