4.A Týdenní plán 26.6. – 30.6.

Po – výroba desek na výkresy, třídění výkresů, odnesení pomůcek na VV i výkresů domů, úklidové činnosti ve třídě

Út – 1. a 2. vyučovací hodinu AJ, dále zkouška divadelního představení, úklidové činnosti ve třídě, odnesení posledních pomůcek domů

St – Hry ve třídě (žáci si mohou přinést do školy vlastní hru), ICT, úklid šatní skříňky
Tento den budou žáci odevzdávat klíčky od skříňky.

Čt – sledování divadelní představení učitelského sboru pro žáky 1. stupně, volné hry
Ve čtvrtek se děti přezouvají před třídou.

Pá – Žáci se nepřezouvají.
Vyučování je pouze 1. hodinu. Děti si mají přinést pevné desky na vysvědčení (dostanou originál). Kdo v tento den odchází sám ze školy v 8:45 hodin, potřebuje mít lísteček s potvrzením o samostatném odchodu.

*Celý týden probíhá sběr papíru. Kontejner naleznete na parkovišti školy.

*V úterý 27.6. od 17,00 hodin Vítání prázdnin
Program: a) Divadelní představení dětí, b) Společné posezení s rodiči, hry dětí na hřišti

*Ráda bych poděkovala těm rodičům, kteří ještě u autobusu před odjezdem na ŠVP věnovali dětem drobné odměny a všem za skvělou spolupráci po celý školní rok.

Přeji Vám i dětem krásné letní dny plné zajímavých zážitků a budu se těšit v září opět na viděnou.
Eva Bezoušková

3.C TÝDENNÍ PLÁN 26.6. – 30.6. 2017

Program týdne:

pondělí 26.6. – povídání o víkendu, prezentace k tématu “ Lidské tělo“, příprava soutěží na odpolední setkání s rodiči na školním hřišti

16h30 – 18h30 – setkání s rodiči a sourozenci na školním hřišti/tělocvičně (dle počasií)

úterý 27.6. – celodenní  výlet na Karlštejn

Sraz: 7h45 u školy, návrat: kolem 15h00 ke škole (když přijdeme dříve, děti počkají ve škole, kdybychom dorazili později, což nepředpokládám, dala bych vědět mailem). Dětem odhlásím v pondělí obědy.  S sebou do batůžku: velkou svačinu, dostatek pití, Opencard/lítačku, kapesné, pokrývku hlavy, pláštěnku. Vhodné oblečení a obutí dle počasí.

Odhlašování obědů na dny 28.6.2017- 30.6.2017 z provozních důvodů pouze do 27.6.2017

středa 28.6. – odevzdání učebnic, rozdání SEŠITŮ, výkresů, odnesení VV kufříků, atd.; úklid třídy; hry a soutěže

čtvrtek 29.6. – návštěva představení učitelů v rámci Chlupíkova divadelního léta; hry a soutěže; promítnutí filmu; co o prázdninách (deník, čtení, atd.)

pátek 30.6.                                                

8h00 – 8h45 – předání vysvědčení za 3. ročník                                                                   8h45 – 9h00 – rozloučení s deváťáky

A HURÁ NA PRÁZDNINY:-)!

26. 6. – 30. 6.

Škola vyhlásila sběr papíru, kontejner je umístěn za školou na parkovišti.

26.6. ZOO Sraz před školou, s sebou svačinu, oběd, pití, kapesník, tužku, oblečení dle počasí. Návrat okolo 14 hodin, oběd odhlášen.

Čteme a píšeme 2 budeme pokračovat v tématu Co jíme.

Umím psát 2. str. 32–29. Přibližně, nevím, kolik toho stačíme vyplnit.

V úterý a ve středu proběhnou poslední hodiny angličtiny- nezapomeňte na pracovní sešity, děti je občas nenosí.

Zkontrolovala jsem vedení portfolia. Uschovám ho dětem do příštího roku spolu s čtenářskými listy na příští rok, kdy budeme pokračovat v šanonu ve škole.

Prvouka – opakování již probraných témat a doplnění zápisů v učebnici.

28. 6. se naše děti účastní slavnostního šerpování deváťáků. Prosím o slavnostní oblečení.

Průběžně si děti vyklidí pomůcky ve třídě i skříňky a odevzdají klíčky.

30. 6. během první vyučovací hodiny předám vysvědčení a v 8. 45 bude pro tento rok ukončeno vyučování. Děti si převezmete u recepce nebo odejdou do družiny. Oběd se vydává od 10–12 hodin, děti v družině půjdou na oběd v 11 a budou po obědě tedy v 11 30.

Příští školní rok začne v pondělí 4.9. v 8 00, kdy se s dětmi přivítáme během první vyučovací hodiny a pak je odvedu k recepci, kde si je převezmete nebo půjdou do družiny.

Ze školy v přírodě zbylo na žáka 237 korun a dávám ke zvážení, zda by se 200 korun nepoužilo na pracovní sešity na příští rok a 37 korun do třídního fondu. Pracovní sešity na příští rok plánuji na asi 500 korun. Rozpis vyúčtování zašlu.

Vážení rodiče,

nezapomeňte o prázdninách pravidelně s dětmi a dětem číst, občas něco napsat, třeba pohled babičce z prázdnin a hodně si užívat a poznávat, aby děti měly o čem vyprávět. Rozdám na prázdniny čtenářský list na přečtenou knihu, kterou děti odprezentují hned první týden. Děkuji Vám za celoroční spolupráci, přeji Vám i dětem krásné dlouhé prázdniny bez nemocí a úrazů a těším se 4. září na shledanou.

Hana Škorpilová

AJ 2.C.,2.D. (Běh) –pátek 30.6.2017

Dobrý den,

Poznámka k týdennímu plánu na týden 26.-30.6. 2017: Oznamuji, že výuka angličtiny pro děti ve 2.C. a 2.D. v pátek 30.6. nebude, protože dětem se bude rozdávat vysvědčení.

Poznámka pro rodiče: Minulý týden si děti odnesly portfolium domů. Ten kdo nebyl ve škole, tak si může portfolium vyzvednout příští týden 26.-30.6. u třídní učitelky. Během příštího týdne vám napíšu úkoly pro děti na prázdniny. Čtěte, prosím, školní web.

Přeji všem hezké sluníčkové dny. :)

Andrea Běhalová