Angličtina 5.A,5.B,5.C,5.D – Santana

Týdenní plán 22.1.-26.1.2018

Dokončení prezentace projektů „I have got, He/She has got…“

Tvoření otázek s použitím „Have got“.

Příběh „Mut´s present“ – poslech, překlad, nácvik správné výslovnosti, dramatizace příběhu.

Opakování – přídavná jména – popis lidí a věcí.

Úvod do Unit 3 – Part S – „My school“ – nová slovní zásoba.

Příprava na skupinový project „My school“

1. místo v obvodním kole dějepisné olympiády

Doporučené

Obvodního kola dějepisné olympiády, letos na téma První republika, se z Prahy 13 zúčastnilo 19 žáků z 8 základních škol a víceletých gymnázií. Šest žáků.se stalo úspěšnými řešiteli.
Na 1. místě se umístil David Pokorný, 9.C který postupuje do krajského kola, 98 bodů (ze 110 bodů možných).
8. místo obsadil Ondra Krajsa, 8.B a na 16. místě skončil Aneta Cerovská, 9.C.
Vítězovi GRATULUJEME a všem účastníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Přihlašte se na Rodičovskou kavárnu 13.2.2018

Doporučené

Co je inkluze? Co znamená pro mé dítě, ať už má nebo nemá doporučení pro specifickou péči? Jak se projevuje u nás ve škole? Kdo jsou asistenti a co je jejich práce? Jak vidí tuto problematiku děti, učitelé a asistenti z naší školy?

Odpovědi na tyto i všechny další  otázky na téma Co je inkluze? budete mít při další rodičovské kavárně v úterý 13.2. 2018 v 17:00 hodin. Pozvání přijala Dr. Měchurová ze speciálního pedagogického centra Klíč, která bude hovořit  o tématice obecně. Se svými zkušenostmi se dále podělí pí učitelka Petra Rajtrová, vedoucí projektu  v jehož rámci natočili žáci naší školy dokument s názvem Mám asistenta, no a co?, který budete také moci zhlédnout, a někteří asistenti z naší školy. Pokud máte zájem o účast, vyplňte své jméno a příjmení a třídu Vašeho dítěte do přihlašovacího formuláře. Jako vždy bude pro Vás připravena káva. Těšíme se na setkání.

5.B – týden od 22.1. – 26.1. – angličtina M. Mariašová

V úterý – prezentace projektů (viz minulá zpráva), čtvrtek a pátek – dokončení prezentací, práce s novým časopisem RandR, test za lekci 3 napíšeme v úterý 30.1.

Čtvrtek 1.2. – Konference oborových dnů –  pravděpodobně spojená hodina, pátek 2.2. – pololetní prázdniny.

5.2. – 9.2. – jarní prázdniny

11.2. – 17.2. – Černá hora – jedu také se 7.A – s sebou pracovní sešity a penál!

Pěkný týden všem,

Milena Mariašová

 

4.C TÝDENNÍ PLÁN 22.1. – 26.1.2018

ČESKÝ JAZYK

– opakování: sl.druhy, vyjm.slova a slova příbuzná, skupiny bě/bje, vě/vje, předpony a předložky, podst. jména (rod, číslo, pád)

Výběr cvičení: PS 4.tř.: str. 29-40, PS 3.tř. 71-81, U: výběr cvičení ze str. 15-29

ČTENÍ A SLOH

– čtení z deníků čtvrťáka a čtení vlastních knih

– čtenářská dílna na téma: Komiks

– pravidelné čtení z knihy: České dějiny očima psa – opakování historie z ČJS

– TDÚ: do 22.1. donést 4.ČL, žánr dle vlastního výběru

MATEMATIKA

– krokování (pokyn čelem vzad) – nové učivo

– číselná řada 0-10 000

– dělení jednomístným číslem („s ocáskem“) včetně zkoušky a slovní úlohy (opakování)

– rovnice (opakování) a nové zvíře dědy Lesoně (kráva=10 bodů)

– geometrie: osová souměrnost, geodesky

– testík: dělení „s ocáskem“ včetně zkoušky

Výběr cvičení:PS str. 25-28;Poč.3.r. str.51, Poč.4.r.:str.9-15;19-21;U: str.26-27,36,40-41

ČJS: Přírodověda: Obratlovci – základní rozdělení

Dějiny ČR: opakování učiva ze 3. třídy, časová osa

TERMÍNOVANÉ DOMÁCÍ ÚKOLY: do 19.2.2018 vypracovat 5. čten.list; žánr dle vlastního výběru, odpovídající ČL mají děti ve čten.portfoliu

PLÁNOVANÉ AKCE

26.1. – 2. kolo prez.voleb ve FZŠ, ukončení vyučování 4.tříd v 11h40

31.1. – pololetní vysvědčení (5. vyuč. hodina)

1.2. – výstava Od nitě ke košili (Dům U zlatého prstenu), 50 Kč/dítě

2.2. – pololetní prázdniny

5.2. – 9.2. – jarní prázdniny Prahy 1-5

16.2. – beseda ve škole na téma: Šelmy (Lesy hl.m. Prahy, cena 50 Kč/dítě)

22.2. – recitační soutěž Pražské poetické setkání (školní kolo)

5.C Týdenní plán 22.1. – 26.1. 2018

ČJ
opakování probraného učiva z 1. pololetí
– procvičujeme druhy přídavných jmen a pravopis přídavných jmen měkkých, tvrdých
– nová látka pravopis přídavných jmen
– sloh – vyprávění

M
opakování probraného učiva z 1. pololetí
– dělitelnost, opakování jednotek objemu, délky, hmotnosti a času

ČJS
– národní obrození

Akce:
31.1. předání vysvědčení poslední hodinu
2.2. Jednodenní pololetní prázdniny
5.2. – 9.2. Jarní prázdniny
29.- 30.3. Velikonoční prázdniny
30.4. Ředitelské volno
7.5. Ředitelské volno
14.- 15.6. Vyvrcholení oslav 25. výročí školy
Konec školního roku: pátek 29. června 2018
Začátek školního roku 2018/2019: pondělí 3. září 2018