Rodičovská kavárna – Svět se mění

Doporučené

Fotogalerie z akce – prohlédněte si fotografie
DSC07711Další kavárna pro rodiče na téma tentokrát na téma „Svět se mění, stíháme?“ Skrytá zákoutí sociálních sítí aneb co by (nejen) děti měly vědět, než dají lajk… se konala 14.listopadu 2017 v 17:00 hodin. Celý článek

Florbal-Pohár DDM P-13

Ve dnech 8.a 15.11. proběhly v rámci Poháru DDM P-13 turnaje ve florbalu chlapců. 8.11. prošlo celým turnajem zcela suverénně družstvo chlapců 8.-9.tříd, a po dlouhé době opět stanulo na nejvyšším stupínku. Tímto vítězstvím získalo i možnost startu na pražském finále dne 27.11.2017 v hale na Kotlářce.
Na tento výborný výkon o týden později navázala další 2 školní družstva (4.-5.tříd a 6.-7.tříd) a ani ona nenechala nikoho na pochybách, kdo v letošním ročníku kraluje ZŠ na P-13 ve florbalu chlapců. Tým 6.-7.tříd též postoupil na pražské finále,které se má odehrát během ledna 2018.
Shrnuto tedy: 3 družstva = 3 turnajová vítězství.
Za výborné výkony a vzornou reprezentaci naší školy děkujeme a přejeme jim,ať se jim vydaří i budoucí pražské finále.Gratulujeme.

Tematický týden 5 x 5

Vyplňujeme PL

Vyplňujeme PL

V říjnu jsme se zúčastnili tematického týdne s názvem 5 x 5. Naše třída společně s ostatními čtvrtými ročníky pomyslně navštívila 5 x pět zajímavých míst ČR. Zkoumali jsme 5 největších měst a jejich památky, divadla, muzea, zoo a další zajímavá místa v nich. Pak jsme „navštívili“ 5 nejvyšších či nejrozsáhlejších pohoří. Nyní modelujeme jejich reliéf. „Propluli“ jsme pěti řekami od pramene až k soutoku či k místu, kde naši zemi opouštějí. Odhadovali jsme objem nádob, přeléváním měřili jednotlivá množství vody. „Prohléhli“ jsme si 5 velkých hradů či zámků a 5 památek UNESCO. Kreslili jsme erby měst a dokreslovali ustřiženou fotografii z kalendáře o ČR. Vše jsme hledali na mapě, určovali světové strany a zaznamenali si do slepé mapy. Nakonec se nám podařilo vymyslet 25 důvodů, proč je pěkné žít v České republice. Naše zem je přeci krásná.

Hledáme na mapě

Hledáme na mapě

Týdenní plán 13. – 17. 11. 2017

Čj – čtení s porozuměním, práce s textem, přepis textu. Vyjmenovaná a příbuzná slova po B, doplňování i/ý, zdůvodnění pravopisu, výjimky. Popis předmětu. Opakování učiva – test ( úterý ).

M – sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení do 100, slovní úlohy. Úlohy v matematickém prostředí autobusu. Rýsování úseček. Opakování učiva – test ( čtvrtek).

Čjs – 17. listopad, Velkomoravská říše.

17. 11. svátek

5.B týdenní plán 13.-17.11.2017

ČJ – dílna čtení – v pondělí, práce s knihou,hlavním hrdinou a prostředím. Tento den budeme ještě procvičovat koncovky podstatných jmen, shodu podmětu s přísudkem. Gramatika: test na koncovky napíšeme v úterý první hodinu. Poslední hodinu věnujeme hudbě – Kristýnka s tatínkem nás seznámí s hudebním nástrojem /pokud by někdo ještě přinesl, můžeme si trochu zahrát a zazpívat/. V ČJ se trochu posuneme k významu slov, kořenu, předponám a koncovkám. Děti přinesou test z minulého týdne.

ČJS – čtvrtek – návrat ke škole minulého století. Zároveň se vrátíme ke Komenskému a Marii Terezii /školství/.

Tento týden nevyrazíme za památkami /počasí/, ale věnujeme více času sebehodnocení /portfolia jsou součástí/ – zároveň  si děti mohou udělat termín na závěrečnou prezentaci svého ukázkového portfolia na závěr roku /povinné – součást známky ČJS/.

Hodnocení platí stejné jako ve 4.třídě. Známky, procenta, slovní, portfolio.

Děti mají velkou chuť cestovat /ČR, Praha/. Součástí je však chování podle pravidel. Domluvili jsme se, že za tři poznámky /ne zapomenutí úkolu nebo pozdní příchod, pokud se nebude opakovat často/ – tedy 3x závažné porušení pravidel /porušení školního řádu/ = napomenutí učitele. Týká se všech předmětů a učitelů. Zatím nikdo nepřesáhl počet 2. Děti by měly mít zapsány v ŽK – papírové. Měly by tam být zapsány i pochvaly – ty hlavně. Prosím o občasnou kontrolu  a vaše potvrzení, že jste to četli.

Díky moc za spolupráci a za rychlé zapisování ke konzultacím /a pochopení změn/.

Vlaďka Strculová Procházková