4.C  TÝDENNÍ PLÁN 4.6.-8.6. 2018 

ČESKÝ JAZYK

– věta jednoduchá, souvětí, základní skladební dvojice (podmět a přísudek)

– shoda přísudku s podmětem

– opakování: kategorie sloves (osoba, číslo, čas, způsob), skloňování PJ, vzory PJ rodu m., ž. a stř., slovní druhy, VS a slova příbuzná

Výběr cvičení: PS: str. 57-69 PS PJ: str.33-37, U: str.84-106

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků a vlastní tvorby; prezentace ČL dle rozpisu (18,20,21); nové knihy v třídní knihovně

MATEMATIKA

– násobení 2-ciferným číslem (indické a písemné) – nové učivo

– opakování: rovnice o dvou neznámých, násobilkové obdélníky, součtové trojúhelníky, písemné  +/-/./, porovnávání, zaokrouhlování do 1 000 000, šipkové grafy, desetinná čísla, atd.

– geometrie: úhly, rýsování rovnoběžek a trojúhelníku

– jednotky hmotnosti a objemu

Výběr cvičení: PS II: str. 18-21, 27-30, 34-39 Poč. 4.r.: str.29-33, 42-48; U: str. 75, 90-92, 94-96

ČJS/Historie: Mistr Jan Hus, Husité

 ČJS/ČR: Kraje ČR – prezentace kraje Vysočina a Olomouckého kraje

testík ze Středočeského a Jihočeského kraje

VÝTVARNÁ VÝCHOVA /ČSP 

– malování šál na festival k 25. výročí Chlupovky a příprava na vystoupení v rámci festivalu

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY: ČJ/literatura do 13.6.2018

– vypracovat 9. poslední čtenářský list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

12.6. – značkování turistických tras (beseda ve třídě spojená s následnou dílnou v terénu)

14.6. od 16h – oslavy 25. výročí školy pro rodiče a veřejnost

15.6. od 9h – oslava 25. výročí školy pro žáky

18.6. – 22.6.  – Letní ŠVP Jizerské hory

25.6. od 9h – dokumentární film o přírodě ČR „Planeta Česko“, kino Světozor, 70 Kč/os.

5.A Týdenní plán

pondělí – prezentace portfolií žáků
– četba na pokračování
– odinstalování třídní výstavy „Pět společných let“
– odevzdání zbylých učebnic

úterý – prezentace portfolií žáků
– výroba desek na výkresy, třídění výkresů
– četba na pokračování
– sledování pořadu o způsobu zpracování různých druhů surovin
– vyklizení a vytření šatních skříněk, odevzdání klíče

středa – prezentace portfolií žáků
– četba na pokračování
– úklidové činnosti ve třídě
– hry a hlavolamy podle výběru žáků
– odnesení posledních pomůcek domů

čtvrtek – závěrečné posezení se spolužáky, disco

pátek – vysvědčení

*Pokud žák ztratil pokyny k postupu do 6. ročníku, prosím, kontaktujte mě. Vyplněné přihlášky volitelného předmětu je potřeba odevzdat do 28.6.

*Vyúčtování školy v přírodě není nutno letos provádět, protože CK2 jste uhradili pouze cenu poukazu bez jakéhokoli navýšení. Žáci si sami platili „Stezku korunami stromů“ (nakonec z důvodu školní skupiny přišel vstup každé dítě na 150 Kč, v případě tobogánu se cena zvedla o 50 Kč). Z příspěvku Rady rodičů byla žákům zaplacena zpáteční cesta autobusem z výletu do Janských Lázní, zmrzlina a materiál k výrobě kosmických lodí.

*Prosím, aby si žáci v pátek s sebou do školy přinesli tvrdé desky, protože dostanou originál vysvědčení (v pololetí obdrželi pouze výpis).

*Děkuji všem za skvělou spolupráci a bezproblémové prožití celých pěti let.
Rodičům přeji jen samou radost ze svých dětí a dětem mnoho studijních úspěchů i prima kamarády v nových třídních kolektivech.

Krásné léto a někdy snad na viděnou.
Eva Bezoušková

Týdenní plán 4.B 25.6. – 29.6. 2018

Pondělí
– čtení deníků
– poté akce mimo školu – film Planeta Česko, návrat na oběd
– s sebou: batoh, pití, svačina, kšiltovka, klíče a karta od školy, kapesné (kdo chce)
– odevzdat klíček od skříňky, čtenářské bingo + pro ty, co nebyli ve škole, přinést tašku na věci z lavice/skříňky
– odevzdat peníze + lísteček na pracovní sešity pro další školní rok

Úterý (mimo školu dle počasí)
– piknik v okolí školy (odchod v 8 hodin, s sebou: batoh, pití, svačina, deka, klíče a karta od školy), návrat na oběd
– odevzdat peníze + lísteček na pracovní sešity pro další školní rok

Středa (mimo školu dle počasí)
– piknik v okolí školy (odchod v 8 hodin, s sebou: batoh, pití, svačina, deka, klíče a karta od školy), návrat na oběd
– odevzdat peníze + lísteček na pracovní sešity pro další školní rok

Čtvrtek
– první hodinu společná vybíjená mezi 4.A,B,C,D, poté čtení deníků
– následně piknik v okolí školy (s sebou: batoh, pití, svačina, deka, klíče a karta od školy), návrat na oběd
poslední termín pro odevzdání peněz !!!!!! + lísteček na pracovní sešity pro další školní rok 2018/2019

Pátek
– přinést desky na vysvědčení
– od 8-9h předání vysvědčení, poté buď družina nebo lísteček, že dítě odchází samo

Úkoly na prázdniny vyvěsím po dohodě s dětmi na konci týdne :)

Lítačka – budoucí prvňáčci

Doporučené

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že Dopravní podnik hl.m.Prahy jedná o zavedení nového systému pro karty „Lítačka“ a rozhodnutí bude známo až během školních prázdnin, budou karty Vašim dětem rozdány až 3.9.2018.
Vzhledem k tomu, že karta je nutná ke vstupu do školy a do jídelny, prosíme, abyste si žádost a fotografii zajistili ve škole co nejdříve. Nabízíme ještě termíny před prázdninami:
28.7.- 29.7.2018 9,00 – 15,00 h

Jana Mrňová, jana.mrnova@fzs-chlupa.cz
vedoucí vychovatelka
Koordinátor systému „Lítačka“