Týdenní plán 17. – 21. 12.

Vážení rodiče, milé děti,

tento týdenní plán je posledním v letošním kalendářním roce. Následující týden bude ve znamení předvánočních příprav, vyrábění a užívání si… Ale nejprve musíme dokončit několik věcí (test ČJS – úterý, slovní druhy – diktát, opravný test z dělení s ocáskem – pondělí po škole pro několik nešťastníků, kterým se nezdařil). Prosím o zaplacení 250,-Kč za fotografie, kdo tak již neučinil.

Co nás čeká?

Úterý – test z ČJS (děti si odnesly domů portfolia a mají se učit na základě sebehodnocení, které by měly mít vložené)

Středa – od 16:00 do 17:30 předvánoční dílna – vyrábění svícnů pro rodiče i děti (i děti bez rodičů :-)). Vím, že před Vánoci každá hospodyňka neví, kam skočit dříve. Proto to skutečně berte jen jako nabídku, nikoliv povinnost!!! Děti Vám měly přinést domů pozvánku v průběhu minulého týdne.

Čtvrtek – Florbalový turnaj (děti přijdou před 8:00 do tělocvičny v barvě svého teamu). Zbytek třídy – druhou vyučovací hodinu půjdeme našim sportovcům fandit. Dále budeme vyrábět v rámci adventních dílniček, které pořádám společně se 4.B jako mezitřídní projekt.

Pátek – zkrácení výuky na 11:40 (prosím o podpis v ŽK, v pondělí budeme zapisovat)

  • první hodina – rozklíčování Andělíčků (pro svého svěřence by každý Andělíček měl přinést milý dáreček).
  • druhá hodina – vánoční angličtina
  • třetí a čtvrtá hodina – adventní zpívání, vánoční besídka, rozbalování dárečků… Prosíme maminky o několik kousků vánočního pečiva. V loňském roce jsme všichni ochutnávali a bylo to moc prima.

A co v jednotlivých předmětech?

ČJ

  • podstatná jména – rod, číslo, pád
  • PS – 42 – 43

M

  • telá čísla
  • PS 27 – 28

ČJS

  • test

Co jsme stihli – PRO CHYBĚJÍCÍ, ABY VĚDĚLI, CO SI MOHOU DOPLNIT: M PS do 26/8, Poč. str. 19 a 20, ČJ PS do 41, ČJS sebehodnocení, dokončení.

Krásné předvánoční dny přeje

Pavla P.

 

 

Týdenní plán 10.-14. 12. 2018, AJ1- 3.B+3.C

Začínáme Unit 3: At Happy House,píseň Playing with a car ,slovní zásoba- hračky, pokyny ke cvičení robotů, komiks „Je to auto?“, říkanka „I´m a red robot“, poslechová cvičení s rozhovory: Je to ….? Ano, je./Ne, není. To není … . Domácí ůkoly do PS – vybraná cvičení ze str. 13-22.

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ 2018/2019 – 9. ROČNÍK

Doporučené

i letos se žáci 9. ročníku podrobili národnímu testování SCIO. Výsledky testů obecných studijních předpokladů, v českém jazyce a matematice jsou porovnány z hlediska potenciálu žáků a také s výsledky všech deváťáků testovaných v republice.
Škola i žáci tak dostávají dobrý nástroj k posouzení své práce.

Výsledky – SCIO_souhrn
Výsledky dosaženými v českém jazyce patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol Celý článek