AJ 5.A. (Andrea Běhalová) -týden 19.-23.11.,2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Dokončíme Unit 2 na téma “Friends and family” -věnujeme se yes/no otázkám vs. wh- otázkám formou hry a rozhovorů a k tomu si povíme o projektu “Interview with a star”.
 2. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book), včetně poslechových cvičení.
 3. Ústní zkoušení a mini-testy: Opakujeme si sloveso “to be” (být) skloňováním a použitím ve větá Přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, ….) a pád (Polly’s book) ve větách si také opakujeme.
 4. Ve čtvrtek 22.11. pracujeme s časopisem (listopadové číslo) –povídáme si o podzimu a svátku “Thanksgiving”, rozšiřujeme si slovní zásobu v rámci těchto témat a k tomu si zpíváme písničku anglicky.

Homework (due Wednesday, November 20 –středa, 20.11.2018):

 1. Dopsat si do slovníčku všechna slovíčka k Unitu 2 (části “Culture”, English across curriculum”, “Revision”, “Your project”, viz Activity Book str. 75,76).
 2. Dodělat si cvičení v pracovním sešitě: str.13/cv.5; str.19/cv.4,5.
 3. Nosit si časopis (listopadové číslo/November 2018).

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) -týden 19.-23.11.,2018

Dobrý den,

Portfolia na AJ 4.C: Děti ve 4.C. a 4.D. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti ve 4.C. donesou portfolia ve středu 21.11. Děti ve 4.D. donesou portfolia ve čtvrtek 22.11.

Minulý týden nám odpadla hodina angličtiny ve 4.D. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v týdnu 19.-23.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. 4.C: Opakujeme si Unit 2 a shrnující Test 2 si napíšeme ve středu 21.11. V tento den děti mají donést portfolia na AJ zpět do školy. Navíc pokračujeme v ústním zkoušení (skloňování slovesa „have got“ a jeho použití ve větách).
 2. 4.D: Dokončujeme Unit 2 na téma „family“. Ve čtvrtek 22.11. si zkontrolujeme domácí úkoly v pracovním sešitě a vysbíráme si vypracovaný pracovní list k tématu „family“. Dále si opakujeme čísla 0-100 a přivlastňovací zájmena „his“ vs. „her“ mini-testem. Popisujeme osoby (např. vzhled, porovnáváme věk) podle fotografie či obrázku s použitím sloves „to be“ a „have got“ ve všech osobách. Navíc pokračujeme v ústním zkoušení (skloňování slovesa „have got“ a jeho použití ve větách a pak kdo nebyl na hláskování slov (písmenka abecedy anglicky na přeskáčku).
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě (Activity Book).

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) -týden 19.-23.11.,2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 na téma „hračky“.
 2. Učíme se slovní vazbu „My favourite toy is….?“ (Moje oblíbená hračka je…).
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě a formou mini-testu na slovíčka hraček.
 4. Rozšíříme si slovní zásobu o názvy hraček a deskových her a hrajeme hry anglicky.
 5. Ve čtvrtek 22.11. si vysbíráme domácí úkoly ke kontrole, t.j. A4 sešit se napsanýma slovíčkama k Unitu 3 a s opravama k Testu 2, Test 2 podepsaný rodičem a také pracovní sešit (Activity Book) s doplněnými či opravenými úkoly.
 6. Ke konci týdne si povíme o projektu „My favourite toys or things?“ (Moje oblíbené hračky nebo věci).

Odkaz na zopakování a rozšíření slovní zásoby k Unitu 2 na téma „škola“ zde:

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 19.-23.11.,2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 2 –hrajeme si s pexesem a tím si opakujeme čísla 1-10, slovíčka školních potřeb a slovní vazbu “How many?“ (Kolik?).
 2. Věnujeme se matematice a počítáme anglicky. Např.: “One and one more is two.” –“Jedna a jedna navíc jsou dvě.”
 3. Opakujeme si slovní vazby “What is this?” It is (a pencil) –Co je to? To je (tužka). hrou na slepou bá Děti reagují na otázku “What’s this?” (Co je to?) a odpovídají na ni celou větou “This is (a pencil).”
 4. Znovu si zpíváme písničky o číslech, které již děti znají, pokud bude čas.

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 20.11.;    1.A.,1.B. na středu 21.11.;    1.C. na pátek 23.11.;    

1.A,B,C:

 1. Děti dostaly pracovni list, ze kterého si mají vystřihnout části školních potřeb a nalepit je do obrázku tam kde patří. Navíc si mohou děti obrázek vybarvit, pokud chtějí.
 2. V pracovním sešitě si děti mají dodělat stránky 13 a 15 (pouze ty děti které ještě nemají vypracované). Na str.13 děti dopisují čísla, která chybí v pořadí. Na str.15 děti spojují počet předmětů s číslicí a říkají si nahlas např. “How many school bags?” -“two”. (Kolik školních tašek? –dvě).
 3. Písničky o číslech si děti mají přeposlechnout a zazpívat také doma. Odkaz na písničku “Ten little fingers” najdou na CDéčka k pracovnímu sešitu nebo zde: Ten Little Fingers. Odkaz na na písničku “Ten Little Teddy Bears” najdou zde:

1.D.:

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) na stránce 79 si děti mají vystřihnout kartičky pexesa a donést je v sáčka nebo v obálce.
 2. Děti dostaly 4 obrázky na jednom A4 listu k příběhu “It’s Otto” z Unitu 1. Děti mají doma pouze vystřihnout obrázky k příběhu podle přerušované čáry. Ve škole s tím pak budeme dále pracovat.
 3. Děti si mají donést lepidlo a pastelky!
 4. V pracovním sešitě si děti mají dodělat stránky 13 a 15 (pouze ty děti které ještě nemají vypracované). Na str.13 děti dopisují čísla, která chybí v pořadí. Na str.15 děti spojují počet předmětů s číslicí a říkají si nahlas např. “How many school bags?” -“two”. (Kolik školních tašek? –dvě).
 5. Písničky o číslech si děti mají přeposlechnout a zazpívat také doma. Odkaz na písničku “Ten little fingers” najdou na CDéčka k pracovnímu sešitu nebo zde: Ten Little Fingers song Odkaz na na písničku “Ten Little Teddy Bears” -prosím vizte video výše v této zprávě.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) -týden 19.-23.11.,2018

Dobrý den,

Poznámka pro rodiče k portfoliu na AJ:  Oznamuji, že děti ve 2.A, 2.B, 2.C si vzaly portfolia domů. Děti je mají přinést zpět do školy v den shrnujícího Testu 1 z Unitu 1, t.j.

2.B., 2.C. – v pondělí 19.11.

2.A. – v pátek 23.11.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 19.-23.11. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Shrnující Test 1 z Unitu 1 si napíšeme:

2.B., 2.C. – v pondělí 19.11.

2.A. – v pátek 23.11.

 1. Pokud budeme mít po Testu 1 čas, tak pokračujeme v Unitu 2 na téma “school” (škola). Poslechneme si a zahrajeme si příběh. Příběhem se učíme slovní vazby: “This is my/ your…” (Toto je moje/ tvoje).

Domácí úkol/ Homework (HW):

2.C,B na pondělí 19.11.   2.A. na pátek 23.11.

 1. Všechny děti ve 2.A,2.B,2.C si mají opakovat Unit 1 a připravovat se na shrnující Test 1 z Unitu 1.
 2. 2.B. Project “Animals” k Unitu 1. Na A4 papír/ tvrdý výkres si děti mají nalepit nebo nakreslit 5 zvířátek a písemně zvířátka pojmenovat anglicky. Ve škole s tím budeme pracovat a k tomu psát věty anglicky.

Přeji všem hezké podzimní dny,

Andrea Běhalová

TP 19. 11. – 23. 11.

Čj (literatura)

 • Porozumění textu

Čj (sloh)

 • Popis osoby

Čj (mluvnice)

 • Předpony a předložky
 • Zdvojené hlásky, „je“ a „ú“ na přechodu předpony a kořene slova
 • Slovní druhy
 • Určování gramatických kategorií u podstatných jmen (pád, číslo, rod a životnost)

M

 • Opakování – rovnice, násobení a dělení
 • Rovinné útvary – obsah a obvod
 • Práce se čtverečkovaným papírem a kompletními rýsovacími pomůckami a vhodnými nástroji na rýsování.
 • Zlomky

ČjS

 • Test – Kraje, krajská města, sousední státy, státní symboly, světové strany, pohoří, vrchoviny, nížiny, řeky.

Hv

 • Oprava testíku (délky not, intervaly a stupnice C-dur)
 • Kánon

Vv

 • Vitráž – práce s kružítkem a pravítkem, kompletní rýsovací náčiní (bez úhloměru)

ČsP

 • Tangramy- práce s nůžkami a obkreslování

Tv

 • Nácvik basketbalu
 • Driblink, hod na koš, hra

ICT

 • Geometrické tvary v programu Malování