Angličtina 4.C,4.D – Santana

Týdenní plán 18.9.-22.9.2017

Různé hry a aktivity na procvičení slovní zásoby 1.lekce

Basic questions – základní otázky – opakování probrané slovní zásoby

Hláskování – jméno, příjmení, předměty ve třídě

Procvičování otázek: „What´s this?“, „What are these?“

Příprava na Projekt ABC

Zadání projektu „ABC“:
na formát A4 písmena abecedy (A-Z),
u každého písmene 1 slovo – např. C – a Cat
u 10 slov přidat ke slovům i obrázek např. E – an Elephant – a namalovat nebo vystřihnout a nalepit obrázek slona

Příprava na závěrečný test 1.lekce (test – úterý 26.9.2017)

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.9.-22.9.2017

Scénky na procvičení slovní zásoby 1.lekce – viz.CB str.5, AB str.3 a školní sešit

Procvičování odlišných variant odpovědí na otázku „How are you?“ (více viz. školní sešit)

Unit 1 – Part B – In the Classroom – člen neurčitý A/AN

Práce s AB – str.4,5

Kontrola D.Ú – Classroom Rules, vocabulary Part A

Pokyny – Instructions – nová slovní zásoba – viz. školní CB str.7

Poslechová cvičení – AB – Unit 1

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Domácí úkol na příští týden – vocabulary Unit 1 – Part B – In the classroom, Instructions

Příprava na minitest – slovíčka

AJ 4.C+4.D (Otr)

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím vás v novém školním roce.

V prvních zářijových týdnech jsme se opět setkali s hrdiny Happy Street a opakovali učivo minulého roku. Postupně si osvojujeme anglickou abecedu – tak, abychom dokázali slova hláskovat. Pracujeme s příběhem Where´s Flossy a  opakujeme množné číslo podstatných jmen – a to i v týdnu od 18.9.

 

DÚ: obalit učebnici, pracovní sešit a školní sešit – kdo ještě nemá + informace k výuce AJ (úkol i pro rodiče – prosím, přečíst a podepsat – a pro děti – nalepit na vnitřní stranu desek školního sešitu) – kdo ještě nemá + PS s.3/cv.2 – dokončit + s.4/cv.3 + s.5/cv.2 (slova také hláskovat)

Přeji pěkné dny a těším se na další spolupráci,

Monika Otrubová

AJ 2.A+2.B+2.C+2.E (Otr)

Vážení rodiče, milé děti,

zdravím vás v novém školním roce.

V prvních zářijových týdnech jsme se opět setkali s hrdiny Happy House – přibyla k nim i myška Tina. Opakovali jsme slovní zásobu a písničky z 1.ročníku a seznámili se s anglickou abecedou. Začali jsme lekci Playroom safari, ve které budeme pokračovat i v tomto týdnu.

DÚ: PS s.2 (kdo ještě nevypracoval) + PS s.6 (nápověda na s.4)

Přeji pěkné dny a těším se na další spolupráci,

Monika Otrubová