AJ 1.ACD (Kršková)

týden od 18. 9.

  • opakovali jsme jména postav z učebnice a písničky z min. hodiny.
  • poslouchali a dramatizovali jsme příběh Goodbye, Otto, doporučuji, aby si děti na prokliku příběh znovu poslechli.
  • struktury: Hello I am…         What’s your name? Goodbye.

Děti dostaly AJ pracovní sešit. Vzadu v sešitě jsou nalepené informace pro rodiče – prosím přečtěte a podepište.

Součástí sešitu je i CD – jsou na něm všechny písničky, říkanky a příběhy – můžete využít při domácí přípravě.

DÚ na příště: přinést obě pomůcky, tj: portfolium a pracovní sešit.

 

AJ 1.B (Krš.)

20. 9.

Dnes jsme opakovali jména postav z učebnice a zpívali písničky: Hello a Hello song. Učíme se: Hello, I am… = Ahoj, já jsem.

Děti dostaly AJ pracovní sešit. Vzadu v sešitě jsou nalepené informace pro rodiče – prosím přečtěte a podepište.

Součástí sešitu je i CD – jsou na něm všechny písničky, říkanky a příběhy – můžete využít při domácí přípravě.

Na každou hodinu AJ děti potřebují portfolium a žlutý prac. sešit.

DÚ na příště: přinést obě pomůcky, tj: portfolium a pracovní sešit.

Dnes zvládly portfolium donést pouze čtyři děti :-( – pomozte jim prosím s přípravou věcí na AJ.

 

Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 18.9.-22.9.2017

Scénky na procvičení slovní zásoby 1.lekce – viz.CB str.5, AB str.3 a školní sešit

Procvičování odlišných variant odpovědí na otázku „How are you?“ (více viz. školní sešit)

Unit 1 – Part B – In the Classroom – člen neurčitý A/AN

Práce s AB – str.4,5

Kontrola D.Ú – Classroom Rules, vocabulary Part A

Pokyny – Instructions – nová slovní zásoba – viz. školní CB str.7

Poslechová cvičení – AB – Unit 1

Aktivity na procvičení nové slovní zásoby

Domácí úkol na příští týden – vocabulary Unit 1 – Part B – In the classroom, Instructions

Příprava na minitest – slovíčka

Úvod do 1C – Numbers

Procvičování číslovek 1-100 ústní i písemnou formou

Týdenní plán 4.D na 18. – 22.9.

ČJ – opakování učiva – dělení slov na slabiky, pravopis ú/ů, i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, řazení podle abecedy

M – procvič.nás. 6 – 9; orientace na č. ose, porovnávání č., zaokrouhlování na des., stovky, slovní úlohy, pamětní sč. a odč. do 1 000, písemné sč. a odč. bez přechodu přes základ; G – přímka, polopřímka, úsečka, měření úseček, převody jednotek délky, zaokrouhlování délky, kruh, kružnice

ČJS – po – vycházka po stopách Karla IV.

st – Václav IV. – porovnání se svým otcem; zadání referátů o živočiších