Angličtina 2.A,2.B,2.C,2.D – Santana

Týdenní plán 17.12.-21.12.2018

2.C,2.B,2.D – Příběh Christmas at school

Vánoční koledy  – viz. odkazy z minulého týdenního plánu.

„Merry Christmas, Mr.Bean“

2.A – hodina odpadá – třídní besídka

Přeji Vám krásné Vánoční svátky plné pohody a v roce 2019 Vám přeji hlavně zdraví, štěstí, radost a mnoho úspěchů  ve všech Vašich aktivitách! 

To a ještě víc Vám přeje Veronika Santana

Angličtina 3.D,3.E – Santana

Příběh „At the shop“ – poslech, překlad, dramatizace

Práce v Activity book – procvičování slovní zásoby 4.lekce

Rozšíření slovní zásoby – Christmas – viz.kopie, koledy, „Merry Christmas, Mr.Bean“.

Přeji Vám krásné Vánoční svátky plné pohody a v roce 2019 Vám přeji hlavně zdraví, štěstí, radost a mnoho úspěchů  ve všech Vašich aktivitách! 

To a ještě víc Vám přeje Veronika Santana

5.C TÝDENNÍ PLÁN 17.12.-21.12.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva: přídavná jména odvozená příponou –ský/cký, ští/čtí, zdvojené souhlásek a výjimky, skupiny mě/mně; skupiny bje/bě, vje/vě, pě; skloňování PJ; ktg sloves, slovní  druhy; shoda přísudku s podmětem, atd.)

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str, 38-39,  U: str. 37, 65-67

ČTENÍ A SLOH

– čtenářská dílna: Advent; prezentace čten.listu dle rozpisu (3); čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

 TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ): do 17.12.: vypracovat 2. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu

MATEMATIKA

– jednotky hmotnosti a jejich převod; dělení 2-ciferným číslem (praxe PedF UK), vánoční hodina

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.16-19 U: str.24-27 Poč.4.tř.: str.43

ČJS: EVROPA: testík (pohoří a nížiny, moře a zálivy);

Evropská unie: informace a návštěva Evropského domu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA/ČSP: 

Vánoční vyrábění: koule z papírových proužků s mezinárodním přáním

Skleněný svícen zdobený různými technikami

ICT: v době ICT vánoční besídka 5.                                                                                   

PLÁNOVANÉ AKCE

18.12. – Návštěva Evropského domu (ČJS: Evropa)

  1. 12. Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os.

20.12.  Vánoční školní florbalový turnaj

21.12.  Vánoční besídka v 5.C
22.12. 2018 – 2.1.2019   Vánoční prázdniny
3.1. – 4.1. 2019   Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

16.1. od 9h – Představení (Ne)bezpečná (Ko)média, divadlo Gong

31.1.  předání pololetního vysvědčení
1.2.  pololetní prázdniny

 

Týdenní plán 5.D na 17. – 21.12.

ČJ – změny ve slovech při jejich odvozování – v kořeni slova, velké – malé písmeno na začátku, v příponě; út – testík; DDÚ – 3.ČTL do 31.1.; stř. – čtenářská dílna s 3.D

M – dělení dvojcif.č., řešení rovnic, slovní úlohy; měření úhlů, rýsování daných úhlů

ČJS – po – test Energie a výroba; prezentace Vánoce v evropských státech – (DDÚ)

út – prezentace Vánoce v evropských státech – (DDÚ)

st – prezentace Vánoce v evropských státech – (DDÚ); prezentace planety Venuše –               Viki S., Natálka