FESTIVAL 2018

Doporučené


Fotogalerie – prohlédněte si fotografie z akce
25. výročí založení školy jsme oslavili ve čtvrtek 14.6. 2018. Pozdravit a předat květiny paní ředitelce přišel pan starosta MČ Praha 13 pan David Vodrážka. A pak už jsme mohli prožít společně se všemi rodiči, žáky a dalšími hosty jeden obyčejný školní den. Celý článek

25. výročí založení školy

Vážení rodiče, příznivci naší školy,
srdečně všechny zveme na oslavu 25.výročí školy. Začínáme v 16 hodin slavnostním zahájením v atriu školy. Držte nám palce, ať nám počasí přeje! Případný déšť nás ale neodradí, takže přijďte vybaveni i na tuto variantu. Následně až do 19 hodin budou probíhat různé další doprovodné programy v celé budově školy – výstavy, prezentace, divadla, tvořivé a čtenářské dílny. Mysleli jsme i na drobné pohoštění. Přijďte si s námi užít jeden obyčejný školní den.
Srdečně zvou všichni žáci a zaměstnanci školy.

Dobročinný pestrobazar 21.-24.5. 2018

Z iniciativy členů Žákovského parlamentu se budou ve dnech 21.-24.5. ve vestibulu školy vybírat nepotřebné knížky, oblečení a hračky. Všechny získané předměty se poté prodají na pestrobazaru a výtěžek bude použit na výcvik asistenčních psů. Sbírku pořádá společnost Pestrá pro výcvik asistenčních psů.
Více dalších informací najdete na http://www.pestra.cz/pestrobazar
Podpořte dobrou věc!

Setkání budoucích prvňáčků 5.6. 2018

„Tradiční odpoledne předškoláků“ se uskuteční v úterý 5. 6. 2018 od 16,00 do 17,30 hodin v prostorách FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Praha 5. Věříme, že si děti v tuto dobu užijí nejen zábavu při plnění úkolů na stanovištích připravených žáky pátých tříd, ale také se tímto způsobem seznámí s prostředím, kam 3. září přijdou jako noví žáci. Setkání je zcela dobrovolné a nemůžete- li se z jakýchkoli důvodů zúčastnit, není třeba se omlouvat.

Nabízíme několik termínů, kdy si zákonní zástupci žáků mohou zařídit Lítačku, přihlásit se do školní družiny a jídelny.
Termíny:  5.6.2018 –   14,00 – 15,30 h
18.6.201820.6.2018      8,00 – 10,00     a     15,00 – 17,00 h

Další informace a podrobnosti k organizaci začátku školního roku dostanou v těchto dnech všichni zákonní zástupci spolu s Žádosti o Lítačku poštou.

Hejného metoda v médiích

Výuka matematiky tzv. metodou Hejného není u nás ve škole módním výstřelkem. Učíme s její pomocí skoro 10 let. Pan profesor Hejný si ji dokonce u nás ve škole testoval.Přiklonili jsme se k ní pro nepochybně kladný vliv na motivaci k učení žáků a nikdy jsme se nesetkali s tím, že by naši žáci jakkoli zaostávali za žáky vyučovanými metodami klasickými (viz. výsledky matematických soutěží, kde se naši žáci opakovaně umísťují na předních místech, počet dětí přijatých na osmiletá gymnázia…). Celý článek