AJ 2.A,B,C (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.1.,2019

Dobrý den,

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že tento týden bychom měli uzavřít hodnocení k 1.pololetí.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 na téma “Food” (jídlo).
 2. Pokračujeme v procvičování slovesa “like” (mít rád) slovní hrou a písemně. Například: I like (tea). I don’t like (bread). Znovu si společně odříkáme říkanku “I don’t like coffee.”
 3. Učíme se tvořit otázky se slovesem “like” a odpovět na ně. Například: Do you like cheese?” Yes, I do. nebo No, I don’t. K tomu si poslechneme příbě
 4. Opakujeme si již probraná základní slovíčka k Unitům 1-3 a k úvodnímu Unitu (Introductory Unit), abychom si je připomněli.
 5. Zpíváme si zimní písničku. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji zimní písničku zde: „Little snowflake“ ;-)

Domácí úkol/ Homework (HW): 

2.C,B na pondělí 14.1.     2.A. na pátek 18.1.2019: V pracovním sešitě si děti mají vypracovat křížovku na stránce 25. Děti si tím procvičují psaní probraných slovíček.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 1.A,B,C,D (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.1.,2019

Dobrý den,

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že tento týden bychom měli uzavřít hodnocení k 1.pololetí.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3.
 2. Zahrajeme si příběh “Four cakes” a společně si procvičujeme množné číslo u podstatných jmen. Například: a cake – two cakeS. Zde je odkaz na příběh “Four cakes”
 3. Připomeneme si názvy barev písničkou. Barvy si procvičujeme také v pracovním sešitě.
 4. Zpíváme si zimní písničku. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji zimní písničku zde: „Little snowflake“ ;-)

Domácí úkol/ Homework (HW):

1.D. na úterý 15.1.2019;    1.A.,1.B. na středu 16.1.2019;    1.C. na pátek 18.1.2019: 

V pracovním sešitě (Activity Book) si děti mají vypracovat stránku 20. Děti mají obrázky dokreslit a říkají si podle obrázků: How many trains? Two trains. (Kolik vlaků. Dva vlaky.) How many drums? Three drums. (Kolik bubnů? Tři bubny.) Děti si tím procvičují množné číslo u podstatných jmen.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 5.A. (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.1.,2019

Dobrý den,

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že tento týden bychom měli uzavřít známky k 1.pololetí.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 3 na téma “My world” (Můj svět).
 2. Opět si procvičujeme sloveso “have got” (mít) v kladných a záporných větách, ve staženém a plném tvaru a v otázká
 3. Věnujeme se tématu “moje škola”. Například porovnáváme školní rozvrhy a školy ve Velké Británii, USA a České Pracujeme se slovní zásobou v rámci tématu.
 4. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Homework (due Wednesday, January 16 –středa, 16.1.2019):

 1. V pracovním sešitě (Activity Book) si vypracovat cvičení 6 na str. 25 a cvičení 4 na str.27.
 2. Napsat si slovíčka do slovníčku k Unitu 3 (části 3A, 3B až po slovíčko “thin”).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.A,D (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.1.,2019

Dobrý den,

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že tento týden bychom měli uzavřít známky k 1.pololetí.

Portfolia na AJ 3.A.  Děti ze 3.A. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti ze 3.A. donesou portfolia do školy v den shrnujícího Testu 4, t.j., v pátek 18.1.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. 3.A. Shrnující Test 4 z Unitu 4 si napíšeme v pátek 18.1. V pondělí 14.1. si ještě opakujeme Unit 4. Ve čtvrtek 17.1. budeme prezentovat projekty „My favourite food“ a pokud stihneme, tak si poslechneme a přečteme „Colin in Computerland“.
 2. 3.D. Dokončíme Unit 4. Procvičujeme si sloveso „like“ v kladných a záporných větách a otázkách. Procvičujeme si také další učivo k Unitu 4 v pracovním sešitě. Učíme se o bankovkách a mincích anglicky (britské, české, americké). Ve čtvrtek 17.1. si zkontrolujeme domácí úkoly (slovíčka) a ústně zkoušíme odříkání říkanky zpaměti.
 3. Jak jsem dětem slíbila, tak vyvěšuji zimní písničku zde: „Little snowflake“ ;-)

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 4.C,D (Andrea Běhalová) – týden 14.-18.1.,2019

Dobrý den,

Hodnocení za 1.pololetí:  Připomínám, že tento týden bychom měli uzavřít známky k 1.pololetí.

Portfolia na AJ 4.C: Děti ze 4.C. mají nyní portfolia u sebe doma. Děti ze 4.C. donesou portfolia do školy v den shrnujícího Testu 3, t.j., v úterý 15.1. 

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v týdnu 14.-18.1.2019 budeme pokračovat v následujícím:

 1. 4.C.Minulý týden ve středu jsme byli spojeni s druhou polovinou třídy a tento týden v pondělí budeme také spojeni. Shrnující Test 3 z Unitu 3 si napíšeme v úterý 15.1. V pondělí 14.1. si znovu opakujeme Unit 3 a rozšíříme si slovní zásobu v rámci tématu. Ve středu 16.1. začneme Unit 4 na téma „Animals“ (zvířata).
 2. 4.D. –Dokončíme Unit 3. V úterý 15.1. si zkontrolujeme domácí úkoly. Pracujeme se slovní zásobou a procvičujeme si příslovce a určování času. Opakujeme si Unit 3.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová