Týdenní plán 4.D na 18. – 22.9.

ČJ – opakování učiva – dělení slov na slabiky, pravopis ú/ů, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, řazení podle abecedy

M – procvič.nás. 6 – 9; orientace na č. ose, porovnávání č., zaokrouhlování na des., stovky, slovní úlohy, pamětní sč. a odč. do 1 000, písemné sč. a odč. bez přechodu přes základ; G – přímka, polopřímka, úsečka, měření úseček, převody jednotek délky, zaokrouhlování délky, kruh, kružnice

ČJS – po – vycházka po stopách Karla IV.

st – Václav IV. – porovnání se svým otcem; zadání referátů o živočiších

AJ 2.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a čtvrtek 21.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 2.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 2.třídách naleznete u dětí, nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 21.9. budeme pokračovat v následujícím:

 1. Věnujeme se Unitu 1 “Playroom safari”.
 2. Procvičujeme si novou slovní zásobu (zvířátka) poslechem, hrou, kartičkama, spojováním slova s obrázkem, včetně v pracovním sešitě.
 3. Poslechneme si k tomu písničku “On safari!”.
 4. Pracujeme s portfoliem na angličtinu –vytvoříme si úvodní stránku k portfoliu.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 21.9.):  

 1. Děti si mají přinést rodiči podepsaný dokument o angličtině ve 2.třídách (pouze děti, které ještě nedonesly). Tento dokument děti mají mít nalepený ve svém novém A4 nelinkovaném sešitě. A4 sešit si děti kupují a obalí do obalu samy.
 2. Děti si mají dát do pořádku všechny učebnice a pomůcky a nosit je na hodiny angličtiny.
 3. Ten kdo ještě nedonesl portfolium s vloženými prázdnými Euro obaly, tak jej donese. Následně si děti nechají portfolia ve škole.
 4. Pracovní sešit (activity book) str.2 a 3. Na str.2 děti mají přiřadit postavu k obrázku kde ta postava chybí. Na str.3 děti mají přečít slovo a přiřadit jej k obrázku.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 3.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 3.třídách naleznete u dětí,  nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Přesné zadání domácích úkolů pro třeťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Opakujeme si probrané učivo z Unitu 1 (čtením, psaním, poslechem, ústně, hrou, písničkou, interaktivními aktivitami) a slovíčka –konverzační otázky a odpovědi, představování a loučení, stažené a nestažené tvary (např.         I’m = I am), čísla 0-12, Who’s this?
 2. Znovu se podíváme na slovíčka k Unitu 1 –viz pracovní sešit str. 101.
 3. Procvičujeme si rozšířenou slovní zásobu (čísla do 20, více druhů pozdravů, dny v týdnu).
 4. Řekneme si o projektu „Who is this?“
 5. Věnujeme se rozhovoru se spolužákem/žačkou –představení se a kladení otázek spolužákovi při seznamování.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B. (Andrea Běhalová) –Úvodní informace a týden 18.-22.9.2017

Úvodní informace k AJ ve 4.třídách:

Vážení rodiče,

na těchto webových stránkách pravidelně najdete informace o výuce AJ. Podrobnější informace o výuce AJ ve 4.třídách naleznete u dětí,  nalepené v jejich sešitech na AJ. Děkuji všem rodičům, kteří již četli s dětmi a podepsali informace o výuce AJ. Přesné zadání domácích úkolů pro čtvrťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 18.-22.9.,2017 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 1 „Welcome back!“.
 2. Procvičujeme si rozhovor se spolužákem –představení se a vyhláskování svého jména a příjmení.
 3. Připomeneme si anglickou abecedu –výslovnost jednotlivých písmen a hláskování slov formou hry, ústně a písemně dle diktátu.
 4. Opakujeme si novou slovní zásobu k Unitu 1 (viz pracovní sešit str.95), jednotné/ množné číslo u podstatných jmen a rozlišujeme slovní vazby „What’s this? This is …, What are these? These are…“
 5. Učíme se další nové pokyny v angličtině používané učitelem ve třídě.
 6. 4.A.: Ještě navíc si poslechneme, přečteme a zahrajeme příběh „Where’s Flossy?“ a vypracujeme si některá s učivem souvisejicí cvičení v pracovním sešitě.

Přeji všem hezký den.

Andrea Běhalová