TP 6. roč 20.6.

Poslední TP v tomto škol. roce.
20.6. 6A
20.6. 6B
20.6. 6C

Příští týden:

Pon a úterý – závěrečná konfeence OD
St – třídnický den
Čt – vysvědčení – výuka končí v 8:45 hod
Všechny děti musí před odjezdem na prázdniny odevzdat učebnice a klíček od skříňky, skříňka musí být vyklizená.

Beseda s „dětmi z Wintonova vlaku“

21. května 2011
PRAHA – Symbolickým sfouknutím svíček na narozeninovém dortu Nicholase Wintona byla v sobotu v Praze zahájena výstava dokumentující jeho záchranu 669 českých převážně židovských dětí před nacismem. Sir Winton, který v těchto dnech slaví 102. narozeniny, se účastnil zahájení stejné výstavy v Londýně, kam v roce 1939 mířily vlaky se zachráněnými dětmi. Autorem výstavy je režisér a kameraman Jaroslav Brabec.
Panely instalované u Starého purkrabství na Vyšehradě ukazují osudy konkrétních dětí spolu s jejich fotografiemi a životním příběhem. http://www.lidovky.cz

Fotogalerie

Kolem devadesáti děti z naší školy mělo v pondělí 19. května možnost pohovořit v rámci poslední letošní Chlupíkovy debaty se třemi ze 669 převážně židovských dětí, které zachránil britský občan Sir Nicholas Winton před nacismem.
Pozvání do školy přijaly Lady Milena Grenfell-Baines, její sestra Eva Padock (rozené Fleishmannovy) a Dáša Šímová. Děti se na jejich návštěvu pečlivě připravily. Podívaly se ve třídách na Mináčův film Síla lidskosti a zfomulovaly otázky, které pak zástupci jednotlivých tříd tlumočily na besedě. Po skončení besedy všechny poznatky přenesly do svých tříd.
Celou besedu jsme zaznamenali na video a budeme s ní dále pracovat v hodinách dějepisu a občanské výchovy.

Výuka Aj v budoucím 1. ročníku

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků.
v 1. – 2 ročníku se na naší škole vyučuje anglický jazyk 1 hodinu týdně. Cílem výuky v prvním ročníku je navodit dobrý vztah k předmětu a umožnit dětem seznámení se základní slovní zásobou a jednoduchými gramatickými strukturami. Důraz klademe na poslech, učení aktivními metodami (říkačky, písničky, hry) a položení základů správné výslovnosti. Ve 2. ročníku k tomu přistupuje čtení a psaní prvních slov a kratších audio-orálně připravených vět. Výuka je vedena co nejvíce v jednoduché angličtině, nároky na porozumění se zvyšují postupně.

V 1. ročníku mají rodiče možnost zvolit si výuku rodilou mluvčí. Výuka bude vedena pouze v angličtině, proto doporučujeme tuto variantu jen dětem, které takovou zátěž zvládnou (např. už základy angličtiny znají, jsou nebojácné, samostatné…). Zároveň upozorňujeme na to, že v angličtině bude i většina komunikace s rodiči. Během roku budeme sledovat, jak děti na výuku reagují, a v případě potřeby navrhneme přesuny.

Konečné rozhodnutí o zřízení skupin záleží na počtu přihlášených a přijatých dětí, v dalším roce je možno složení skupin přehodnotit. Jelikož jde o nadstandardní přístup, žádáme rodiče o finanční dar 600,- Kč za pololetí, který pokryje zvýšené náklady školy.

Formuláře na volbu buď výuky rodilou mluvčí, nebo českou učitelkou dostanete na sportovním odpoledni pro předškoláky.
Pokud byste formulář náhodou ztratili, popřípadě se odpoledne nezúčasníte, můžete si jej stáhnout zde Formulář na volbu výuky Aj v 1. ročníku
PROSÍME, VRAŤTE vyplněný formulář do 30.6. do školy.

Chlupíkův vestibul v C dur – 8.setkání 22.6.


Naše poslední muzicírování bude ve středu 22.6. v 17 hodin ve vestibulu školy. Setkáme se na posledním tónu stupnice C-dur, tedy tónu C. Název setkání je „Cíl!“, protože jsme během roku docestovali po jednotlivých tónech stupnice až do konce. Tentokrát nemusí být vstupenka žádná, ale doneste si všechny získané lístečky z předchozích setkání. Věřím, že naše poslední setkání se nám opět vydaří.