Vestibul v C dur s Chlupíkem

Zdroj Cdur

Pejsky malé, velké, hnědé, bílé i strakaté si přinesly v pondělí 13. září k prvnímu muzicírování s pejskem Chlupíkem do vestibulu školy děti se svými rodiči. Strávili pak všichni příjemnou hodinku zpíváním a tančením a pes Chlupík s nimi. Už se těšíme na druhé setkání nazvané podle druhého tónu stupnice  C-dur „Dunění rytmů“.

Kroužek první pomoci

Vážení rodiče,
z organizačních důvodů došlo k malé změně v čase konání kroužku první pomoci. Původní čas pondělí v sudé týdny od 15,35 do 17,00 hodin se mění na 16,20 až 17,00 hodin pravidelně každé pondělí. Doufám, že tento čas Vám i Vašim dětem bude vyhovovat.
Děkuji za pochopení.
Mgr.Jolana Kohoutová

Seznam přijatých dětí

xxxx 1.A (jméno najdete c sekci 1.A)
Švábenický 1.B
xxxx 1.D (jméno najdete v sekci 1.D)
Vaněček 2.C
Stolz 3.C
Kudela 3.D
Dohnalová 5.C
Buckley 5.D
Stolzová 7.C

Přírodopis – požadavky 9. ročník

Přírodopis 9.třída
šk.rok 2010/2011

Učebnice musí být obalená!
Sešit: -doporučený nelinkovaný A5 formát
-pěkně vedený sešit hodnocen 2x ročně známkou 1
-možnost pokračování se sešitem z předchozího ročníku
Referát:-nepovinný může být hodnocen známkou 1
na libovolné probírané téma v rozsahu maximálně A4
-zakázaný pouhý tisk z internetu, uvedení zdroje
-termín splnění 10.1. a 6.6.2011
Pololetní práce: POSTER o rozměrech min.70x50cm nebo PÍSEMNÁ PRÁCE (1+1)
– 1.pololetí na téma: VESMÍR, KRYSTALY, DRAHOKAMY, MINERÁLY, HORNINY, PALEONTOLOGIE do 10.1.2011
– 2.pololetí na téma: EKOLOGIE, PŮDA, AKTUÁLNÍ PROBLÉMY OCHRANY PŘÍRODY,VODA, LOŽISKA NEROSTNÉHO BOHATSTVÏ, METEOROLOGIE do 6.6.2011
Nesplnění je hodnoceno známkou 5, kvalitní práce známkou 1. Pololetní práce není pouhý tisk z internetu. Práce obsahuje:
Titulní strana: Název práce, jméno, třída, školní rok
Úvod:+-5 vět o cíli práce
Vlastní zpracování: +-5 stran A4 strojopisem
Závěr:+-5 vět shrnutí, vlastního názoru nebo zajímavosti
Použitá literatura ve formátu: AUTOR,K.J. a kol.: NÁZEV KNIHY, Vydavatelství, rok. vydání nebo www.přesnáadresazdroječerpání.cz
Nepovinná příloha: Obrázky, grafy apod.
Konzultační hodiny po předchozí domluvě v učebně přírodopisu.

Prosíme rodiče, aby se také seznámili s řádem nově zařízené pracovny přírodopis a probrali jej doma s dětmi. Cílem je, aby pracovna co nejdéle vydržela v novém stavu. Řád učebny přírodopisu