4.C TÝDENNÍ PLÁN 20.11. – 24.11.2017

ČESKÝ JAZYK

– předložky (bez, ob, v) a předpony (bez-, roz-, vz-, bě/bje, vě/vje)

– opakování učiva 3. třídy (VS a slova příbuzná, slovní druhy, aj.)

PS: str. 25-26, PS VS: výběr cvičení; U: výběr cvičení ze str. 18-29

ČTENÍ A SLOH

– čtení v hodině s hodnocením a čtení z deníků čtvrťáka

– prezentace přečtených knih (7, 16)

– výběr 2. nejlepšího ČL

MATEMATIKA

– rovnice o jedné neznámé (děda Lesoň, hadi, Myslím si číslo…)

– trojúhelníkový a čtyřúhelníkový šipkový graf

– nové učivo: dělení jednomístným číslem („s ocáskem“)

– průběžné opakování učiva 3. tř.

Výběr cvičení:PS str. 16-20, 24; Poč. 3.r.: str.40-41,Poč. 4.r.: str. 19-21;U:str. 22-30, 36

ČJS – Česká republika (státní svátky ČR, zemědělství a průmysl ČR)

ICT – Word (vkládání obrázků do textu) a Internet (vyhledávání informací)

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL

– vypracovat 3. čtenářský list do 15.12.2017

– žánr knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čtenářském portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

15.11.- 24.11. – konzultační hodiny ve 4.C (v recepci je zápisový list)

23.11. – návštěva výstavy v Galerii Rudolfinum (9h30-12h30)

27.11. – program prevence ve 4.C (10,00 – 12,30)

30.11. od 17h – věncování s rodiči a dětmi
1.12. –  fotografování jednotlivců

do 15.12.  – vybírání doplatku na zimní ŠvP (3 200 Kč)

23.12.2017 – 2.1. 2018 – vánoční prázdniny

7.1.- 13.1. 2018 – zimní ŠvP Černá hora

5.B – týden od 20.11. – 24.11. – angličtina M. Mariašová

Proběhne kontrola domácího úkolu ze str. 26 v učebnici,

Děti si zapíší novou slovní zásobu (ve skutečnosti je tam mnoho slov, která děti již znají) a v pátek napíšeme test ze slovíček 2C, D a Days of the week ze str. 81 v pracovním sešitě, do testu zařadím i jednoduché úkoly typu:

Odpověz:

How old is your brother/sister?

Where do they live?

Whose watch is this?

Is this your bag? No, …………… It is …………(její) taška.

Nebo:

Převeď do záporu:

Their names are………….

They are ten and eleven.

Her house is in Prague.

Nebo doplň tvary slovesa to be v přítomném čase – pracovní sešit str. 16 a 17.

V týdnu od 27.11. ve čtvrtek napíšeme test za lekci 2 a zahájíme lekci 3.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

 

2.A,B,C,E – týden od 20.11. – 24.11. – angličtina M. Mariašová

Pokračujeme v lekci School time!

Procvičujeme barvy, číslovky, abecedu, jednoduché pokyny a fráze.

Na str. 15 v učebnici najdete jednoduchou písničku, kterou lze říkat i jako básničku, některé děti ji zvládly již v hodině, ostatní si ji mohou zopakovat doma, v hodině se k ní ještě vrátíme.

Na stránkách Oxford University Press najdete pod označením Happy House 2 online volně přístupné materiály, kde lze najít i některé poslechy včetně této písničky.

Na You Tube najdete výukové anglické písničky a říkanky na Super Simple Songs.

Domácí úkol na týden od 27.11. – pracovní sešit str. 18 – 19 bez poslechu.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

5.B – akce ve třídě -listopad 2017

Vážení rodiče,

minulý týden proběhla ve třídě ukázková dvouhodinovka výuky, jak jsem ji zažila já. Děkuji, že jste našli oblečení, ve kterém bychom mohli do školy i dříve /džíny byly opravdu jen v tuzexu/. Chyběly jen pleteniny, ale objevil se i pionýrský šátek. Naučili jsme se slib jisker, budovatelskou báseň, namalovali si Auroru /mimochodem, moc se jim povedla/ moje děti ji malovaly v mateřské školce. Vyslechli jsme Kaťušu. Děti se podivovaly, že již existoval wolkmen. Děti si „hru“ zahrály s chutí, někdo se do nové situace tak vžil, že málem byly slzy. Padaly poznámky za chování – pokud je někdo zapsal do ŽK – pokud jsou u data 16.11.1983 – tak neplatí – i když…..

