Angličtina 4.A, 4.B, 4.D – Křížová

4.AB PO a 4.D ST: Souhrnný test z 2. lekce (chybějící žáci budou test dopisovat hned po svém návratu do školy)

Prezentace projektů My Family, začátek 3. lekce (učebnice str. 14-15)

Dobrovolný DÚ: vyrobit 10 kartiček se slovíčky

V týdnu od 26.11. nebude minitest.

Angličtina 5.B, 5.C, 5.D – Křížová

5.BC PO a 5.D ÚT: Minitest (přivlastňovací zájmena a přivlastňovací ´s + 5.D bude mít v testu i členy rodiny)

Probíráme otázky se slovesem „to be“ a krátké odpovědi (učebnice str. 21 a pracovní sešit str. 16-17).

5.CD ČT a 5.B PÁ: odevzdat Homework 6

5.BC PO 26.11. a 5.D ÚT 27.11.: Minitest (slovní zásoba 2C Mickey, Millie and Mut, sloveso „to be“ – otázky a krátké odpovědi)

Týdenní plán 19. – 25.11.

Vážení rodiče, milé děti,

v úterý se společně již naladíme na vánoční notu a pojedeme na předadventní výlet do Přerova nad Labem. S sebou prosím mít to stejné, co na výletě na Zbirohu (někteří zapomněli desku s klipsem, papíry a propisku). Ačkoliv jsem chtěla vyhovět prosbám od Vás rodičů, abychom se sešli přímo u autobusu, abyste nemuseli zajíždět až ke škole, rozhodla jsem pro sraz v 7:50 ve vestibulu školy (minule nám někdo nedorazil na místo srazu i přes četná připomínání :-)). Děkuji za pochopení!!!

I v tomto týdnu nám probíhají konzultace pro zájemce (arch na zapsání leží na recepci školy).

Ráda bych touto cestou srdečně poděkovala za sponzorský dar (dekorativní předměty na vyrábění), jistě je s dětmi (a možná i s některými z rodičů :-)) zpracujeme!

A co nás čeká v jednotlivých předmětech?

ČJ

  • vyjmenovaná slova
  • slibovaný testík na předpony a předložky (viz. minulý TP, pravděpodobně v pondělí)
  • PS 30 – 34

M

  • Geometrie – kruh, osa úsečky, konstrukce trojúhelníků, obvod…
  • Zlomky (v různých prostředích – čas, geometrický útvar, noty…)
  • Slovní úlohy (úlohy se signálem)
  • Poč. 45 – 48

ČJS

  • Projekt Cestovní kancelář
  • Výlet do Přerova (návrat do minulosti, jak žili naši předkové, tradice o Vánocích, lidová architektura, jak vypadala škola v minulosti…)

Co jsme stihli v tomto týdnu?

M:Poč. 44/1 – 3, PS do 23/10, ČJ do 30/8 + 31/11 + 32/24, ČJS práce na posterech o kraji ČR napříč ročníkem.

 

Krásný slunečný víkend vám přeje

Pavla P.

Pohár DDM P-13 ve stolním tenise

Doporučené

Dne 7. a 8.11.2018 se naše 4 družstva žáků a žákyň zúčastnila dalšího kola Poháru DDM P-13,tentokrát ve stolním tenise tří a čtyřčlenných družstev. Po bojovných výkonech všech hráčů,někdy i s trochou smůly v závěrečných výměnách, obsadila naše družstva 3x 2. místo a a 1x 3.místo. Díky všem hráčům za vzornou reprezentaci školy.