Týdenní plán 21. – 25. 5. 2018

ČJ – čtení s porozuměním, práce s textem, tvorba pozvánek. Opakování VS po B, L, M, P – test. Vyvození VS po S a jejich slov příbuzných. Význam slov. Přepis a doplňování i / y do textu. Nácvik programu k festivalu.

M – opakování dělení se zbytkem a dělení pomocí rozkladu – test. Slovní úlohy, úlohy v různých matematických prostředích, práce s tabulkou. Geometrie – konstrukce trojúhelníku, kružnice, kruhu. Tělesa.

ČJS – lidské tělo – opakování – test. Kočičí zahrada.

AJ 2.D. (Běh) -čtvrtek 24.5.2018

Dobrý den,

Pokud nenastanou nějaké změny, tak ve čtvrtek 24.5.2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 6.
 2. Zopakujeme si slovní zásobu (oblečení) a dokončíme dramatizaci příběhu o myšákovi Spikovi a jeho klobouku. :)
 3. Zábavnou hrou s kostkama si procvičujeme slovní vazbu “I’m wearing…” (Mám oblečeno….) a také v otázkách “What are you wearing?”, “Are you wearing a (red) hat?”
 4. Pokračujeme v procvičování v pracovním sešitě.

Domácí úkol -Homework (2.D. na čtvrtek 24.5.): V pracovním sešitě si děti mají vypracovat stránku 49. V tomto cvičení děti vybarvují obrázky a procvičují si psaní slovíček (oblečení).

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 3.C.,3.D. (Běh) – týden 21.-25.5., 2018

Dobrý den,

Minulý týden jsme ve 3.C. a 3.D. byli spojeni s druhou polovinou třídy a tak jsme mírně upravili výukový plán. Tento týden 3.D. je ve škole v přírodě. Pokud nenastanou nějaké další změny, tak v tomto týdnu 21.-25.5.,2018 pracujeme s dětmi ve 3.C. na následujícím:

 1. Opakujeme si Unit 7 –procvičujeme si popis lidí hrou, procvičujeme si v pracovním sešitě a opakujeme si Unit 7. Termín shrnujícího Testu z Unitu 7 ještě upřesníme.
 2. Písemný domácí úkol jsem dětem ve 3.C. a 3.D. nezadala. Avšak děti si mají pravidelně opakovat slovíčka a učivo k Unitům 1-7.
 3. Děti ve 3.C. a 3.D. mi odevzdaly portfolia, takže je mám u sebe. V předchozích týdnech doma si děti měly portfolia dát do pořádku –t.j., pěkně si urovnat vše v portfoliu, tak aby vše bylo přehledné a nepřekrývalo se v Euroobalech. Popřípadě také přidat alespoň 5prázdných Euroobalů. Portfolium by mělo obsahovat všechny shnující Testy a mini-testy, pracovní listy, projekty a doplňující dokumenty k probranému učivu. Vedení portfolia budeme nyní hodnotit známkou.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 4.A.,4.B.(Běh) – týden 21.-25.5., 2018

Dobrý den,

Portfolia -4.A.,4.B. –Děti ve 4.A. a 4.B. mají svoje portfolia u sebe doma. Děti si je mají dát do pořádku –t.j., pěkně si urovnat vše v portfoliu, tak aby vše bylo přehledné a nepřekrývalo se v Euroobalech. Popřípadě také přidat alespoň 5 prázdných Euroobalů. Portfolium by mělo obsahovat všechny shrnující Testy a mini-testy, pracovní listy, projekty a doplňující dokumenty k probranému učivu. Vedení portfolia budeme hodnotit známkou. Děti je mají donést do školy a odevzdat k pololetnímu hodnocení v úterý 22.5.

Pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 21.-25.5.,2018 pracujeme na následujícím:

 1. 4.B. – Pokračujeme v Unitu 6 – procvičujeme si dny v týdnu –ústně, písemně a mini-testem. Věnujeme se volnočasovým aktivitám formou rozhovorů ve dvojicích s použitím slovesa „like“ a „love“. V úterý 22.5. si zkontrolujeme DÚ. Ve středu 23.5. si vysbíráme opravy k Testu 5 napsané v A4 sešitech a rodiči podepsané Testy k Unitu 5. V pátek 25.5. budeme pracovat na malém projektu k volnočasovým aktivitám –děti si mají donést 7 obrázků (vystřižených z časopisu nebo nakreslené), na kterých jsou zobrazeny volnočasové aktivity a kterým se děti věnují během týdne.
 2. 4.A. ––Dokončíme prezentace malých projektů „My week“ v úterý 22.5. Procvičujeme si rozhovory ve dvojicích k volnočasovým aktivitám. Rozšíříme si slovní zásobu o žánra televizních programů. Začneme si opakovat Unit 6.
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

AJ 5.A.,5.C.,5.D.(Běh) – týden 21.-25.5., 2018

Dobrý den,

pokud nenastanou nějaké změny, tak v tomto týdnu 21.-25.5.,2018 pracujeme na následujícím:

 1. Pokračujeme v Unitu 5: Procvičujeme si konverzaci vztahující k významným budovám, obchodům a místům ve městě a jejich umístění ve městě. Učíme se používat sloveso “can”/”can’t” ve větách a otázkách a hrou s kostkama.
 2. Dokončíme ústní zkoušení –popis domu s použitím místních předložek.
 3. Procvičujeme si v pracovním sešitě.

Homework (due Wednesday, May 23 –středa 23.5.2018):

5.A., 5.C., 5.D. –Napsat si slovíčka do slovníčku k Unitu 5 (část 5C).

5.C. -Navíc si vypracovat v pracovaním sešitě str.43/cv.6,7.

Přeji všem hezký den,

Andrea Běhalová

5.B – týdenní plán 21. – 25. 5. 2018

Český jazyk: gramatika: procvičování psaní velkých písmen, kontrola DÚ /PS 2/, kontrola opravy pracovního listu /ze čtvrtka – koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda podmětu s přísudkem/, přímá řeč /PS 2, vlastní knihy/.

Dílna čtení a psaní – přesune se z pondělí na úterý /kontrola zápisů v kulturních denících/, ocenění za portfolia /i to, co měly děti přes neděli/. Práce s básní /či písní/ – týdenní úkol. Příprava divadelního představení na Chlupíkovo divadelní léto.

ČJS – v pondělí procházka po Praze /Kampa, Staroměstské náměstí – radnice, Žižkovská věž. Děti provádí po památkách./děkuji paní Stejskalové, která s námi půjde/.

Od školy odcházíme v 8 hodin, návrat do 11.45.

Projekt Evropa – práce ve dvojicích.

Historie – zápis vývoje po roce 1948. Klíčová slova: demokracie, totalita, železná opona, zodpovědnost.

ČSP – pokračujeme v prezentacích portfolií – Mistrovských děl.