5.B – týden od 20.11. – 24.11. – angličtina M. Mariašová

Proběhne kontrola domácího úkolu ze str. 26 v učebnici,

Děti si zapíší novou slovní zásobu (ve skutečnosti je tam mnoho slov, která děti již znají) a v pátek napíšeme test ze slovíček 2C, D a Days of the week ze str. 81 v pracovním sešitě, do testu zařadím i jednoduché úkoly typu:

Odpověz:

How old is your brother/sister?

Where do they live?

Whose watch is this?

Is this your bag? No, …………… It is …………(její) taška.

Nebo:

Převeď do záporu:

Their names are………….

They are ten and eleven.

Her house is in Prague.

Nebo doplň tvary slovesa to be v přítomném čase – pracovní sešit str. 16 a 17.

V týdnu od 27.11. ve čtvrtek napíšeme test za lekci 2 a zahájíme lekci 3.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

 

2.A,B,C,E – týden od 20.11. – 24.11. – angličtina M. Mariašová

Pokračujeme v lekci School time!

Procvičujeme barvy, číslovky, abecedu, jednoduché pokyny a fráze.

Na str. 15 v učebnici najdete jednoduchou písničku, kterou lze říkat i jako básničku, některé děti ji zvládly již v hodině, ostatní si ji mohou zopakovat doma, v hodině se k ní ještě vrátíme.

Na stránkách Oxford University Press najdete pod označením Happy House 2 online volně přístupné materiály, kde lze najít i některé poslechy včetně této písničky.

Na You Tube najdete výukové anglické písničky a říkanky na Super Simple Songs.

Domácí úkol na týden od 27.11. – pracovní sešit str. 18 – 19 bez poslechu.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

2.D Týdenní plán od 20.11. do 24.11.

Český jazyk: Krátké a dlouhé samohlásky. Psaní ú, ů. PS s. 34-36. Písanka s. 17.

Matematika: Procvičování sčítání a odčítání do 30. Prostředí: Cyklotrasy, Děda Lesoň, Parkety, Sousedé, Pavučiny, Pyramidy. PS s. 30-32. Geometrie: Zopakujeme si geometrické tvary čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh (PS „Lev“ s. 11).

Člověk a jeho svět: Rodina, rodinné vztahy, rodinné oslavy, domov. PS s. 21-23. Prosím napište dětem stáří členů vaší rodiny (sourozenci, rodiče, prarodiče, pokud ještě žijí i praprarodiče). 

5.B – akce ve třídě -listopad 2017

Vážení rodiče,

minulý týden proběhla ve třídě ukázková dvouhodinovka výuky, jak jsem ji zažila já. Děkuji, že jste našli oblečení, ve kterém bychom mohli do školy i dříve /džíny byly opravdu jen v tuzexu/. Chyběly jen pleteniny, ale objevil se i pionýrský šátek. Naučili jsme se slib jisker, budovatelskou báseň, namalovali si Auroru /mimochodem, moc se jim povedla/ moje děti ji malovaly v mateřské školce. Vyslechli jsme Kaťušu. Děti se podivovaly, že již existoval wolkmen. Děti si „hru“ zahrály s chutí, někdo se do nové situace tak vžil, že málem byly slzy. Padaly poznámky za chování – pokud je někdo zapsal do ŽK – pokud jsou u data 16.11.1983 – tak neplatí – i když…..

Děti byly rády, že dnes můžou říct svůj názor, diskutovat, nechodit kolovat, rozhodovat se. Na druhou stranu se jim líbilo ticho při práci.

Konzultace proběhnou ještě toto úterý /21.11./. Pokud jste se nestačili zapsat nebo vám žádný termín nevyhovoval, prosím, napište mi, domluvíme se. Děkuji za vaši rychlou reakci na změny, které v termínech proběhly.

30.11.2017 cca od 17 – 20 hodin bychom se mohli sejít ve třídě v adventní dílně při výrobě adventních věnců. Napište mi na mail, zda byste o takovou akci měli zájem. Díky. Vlaďka Strculová Procházková

PS – kdo ještě neuhradil příspěvek na Radu rodičů /300,-/, prosím učiňte tak a dětem to zapište do ŽK. Díky.

5.B – týdenní plány 20. – 24.11.2017

ČJ – stále procvičujeme shodu podmětu s přísudkem /podmět v 1.p./, opakování rozšíříme na několikanásobný podmět a přísudek, přísudek slovesný /rozšíření o přísudek jmenný, jmenný se sponou/. Budeme se zabývat rozborem slova /kořen, předpony, přípony, koncovky/. Stále pracujeme s vyjmenovanými slovy a pádovými otázkami. Děti by měly mít každý den DÚ. Nutné jsou opravy písemných prací a zdůvodňování. Každé úterý budeme psát testíky. Na velký děti včas upozorním.

Dílna čtení  a psaní – kdo a jaká je naše hlavní postava, v jakém prostředí a kdy se děj odehrává. Důraz se klade na schopnost vyjadřování celými větami – použití vhodných sloves. V kulturním deníku by mělo být 8-9 zápisů ze čtení. Děti je nemusí zapisovat ihned po čtení, je na nich, kdy své myšlenky zpracují – je to jejich osobní zodpovědnost.

ČJS – toto pondělí /20.11/ a příští /27.11./ bychom měli pokračovat ve vycházkách za památkami Prahy. Čeká nás dlouho odkládaný Petřín a Národní divadlo. Děti by měly být připraveny, doprovod zajištěn /díky moc mamince/ – pokud by s námi ještě někdo chtěl jít, budu ráda. Záleží jen na počasí. Pokud by mělo být hodně zima a deštivo, určitě zůstaneme ve škole. Stejně dávejte dětem teplé oblečení. Díky hvězdárně se možná již trochu pustíme do studia Vesmíru.

ČSP – práce s portfoliem. Již máme dány termíny Mistrovské práce, upřesníme kritéria hodnocení. Tento týden by měly mít děti portfolia ve škole.

 

Týdenní plán 20. – 24. 11. 2017

Čj – čtení s porozuměním, práce s textem – řízené čtení. Vyjmenovaná a příbuzná slova po B, výjimky. Psaní úhledného písma, přepis a diktát vět. Vypravování.

M – procvičování sčítání, odčítání, násobení. Dělení. Písemné sčítání a odčítání s kontrolou. Slovní a logické úlohy. Úlohy v matematických prostředích. Rýsování úseček, bodů na úsečce i mimo úsečku. Opravný test.

Čjs – Velkomoravská říše, Cyril a Metoděj.

V úterý 21. 11. od 13,30 hodin se koná ve ŠD divadlo – Betlém.