AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 26.2.-2.3., 2018

Dobrý den,

Pracovní sešity (Activity Books) -5.A., 5.C., 5.D. –Oznamuji, že jsem si od dětí z 5.A., 5.C. a 5.D. vysbírala pracovní sešity ke kontrole, takže je ještě mám u sebe.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 26.2.-2.3. 2018 prezentujeme skupinové projekty “Our school”. Poté se zamyslíme nad opravenými Testy 3 a začneme Unit 4 “Time”. V Unitu 4 se tento týden věnujeme určování času a předložkám souvisejícím s časovými údaji.

Homework (due Wednesday, February 28 –středa 28.2.2018)Dětem jsem DÚ nezadala.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

26. 2. – 2. 3.

V pondělí 26.2. na bruslení vyjdeme po 2. vyuč. hodině (penál, žákovská, notýsek, svačina, čtenářský list s knihou, pokud ještě není odprezentovaný). S sebou batoh s bruslemi, helmou PROSÍM UPRAVIT, ABY NA HLAVĚ PEVNĚ SEDĚLA, event. chrániče.

27. 2. KD Mlejn Do divadla svačinu. Ráno ve třídě nechat penál, žákovskou, úkolníček.

1.3. Nusle Trilopark

Český jazyk:
Procvičování psaní i,y. Doplňovací cvičení i,í,y,ý..
Psaní souhlásek uvnitř a na konci slova – spodoba: P-B, D-T, Ď–Ť, F-V
PS 2.díl – s. 6,7
Diktát v pondělí pošlu k opravě a na konci týdne napíšeme další.
Čtení ranní knihy, společná mimočítanková četba Kubula a Kuba Kubikula
Budeme i nadále prezentovat čtenářské listy.
D.ú.: 6/3, 7/2
Psaní – Začneme 2. díl -s.3
Matematika:
PS 2.díl s. 12–13. Začneme s rýsováním, proto je nutné, aby děti měly pravítko a ostře ořezanou tužku
D.ú.: 12/4
Člověk a jeho svět.-Vývoj života na Zemi od prvohor ke člověku. Trilopark.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY

26. 2. Bruslení od 10 00
27. 2. KD Mlejn – Hudba je radost 1. 3. Trilopark – celodopolední dílny
5. 3. Bruslení od 10 00 7. 3. Pořad Hudba ve škole- workshop
12. 3. Bruslení od 10 00 …….Kam se poděl Ježíšek Kostel sv. Jakuba 15. 3. Divadlo v Muzeu policie- Kolo tety Berty 19. 3. Preventivní zubní hygiena: Jak správně čistit zuby /s sebou vlastní zubní kartáček/
23. 3. KD Mlejn Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce 28. 3. Velikonoční dílny 2. ročníků
29.-30.3. Velikonoční prázdniny 6. 4. Divadelní představení Pinoccio 20. 4. Exkurze na Točník- Jak se žilo v pravěku
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
11.6.- 15.6. ŠvP

5.B – týdenní plán 26.2. – 2.3.2018

ČJ – gramatika: přídavná jména, opakování slovních druhů, určování sloves a podstatných jmen. Průběžně budeme psát krátké diktáty – vždy na učivo, které probíráme.

Dílna čtení a psaní – čtenářské listy a záznamy, dokončení recitace, poezie a proza.

ČJS – příprava na ŠVP zimní, objednání letní školy v přírodě. Zeměpis: povrch Evropy, práce s mapou /nestačili jsme minulý týden/. Dějepis – Výmarská republika /pokud stačíme, popřípadě dokončíme týden po ŠVP/.

ŠVP – čj – práce s PS, didaktické hry, společenské stolní hry.

Finanční gramotnost – tento týden – hodnota, jak poznáme naše mince, rozdíl od eura. Příští týden /ŠVP/ – obchodování.

Portfolio – kompletace.

 

Týdenní plán 4.D na 26.2. – 2.3.

ČJ – pravopis pod.jm.rodu středního; procvičování pravopisu v kořeni slova, určování sloves

M – zlomky – vyjádření části celku zlomkem, znázorněním, sčítání zlomků podle znázornění, výpočet části z celku; ceny, zaokrouhlování cen, výpočet útraty; slovní úlohy; procvičování písemného děl.

ČJS – mořští savci – prezentace Vojty

– Kraje ČR – Olomoucký – Štěpán, Kuba; Moravskoslezský – Claudie; Zlínský – Johanka, Bětka

– život neslyšících – beseda

Obvodní kolo Zeměpisná olympiáda

Doporučené

V obvodním kole zeměpisné olympiády se v kategorii 6. ročníku umístil Vít Stružka na 1. místě a postupuje do krajského kola.
V kategorii 7. tříd obsadila Klára Maxová 4. místo.
V nejstarší kategorii je Adéla Kraklová na 2. místě.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Týdenní plán 26. 2. – 2. 3. 2018

Milé děti, vážení rodiče,

co bychom rádi stihli v příští týdnu?

ČJ

 • Ráda bych dokončila vyjmenovaná sova po M a důkladně procvičila všechna probraná VS, která jsme se již učili (po Z, B, L a M)
 • PS 38 – 41
 • HČJ 24 – 26

M

 • Stále upevňování písemného i pamětného sčítání a odčítání v oboru do 1000
 • Nová látka: písemné násobení
 • Poč. 19 – 22
 • M 11 – 13

ČJS

 • Opakování Přemyslovců
 • Břetislav a Jitka
 • ZOH

Od úterý k nám do třídy budou pravidelně každý týden chodit na náslechy studentky pedagog. fakulty UK.

Plánované akce:

 • 15. 3. Divadelní představení v Muzeu Policie ČR – Kolo tety Bety (dopravní výchova)
 • 27. 3. kostel sv. Jakuba – velikonoční program Kam se poděl Ježíšek?
 • 28. 3. vyhodnocení fotosoutěže Lov vyjmenovaných slov (děti musí mít vytištěné či např. v prezentaci na flash disku).
 • 29. 3. – 2. 4. velikonoční prázdniny
 • 5. 4. program Jules a Jim

Přeji Vám krásné slunečné dny

 

Pavla