Děti byly rády, že dnes můžou říct svůj názor, diskutovat, nechodit kolovat, rozhodovat se. Na druhou stranu se jim líbilo ticho při práci.

Konzultace proběhnou ještě toto úterý /21.11./. Pokud jste se nestačili zapsat nebo vám žádný termín nevyhovoval, prosím, napište mi, domluvíme se. Děkuji za vaši rychlou reakci na změny, které v termínech proběhly.

30.11.2017 cca od 17 – 20 hodin bychom se mohli sejít ve třídě v adventní dílně při výrobě adventních věnců. Napište mi na mail, zda byste o takovou akci měli zájem. Díky. Vlaďka Strculová Procházková

PS – kdo ještě neuhradil příspěvek na Radu rodičů /300,-/, prosím učiňte tak a dětem to zapište do ŽK. Díky.

5.B – týdenní plány 20. – 24.11.2017

ČJ – stále procvičujeme shodu podmětu s přísudkem /podmět v 1.p./, opakování rozšíříme na několikanásobný podmět a přísudek, přísudek slovesný /rozšíření o přísudek jmenný, jmenný se sponou/. Budeme se zabývat rozborem slova /kořen, předpony, přípony, koncovky/. Stále pracujeme s vyjmenovanými slovy a pádovými otázkami. Děti by měly mít každý den DÚ. Nutné jsou opravy písemných prací a zdůvodňování. Každé úterý budeme psát testíky. Na velký děti včas upozorním.

Dílna čtení  a psaní – kdo a jaká je naše hlavní postava, v jakém prostředí a kdy se děj odehrává. Důraz se klade na schopnost vyjadřování celými větami – použití vhodných sloves. V kulturním deníku by mělo být 8-9 zápisů ze čtení. Děti je nemusí zapisovat ihned po čtení, je na nich, kdy své myšlenky zpracují – je to jejich osobní zodpovědnost.

ČJS – toto pondělí /20.11/ a příští /27.11./ bychom měli pokračovat ve vycházkách za památkami Prahy. Čeká nás dlouho odkládaný Petřín a Národní divadlo. Děti by měly být připraveny, doprovod zajištěn /díky moc mamince/ – pokud by s námi ještě někdo chtěl jít, budu ráda. Záleží jen na počasí. Pokud by mělo být hodně zima a deštivo, určitě zůstaneme ve škole. Stejně dávejte dětem teplé oblečení. Díky hvězdárně se možná již trochu pustíme do studia Vesmíru.

ČSP – práce s portfoliem. Již máme dány termíny Mistrovské práce, upřesníme kritéria hodnocení. Tento týden by měly mít děti portfolia ve škole.

 

5.A Týdenní plán 20. – 24. 11.

ČJ
Práce s chybou ze čtvrtletní písemné práce
Zdvojení souhlásek na rozhraní předpony a kořene slova, na rozhraní kořene slova a přípony
Nově: Souhláskové skupiny na styku předpony nebo přípony a kořene slova, které jinak píšeme a jinak vyslovujeme, příponové části odvozených přídavných jmen
Pravopisné cvičení – souhrn vyjmenovaných slov, koncovek podstatných jmen a příčestí minulého
Čtení: B. Němcová – pohádky, dílo Babička
Sloh: vytvoření zprávy na základě průzkumu mezi spolužáky
PS str. 21 (žlutý), PS str. 32 – 33 (zelený)
Uč. str. 36 – 38

M
Práce s chybou ze čtvrtletní písemné práce
Dělení dvojciferným dělitelem
Nově: Čísla nad milion – čtení, porovnávání
Pětiminutovka: dělení se zbytkem v oboru malé násobilky
G: mnohoúhelníky, jejich obvod a obsah
PS str. 18, 20, 21
Uč. str. 27 – 28

ČJS
Dějepisná část: 2. polovina 19. století – propagace zrovnoprávnění žen (B. Němcová – propojení s ČJ)
Zeměpisná část: Evropské státy – Slovensko
PS str. 40

Rozpis konzultačních hodin pro přihlášené rodiče
KONZULTAČNÍ HODINY

*30.11. „Věncování“ – akce pro rodiče a děti od 17:00 hodin ve třídě 5.A

*14.12. Adventní výtvarná dílna – akce pro rodiče a děti od 17:00 hodin ve třídě 5.A

Přeji všem hezký víkend a těším se na viděnou při některé z plánovaných akcí.
Eva Bezoušková