TÝDENNÍ PLÁN 5.C od 15.10.-19.10.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování učiva ze 4. třídy (předpona-kořen slova-přípona-koncovka, skloňování PJ, ktg sloves, podmiňovací způsob, shoda přísudku s podmětem)

– NOVÉ: slovo a jeho stavba, tvoření slov (slovo základové, slovotvorný základ)

– 10´/diktát z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str.10-15, PS BD modrý: str.9-11; U: str. 18-29

ČTENÍ A SLOH

– rozpis prezentace čtenářských a kulturních listů

– čtení vlastní knihy a podvojný deník

– čtení z deníků páťáka (zápis 1xtýdně, min. 15 rozvitých vět)

MATEMATIKA

– opakování učiva ze 4. třídy (zlomky, sl.úlohy, krokování, stavby z kostek, aj.)

– geometrie (rýsování úseček, kolmic, čtverce, obdélníku), obvod a obsah

– převody jednotek času, práce s časovými údaji

– 10´z učiva 4. třídy

Výběr cvičení: PS 5.tř.: str. 6-13, U: str.4-19, Poč.5.tř.: str.1-14, 48,

ČJS

– Historie: Husité a Jiří z Poděbrad; test: Jan Hus a Husité

– ČR: rekapitulace informací o krajích ČR, příprava informací na test

– přírodověda: fotosyntéza

TERMÍNOVANÝ DOMÁCÍ ÚKOL (TDÚ)

Do 31.10.2018 vypracovat 1. čtenářský list z knihy dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten. portfoliu.

PLÁNOVANÉ AKCE

22.-26.10. Tematický týden na téma: Proletí století
29.10.-30.10.  Podzimní prázdniny

8.11. od 10h – představení Elektrický Emil, divadlo Gong, vstupné 90 Kč/žák

29.11. od 17h:  Věncování (dílna rodičů s dětmi, výroba adventního věnce

20. 12. 2018: Vánoční koleda (Ch. Dickens) – Divadlo21, cena: 85 Kč/os)

22.12. 2018 – 2.1.2019  Vánoční prázdniny

3.1. – 4.1. 2019  Ředitelské volno (nástup do školy v pondělí 7.1.)

Týdenní plán 5.D na 15. – 19.10.

ČJ – předložky a předpony a jejich pravopis; DDÚ – 2.ČTL – do 30.11.

M – pamětní i písemné sčítání, odčítání, násobení do 10 000 000; aritmetický průměr, slovní úlohy; rýsování čtverce a obdélníku, výpočet obvodu, obsahu, převody jednotek

ČJS – po – opakovací test – Bílá hora, J.A.Komenský, baroko, J.Kozina + ústní shrnutí

– út – návštěva Evropského domu – program o EU

Kavárna pro rodiče – Čtenářství 6.11.2018

Doporučené

Vážení rodiče, prarodiče a přátelé naší školy,
srdečně Vás zveme na naši další rodičovskou kavárnu na téma Dílny čtenářství aneb Jak a co s dětmi číst. Kavárna, ve které Vás přivítají paní učitelka Vlaďka Strculová a Veronika Machurková, se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 od 17:00 hod.

Proč je důležité rozvíjet čtenářství u dětí? Jaké metody lze k tomu využít? Co může a má dělat škola a jaká je role rodiny? Téma je spíše určeno pro rodiče dětí na 1. stupni, s přesahem do 6. třídy. Plánujeme i praktickou ukázku např. čtenářské dílny. Přihlásit se můžete pomocí formuláře, který dostanete mailem od třídního učitele Vašeho dítěte.