Další úspěch našich sportovců

Dne 11.4.2018 se konala další soutěž Poháru DDM Prahy 13,tentokrát ve vybíjené chlapců 4.-5.tříd. V silné konkurenci ostatních škol P-13 se naše klukovské družstvo umístilo po výborných výkonech na celkovém druhém místě. Složení družstva – Tartier, Cajthaml, Pitel (4.A),Filipko, Sklenička, Bíro, Novák (5.A), Kotáb, Trávníček (5.B),
Hluchý, Křepelka, Pištělák (5.D).
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

5.B – týden od 16.4. – 20.4. – angličtina M. Mariašová

V úterý příprava na test z lekce 4, test za lekci 4 ve čtvrtek.

Present simple – přítomný čas prostý – oznamovací věta, otázka, zápor

Vocabulary – slovní zásoba z lekce 4 – free time activities, time, days of the week

Pozor na tvary 3. osoby – konkrétně např. he goes, she watches …

Neříkáme He does write …..! )Plete se s I do my HW. (He does his HW.)

Ale He writes, přestože v otázce je Does he write? – není S ve slovese.

Toto děti slyší často a měly by to mít natrénované, ale opakování není nikdy na škodu.

Přeji všem pěkný týden,

Milena Mariašová

 

Týdenní plán 4.D na 16. – 20.4.

ČJ – Pravopis pod.jm.rodu muž.; procvičování pravopisu pod.jm. rodu stř. a žen. a v kořeni slova, mluvnické kategorie pod.jm. a sloves, slovní druhy, podmět a přísudek ve větě; Malý princ

M – Pís. nás. typu 4 572 . 50; procvič. pís. sč., odč., nás. děl., kombinatorika a statistika – hledání různých řešení, práce s tabulkami, slovní úlohy

ČJS – po – dopravní výchova s policistou; savci – opi – prezentace Natálky

st – složení a druhy květů u rostlin

čt – Den Země – přespání ve škole

 

5.B – týdenní plán 16. – 20. 4. 2018

V úterý část třídy vykonává přijímací zkoušky na gymnázia. Držíme palce!

Český jazyk: gramatika : procvičování jednotlivých slovních druhů – zejména zájmena /já/, přídavná jména – příslovce.

Dílna čtení: vyhledávání důležitých informací, zápis do čtenářských deníků, co by nemělo chybět – kontrola čtenářských záznamů v portfoliích.

VV – dokončení tabla na Akademii, reflexe zápisu budoucích prvňáčků

ČJS – ČSP: dějepis – poválečná doba v českých zemí – vliv vývoje v Evropě, zeměpis – rozdělení evropských zemí – projekt /skupinová práce/, naplánování posledních vycházek po Praze, přírodopis: dlouhodobý projekt – Já jsem…. /živá příroda/.

Portfolio: další prezentace Mistrovského díla

Ze zimní školy v přírodě zůstalo na každé dítě 228,- Kč. Pokud budou rodiče souhlasit, navrhovala bych, aby tyto finance zůstaly na třídním kontě. Můžeme je využít na drobné akce v závěru 5. třídy. Napíšeme si v pondělí do ŽK. Děti, které se nezúčastnily, by měly tuto částku doplatit. Díky Vlaďka Strculová Procházková

 

5.C Týdenní plán 16. 4. – 20. 4. 2018

ČJ

Slovní druhy – podrobněji (opakování)
Zájmena (nová látka)
Čtení na pokračování: Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka
Sloh: reklamní text
Práce s textem – úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Práce s učebnicí str. 108 – 115

M

Opakování učiva 3. čtvrtletí
Vennův diagram, řady (nová látka)
Práce s učebnicí str. 61 – 67

ČJS

Dějepisná část (pondělí a úterý):
Seznámení s 2. světovou válkou (pomocí dramatizace)

Zeměpisná část (čtvrtek): Evropa
Sousední stát ČR – Německo (opakování k testu)
Sousední stát ČR – Slovensko (nová látka)

Domácí úkoly

Zadávání domácích úkolů v průběhu týdne. Pro chybějící žáky – souhrn domácích úkolů k doplnění vždy v následujícím týdenním plánu. Doplnění úkolů do příštího pátku (možnost dle domluvy).

ČJ

  • báseň s jarní tematikou min. 2 sloky (recitace 16.4.)
  • prac. s. str. 13-17 (na Pá 20.4.)

M

  • prac. s. str. 8-9

Informace pro rodiče, akce

  • 30.4. Ředitelské volno
  • 7.5. Ředitelské volno
  • 14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
  • Konec školního roku: pátek 29. června 2018
  • Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018

Děkuji Povolným za další papíry k pracovním činnostem.

Přeji všem hezký víkend,
Kristýna Pučálková