FESTIVAL 2018

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
25. výročí založení školy jsme oslavili ve čtvrtek 14.6. 2018. Pozdravit a předat květiny paní ředitelce přišel pan starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka. A pak už jsme mohli prožít společně se všemi rodiči, žáky a dalšími hosty jeden obyčejný školní den. Celý článek

3. A Týdenní plán 11. – 15. 6. 2018

ČJ – slovesa – určování času. Procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen – pád, číslo, rod. Procvičování vyjmenovaných slov. Nácvik divadelního představení.

M – procvičování písemného sčítání, odčítání, násobení a dělení se zbytkem, slovní úlohy. Krokování s pokynem „čelem vzad“ (s otočkou). Tělesa.

ČJS – Kočičí zahrada. Prevence nemocí a úrazů.

Akce: ČT 14. 6. Festival 2018 v 16.00 – 19.00 hod. – všichni rodiče jsou srdečně zváni.
Naše divadelní představení – ČT 21. 6. dopoledne pro děti ve škole (10.55 – 11.40),
ČT 28. 6 v 17.00 hod. pro rodiče – všichni jsou srdečně zváni.
Plavání končí v pátek 22. 6.

25. výročí založení školy

Vážení rodiče, příznivci naší školy,
srdečně všechny zveme na oslavu 25.výročí školy. Začínáme v 16 hodin slavnostním zahájením v atriu školy. Držte nám palce, ať nám počasí přeje! Případný déšť nás ale neodradí, takže přijďte vybaveni i na tuto variantu. Následně až do 19 hodin budou probíhat různé další doprovodné programy v celé budově školy – výstavy, prezentace, divadla, tvořivé a čtenářské dílny. Mysleli jsme i na drobné pohoštění. Přijďte si s námi užít jeden obyčejný školní den.
Srdečně zvou všichni žáci a zaměstnanci školy.

21.5.-25.5.

Český jazyk:
Procvičování psaní i,y. psaní souhlásek uvnitř a na konci slova – spodoba: P-B, D-T, Ď–Ť, F-V. Pošlu diktát k opravě a podpisu. Napíšeme další diktát.
Úvod do učiva o slovních druzích. Opakování psaní velkých počátečních písmen u vlastních jmen.
PS 2.díl – Seznámení s ostatními slovními druhy- dokončení. Podstatná jména.
Další čtenářská dílna.
Seznámení s vázaným písmem.
Dobrovolný d. ú. –do pátku zadaný text psaný vázaným písmem.

Psaní: str. 19, 20, 21.
psaní vázaným písmem.

Matematika:
PS 2.díl- Procvičování sčítání a odčítání do 100 a násobilka 2, 3 a 4. Prosím o procvičování cestou do školy apod.
Nepovinný d. ú. 39/4

Člověk a jeho svět– Keltové, Germáni, Slované na našem území. Staré pověsti české.
Prosím o přibalení červené knihy komiksu z Vánoc se starými pověstmi českými, které jsme začali číst.
Preventivní program Kočičí zahrady /již 2. lekce/

BUDOUCÍ AKCE TŘÍDY

28. 5. Zubní prevence ve škole /1v.h./ v rámci programu Dětský úsměv
29. 5. KD Mlejn. Staré pověsti české
1. 6. fotografování třídního kolektivu i zvolených skupinek
11. 6.- 15.6. ŠvP
18. 6. Exkurze do ZOO
25 .6. Planeta Česko- kino

Dobročinný pestrobazar 21.-24.5. 2018

Z iniciativy členů Žákovského parlamentu se budou ve dnech 21.-24.5. ve vestibulu školy vybírat nepotřebné knížky, oblečení a hračky. Všechny získané předměty se poté prodají na pestrobazaru a výtěžek bude použit na výcvik asistenčních psů. Sbírku pořádá společnost Pestrá pro výcvik asistenčních psů.
Více dalších informací najdete na http://www.pestra.cz/pestrobazar
Podpořte dobrou věc!