5.B – týdenní plán 18. – 22.9.2018

ČJ – opakování učiva z nižších ročníků – vyjmenovaná a k nim příbuzná slova /psali jsem první diktát – dopadl poměrně dobře/ – nutné, aby děti vypracovávaly opravy u všech chyb. Dále procvičujeme podstatná jména – koncovky u rodu mužského, ženského i středního /rod, číslo, pád, vzor/ – největším problémem se zdá být rozpoznání pádu. Dále jsme si zopakovali hláskovou a slabikovou stavbu slova a slova nadřazená, podřazená a souřadná a antonyma. Tento týden budeme v opakování pokračovat – čeká nás druhý diktát /především na koncovky podst.jmen/.

Čtení – kulturní deník dokončujeme ze 4. třídy, kdo dopsal, dostane nový. Pravidla práce i kritéria hodnocení zůstávají stejná. Dílna čtení zůstává v pondělí první dvě hodiny. Čteme každý den ráno /po – stř./, zapisujeme 1x  týdně. Děti mají k dispozici spoustu nových knih ze čtenářského klubu /ve třídní knihovně.

ČJS – opakujeme Českou republiku – učivo ze 4. třídy. Děti mají rozdělenu skupinovou práci na památkách Prahy – pravidla i kritéria hodnocení jsme vytvořili společně. V blízké době se taky vrátíme k volbám – samozřejmě jen ve všeobecných znalostech /symboly, demokracie../.

ČSP – jednak budou děti pracovat na památkách Prahy /dle jejich zájmu/, jednak už pomalu připravujeme portfolia z pracovních na ukázková /celoroční plán/.

 

 

2.D Týdenní plán od 18.9. do 22.9.

19.9. v 17 h – třídní schůzka

Český jazyk: Referáty z četby. Tvoření a psaní vět. Abeceda, řazení slov podle abecedy. PS s. 8-11. Písanka s. 6,7.

Matematika: Opakování z 1.ročníku: Krokování, pyramidy, parkety, spojovačky, sčítání a odčítání do 20, měření délky. PS s. 10, 11.

Člověk a jeho svět: Adresa bydliště a školy. Opakování: měsíce, dny v týdnu, části dne, hodiny. PS s. 6,7.

5.A Týdenní plán 18.9. – 22.9.

ČJ
Opakování učiva nižších ročníků
Mluvnické kategorie podstatných jmen a pravopis koncovek podstatných jmen, mluvnické kategorie sloves, podmět a přísudek ve větě
Vyjmenovaná slova – ověřování znalosti
Čtení: Křižíkova fontána
Sloh: Přímá řeč
PS str. 7 – 10
Uč. str. 10 – 16

M
Opakování učiva nižších ročníků
Krokování, děda Lesoň, zlomky, slovní úlohy
Násobení a dělení v oboru malé násobilky – ověřování znalosti
G: kolmice a rovnoběžky, konstrukce různých druhů trojúhelníků, obvod a obsah obrazců ve čtvercové síti
PS str. 7 – 10
Uč. str. 7 – 16

ČJS
Opakování učiva nižších ročníků
Dějiny: Karel IV. – Josef II. ověřování znalosti (učebnice str. 6 – 22)
Zeměpis: ČR – povrch, podnebí, zemědělství, vodstvo
PS str. 28 – 29

* 19.9. od 17:00 hodin se koná třídní schůzka.

* V případě příznivého počasí se uskuteční ve čtvrtek 21.9. od 10:00 hodin podzimní běh 5. tříd. Prosím o vhodné oblečení.

* 18. 9. končí termín pro obalení sešitů i učebnic a přinesení veškerých chybějících pomůcek (výtvarná výchova, portfolio, rýsovací potřeby, slovníček pro význam slov, popisovací desky).

* Děkuji všem rodičům za včasné zaplacení pracovních i klasických sešitů pro 5. ročník, Bírovým, Brousilovým, Filipkovým, Kločurkovým, Lukešovým, Tomkovým i paní Vackové za hygienické pomůcky za nad rámec stanoveného množství (1 balíček kapesníků na 1. pololetí) a paní Částkové za papíry do tiskárny.

Přeji všem klidnou neděli.
Eva Bezoušková

Týdenní plán 3.D od 18. 9. do 22. 9.

ČJ

Tento týden jsme opakovali abecedu hrou (řazení dětí v prostoru, řazení slov, pátrání po smyslu existence abecedy…). Abeceda zpaměti (každý mi přeříká „básničku“, někteří žáci již mají splněno). Dělení hlásek na samohlásky a souhlásky měkké, tvrdé, obojetné. Třídění slov dle pravidel psaní Y – I, hry na I – Y.

Každodenní čtenářské chvilky, představení knihy a jejího obsahu kamarádovi. Každý by již měl mít svou knihu ve škole… Na přelomu měsíců budeme zavádět prezentace knihy před třídou a vedení čtenářských listů.

Zavedení „červených “ sešitů na ČJ.

V následující týden bude zaměřen na procvičování pravidel psaní u – ů – ú a opět měkké a tvrdé souhlásky a psaní I – Y. PS str. 9 – 12.

