4. A Týdenní plán 19. – 23. 11. 2018

ČJ – stavba slova (opakování). Procvičování vyjmenovaných slov (V, Z). Slovní druhy. Čtení s porozuměním – práce s textem.

M – rovnice, násobení (malý testík), šipkový graf, slovní úlohy, rovinné útvary.

ČJS – Vl – prezentace krajů (pokračování). D – husitské války. Př – stavba těla semenných rostlin.

PO 19. 11. – bruslení (s sebou brusle, helma, rukavice, 10 Kč – kdo neplatil). Na vyučování vše na AJ, penál. Sraz v 7.25 hod., odchod od školy v 7.30 hod.

Pokračují konzultační hodiny – pondělí, čtvrtek, pátek dle rozpisu.

30. 11. – fotografování jednotlivců (děti dostaly lístečky k objednání).

Týdenní plán 5.D na 19. – 23.11.

ČJ – pravopis předložek s, se, z, ze; zdvojené souhlásky při styku kořene slova s příponou -ní, -ný – ramenný; pokrač. v projektu E.Bass – Klapzubova jedenáctka; DDÚ – 2.ČTL do 30.11.

M – nácvik písemného dělení dvojcif.č.; úhlopříčky, druhy úhlů, měření úhlů

ČJS – po – test – jednoduché stroje, parní stroj, spalovací motor, vynálezci

st – Energie – druhy, přeměny, tepelná elektrárna

3.D Týdenní plán od 19.11. do 23.11.

Pondělí: BRUSLENÍ! (brusle, helmu, rukavice, pití)
Čtvrtek: Poslední termín odevzdání čtenářského listu o pověstech.

Český jazyk: Vyjmenovaná slova po z (učebnice s.58-59, PS s.62).

Matematika: Násobilka 2-8. Slovní úlohy na krát více, krát méně. Písemné odčítání. Učebnice s. 27-30, PS s.22-24.

Člověk a jeho svět: Ve středu test na sv.Ludmilu, sv.Václava a Boleslava I. Nové učivo: Boleslav II. a sv.Vojtěch.

Angličtina 1.D – Kloudová

V úterý jsme při hodině opakovali slovní zásobu Unit 2 Pens and Pencils na interaktivní tabuli, zazpívali jsme si písničky a přehrávali jsme příběh What´s this? Co je toto? Přikládám proklik, aby si děti mohli příběh poslechnout.
What´s this?
Dále jsme počítali do deseti – některé děti zvládnou i do dvaceti:-)). Opět přikládám proklik na dvě písničky.
Ten Little Fingers
Ten Little Teddy Bears
Písemný domácí úkol tento týden není – děti mají ústně počítat od jedné do deseti a nazpět:-))
Hezkou neděli přeje MKloudová

Angličtina 4.A, 4.B, 4.C – Kloudová

V pátek jsme dokončili opakování Unit 2 a přípravu na test. Souhrnný test z této lekce si napíšeme v pondělí 19.11. Celá příprava je ve školním sešitě.
V testu bude:
1. čísla do 100 umět napsat,
2. spelování (hláskování) písmen,
3. popis osoby-věk, jméno, kde bydlí (This is my cousin. His name is Paul. He is 16 years old. He lives in Oxford. / This is my sister. Her name is Kate. She is 11 years old. She lives in Prague.). 4. Dále bude v testu slovní zásoba z okruhu Rodina (mum, dad, grandpa, grandma, sister, brother, cousin, uncle, aunt) a
5. poslech-počet sourozenců – umět odpovědět na otázku: How many sisters has John got? He has got 1 sister (no sisters). Have you got any sisters and brothers? Yes, I have got one sister na two brothers atd.

Přeji krásný víkend! M.Kloudová