Angličtina 1.A,1.B,1.D – Santana

Týdenní plán 20.11.-24.11.2017

1.A,1.B

Procvičování slovní zásoby 2.lekce:

Školní pomůcky (viz. kopie v portfoliu a Activity book str.10)

Barvy

Počítání 1-10

Tvoření vět (s použitím obrázků – domácí úkol z minulého týdne – AB str.12) např.: a red pencil, a blue pen, …

Společná práce v hodině –  AB str.15 –  počítání 1-10, barvy, předměty – vzájemné spojování – např. One yellow window. Two red bags. Three green pencils

Poslech písniček na procvičení číslovek 1-10

Domácí úkol na příští hodinu – AB str.14 – vymalovat obrázky (budeme s nimi pracovat příští týden v hodině) a dopsat číslovky i chybějící předměty

1.D

Úvod do 2.lekce – Pens and pencils

Nová slovní zásoba – a bag, a book, a ruler, a pencil, a pen, a pencil-case

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Písnička „What´s in my bag?“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti

Práce v Activity book – str.10,11,12

Domácí úkol na příští hodinu – AB str. 13 – doplnit chybějící číslovky

Ústní D.Ú. – procvičovat si  tvoření vět – s pomocí AB str.12 – např. This is my Green pencil. This is my black pen. ….

 

Výlet za husity

V Táboře u sochy Jana Žižky

V Táboře u sochy Jana Žižky

V polovině listopadu jsme se vypravili na výlet za husity. Nejprve jsme se stavili u Sudoměře, kde kdysi probíhala bitva na hrázi rybníka. Došli jsme k 16 m soše Jana Žižky a podařilo se nám ji celou obejmout. Pak jsme pokračovali do Tábora, kde jsme navštívili muzeum. V něm se nám nejvíce líbily husitské zbraně, modely bitev a jejich animace. Nakonec jsme se prošli podzemím Tábora a viděli, kde dříve lidé měli sklepy a k čemu je používali. Z časových důvodů jsme nestihli zajet k Lipanům, tak tam někdy pojedeme s rodiči.

Tvoříme vozovou hradbu

Tvoříme vozovou hradbu

AJ 4.D (Otr)

Plán na týden od 20.11.:

Procvičování probraných forem přivlastňování.

Procvičování čísel do 100 – zejména písemně.

Věty typu I live at number 52/in Prague. x He/She lives at number 52/in Prague.

Otázka How many brothers or sisters have you got?

I have got one brother and two sisters. I haven´t got any brothers or sisters. x He/She has got one brother and two sisters. He/She hasn´t got any brothers or sisters.

Popis členů rodiny a kamarádů: This is my (mum). (Her) name is …..  (She) is …..years old. (She) lives in….. (She) has got …..

Na procvičované učivo si napíšeme minitest.

DÚ na úterý 21.11.: pracovní list

AJ 4.A + 4.C (Otr)

Plán na týden od 20.11.:

Procvičování probraných forem přivlastňování.

Procvičování čísel do 100 – zejména písemně.

Věty typu I live at number 52/in Prague. x He/She lives at number 52/in Prague.

Otázka How many brothers or sisters have you got?

I have got one brother and two sisters. I haven´t got any brothers or sisters. x He/She has got one brother and two sisters. He/She hasn´t got any brothers or sisters.

Popis členů rodiny a kamarádů: This is my (mum). (Her) name is …..  (She) is …..years old. (She) lives in….. (She) has got …..

Na procvičované učivo si napíšeme minitest.

DÚ na úterý 21.11.: pracovní list