Kdo jiný?

Skupina žáků 2. stupně z naší školy pod vedením pí učitelky a koordinátorky práce parlamentu 2.stupně Petry Rajtrové se ve školním roce 2016/17 zapojila do projektu Kdo jiný? společnosti jeden svět na školách.

Tématem jejich celoroční práce byly děti, které pracují s pomocí asistenta. Skvělým výstupem byl film s názvem Mám asistenta, no a co?

Zkušenosti žáků i paní učitelky se dostaly do příruček projektu určených žákům a učitelům, kteří o zapojení do projektu zatím jen uvažují, i do časopisu Prahy 13 STOP.

Dětem i paní učitelce patří ještě jednou velký dík za skvělou práci a výbornou reprezentaci školy.

 

 

Šablony pro FZŠ pro Chlupa

Plakátek_Fakultní ZŠ prof.O.ChlupaP13

Projekt Šablony pro FZŠ pro Chlupa
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004289
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Naše škola čerpá v rámci tohoto projektu finance na školní psycholožku, školní speciální pedagožku, doučovací skupiny, klub deskových her a setkávání s rodiči v tzv. kavárnách pro rodiče.

„Hodina pohybu navíc“ – pokusné ověřování MŠMT

hodina pohybuVe školním roce 2016/17 je naše škola nově zapojena do pokusného ověřování programu MŠMT „Hodina pohybu navíc.“ 
hodina_pohybu_logo
Program organizuje Národní ústav pro vzdělávání a má za cíl motivovat žáky 1. – 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.
Celý článek

Čtenářský klub

logolinkŘíká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?
 Logo_Fin_čtkluby

Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby: inkluzivní prostředí pro rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu dvou let pracovat spolu s dalšími devíti pražskými základními školami. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u dětí, které doma nemluví česky, případně zda mohou čtenářské kluby pomoci jejich zdokonalování češtiny. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Praha – pól růstu ČR a běží v období 1. 8. 2016 – 30. 6. 2018.

Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství

  • Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.
  • Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce.
  • Čtení je potřeba věnovat čas.
  • Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.

V naší škole se od října 2016 schází čtenářský klub otevřený přibližně 12 dětem z prvního stupně, z nichž část tvoří děti s odlišným mateřským jazykem. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávají jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih a čtení. Čtenářský klub vedou dva manažeři – kmenový pedagogický pracovník školy a externista se znalostí dětské literatury a čtenářství z jiné organizace (nejčastěji z dětského oddělení veřejné knihovny).
Celý článek