 

M

Tento týden jsme se pohybovali zejména v prostředí násobilkových obdélníků, sčítacích tabulek a slovních úloh.  Založili jsme „zelené“ sešity na M, jejichž součástí je vlepená tabulka násobků, kterou mohou žáčci volně používat dle potřeby. V případě fixování spoje si děti mohou začernit příslušné políčko.

V příštím týdnu nás čeká  i geometrická část – obsahy, obvody a části geometrických útvarů plošných. Konstrukce staveb z kostek. Prosím o přinesení stíratelných tabulek, funkčních fixů a hadříků, ořezaných tužek a pravítek. Dále budeme procvičovat násobení (v oboru do pěti), pamětné sčítání a odčítání. Zopakujeme krokování, odhalíme písemné sčítání. PS str. 8 – 10.

ČJS

Prosím pokračujte v práci na rodokmenu – jméno + příjmení + zaměstnání (pouze do dohledatelných linií, nemusí být vyplněna zdaleka všechna políčka!!!). Jedná se o termínovaný úkol do 25. 9.

Pravěk – pokračování v tématu České země v pravěku. Keltové na našem území. V pondělí 25. 9. krátký testík na uzavření tématu Pravěk.

Ve středu 20. 9. dle počasí vycházka do okolí školy.

 

Další informace:

19. 9. od 17:00 TS

20. 9. vycházka do okolí školy.

26. 9. Výlet na Říp. Obědy jsem odhlásila, nemusíte tak činit individuálně.

Děti denně sbírají perly do pokladu (děti vysvětlí :-)), a vysloužily si tak Žolíka, kterého mohou použít, když něco zapomenou či nevypracují DÚ. Žolík platí pouze v mých hodinách.

Přeji Vám krásné dny a těším se na další spolupráci

Pavla P.

 

 

 

Týdenní plán 4.A 18.-22.9.2017

Český jazyk
– opakování – abeceda, spodoba hlásek…

Český jazyk – vybraná cvičení na str. 4 – 6

Matematika
– opakování – násobení, sčítání a odčítání do 1000, veškerá matematická prostředí…

Matematika II – vybraná cvičení na str. 4 – 8

Člověk a jeho svět
– Opakování dějin – opakování především přemyslovských knížat a králů

AKCE TŘÍDY V TOMTO TÝDNU
19.9. Třídní schůzky od 17 h
21.9. Podzimní běh (s sebou oblečení na ven)

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY
29.9. Ředitelské volno
2.10. Vybírání zálohy na zimní ŠvP (2.500 Kč)
26.-27.10. Podzimní prázdniny
6.-27.11. Konzultační hodiny (budou upřesněny)
23.12.-2.1.2018 Vánoční prázdniny
2.2. Pololetní prázdniny
5.-9.2. Jarní prázdniny
29.-30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno

Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Týdenní plán 4.B 18.9. – 22.9. 2017

ČJ
mluvnice
– opakování učiva 3. ročníku (slovní druhy – pády u podstatných jmen, obojetné souhlásky y/i, abeceda)
– dokončení písanky (psací písmo)
sloh (psaní deníku) shrnutí za čt, pá, so, ne – čteme v pondělí, shrnutí za po, út, st – čteme ve čtvrtek (min ¾ stránky, max celá stránka)
čtení (každé pondělí – práce s podvojným deníkem)
čtenářská dílna – středa (téma: čtyřlístek, propojeno s VV)

M
aritmetika
– početní operace (+,-,x, :) do 1000, velká násobilka, cvičení v pracovním sešitě (mince, rodokmen, parkety)
geometrie
– opakování: přímka, úsečka, bod, čtvercová mříž (obsah, obvod, jednotky cm, mm)

ČJS
vlastivěda
– pohoří, řeky, orientace v mapě, světové strany S,V,J,Z
historie
– ve čtvrtek budeme psát opakovací kvíz na známky (od pravěku po Karla IV.), děti si braly desky domů, mají v nich DÚ z pátka, ve čtvrtek ho budu kontrolovat

!!!! změna středečního TV – místo středy bude až ve čtvrtek, z důvodu podzimního běhu (ročníková akce), hned 1. hodinu teplé oblečení s sebou!!!!!!!!

– opakovat si na testík z historie, dokončit úkol o Karlu IV.
ABSENCE – pokud někdo chybí, napište do ŽK omluvenku, děkuji

peníze za švp: vybírám 3000,- od 11.9. do 21.9. (po dětech, osobně na třídní schůzce, v nadepsané obálce přes recepci) – ve čtvrtek 21.9. peníze odnášíme do agentury

TDÚ – čtenářské bingo (informace v emailu), datum prvního odevzdání – 2.10. 2017

Akce:
19.9. třídní schůzka, od 17h u nás ve třídě
21.9. Podzimní běh (ročníková akce)
29.9. Ředitelské volno
16.10. – 20.10. podzimní ŠVP, tematický týden
26.10.- Pát 27.10. Podzimní prázdniny
23.12. – 2.1. 2018 Vánoční prázdniny
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny
5.2. – 9.2. Jarní prázdniny
28.2. 2018 Divadlo Glans – ve škole