Aj – pej pracovní list na týden 17.-21.9.

Práce v hodinách Aj (děti dostanou rozdáno na hodině, je čas na vyplnění i kontrolu), kdo nestihne dodělá do pondělí/úterý za dú. 24.9./25.9. se list odevzdává ke kontrole a hodnocení.

Pokud si chceš vše ještě jednou procvičit, vytiskni si doma znovu a ověř si své výsledky (popř. udělej na PC)

Back to School Practice Sheet

Týdenní plán 5.B 17.9. – 21.9. 2018

ČJ
mluvnice: opakování vyjmenovaných slov, slovních druhů, mluvnické kategorie u podstatných jmen
sloh: psaní deníku, shrnutí za celý týden – čteme vždy v pondělí (min ¾ stránky, max celá stránka), psaní reportáže z výletu Kutná hora (ICT)
čtení knihy: práce s podvojným deníkem každé úterý ve škole

M
aritmetika
práce s daty, orientace v grafech, slovní úlohy (+,-,x,:), práce s penězi (hledání více řešení)
geometrie
druhy trojúhelníků, obsah, obvod, práce s geobordy

ČJS

vlastivěda
– opakování světadíly, světové strany, podnební pásy – dokončení
– nově: Evropa – povrch (moře, řeky, jezera, ostrovy, nížiny, příroda, ..)


– vybírání na vstupy (500,-)
– vyplnit přihlášku na výlet (donést nejpozději ve středu)

TDÚ
čtenářské bingo – odevzdat 3.10., zadání proběhlo minulý týden, děti mohou využít knihovnu u Líby ve třídě nebo některé publikace mám k zapůjčení i já, komu není něco jasné, může přijít
vkládám doporučený seznam knížek, ze kterého je možné čerpat
doporučený seznam knih 5. ročník

Akce
18.9. třídní schůzky, od 17h, ve třídě
19.9. podzimní běh (v okolí školy, 3.+ 4.vyučovací hodina)
20.9. celodenní výlet do Kutné Hory s 5.C
odjezd v 8h od Sportcentra, sraz v 7:45 před školou, návrat cca okolo 17-18h
s sebou: batoh, pití, svačina, kapesné, kinedryl – kdo potřebuje, teplejší oblečení, pohodlné boty, lístek, že dítě může od autobusu odcházet samo, kdo budete vyzvedávat, napíši chvíli před návratem sms, ať na nás zbytečně nečekáte
24.9. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
2.10. beseda o orientačním běhu ve škole (3. vyučovací hodinu)
5.10. ovečky na Vidouli (děti mohou přinést sušené pečivo)
celý den jsme mimo školu, jsou volby, s sebou: batoh, pití, svačina, klíče, karta od školy)
9.10. dopolední orientační běh ve Hvězdě
10.10. Zookoutek Malá Chuchle
22.10. – 26.10. Tematický týden
22.10. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
po,út 29. – 30.10. Podzimní prázdniny
15.11. návštěva Evropského domu
10.12. představení Karneval zvířat (divadlo Ponec)
19.12. výroba bramborového salátu, pečení vánoček
20.12. divadlo D21 Vánoční koleda
20. – 21.12. přespávání pod vánočním stromečkem
so 22.12. vánoční prázdniny, vyučování začne v po 7. ledna 2019
31.1. 2019 – předávání vysvědčení
1.2. pololetní prázdniny
11.2. – 15.2 jarní prázdniny

13.3. divadlo D21 Fimfárum + dílna
1.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
15.4. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
18. – 19.4. Velikonoční prázdniny, začínáme v úterý
13.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
27.5. hudební program (prohlídka divadla, balet, muzikál,….)
3.6. – 7.6. 2019 škola v přírodě
Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019

3.D Týdenní plán od 17.9. do 21.9.

18.9. v 17 h: Třídní schůzka. Kromě dalšího budeme mluvit o hodnocení a elektronické žákovské knížce. Potřebujeme 2 dobrovolníky, kteří by naši třídu zastupovali v Radě rodičů. Prosím rozmyslete si, kdo byste měl zájem.

Český jazyk: Stále opakujeme učivo z 2.ročníku: abecedu, druhy hlásek, psaní ů-ú, psaní i,y po měkkých a tvrdých souhláskách, slova s dě-tě-ně-bě-pě-vě-mě. PS s. 5-7. Učebnice s. 8-11.

Matematika: Je třeba, aby si děti doma pravidelně procvičovaly malou násobilku 2-5 (včetně dělení) a také pamětné sčítání a odčítání do 100.
Tento týden se budeme kromě násobilky (ukážeme si i násobilku 6) věnovat opakování obvodu a obsahu čtverce a obdélníka, staveb z krychlí. Učebnice s. 8-9. PS s. 7-9.

Člověk a jeho svět: Opakujeme učivo historie z 2.ročníku. Tento týden budeme opakovat, co jsme se naučili o starých Slovanech a pověstech. PS s.8,9.

Týdenní plán 5.D na 17. – 21.9.

ČJ – opakování učiva z nižších ročníků -pravopis po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, stavba slova, vzory pod.jm.; DDÚ – 1.ČTL – do 27.9.

M – procvičování násobilky, násobení jednocif. a dvojcif.č., písemné sč., využití komutativnosti a asociativnosti při počítání; slovní úlohy; pojmy přímka, polopřímka, úsečka, měření, kruh, kružnice, orientace ve čtvercové síti

ČJS – nížiny a hlavní řeky Evropy, skupinová práce na zadaném evropském státě

Týdenní plán 17.-21.9.2018

Český jazyk
– opakování látky z předchozích ročníků – vyjmenovaná slova, rody a vzory POJ, koncovky POJ, určování mluvnických kategorií u sloves a POJ, přímá řeč, slovní druhy, shoda podmětu s přísudkem

Matematika
– opakování látky z předchozích ročníků – písemné sčítání, odčítání, násobení, pamětné počítání do milionu, slovní úlohy, opakování matematických prostředí děda Lesoň, násobkové obdélníky, pavučiny, sčítací trojúhelníky

Člověk a jeho svět
– Evropa – povrch Evropy, rozdělení
– Dějiny – opakování Rudolfa II.

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
18.9. Třídní schůzky od 17 h
19.9. Podzimní běh (3.+4.vyučovací hodina)
20.9. Recyklohraní (4. vyučovací hodina)
21.9. Studentky z programu Učitel naživo

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
8.11. Divadlo Gong
20.12. Divadlo D21
13.3. Divadlo D21

Konec školního roku: pátek 28. června 2019
Začátek školního roku 2019/2020: pondělí 2. září 2019