Poetické setkání prvního stupně

Doporučené

 

DSC_4710

V den s magickým datem 22. 2. se sešli vždy právě 2 vítězové třídních kol poetické soutěže v divadelním sále školy a předvedli porotě, ale i mnohým fanouškům, básně dle vlastního výběru a jejich interpretace. Vybrat výherce a určit jejich pořadí bylo pro porotce velice těžké. Nakonec se ale s tímto nelehkým úkolem popasovali a pořadí dle mnohých kritérií vyhodnotili takto: v prvních ročnících obhájil první místo Dan Kalivoda, druhé Zuzana Grénarová, třetí Klára Amalia Rose. V druhých třídách nejlépe u poroty obstáli: Laura Haruštiaková (1. místo), Barbora Zánová (2. místo), Anna Herzmannová a Filip Houzim (3. místo), mezi třeťáky se s diplomy mohli pochlubit Isabella Šrajerová (1. místo), Kristýna Macková a Karolína Průhová (2. místo) a Tereza Tótová (3. místo), v řadách čtvrťáků si ceny mohli vybrat Kateřina Kroupová (1. místo), Zlata Rothová a Andrej Čislák (2. místo), Jakub Svárovský (3. místo). Páté ročníky nejúspěšněji reprezentovali Magdalena Snítilová (1. místo), Dominika Dudová (2. místo) a Robert Dostalík (3. místo). Výkony často byly velice těsné  a o konečných výsledcích někdy rozhodovaly i vyložené maličkosti (hlasitost, správná výslovnost, výběr básně, emoce, gesta, barva hlasu…). Již nyní se těšíme na příští ročník, na nové neotřelé básničky a na napětí, které tuto soutěž bezesporu provází. A Vás požádám, abyste drželi palce dětem, které budou reprezentovat naši školu v celopražském kole počátkem března :-). O tomto dění Vás budeme informovat v některém z dalších zpravodajů..                                          .

Týdenní plán 26.2. – 2.3.2018

Český jazyk
– po celý týden budeme opakovat vzory středního a ženského rodu, určování koncovek u POJ, určování mluvnických kategorií u POJ (pád, číslo, rod, vzor), určování slovních druhů
– pokud zbude čas, začneme vzory mužského rodu

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 51
Český jazyk s draky – vybraná cvičení na str. 15 – 20

Matematika
– v tomto týdnu se zaměříme na především na převody jednotek délky, hmotnosti a objemu
– i nadále budeme věnovat pozornost pamětnému sčítání, odčítání, násobení, dělení do 1000, rovnice o jedné a více neznámých v prostředí dědy Lesoně, práce se zlomky

Matematika II – vybraná cvičení na str. 5 – 15

Člověk a jeho svět
– prezentace krajů ČR (Luky O. + Juli J., Lála + Dani, Mára O. + Mateo, Nela + Matylda)
– ČR – opakování demokratického státu a řízení státu (volební systém), příprava na test

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
28.2. Divadlo Glans
Od tohoto týdne k nám budou chodit každé úterý studentky 2. ročníku z PedF na praxi, zároveň bude opět probíhat praxe z matematiky každou lichou středu.

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
5.3. Dopravní výchova (přednáška)
9.3. Letem světem neslyšících (přednáška ve škole)
12. – 16.3. Sběr papíru
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Týdenní plán 19. – 23.2.2018

Český jazyk
– po celý týden budeme opakovat vzory středního a ženského rodu, koncovky POJ, určování mluvnických kategorií u POJ (pád, číslo, rod, vzor)

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 47 – 50
Český jazyk s draky – vybraná cvičení na str. 12 – 17

Matematika
– v tomto týdnu budeme věnovat pozornost opakování a procvičování všech nabitých matematických dovedností v rámci různých matematických prostředí

Matematika II – vybraná cvičení na str. 5 – 15

Člověk a jeho svět
– ČR – opakování demokratického státu a řízení státu (vláda, parlament, zákony, prezident)

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
21.2. Třídní kolo recitační soutěže
22.2. Školní kolo recitační soutěže

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
28.2. Divadlo Glans
5.3. Dopravní výchova (přednáška)
9.3. Letem světem neslyšících (přednáška ve škole)
12. – 16.3. Sběr papíru
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.-15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
18.-22.6. Letní ŠvP – Jelení louky

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018