AJ 2.E (Otr)

Dnes jsme procvičili slovní zásobu (škola, čísla, barvy) a opakovali vazby This is my (pen). x This is your (book). V pracovním sešitě jsme využili vybarvených obrázků k popisu a říkali a green crocodile / It´s a red chair. / This is a blue clock. a psali některé vazby do sešitu a na tabuli. K dalšímu procvičení slovní zásoby jsme využili karty se slovíčky, které si děti připravily za domácí úkol. Slova označující školní předměty a barvy je třeba umět správně číst i psát.

DÚ na úterý 28.11.: PS s.17 – slova vyhledat v tabulce, tam i označit a napsat je do jedné ze skupin (Colours – barvy, My classroom – moje třída) + každý dostal sadu barevných kartiček – budou sloužit k procvičování slovíček – za úkol děti napíší na každou kartičku 3x název barvy (nápověda pro psaní barev je v PS na s.14)

Úkol  je delší, ale děti ho jistě zvládnou. Doporučuji dělat si ho průběžně během více dní, psaná forma slov se tak lépe upevní.

Rodičovská kavárna – Svět se mění

Doporučené

Fotogalerie z akce – prohlédněte si fotografie
DSC07711Další kavárna pro rodiče na téma tentokrát na téma „Svět se mění, stíháme?“ Skrytá zákoutí sociálních sítí aneb co by (nejen) děti měly vědět, než dají lajk… se konala 14.listopadu 2017 v 17:00 hodin. Celý článek

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 20.11.-24.11.2017

Procvičování slovní zásoby 2.lekce part A-C  ústní i písemnou formou

Tvary slovesa TO BE v přítomném čase

Převádění vět do záporu

Přivlastňovací zájmena

Tvoření vět přivlastňovácích

Aktivity na procvičení správného pořadí slov ve větách

 

 

 

Angličtina – 4.C, 4.D – Santana

Týdenní plán 20.11.-24.11.2017

Procvičování slovní zásoby 2.lekce ústní i písemnou formou:

Numbers, Family Members

Tvoření vět přivlastňovacích

Příprava na závěrečný test 2.lekce

Závěrečný test 2.lekce – pátek 24.11.2017

V tomto týdnu probíhá kontrola práce v Activity book (4.C,4.D) a ve šk.s. (4.D, ve 4.C proběhla kontrola minulý týden)

 

 

 

Příběhy bezpráví 2017

Doporučené

DSC07729
Fotogalerie z akce – prohlédněte si fotky
Každoročně se zapojujeme do projektu Příběhy bezpráví, který se věnuje novodobým dějinám. Žáci tak mají možnost zhlédnout některý z dokumentárních filmů spolu s hostem a poté s ním besedovat o jeho zkušenostech. Celý článek